ดาวน์โหลด

ภาคเหนือ (9)

 • น่าน
  • ทต. ปัว จ. น่าน

   JSON Excel

  • มูลนิธิทรัพยากรธรรมชาติและสิ่่งแวดล้อม (น้ำรี) จ. น่าน

   JSON Excel

  • มูลนิธิเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (น้ำช้าง) จ. น่าน

   JSON Excel

  • รพ. นาหมื่น จ. น่าน

   JSON Excel

  • รพ. บ้านหลวง จ. น่าน (ได้รับเครื่องใหม่ NH-192 เครื่องเก่ารอย้ายจุดติดตั้ง 21/02/65)

   JSON Excel

  • รพ.บ่อเกลือ ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

   JSON Excel

  • รพ.บ้านหลวง ต.สวด อ.บ้านหลวง จ.น่าน

   JSON Excel

  • รพ.สต.ดงพญา จ.น่าน

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านด่าน ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

   JSON Excel

  • รพ.สต.ผักเฮือก จ.น่าน

   JSON Excel

  • รร.บ้านห้วยทรายขาว ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

   JSON Excel

  • รร.สกาดพัฒนา ต.สกาด อ.ปัว จ.น่าน

   JSON Excel

  • สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านสบปืน

   JSON Excel

  • อบต.สวด ต.สวด อ.บ้านหลวง จ.น่าน

   JSON Excel

  • โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

   JSON Excel

  • โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

   JSON Excel

  • โรงเรียนบ้านด่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

   JSON Excel

  • โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

   JSON Excel

  • โรงเรียนหม่อมเจ้า เจริญใจ จิตรพงศ์ ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

   JSON Excel

 • พะเยา
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

   JSON Excel

  • ทต.ห้วยข้าวก่ำ จ.พะเยา

   JSON Excel

  • ทสจ.พะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา

   JSON Excel

  • มหาวิทยาลัยพะเยา

   JSON Excel

  • มหาวิทยาลัยพะเยา

   JSON Excel

  • มหาวิทยาลัยพะเยา

   JSON Excel

  • มหาวิทยาลัยพะเยา

   JSON Excel

  • รพ. จุน (สลับเครื่อง)

   JSON Excel

  • รพ.พะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

   JSON Excel

  • รพ.สต. สันติสุข

   JSON Excel

  • รพ.สต. แม่กา จ. พะเยา

   JSON Excel

  • รพ.สต.งิม

   JSON Excel

  • รพ.สต.ดอนมูล จ.พะเยา

   JSON Excel

  • รพ.สต.น้ำปุก

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ่อเบี้ย

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านบ่อเบี้ย จ.พะเยา

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านปางค่า

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านปิน

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านสักลอ

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านไชยสถาน จ.พะเยา

   JSON Excel

  • รพ.สต.ปางถ้ำ

   JSON Excel

  • รพ.สต.สันปูเลย อ.เชียงคำ จ.พะเยา

   JSON Excel

  • รพ.สต.หนองสระ

   JSON Excel

  • รพ.สต.ห้วยลาน

   JSON Excel

  • รพ.เชียงม่วน ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ. พะเยา

   JSON Excel

  • รร.บ้านกิ่วแก้ว จ.พะเยา

   JSON Excel

  • รร.บ้านท่าฟ้าใต้ ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

   JSON Excel

  • รร.อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา

   JSON Excel

  • ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

   JSON Excel

  • ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา

   JSON Excel

  • สสจ. พะเยา (สลับเครื่อง)

   JSON Excel

  • สสอ. ดอกคำใต้ จ. พะเยา

   JSON Excel

  • สสอ. ภูกามยาว จ. พะเยา

   JSON Excel

  • สสอ. แม่ใจ จ. พะเยา

   JSON Excel

  • สสอ.ภูซาง ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุข จ. พะเยา (เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบให้ 20/4/2565)

   JSON Excel

  • หน่วยป้องกันรักษาป่าที่พย.2 นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา

   JSON Excel

  • อบต. บ้านมาง อ. เชียงม่วน จ. พะเยา

   JSON Excel

  • อบต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา (กอ.รมน. พะเยา)

   JSON Excel

  • อบต.สระ จ.พะเยา

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลจุน จ.พะเยา

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลปง จ. พะเยา

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางค่า ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลเชียงคำ จ. พะเยา

   JSON Excel

 • ลำปาง
  • MV ลำปาง (บ้านผาลาด ตำบลพระบาท หมู่ 4)

   JSON Excel

  • ชุมชนอิ้วเมี่ยน หมู่บ้านบ้านผาลาด จ.ลำปาง

   JSON Excel

  • ต. สวนดอก อ. เมือง จ. ลำปาง

   JSON Excel

  • ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

   JSON Excel

  • ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง

   JSON Excel

  • ทต.วังเหนือ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง (กพร.)

   JSON Excel

  • ทต.ไหล่หิน ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง (กพร.)

   JSON Excel

  • ทม.เขลางค์นคร ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง (กพร.)

   JSON Excel

  • ที่ว่าการอ.เถิน ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง (กพร.)

   JSON Excel

  • ที่ว่าการอ.แม่พริก ต.พระบาทวังตวง อ. แม่พริก จ.ลำปาง (กพร.)

   JSON Excel

  • ที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง (กพร.)

   JSON Excel

  • ทุ่งบัวตองแม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

   JSON Excel

  • บ้านหาด หมู่บ้านชุมชนบ้านหาด จ.ลำปาง

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านนาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านหาดปู่ด้าย อ.เกาะคา จ.ลำปาง

   JSON Excel

  • วัดนาแช่ หมู่บ้านนาแช่ จ.ลำปาง

   JSON Excel

  • วัดปงชัย หมู่บ้านปงชัย จ.ลำปาง

   JSON Excel

  • วัดปงแท่น หมู่บ้านปงแท่น จ.ลำปาง

   JSON Excel

  • วัดวังตม หมู่บ้านวังตม ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

   JSON Excel

  • วัดแม่เกี๋ยง หมู่บ้านแม่เกี๋ยง จ.ลำปาง

   JSON Excel

  • ศาลาเอนกประสงค์ทุ่งเลางาม หมู่บ้านทุ่งเลางาม จ.ลำปาง

   JSON Excel

  • ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านกาด ต.ปงแสน อ.เมือง จ.ลำปาง (กพร.)

   JSON Excel

  • ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านโทกหัวช้าง ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง (กพร.)

   JSON Excel

  • ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านโทกหัวช้าง ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง (กพร.)

   JSON Excel

  • ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านโทกหัวช้าง ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง (กพร.) (หน้าจอไม่แสดงตัวเลช)

   JSON Excel

  • ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) หมู่บ้านเมาะหลวง จ.ลำปาง

   JSON Excel

  • ศูนย์ป้องกันภัยเทศบาล สาขาห้วยเป็ด หมู่บ้านห้วยเป็ด จ.ลำปาง

   JSON Excel

  • ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หมู่บ้านใหม่มงคล จ.ลำปาง

   JSON Excel

  • สถานีตรวจวัด (ศูนย์ราชการแม่เมาะ) หมู่บ้านทุ่งกล้วย จ.ลำปาง

   JSON Excel

  • สถานีตรวจวัด หมู่บ้านท่าสี จ.ลำปาง

   JSON Excel

  • สถานีตรวจวัด หมู่บ้านบ้านดง จ.ลำปาง

   JSON Excel

  • สถานีตรวจวัด หมู่บ้านสบป้าด จ.ลำปาง

   JSON Excel

  • สถานีตรวจวัด หมู่บ้านสบเมาะ จ.ลำปาง

   JSON Excel

  • สถานีตรวจวัด หมู่บ้านห้วยคิง จ.ลำปาง

   JSON Excel

  • สถานีตรวจวัด หมู่บ้านแม่จาง จ.ลำปาง

   JSON Excel

  • สถานีตรวจวัด หมู่บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ จ.ลำปาง

   JSON Excel

  • สถานีีตรวจวัด หมู่บ้านจำปุย จ.ลำปาง

   JSON Excel

  • สำนักงานเทศบาลนครลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง (กพร.)

   JSON Excel

  • อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

   JSON Excel

  • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง หมู่บ้านสวนป่าแม่เมาะ จ.ลำปาง

   JSON Excel

  • องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด หมู่บ้านสวนป่าแม่จาง จ.ลำปาง

   JSON Excel

  • อบต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง

   JSON Excel

  • อบต.ปงเตา ต. ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง (กพร.)

