น้อง DustBoy ตอนที่ 1 "แนะนำตัว"

23 พ.ค. 2561

DustBoy เครื่องมือวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5/PM10) ปัจจุบันติดตั้งแล้วกว่า 30 จุด (ปี 2561) และมีแผนขยายจุดติดตั้งเพิ่ม ให้สามารถรายงานผลคุณภาพอากาศ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและเตือนภัยผลกระทบจากปัญหาหมอกควันและคุณภาพอากาศ ของประเทศไทย