   JSON Excel

  • อาคารประชาสัมพันธ์ หมู่บ้านกฟผ. จ.ลำปาง

   JSON Excel

  • อาคารอเนกประสงค์บ้านดงใหม่ หมู่บ้านหมู่บ้าน อพยพ 1 จ.ลำปาง

   JSON Excel

  • อาคารอเนกประสงค์เวียงสวรรค์ หมู่บ้านเวียงสวรรค์ จ.ลำปาง

   JSON Excel

  • อาคารเอนกประสงค์ ปางป๋วย หมู่บ้านปางป๋วย จ.ลำปาง

   JSON Excel

  • อาคารเอนกประสงค์บ้านสวนป่า (ใหม่) (อพยพ) 2 จ.ลำปาง

   JSON Excel

  • อาคารเอนกประสงค์วังน้ำต้อง หมู่บ้านวังน้ำต้อง จ.ลำปาง

   JSON Excel

  • อาคารเอนกประสงค์สบเติ๋น หมู่บ้านสบเติ๋น จ.ลำปาง

   JSON Excel

  • อาคารเอนกประสงค์แม่หล่วง หมู่บ้านแม่หล่วง จ.ลำปาง

   JSON Excel

  • อาคารเอนกประสงค์ใหม่ฉลองราช หมู่บ้านใหม่ฉลองราช จ.ลำปาง

   JSON Excel

  • อาคารเอนกประสงค์ใหม่ห้วยรากไม้ หมู่บ้านใหม่ห้วยรากไม้ จ.ลำปาง

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลพิชัย จ. ลำปาง

   JSON Excel

  • โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ หมู่บ้าน จ.ลำปาง

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำค่า หมู่บ้านบ้านด่านจำค่า จ.ลำปาง

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกอรวก หมู่บ้านกอรวก จ.ลำปาง

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเสด็จ หมู่บ้านบ้านเสด็จ จ.ลำปาง

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หัววัง (ต.บุญนาคพัฒนา) หมู่บ้านหัววัง จ.ลำปาง

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทาน หมู่บ้านบ้านทาน จ.ลำปาง

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลแม่เมาะ หมู่บ้านนาแขมพัฒนา จ.ลำปาง

   JSON Excel

  • โรงเรียนนาสัก หมู่บ้านนาสัก จ.ลำปาง

   JSON Excel

  • โรงเรียนบ้านกลาง หมู่บ้านบ้านกลาง จ.ลำปาง

   JSON Excel

  • โรงเรียนบ้านแม่ส้าน หมู่บ้านบ้านแม่ส้าน จ.ลำปาง

   JSON Excel

  • โรงเรียนสบจางวิทยา หมู่บ้านสบจาง จ.ลำปาง

   JSON Excel

  • โรงเรียนเถินวิทยา ต. ล้อมแรด อ. เถิน จ. ลำปาง

   JSON Excel

 • ลำพูน
  • จุดเฝ้าระวังฝุ่น PM ต.เหมืองจี้ อ.เมือง บ้านฝั่งหมิ่น จ.ลำพูน

   JSON Excel

  • จุดเฝ้าระวังฝุ่น PM ทต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน

   JSON Excel

  • ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน (CHARMS)

   JSON Excel

  • ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน (Indoor)

   JSON Excel

  • ตลาดสดบ้านศรีปทุม จ.ลำพูน

   JSON Excel

  • ตลาดสดบ้านหล่ายแก้ว ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง ลำพูน

   JSON Excel

  • ทต.ป่าซาง ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

   JSON Excel

  • ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน (กอ.รมน. ลำพูน)

   JSON Excel

  • ที่ว่าการอำเภอลี้ จ.ลำพูน (กอ.รมน. ลำพูน)

   JSON Excel

  • บ้านวัดจามเทวี ต.ต้นธง อ.เมือง จ. ลำพูน

   JSON Excel

  • รพ.ลำพูน

   JSON Excel

  • รพ.ลำพูน (สาขาเวียงยอง)

   JSON Excel

  • รพ.ลี้ ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน

   JSON Excel

  • รพ.สต.ดงดำ

   JSON Excel

  • รพ.สต.ต้นธง

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านกลาง

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านปาง

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านม้า

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านสันมะนะ

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านหนองหลุม

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านหลุก

   JSON Excel

  • รพ.สต.ประตูป่า

   JSON Excel

  • รพ.สต.ป่าซางน้อย

   JSON Excel

  • รพ.สต.ป่าห้า

   JSON Excel

  • รพ.สต.มะเขือแจ้

   JSON Excel

  • รพ.สต.ริมปิง

   JSON Excel

  • รพ.สต.หนองช้างคืน

   JSON Excel

  • รพ.สต.หนองหนาม

   JSON Excel

  • รพ.สต.หนองหล่ม

   JSON Excel

  • รพ.สต.อุโมงค์

   JSON Excel

  • รพ.สต.เวียงยอง

   JSON Excel

  • รพ.สต.เหมืองจี้

   JSON Excel

  • รพ.สต.แม่ตืน

   JSON Excel

  • รพ.สต.แม่ลาน

   JSON Excel

  • รร. บ้านแม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน

   JSON Excel

  • รร.บ้านสันป่าสัก อ.ลี้ จ.ลำพูน

   JSON Excel

  • รร.บ้านฮ่อมต้อ ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน

   JSON Excel

  • รร.วัดบ้านก้อง ต. ปากบ่อง อ. ป่าซาง จ.ลำพูน

   JSON Excel

  • วัดบัวบก อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

   JSON Excel

  • ศาลากลาง จ. ลำพูน (เครื่องถูกถอดออกเมื่อนานมาแล้ว)

   JSON Excel

  • ศูนย์สุขภาพชุมชนลี้ ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน

   JSON Excel

  • สถานีอุตุนิยมวิทยา จ. ลำพูน (เครื่องถูกถอดออกเมื่อนานมาแล้ว)

   JSON Excel

  • อกจ.ลำพูน ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

   JSON Excel

  • อบต.ตะเคียนปม จ.ลำพูน

   JSON Excel

  • เครือสหพัฒน์ จ. ลำพูน

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน

   JSON Excel

  • โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร อ. ลี้ จ. ลำพูน

   JSON Excel

  • โรงเรียนบ้านแม่บอน อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน

   JSON Excel

  • โรงเรียนบ้านโฮ่ง อ. ลี้ จ. ลำพูน

   JSON Excel

 • อุตรดิตถ์
  • รพ.ตรอน

   JSON Excel

  • รพ.ทองแสนขัน

   JSON Excel

  • รพ.ท่าปลา

   JSON Excel

  • รพ.บ้านโคก

   JSON Excel

  • รพ.ฟากท่า

   JSON Excel

  • รพ.ลับแล

   JSON Excel

  • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ (กอ.รมน. อุตรดิตถ์)

   JSON Excel

  • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ (กอ.รมน. อุตรดิตถ์) จ.อุตรดิตถ์

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลน้ำปาด จ. อุตรดิตถ์

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลพิชัย จ. อุตรดิตถ์

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

   JSON Excel

 • เชียงราย
  • บ้านทุ่งยั้ง ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

   JSON Excel

  • บ้านห้วยน้ำกลืน ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

   JSON Excel

  • บ้านแม่ปูนหลวง ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

   JSON Excel

  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงราย)

   JSON Excel

  • รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์ จ. เชียงราย

   JSON Excel

  • รพ.ขุนตาล ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ. เชียงราย

   JSON Excel

  • รพ.ดอยหลวง ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ. เชียงราย

   JSON Excel

  • รพ.ป่าแดด ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ. เชียงราย

   JSON Excel

  • รพ.ป่าแดด ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ. เชียงราย

   JSON Excel

  • รพ.สต. บ้านดงมะตื๋น (บ้านดงมะตื๋นใหม่ หมู่ 15)

   JSON Excel

  • รพ.สต. เกาะช้าง จ. เชียงราย

   JSON Excel

  • รพ.สต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

   JSON Excel

  • รพ.สต.ทุ่งก่อ จ.เชียงราย

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านดงมหาวัน จ.เชียงราย

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านดงมะตื๋น ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านร่องบัวทอง จ.เชียงราย

   JSON Excel

  • รพ.สต.ป่าซาง จ.เชียงราย

   JSON Excel

  • รพ.สต.ผางาม ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

   JSON Excel

  • รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ อ.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

   JSON Excel

  • รพ.เชียงแสน ต.เวียง อ.เชียงแสน จ. เชียงราย

   JSON Excel

  • รพ.เทิง ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

   JSON Excel

  • รพ.เวียงป่าเป้า ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

   JSON Excel

  • รพ.เวียงเชียงรุ้ง ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

   JSON Excel

  • รพ.แม่ลาว ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

   JSON Excel

  • รพ.แม่สรวย ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

   JSON Excel

  • รร.บ้านแม่กรณ์ ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

   JSON Excel

  • ศพด.บ้านพญากองดี จ.เชียงราย

   JSON Excel

  • สสอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

   JSON Excel

  • สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย

   JSON Excel

  • สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร E3A-Building

   JSON Excel

  • อบต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (กอ.รมน. เชียงราย)

   JSON Excel

  • อบต.ป่าหุ่ง ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย

   JSON Excel

  • อบต.ศรีถ้อย ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (กอ.รมน. เชียงราย)

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลพญาเม็งราย จ. เชียงราย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลพาน จ. เชียงราย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จ. เชียงราย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลเวียงแก่น จ. เชียงราย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลแม่จัน จ. เชียงราย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลแม่ลาว จ. เชียงราย (ให้ส่งเครื่องมาซ่อม สรุป ซ่อมไม่ได้แล้ว)

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลแม่สาย จ. เชียงราย

   JSON Excel

  • โรงเรียนจันทร์เจ้าวิทยาคม จ. เชียงราย

   JSON Excel

 • เชียงใหม่
  • รร. เรยีนาเชลีวิทยาลัย จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • Atsugi house (ELTRES C3)

   JSON Excel

  • Bear Hug Cafe‚ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • Between: Smart Farm&Cafe ต. แม่แรม จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • Between: Smart Farm&Cafe ต. แม่แรม จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • Cafe My Day Off เชียงดาว

   JSON Excel

  • Honeywell ศูนย์ราชการ จ.เชียงใหม่ เซ็นเซอร์ A

   JSON Excel

  • Honeywell ศูนย์ราชการ จ.เชียงใหม่ เซ็นเซอร์ B

   JSON Excel

  • Innovative Village ต. ป่าแดด จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • NX3-001 เซ็นเซอร์ A

   JSON Excel

  • NX3-001 เซ็นเซอร์ B

   JSON Excel

  • NX3-001 เซ็นเซอร์ C

   JSON Excel

  • test for octobus

   JSON Excel

  • คณะการสื่อสารมวลชน มช. ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • คณะบริหารธุรกิจ มช. ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เก็บกลับมาแล้ว)

   JSON Excel

  • คณะมนุษยศาสตร์ มช. (HB5) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • คณะวิทยาศาสตร์ มช. (งานวิจัย)

   JSON Excel

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   JSON Excel

  • คณะสังคมศาสตร์ มช. ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ชุมชนบ้านปิง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ชุมชนล่ามช้าง จุดที่ 5 (Indoor)

   JSON Excel

  • ชุมชนล่ามช้าง จุดที่ 5 ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (Indoor) สำรอง

   JSON Excel

  • ชุมชนล่ามช้าง ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จุดที่ 1 (Indoor)

   JSON Excel

  • ชุมชนล่ามช้าง ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จุดที่ 2 (Indoor)

   JSON Excel

  • ชุมชนล่ามช้าง ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จุดที่ 3 (Indoor)

   JSON Excel

  • ชุมชนล่ามช้าง ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จุดที่ 4 (Indoor)

   JSON Excel

  • ชุมชนล่ามช้าง ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จุดที่ 6 (Indoor)

   JSON Excel

  • ชุมชนวัดเกต จุดที่ 6 (Indoor)

   JSON Excel

  • ชุมชนวัดเกต ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จุดที่ 1 (Indoor)

   JSON Excel

  • ชุมชนวัดเกต ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จุดที่ 2 (Indoor)

   JSON Excel

  • ชุมชนวัดเกต ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จุดที่ 3 (Indoor)

   JSON Excel

  • ชุมชนวัดเกต ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จุดที่ 4 (Indoor)

   JSON Excel

  • ชุมชนวัดเกต ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จุดที่ 5 (Indoor)

   JSON Excel

  • ชุมชนวัดเกต ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จุดที่ 6 (Indoor) สำรอง

   JSON Excel

  • ชุมชนสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 1A (อาสา DustBoy) ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 1B (อาสา DustBoy) ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 2A (อาสา DustBoy) ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 2B (อาสา DustBoy) ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 3A (อาสา DustBoy)

   JSON Excel

  • ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 3B (อาสา DustBoy)

   JSON Excel

  • ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 4A (อาสา DustBoy) ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 4B (อาสา DustBoy) ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 5A (อาสา DustBoy)

   JSON Excel

  • ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 5B (อาสา DustBoy) ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ชุมชนหมื่นสาร ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ตัวทดสอบ

   JSON Excel

  • ตึกดินและปุ๋ย คณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ทต. ปิงโค้ง จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ทต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่ (ปิดโครงการ)

   JSON Excel

  • ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่ (ปิดโครงการ)

   JSON Excel

  • ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่ (ปิดโครงการ)

   JSON Excel

  • ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่ (ปิดโครงการ)

   JSON Excel

  • ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่ (ปิดโครงการ)

   JSON Excel

  • ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่ (ปิดโครงการ)

   JSON Excel

  • ที่ว่าการอ.เชียงดาว (นปพ.) ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • นันทชาติ พรีสคูล จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ.พะอัน ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ.สันติสุข ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ.หนองบัว ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ.หนองปิด ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ.ห้วยส้มสุก ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ.เลาวู ต.เมืองแหง อ.เมืองแหง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ.แม่ขะปู ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ.แม่ตะละใต้ ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ.แม่เตี๊ยะ ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บก.ฉก.ม.4 ค่ายพิชิตปรีชากร ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (กอ.รมน.ภาค 3 สย.2)

   JSON Excel

  • บริษัท เอไอเอ CI tower จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บริษัท เอไอเอ จ. เชียงใหม่ (เครื่องอยู่ที่ทีมพี่นัฐ)

   JSON Excel

  • บ้านก๊างหงส์ ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (W)

   JSON Excel

  • บ้านขวัญประชา ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านคุณพรพรรณ พจนสุนทร ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านคุณอำไพ ไชยวงคต ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านดง ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (W)

   JSON Excel

  • บ้านดงป่าแดง ต.บ้านโป่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านดอยสันเกี๋ยง ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านทรายทอง ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านทุ่งบวกข้าว ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านทุ่งหลุก หย่อมบ้านปางแดงนอก ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านทุ่งหลุก หย่อมบ้านปางแดงใน ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านทุ่งห้า ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านทุ่งแดง ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านท่ามะเกี๋ยง ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านประดู่ ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านปางมะกง ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านปางมะเยา ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านปางมะเยา หย่อมบ้านห้วยตะเคียน ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านปางมะเยา หย่อมบ้านห้วยต้นโชค ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านปางเฟือง (เครือข่าย นปพ.) ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านปางโม่ ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านป่างิ้ว ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านป่าตึงงาม ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านป่าตึงงาม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (ELTRES C1, 1719a)

   JSON Excel

  • บ้านป่าตึงงาม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (ELTRES C2, 171ff)

   JSON Excel

  • บ้านป่าบง (เครือข่าย นปพ.) ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านป่าลัน ต.บ้านโป่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านป่าห้า ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านป่าอ้อ ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านป่าฮิ้น ต.บ้านโป่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านป่าเลา ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (W)

   JSON Excel

  • บ้านป่าแขม ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านป่าไม้ ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (W)

   JSON Excel

  • บ้านป่าไหน่ ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านผาลาย ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านผาแดง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านภูดิน ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านล้อง ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านวังจ๊อม ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านศรีประดู่ ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านสบปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านสบอ้อ (เครือข่าย นปพ.) ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านสบอ้อ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านสบเลิม ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (W)

   JSON Excel

  • บ้านสบเลิม หย่อมบ้านห้วยมะริด ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านสหกรณ์ดำริ ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านสหกรณ์ร่มเกล้า ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านสหกรณ์แปลง2 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านสหกรณ์แปลง5 ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านสัน (เครือข่าย นปพ.) ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านสันคะมอก ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านสันติสุข ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านสันยาว ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านสามลี่ ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านสามลี่ หย่อมบ้านแม่แวนน้อย ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านหนองครก ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านหนองบัว (เครือข่าย นปพ.) ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านหนองบัว ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (W)

   JSON Excel

  • บ้านหนองบัว ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านหนองปลามัน ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านหนองปิด ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านหนองเต่า ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านหนองไฮ ต.บ้านโป่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านหลวง ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านหัวทุ่ง (เครือข่าย นปพ.) ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านหัวโท ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านหัวโท ม. 6 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านห้วยกุ ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านห้วยงู ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านห้วยทราย ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านห้วยน้ำริน ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านห้วยบง ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านห้วยบงเหนือ ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านห้วยบงใต้ ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านห้วยริน ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านห้วยลึก ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านห้วยส้าน ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านห้วยโจ้ (เครือข่าย นปพ.) ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านออน ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านฮ่างต่ำ ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านเหล่า ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านแก่งปันเต๊า ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านแควมะกอก ต.ฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านแพะ 2 ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (W)

   JSON Excel

  • บ้านแพะ ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (W)

   JSON Excel

  • บ้านแม่ทะลาย ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านแม่นะ (เครือข่าย นปพ.) ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านแม่บอน ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านแม่ปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านแม่ปาคี ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านแม่ปาน ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านแม่ป๋าม ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านแม่พวก ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านแม่มะกู้ ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านแม่ยะ หย่อมบ้านห้วยปง ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านแม่ละงอง ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านแม่สายนาเลา ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านแม่สายป่าเมี่ยง ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านแม่อ้อใน ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านแม่เตาะ หย่อมบ้านท่าขี้เหล็ก ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านแม่เลิม ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (W)

   JSON Excel

  • บ้านแม่เหียะ ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านแม่โจ้ ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (W)

   JSON Excel

  • บ้านโปกกะโหล้ง ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านโป่ง ต.บ้านโป่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านใหม่ ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (W)

   JSON Excel

  • บ้านใหม่ปูเลย ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านใหม่สามัคคี ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านใหม่สามัคคี หย่อมบ้านปงตอง ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านไชยงาม ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ประตูหน้า มช. ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

   JSON Excel

  • ม. เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ม. เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ. เชียงใหม่ จุดที่ 1 (อ.อาทิต เก็บไป)

   JSON Excel

  • ม. เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ. เชียงใหม่ จุดที่ 2 (ไม่ประสงค์จะติดตั้งต่อ)

   JSON Excel

  • ม. เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ. เชียงใหม่ จุดที่ 3 (ไม่ประสงค์จะติดตั้งต่อ)

   JSON Excel

  • มช. แคมปัสแม่เหียะ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด) ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ. ดอยหล่อ จ. เชียงใหม่ (เครื่องติดอยู่ในตึก Covid ได้ส่ง N-174 ให้ก่อน)

   JSON Excel

  • รพ. ดอยเต่า จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ. นครพิงค์ จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ. พร้าว จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ. พร้าว จ. เชียงใหม่ (สลับเครื่อง)

   JSON Excel

  • รพ. วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ. สะเมิง จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ. สันป่าตอง อ.สันป่าตอง จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ. สารภี จ. เชียงใหม่ (ส่งซ่อม อ.ภานุเดช 28 เม.ย. 65)

   JSON Excel

  • รพ. ฮอด จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ. ฮอด จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ. แม่ออน จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ. แม่แตง จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.ดอยหล่อ ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.ฝาง ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.สต. บ้านปางมะเยา จ. เชียงใหม่(ถอดออกแล้ว)

   JSON Excel

  • รพ.สต. บ้านแม่แฮเหนือ จ. เชียงใหม่ (ส่งอัพเกรด ทีมอ.ภานุเดช 20/12/2564)

   JSON Excel

  • รพ.สต. อรุโณทัย ต. เมืองนะ จ. เชียงใหม่ (รพ. สต.แจ้งว่า มีคนมารับไปแล้ว)

   JSON Excel

  • รพ.สต. แม่ซา จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.สต.กองแขก จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านดอนเปา จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านนาหวาย จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านปงตำ ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านปางมะเยา ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านปางเฟือง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านผาแดง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านสบอ้อ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านอรุโณทัย จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านเมืองงาย ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านแกน้อย จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านแพะ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านแม่ตะละ

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านแม่นะ จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านแม่แดด

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านโหล่งปง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านใหม่ ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านไตรสภาวคาม ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.สต.แม่นาจร ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.สันทราย ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.ส่งเสริมสุขภาพ เขต1 ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.หางดง ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.อมก๋อย ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.เชียงดาว ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.แม่วาง ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.แม่อาย ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.แม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.ไชยปราการ ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รร. มงฟอร์ตวิทยาลัย (ยกเลิกจุดติดตั้ง)

   JSON Excel

  • รร. ยุพราชวิทยาลัย จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รร.ชุมชนวัดช่อแล ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รร.บ้านปางเฟือง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รร.บ้านรินหลวง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รร.บ้านห้วยจะค่าน จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รร.บ้านออน จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รร.ประชารัฐธรรมคุณ จ.ลำปาง

   JSON Excel

  • รร.ฝางชนูปถัมภ์ ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รร.มิตรมวลชน ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รร.วชิรวิทย์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รร.อนุบาลมยุรี ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ร้านก๋วยเตี๋ยวลีลา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ร้านปรีชาอิเลคโทรนิคส์

   JSON Excel

  • ลานประตูท่าแพ (1)(เครื่องพัง ไม่คุ้มซ่อม)

   JSON Excel

  • ลานประตูท่าแพ (2)(เครื่องพัง ไม่คุ้มซ่อม)

   JSON Excel

  • ล่ามช้าง เกสต์เฮาส์

   JSON Excel

  • วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • วัดหมื่นสาร ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (อาสา DustBoy)

   JSON Excel

  • ศพด.บ้านทับเดื่อ ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ศพด.บ้านป่าตึงงาม จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ศพด.บ้านห้วยตาด จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ศาลาอเนกประสงค์บ้านสันทราย ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ศูนย์ราชการ จ.เชียงใหม่ NX3-002 เซ็นเซอร์ A ต.ช้างเผือก อ.เมือง

   JSON Excel

  • ศูนย์ราชการ จ.เชียงใหม่ NX3-002 เซ็นเซอร์ B ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ศูนย์ราชการ จ.เชียงใหม่ NX3-002 เซ็นเซอร์ C ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • สถานีวิจัยต้นน้ำแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • สถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • สถาบันนโยบายสาธารณะ มช. ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • สนามกีฬากลาง มช. ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • สระว่ายน้ำ สนามกีฬา 700 ปี ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • สวนสาธารณะหนองบวกหาด ต. พระสิงห์ จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • สสอ. จอมทอง (ส่งเครื่อง N-169 ทดแทน, เครื่องโมเดลนี้ส่งกลับ 3E)

   JSON Excel

  • สสอ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ (มีคนถอดเครื่องไปแล้ว)

   JSON Excel

  • สสอ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • สสอ. แม่อาย จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • สสอ.กัลยาณิวัฒนา

   JSON Excel

  • สสอ.จอมทอง ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • สสอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • สสอ.ดอยเต่า ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • สสอ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • สสอ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • สสอ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • สสอ.ฮอด จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • สสอ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

   JSON Excel

  • สำนักงานเขต บริษัท ทรู จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.4 (เชียงดาว) ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.5 (ปิงโค้ง) ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • หน่วยพิทักษ์ป่าบ้านยางทุ่งโป่ง ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • หน่วยพิทักษ์ป่าสบห้วยผาตั้ง-นาเลา ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • หมู่บ้านธนารักษ์ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • หอการค้าเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • หอประชุมหมู่บ้าน ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • อบต. กองแขก จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ (ตึก SCB1 CMU)

   JSON Excel

  • อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช. ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • อาคาร3 ชั้น6 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อมช.) มช. ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • อาคารศูนย์การแพทย์เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • อาคารสุจิณโณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   JSON Excel

  • อาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้านคุรุสภา หมู่ที่ 10 ตำบลสันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • อาศรมพรหมธาดาพุทธาสถาน ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (สดร.) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • อุทยานแห่งชาติศรีลานนา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (ELTRES C4,17195)

   JSON Excel

  • เหมืองหิน อ.ดอยสะเก็ด จุดที่ 1

   JSON Excel

  • เหมืองหิน อ.ดอยสะเก็ด จุดที่ 2

   JSON Excel

  • แม่สากรีนเนอร์รี่ฮิลล์

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

   JSON Excel

  • โรงเรียนบ้านคุณแม่ อ. หางดง จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • โรงเรียนวารีเชียงใหม่ จุดที่ 1

   JSON Excel

  • โรงเรียนวารีเชียงใหม่ จุดที่ 2

   JSON Excel

  • ไนท์บาร์ซาร์ จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

 • แพร่
  • ทต.บ้านเวียง จ.แพร่

   JSON Excel

  • ทต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่

   JSON Excel

  • รพ. ร้องกวาง (สลับเครื่อง)

   JSON Excel

  • รพ. ลอง (สลับเครื่อง)

   JSON Excel

  • รพ. วังชิ้น (สลับเครื่อง)

   JSON Excel

  • รพ. สอง (สลับเครื่อง)

   JSON Excel

  • รพ.ร้องกวาง ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่

   JSON Excel

  • รพ.ลอง ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่

   JSON Excel

  • รพ.สต. ทุ่งแค้ว จ. แพร่

   JSON Excel

  • รพ.สต. บ้านเวียง จ. แพร่

   JSON Excel

  • รพ.สต. ป่าแดง จ. แพร่

   JSON Excel

  • รพ.สต. วังลึก จ. แพร่

   JSON Excel

  • รพ.สต. สบสาย จ. แพร่

   JSON Excel

  • รพ.สต. สะเอียบ จ. แพร่

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านน้ำแรม

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านสวนหลวง

   JSON Excel

  • รพ.สต.ปงป่าหวาย

   JSON Excel

  • รพ.สต.ปากห้วยอ้อย จ.แพร่

   JSON Excel

  • รพ.สต.ห้วยไร่

   JSON Excel

  • รพ.สต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ (กอ.รมน. แพร่)

   JSON Excel

  • รพ.สต.ไทรย้อย ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่

   JSON Excel

  • ศพด.บ้านบ่อแก้ว จ.แพร่

   JSON Excel

  • สถานีอนามัยไฮย้อย อ.วังชิ้น จ.แพร่ (กอ.รมน. แพร่)

   JSON Excel

  • สสอ.หนองม่วงไข่ ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

   JSON Excel

  • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.แพร่

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

   JSON Excel

  • อบต.ไทรย้อย จ.แพร่

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลวังชิ้น จ. แพร่

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ. แพร่

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสอง จ. แพร่

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสูงเม่น จ. แพร่

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลแพร่

   JSON Excel

 • แม่ฮ่องสอน
  • ค่ายโสณบัณฑิตย์ ร.7 พัน.5 จ.แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รพ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รพ. ศรีสังวาลย์ (สลับเครื่อง)

   JSON Excel

  • รพ. แม่ลาน้อย (สลับเครื่อง)

   JSON Excel

  • รพ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รพ.ปางมะผ้า ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รพ.ปาย ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รพ.สต. ต่อแพ จ. แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รพ.สต. น้ำดิบ จ. แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รพ.สต. บ้านกองก๋อย จ. แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รพ.สต. หมอกจำแป่ จ. แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รพ.สต. เมืองน้อย จ. แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รพ.สต.กึ๊ดสามสิบ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รพ.สต.ขุนแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รพ.สต.นาปู่ป้อม ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.เเม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รพ.สต.นาป่าแปก ต.หมอกจำแป๋ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รพ.สต.น้ำฮูผาเสื่อ จ.แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านถ้ำลอด ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านนาปลาจาด จ.แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านปางตอง จ.แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านผาผ่า

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านห้วยนา

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านแม่ละนา จ.แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านไม้ฮุง

   JSON Excel

  • รพ.สต.ป่าแป๋

   JSON Excel

  • รพ.สต.เมืองแปง จ.แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รพ.สต.แม่ริดป่าแก่

   JSON Excel

  • รพ.สต.แม่ลาหลวง ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รพ.สต.แม่สามแลบ

   JSON Excel

  • รพ.สต.แม่ฮี้ ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รพ.สบเมย ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รพ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รร.บ้านน้ำฮู ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รร.บ้านห้วยปลากั้ง ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • วัดพระธาตุดอยกองมู ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน (กอ.รมน.)

   JSON Excel

  • ศาลากลางจ.แม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน (กอ.รมน. แม่ฮ่องสอน)

   JSON Excel

  • ศูนย์บริการสาธารณสุข ทม.แม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • สนง.ทสจ.แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • สสอ.ขุนยวม ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • อบต.สบป่อง จ.แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • อบต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ. แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลแม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

ภาคกลาง (22)

 • กรุงเทพมหานคร
  • Outer Wall DustBoy102

   JSON Excel

  • Residence DustBoy101

   JSON Excel

  • กรีนพีซประเทศไทย กรุงเทพฯ

   JSON Excel

  • กองทัพภาคที่ 1

   JSON Excel

  • กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

   JSON Excel

  • ชุมชนดินแดง แปลง G

   JSON Excel

  • ด่านพระราม ๔

   JSON Excel

  • ด่านเก็บเงินค่าผ่านทางพิเศษเลียบแม่น้ำ

   JSON Excel

  • พาร์ค แอด สยาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

   JSON Excel

  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ยกเลิกจุดติดตั้ง)

   JSON Excel

  • มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

   JSON Excel

  • มูลนิธิใจกระทิง กรุงเทพมหานคร

   JSON Excel

  • รพ. เวชศาสตร์เขตร้อน กรุงเทพฯ

   JSON Excel

  • วังสระปทุม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

   JSON Excel

  • วังสระปทุม 2 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

   JSON Excel

  • ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

   JSON Excel

  • ศาลาว่าการกรุงเทพฯ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ (กอ.รมน.)

   JSON Excel

  • ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ

   JSON Excel

  • สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

   JSON Excel

  • สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

   JSON Excel

  • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2

   JSON Excel

  • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

   JSON Excel

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

   JSON Excel

  • สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   JSON Excel

  • หมู่บ้านชวนชื่นนีโอเฮาส์ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ

   JSON Excel

  • หมู่บ้านชวนชื่นนีโอเฮาส์ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ (คนซื้อเครื่องไม่ต่อสัญญา nb)

   JSON Excel

  • อาคารรัฐสภา 1 กรุงเทพฯ

   JSON Excel

  • อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพฯ

   JSON Excel

  • อาคารรัฐสภา 4 กรุงเทพฯ

   JSON Excel

  • อาคารรัฐสภา 5 กรุงเทพฯ

   JSON Excel

  • อาคารศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน โซน10 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

   JSON Excel

  • อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จุดที่ 1

   JSON Excel

  • อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จุดที่ 2

   JSON Excel

  • แฟลตดินแดง1 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

   JSON Excel

  • แฟลตดินแดง2 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

   JSON Excel

  • แฟลตดินแดง3 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

   JSON Excel

  • แฟลตดินแดง4

   JSON Excel

  • แฟลตดินแดง5

   JSON Excel

  • แฟลตดินแดง6

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่

   JSON Excel

  • โรงเรีนนคลองสองต้นนุ่น กรุงเทพฯ

   JSON Excel

  • โรงเรียนปัญญาวิทยา กรุงเทพฯ

   JSON Excel

  • โรงเรียนมหรรณพาราม กรุงเทพฯ

   JSON Excel

  • โรงเรียนวัดนาคปรก กรุงเทพฯ

   JSON Excel

  • โรงเรียนวัดบางประทุนนอก กรุงเทพฯ

   JSON Excel

  • โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า กรุงเทพฯ

   JSON Excel

  • โรงเรียนอนุบาลทอฟ้า กรุงเทพฯ

   JSON Excel

  • โรงเรียนเลิศหล้ากาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ

   JSON Excel

  • โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ

   JSON Excel

  • โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ

   JSON Excel

 • กำแพงเพชร
  • ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร

   JSON Excel

  • รพ.ทรายทองวัฒนา

   JSON Excel

  • รพ.บึงสามัคคี

   JSON Excel

  • รพ.ปางศิลาทอง

   JSON Excel

  • รพ.ลานกระบือ

   JSON Excel

  • รพ.สต.ท่าไม้

   JSON Excel

  • รพ.สต.ปากอ่าง

   JSON Excel

  • รพ.สต.ปางมะค่า

   JSON Excel

  • รพ.สต.สลกบาตร

   JSON Excel

  • รพ.สต.แม่ลาด ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร

   JSON Excel

  • ศาลากลาง ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร (กอ.รมน. กำแพงเพชร)

   JSON Excel

  • ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

   JSON Excel

  • ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร (สลับเครื่อง)

   JSON Excel

  • สสอ.คลองลาน

   JSON Excel

  • สสอ.พรานกระต่าย

   JSON Excel

  • สสอ.โกสัมพีนคร

   JSON Excel

  • สสอ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร

   JSON Excel

  • สำนักงาน อบต. ทรงธรรม อ.เมือง จ. กำแพงเพชร

   JSON Excel

  • สำนักงาน อบต.สระแก้ว อ. เมือง จ. กำแพงเพชร

   JSON Excel

  • สำนักงานเทศบาลตำบลเทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร

   JSON Excel

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม จ.กำแพงเพชร

   JSON Excel

  • อบต. ทรงธรรม จ. กำแพงเพชร

   JSON Excel

  • อบต. สระแก้ว จ. กำแพงเพชร

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลเทพนคร จ. กำแพงเพชร

   JSON Excel

 • ชัยนาท
  • รพ. สต. เนินขาม จ.ชัยนาท

   JSON Excel

  • รพ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

   JSON Excel

  • รพ.สต. วังตะเคียน จ.ชัยนาท

   JSON Excel

  • รพ.สต.ธรรมามูล จ.ชัยนาท

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านหนอง จ.ชัยนาท

   JSON Excel

  • รพ.สต.ห้วยงู จ.ชัยนาท

   JSON Excel

  • รพ.สต.อำเภอมโนรมย์ จ.ชัยนาท

   JSON Excel

  • รพ.สต.เขาท่าพระ จ.ชัยนาท

   JSON Excel

  • รพ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

   JSON Excel

  • รพ.หันคา จ.ชัยนาท

   JSON Excel

  • สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท (กอ.รมน. ชัยนาท)

   JSON Excel

 • นครนายก
  • ศาลากลางจ.นครนายก ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก (กอ.รมน.)

   JSON Excel

  • ศูนย์กีฬาสิรินธร ม. ศรีนครินทรวิโรฒ จ. นครนายก

   JSON Excel

  • สสจ.นครนายก จ.นครนายก

   JSON Excel

  • สสอ.บ้านนา จ.นครนายก

   JSON Excel

  • สสอ.ปากพลี จ.นครนายก

   JSON Excel

  • สสอ.องครักษ์ จ.นครนายก

   JSON Excel

  • สสอ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

   JSON Excel

  • ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก

   JSON Excel

 • นครปฐม
  • กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

   JSON Excel

  • อาคารสิริวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

   JSON Excel

  • มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

   JSON Excel

  • รพ.นครชัยศรี ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

   JSON Excel

  • รพ.นครปฐม

   JSON Excel

  • รพ.สต.อ้อมใหญ่ ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม

   JSON Excel

  • ศพด.ทม.ไร่ขิง แห่งที่ 3 บ้านเอื้ออาทรสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

   JSON Excel

  • ศพด.ทม.ไร่ขิง แห่งที่ 4 วังมณี ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

   JSON Excel

  • ศูนย์การเรียนรู้ ม. มหิดล (ศาลายา)

   JSON Excel

  • สำนักงานอธิการบดี ม. มหิดล (ศาลายา)

   JSON Excel

  • สำนักเทศบาลเมืองไร่ขิง (กอ.รมน. นครปฐม)

   JSON Excel

 • นครสวรรค์
  • รพ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านดงมหาชัย ต.สร้อยทอง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

   JSON Excel

  • ศอ. 3 รพ.ส่งเสริมสุขภาพนครสวรรค์ ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์

   JSON Excel

  • ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ หลังเก่า (กอ.รมน. นครสวรรค์)

   JSON Excel

  • สสอ.ชุมตาบง ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์

   JSON Excel

  • สสอ.ชุมแสง ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

   JSON Excel

  • สสอ.ท่าตะโก ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

   JSON Excel

  • สสอ.บรรพตพิสัย

   JSON Excel

  • สสอ.พยุหะคีรี ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

   JSON Excel

  • สสอ.ลาดยาว ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

   JSON Excel

  • สสอ.หนองบัว ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

   JSON Excel

  • สสอ.เก้าเลี้ยว ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

   JSON Excel

  • สสอ.เมืองนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

   JSON Excel

  • สสอ.แม่วงก์ ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์

   JSON Excel

  • สสอ.แม่เปิน ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์

   JSON Excel

  • สสอ.โกรกพระ ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

   JSON Excel

  • สสอ.ไพศาลี ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

   JSON Excel

  • อบต.หนองโพ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

   JSON Excel

 • นนทบุรี
  • กรมการแพทย์ จ.นนทบุรี

   JSON Excel

  • กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ.นนทบุรี

   JSON Excel

  • กรมควบคุมโรค จ.นนทบุรี

   JSON Excel

  • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จ.นนทบุรี

   JSON Excel

  • กรมสุขภาพจิต จ.นนทบุรี

   JSON Excel

  • กรมอนามัย จ.นนทบุรี

   JSON Excel

  • กระทรวงสาธารณสุข

   JSON Excel

  • กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย จ.นนทบุรี (รอไปติดตั้ง ศูนย์เด็ก ตอนนี้กำลังปรับปรุง เช็ค12/4/6

   JSON Excel

  • ซอยสถานสงเคราะห์คนพิการปากเกร็ด ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • ซอยสุขาประชาสวรรค์ 2 ตัด 3 ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • ซอยสุขาประชาสวรรค์3 ซอย26 (รร. อัมพรไพศาล) ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี (Indoor)

   JSON Excel

  • ต.บางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี (CHARMS)

   JSON Excel

  • ตลาดสดกรมชลประทาน ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

   JSON Excel

  • ถนนแจ้งวัฒนะคลองประปา ทน.ปากเกร็ด ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

   JSON Excel

  • ทน.นนทบุรี อาคาร 2 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี

   JSON Excel

  • ทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทร (วัดกู้ 2) ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • ปากซอยรร.วัดกู้ ทน.ปากเกร็ด ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

   JSON Excel

  • ปากซอยวัดสลักเหนือ ทน.ปากเกร็ด ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

   JSON Excel

  • ป้อมตำรวจ สี่แยกแคราย ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี (กอ.รมน.)

   JSON Excel

  • ป้ายจอดรถหน้า รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี ทน.ปากเกร็ด ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

   JSON Excel

  • ป้ายรถเมล์หน้าเมเจอร์ฮอลิวูด ทน.ปากเกร็ด ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

   JSON Excel

  • รพ.สต.วัดคลองขวาง จ.นนทบุรี (อยู่ใกล้ถนนไม่สามารถย้ายเครื่องได้)

   JSON Excel

  • ร้านขนมปัง Victory Bakery เทศบาลนครนนทบุรี

   JSON Excel

  • ร้านเย็นตาโฟโลกันต์ ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • ศพด. รร.ประชาสงเคราะห์ ทน.ปากเกร็ด ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

   JSON Excel

  • ศพด. รร.วัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • ศพด.รร.ชลประทานสงเคราะห์ ทน.ปากเกร็ด ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

   JSON Excel

  • ศพด.รร.ประเสริฐอิสลาม ทน.ปากเกร็ด ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

   JSON Excel

  • ศพด.รร.ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 ทน.ปากเกร็ด ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

   JSON Excel

  • ศพด.รร.วัดบางพูดใน (นนทวิทยา) ทน.ปากเกร็ด ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

   JSON Excel

  • ศพด.รร.วัดบ่อ (นันทวิทยา) ทน.ปากเกร็ด ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

   JSON Excel

  • ศพด.รร.วัดผาสุกมณีจักร ทน.ปากเกร็ด ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

   JSON Excel

  • ศพด.รร.วัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) ทน.ปากเกร็ด ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

   JSON Excel

  • ศพด.รร.ไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) ทน.ปากเกร็ด ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

   JSON Excel

  • ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 เทศบาลนครนนทบุรี

   JSON Excel

  • ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 (วัดสมรโกฏิ) เทศบาลนครนนทบุรี

   JSON Excel

  • ศูนย์เด็กเล็ก วัลลภ ไทยเหนือ จ.นนทบุรี

   JSON Excel

  • ศูนย์เด็กเล็กสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ จ.นนทบุรี

   JSON Excel

  • สนามฟุตซอลในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ทน.ปากเกร็ด ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

   JSON Excel

  • สามแยกติวานนท์-ปากเกร็ด 2 ทน.ปากเกร็ด ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

   JSON Excel

  • สามแยกเมืองทองธานี ถนนติวานนท์ ทน.ปากเกร็ด ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

   JSON Excel

  • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จ.นนทบุรี

   JSON Excel

  • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

   JSON Excel

  • สำนักงานแขวงท่าทราย เทศบาลนครนนทบุรี

   JSON Excel

  • สี่แยกสหกรณ์ 3 (ถนนเลี่ยงเมือง) ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • หน้าบิ๊กชีแจ้งวัฒนะ ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • หน้ารร.นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ทน.ปากเกร็ด ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

   JSON Excel

  • หน้ารร.วัดบ่อ ทน.ปากเกร็ด ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

   JSON Excel

  • หน้าสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ทน.ปากเกร็ด ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

   JSON Excel

  • หน้าหมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 ทน.ปากเกร็ด ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

   JSON Excel

  • หน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • หน้าโรงเรียนคลองเกลือ ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • หน้าโรงเรียนปากเกร็ด ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • หน้าโรงเรียนวัดกลางเกร็ด ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • หมู่บ้านดวงแก้ว หน้าบริษัท นีมาไทย ทน.ปากเกร็ด ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

   JSON Excel

  • หมู่บ้านมิตรประชา ซอย 12 ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • หมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ทน.ปากเกร็ด ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

   JSON Excel

  • หมู่บ้านสี่ไชยทอง ซอย 19 ทน.ปากเกร็ด ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

   JSON Excel

  • อาคารบางกอกแลนด์ เมืองทองธานี

   JSON Excel

  • เทศบาลนครนนทบุรี (ยกเลิกการติดตั้ง)

   JSON Excel

  • เทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

   JSON Excel

  • แยกกรมชลประทาน ทน. ปากเกร็ด ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

   JSON Excel

  • แยกสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ทน.ปากเกร็ด ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

   JSON Excel

 • ปทุมธานี
  • คณะศิลปศาสตร์ มธ. (ศูนย์รังสิต) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

   JSON Excel

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์

   JSON Excel

  • ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติด ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี (กอ.รมน.)

   JSON Excel

  • สาธารณสุขอำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี

   JSON Excel

  • สาธารณสุขอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี

   JSON Excel

  • สาธารณสุขอำเภอลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

   JSON Excel

  • สาธารณสุขอำเภอลำลูกกา จ.ปทุมธานี

   JSON Excel

  • สาธารณสุขอำเภอสามโคก จ.ปทุมธานี

   JSON Excel

  • สาธารณสุขอำเภอหนองเสือ จ.ปทุมธานี

   JSON Excel

  • สาธารณสุขอำเภอเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

   JSON Excel

 • พระนครศรีอยุธยา
  • รพ.สต.คลองสะแก จ.พระนครศรีอยุธยา

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านหว้า จ.พระนครศรีอยุธยา

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านแป้ง จ.พระนครศรีอยุธยา

   JSON Excel

  • รพ.สต.แม่ลา จ.พระนครศรีอยุธยา

   JSON Excel

  • ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กอ.รมน. อยุธยา)

   JSON Excel

  • อบต.รางจรเข้ จ.พระนครศรีอยุธยา

   JSON Excel

 • พิจิตร
  • รพ.ดงเจริญ

   JSON Excel

  • รพ.ทับคล้อ ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

   JSON Excel

  • รพ.บางมูลนาก ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

   JSON Excel

  • รพ.บึงนาราง ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

   JSON Excel

  • รพ.พิจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร

   JSON Excel

  • รพ.วชิรบารมี ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร

   JSON Excel

  • รพ.วังทรายพูน ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

   JSON Excel

  • รพ.สต.ท้ายน้ำ ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

   JSON Excel

  • รพ.สต.หอไกร ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

   JSON Excel

  • รพ.สต.เนินปอ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

   JSON Excel

  • รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

   JSON Excel

  • รพ.สากเหล็ก

   JSON Excel

  • รพ.โพทะเล ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร

   JSON Excel

  • วัดท่าหลวง (บริเวณแม่น้ำน่าน) อ.เมืองพิจิตร (กอ.รมน. พิจิตร)

   JSON Excel

 • พิษณุโลก
  • รพ.ชาติตระการ ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

   JSON Excel

  • รพ.บางกระทุ่ม ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

   JSON Excel

  • รพ.บางระกำ ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

   JSON Excel

  • รพ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

   JSON Excel

  • รพ.วังทอง จ.พิษณุโลก

   JSON Excel

  • รพ.วัดโบสถ์ ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

   JSON Excel

  • รพ.สต. ปลักแรด อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก

   JSON Excel

  • รพ.สต.คลองตาล ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

   JSON Excel

  • รพ.สต.ท้อแท้ ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์

   JSON Excel

  • รพ.สต.นิคมทุ่งสาน ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านทุ่งยาว ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านท่าขอนเบน ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านรักไทย ต.ชมพู อ.เนินมะปราง

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ

   JSON Excel

  • รพ.สต.วังวน ต.วังวน อ.พรหมพิราม

   JSON Excel

  • รพ.สต.สมอแข ต.สมอแข อ.เมือง

   JSON Excel

  • รพ.สต.หนองกุลา ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

   JSON Excel

  • รพ.สต.หนองขมิ้น ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง

   JSON Excel

  • รพ.สต.แก่งโสภา ต.วังทอง อ.วังทอง

   JSON Excel

  • รพ.สต.แม่ระกา ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

   JSON Excel

  • รพ.สต.โคกสลุด ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม

   JSON Excel

  • รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

   JSON Excel

  • รพ.เนินมะปราง ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

   JSON Excel

  • ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (กอ.รมน. พิษณุโลก)

   JSON Excel

  • ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.1 จ.พิษณุโลก ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

   JSON Excel

  • ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

   JSON Excel

  • สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จ.พิษณุโลก

   JSON Excel

  • สสจ.พิษณุโลก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

   JSON Excel

  • อาคาร บก.กอ.รมน.ภาค 3 จ.พิษณุโลก (บก.กอ.รมน.ภาค 3)

   JSON Excel

  • อาคารวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร (พิษณุโลก)

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงกอก

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก

   JSON Excel

 • ลพบุรี
  • รพ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

   JSON Excel

  • รพ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

   JSON Excel

  • รพ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี

   JSON Excel

  • รพ.บ้านหมี่ ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

   JSON Excel

  • รพ.พระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี

   JSON Excel

  • รพ.พัฒนานิคม ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

   JSON Excel

  • รพ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

   JSON Excel

  • รพ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี

   JSON Excel

  • รพ.หนองม่วง ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี

   JSON Excel

  • รพ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

   JSON Excel

  • รพ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี

   JSON Excel

  • วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จ.ลพบุรี

   JSON Excel

  • ศาลากลางจังหวัดลพบุรี (กอ.รมน. ลพบุรี)

   JSON Excel

  • สสจ.ลพบุรี ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

   JSON Excel

 • สมุทรปราการ
  • รพ.สต.คลองสวน จ.สมุทรปราการ

   JSON Excel

  • รพ.สต.บางพลีน้อย หมู่ 5 จ.สมุทรปราการ

   JSON Excel

  • รพ.สต.บางเพรียง จ.สมุทรปราการ

   JSON Excel

  • รพ.สต.บางโฉลง จ.สมุทรปราการ

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านคู่สร้าง จ.สมุทรปราการ

   JSON Excel

  • รพ.สต.วัดสลุด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

   JSON Excel

  • รพ.สต.แหลมฟ้าผ่า จ.สมุทรปราการ

   JSON Excel

  • อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครสมุทรปราการ (กอ.รมน. สมุทรปราการ) ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลบางจาก จ.สมุทรปราการ

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลบางพลี จ.สมุทรปราการ

   JSON Excel

 • สมุทรสงคราม
  • วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา จ.สมุทรสาคร

   JSON Excel

  • ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (กอ.รมน. สมุทรสงคราม)

   JSON Excel

 • สมุทรสาคร
  • สำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

   JSON Excel

 • สระบุรี
  • ชุมชนหมู่ 5 บ้านเขามะกอก จ. สระบุรี

   JSON Excel

  • รพ.วังม่วง จ.สระบุรี

   JSON Excel

  • รพ.สต.ทับกวาง จ.สระบุรี

   JSON Excel

  • รพ.สต.หน้าพระลาน จ.สระบุรี

   JSON Excel

  • รพ.สต.ห้วยขมิ้น จ.สระบุรี

   JSON Excel

  • รพ.สต.ห้วยป่าหวาย จ.สระบุรี

   JSON Excel

  • รร.คุ้งเขาเขียว ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

   JSON Excel

  • รร.หน้าพระลาน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองแค จ.สระบุรี

   JSON Excel

  • เทศบาลเมืองแก่งคอย จ.สระบุรี

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลค่ายอดิศร (กอ.รมน. สระบุรี)

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลแก่งคอย จ.สระบุรี

   JSON Excel

  • โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก จ. สระบุรี

   JSON Excel

  • โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง จ.สระบุรี

   JSON Excel

 • สิงห์บุรี
  • รพ.สต.โพชนไก่ ต.โพชนไก่ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

   JSON Excel

  • องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม (กอ.รมน. สิงห์บุรี)

   JSON Excel

  • อบต.ค่ายบางระจัน ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี (กพร.)

   JSON Excel

  • อบต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี (กพร.)

   JSON Excel

  • อบต.พักทัน ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี (กพร.)

   JSON Excel

  • อบต.สระแจง ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี (กพร.)

   JSON Excel

  • อบต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี (กพร.)

   JSON Excel

  • อบต.ห้วยชัน ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี (กพร.)

   JSON Excel

  • อบต.อินทร์บุรี ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี (กพร.)

   JSON Excel

  • อบต.โพทะเล ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี (กพร.)

   JSON Excel

  • อบต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี (กพร.)

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี (กพร.)

   JSON Excel

 • สุพรรณบุรี
  • รพ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

   JSON Excel

  • รพ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

   JSON Excel

  • รพ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

   JSON Excel

  • รพ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

   JSON Excel

  • รพ.สต.กระจัน

   JSON Excel

  • รพ.สต.ดอนมะเกลือ

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านจร้าใหม่

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านดอน

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านห้วยหิน

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านเขาทอก

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านโป่งพรานอินทร์

   JSON Excel

  • รพ.สต.ยุ้งทะลาย

   JSON Excel

  • รพ.สต.สระพังลาน

   JSON Excel

  • รพ.สต.สระยายโสม

   JSON Excel

  • รพ.สต.อู่ทอง

   JSON Excel

  • รพ.สต.เจดีย์

   JSON Excel

  • รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 จ.สุพรรณบุรี

   JSON Excel

  • รพ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

   JSON Excel

  • รพ.ส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี (กอ.รมน. สุพรรณบุรี)

   JSON Excel

  • รพ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

   JSON Excel

  • รพ.อู่ทอง ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

   JSON Excel

  • รพ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี

   JSON Excel

  • รพ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุข จ.สุพรรณบุรี

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้าง (กอ.รมน. สุพรรณบุรี)

   JSON Excel

 • สุโขทัย
  • ทม.ศรีสัชนาลัย (หลังเก่า) ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

   JSON Excel

  • ทม.ศรีสัชนาลัย (หลังใหม่) ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

   JSON Excel

  • ที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยม จ. สุโขทัย

   JSON Excel

  • ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย (กอ.รมน. สุโขทัย)

   JSON Excel

  • รพ.สต.เมืองเก่า จ.สุโขทัย

   JSON Excel

  • รพ.สต.เมืองเก่า จ.สุโขทัย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสวรรคโลก จ. สุโขทัย

   JSON Excel

 • อุทัยธานี
  • รพ.ทัพทัน ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

   JSON Excel

  • รพ.บ้านไร่ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

   JSON Excel

  • รพ.ลานสัก ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

   JSON Excel

  • รพ.สต. บ้านร่องตาที ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

   JSON Excel

  • รพ.สต.แก่นมะกรูด จ.อุทัยธานี

   JSON Excel

  • รพ.สว่างอารมณ์ ต.สว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี

   JSON Excel

  • รพ.หนองขาหย่าง ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี

   JSON Excel

  • รพ.ห้วยคต

   JSON Excel

  • สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี (กอ.รมน. อุทัยธานี)

   JSON Excel

  • สสจ.อุทัยธานี ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี

   JSON Excel

  • สสอ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

   JSON Excel

 • อ่างทอง
  • รพ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

   JSON Excel

  • รพ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

   JSON Excel

  • รพ.สามโก้ จ.อ่างทอง

   JSON Excel

  • รพ.อ่างทอง จ.อ่างทอง

   JSON Excel

  • รพ.แสวงหา จ.อ่างทอง

   JSON Excel

  • รพ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

   JSON Excel

  • รพ.ไชโย จ.อ่างทอง

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง จ.อ่างทอง

   JSON Excel

  • อบต.หัวไผ่ ต.หัวไผ่ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง (กอ.รมน.อ่างทอง)

   JSON Excel

 • เพชรบูรณ์
  • รพ.น้ำหนาว ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

   JSON Excel

  • รพ.บึงสามพัน ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

   JSON Excel

  • รพ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

   JSON Excel

  • รพ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

   JSON Excel

  • รพ.สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

   JSON Excel

  • รพ.หนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

   JSON Excel

  • รพ.หล่มสัก ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

   JSON Excel

  • รพ.เขาค้อ ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

   JSON Excel

  • ศาลากลางจ.เพชรบูรณ์ อาคาร 1 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ (กอ.รมน.เพชรบูรณ์)

   JSON Excel

  • ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.2.1 จ.เพชรบูรณ์

   JSON Excel

  • สสจ.เพชรบูรณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลชนแดน จ.เพชรบูรณ์

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์

   JSON Excel

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20)

 • กาฬสินธุ์
  • ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

   JSON Excel

  • รพ.สต. บ้านหนองแซง จ. กาฬสินธุ์ (เครื่องบอร์ดเสีย อยู่ที่ทีมพี่ณัฐ)

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านหนองแซง ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์

   JSON Excel

  • ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (กอ.รมน. กาฬสินธุ์)

   JSON Excel

  • สสอ.กมลาไสย ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

   JSON Excel

  • สสอ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

   JSON Excel

  • สสอ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์

   JSON Excel

  • สสอ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์

   JSON Excel

  • สสอ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์

   JSON Excel

  • สสอ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

   JSON Excel

  • สสอ.นามน จ.กาฬสินธุ์

   JSON Excel

  • สสอ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

   JSON Excel

  • สสอ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์

   JSON Excel

  • สสอ.สมเด็จ ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

   JSON Excel

  • สสอ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

   JSON Excel

  • สสอ.สามชัย ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์

   JSON Excel

  • สสอ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

   JSON Excel

  • สสอ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์

   JSON Excel

  • สสอ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์

   JSON Excel

  • สสอ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์

   JSON Excel

 • ขอนแก่น
  • ทน.ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

   JSON Excel

  • รพ. สต. คำแก่นคูณ จ. ขอนแก่น

   JSON Excel

  • รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น (กรีนพีซ)

   JSON Excel

  • รพ.สต. บ้านหว้า ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

   JSON Excel

  • รพ.สต. บ้านหว้า ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

   JSON Excel

  • รพ.สต. เก่างิ้ว ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น

   JSON Excel

  • รพ.สต.กุดกว้าง จ.ขอนแก่น

   JSON Excel

  • รพ.สต.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

   JSON Excel

  • รพ.สต.โนนทัน ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

   JSON Excel

  • ศูนย์อนามัยที่ 7 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

   JSON Excel

  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น (กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น)

   JSON Excel

  • สี่แยกไฟแดงถนนมิตรบำรุง จ.ขอนแก่น

   JSON Excel

  • สี่แยกไฟแดงถนนเที่ยงธรรม จ.ขอนแก่น

   JSON Excel

  • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย จ. ขอนแก่น

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลกุดน้ำใส จ. ขอนแก่น

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลท่าพระ จ. ขอนแก่น

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลลำน้ำพอง จ. ขอนแก่น

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลหนองเรือ จ. ขอนแก่น

   JSON Excel

 • ชัยภูมิ
  • ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ (Indoor)

   JSON Excel

  • ตำบล หนองบัวระเหว อำเภอ หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ (CHARMS)

   JSON Excel

  • สสจ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

   JSON Excel

  • สสอ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

   JSON Excel

  • สสอ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

   JSON Excel

  • สสอ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

   JSON Excel

  • สสอ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

   JSON Excel

  • สสอ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

   JSON Excel

  • สสอ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

   JSON Excel

  • สสอ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

   JSON Excel

  • สสอ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

   JSON Excel

  • สสอ.เมืองชัยภูมิ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

   JSON Excel

  • สำนักงาน กอ.รมน.จ.ชัยภูมิ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ (กอ.รมน.ชัยภูมิ)

   JSON Excel

 • นครพนม
  • รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม

   JSON Excel

  • รพ.นาหว้า จ.นครพนม

   JSON Excel

  • รพ.นาแก ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม

   JSON Excel

  • รพ.บ้านแพง ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม

   JSON Excel

  • รพ.วังยาง ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม

   JSON Excel

  • รพ.ศรีสงคราม ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

   JSON Excel

  • รพ.สต.ดงยอ จ.นครพนม

   JSON Excel

  • รพ.สต.ทรายมูล จ.นครพนม

   JSON Excel

  • รพ.สต.นาหนาด จ.นครพนม

   JSON Excel

  • รพ.สต.พระกลางทุ่ง จ.นครพนม

   JSON Excel

  • รพ.สต.เวินพระบาท ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

   JSON Excel

  • รพ.สต.แสนพัน จ.นครพนม

   JSON Excel

  • รพ.เรณูนคร ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม

   JSON Excel

  • รพ.โพนสวรรค์ ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

   JSON Excel

  • ศาลากลางจ.นครพนม หลังเก่า ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม (กอ.รมน.นครพนม)

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลนาทม จ.นครพนม

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลปลาปาก จ. นครพนม

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ. นครพนม

   JSON Excel

 • นครราชสีมา
  • ถนนสุรนารี เทศบาลนครราชสีมา

   JSON Excel

  • ทม.สีคิ้ว ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา จุดที่ 1

   JSON Excel

  • ทม.สีคิ้ว ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา จุดที่ 2

   JSON Excel

  • บก.ทภ.2 ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา (กอ.รมน.ภาค 2)

   JSON Excel

  • รพ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

   JSON Excel

  • รพ.คง จ.นครราชสีมา

   JSON Excel

  • รพ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

   JSON Excel

  • รพ.ชุมพวง ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

   JSON Excel

  • รพ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

   JSON Excel

  • รพ.ประทาย จ.นครราชสีมา

   JSON Excel

  • รพ.ปากช่องนานา ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

   JSON Excel

  • รพ.ลำทะเมนชัย ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา

   JSON Excel

  • รพ.สีคิ้ว ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

   JSON Excel

  • รพ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

   JSON Excel

  • รพ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

   JSON Excel

  • รพ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

   JSON Excel

  • รพ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

   JSON Excel

  • รพ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

   JSON Excel

  • รพ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

   JSON Excel

  • ศูนย์อนามัยที่ 9 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา

   JSON Excel

  • หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา (กอ.รมน.นครราชสีมา)

   JSON Excel

  • โรงเรียนบ้านหัวป้าง จ. นครราชสีมา

   JSON Excel

 • บึงกาฬ
  • รพ.บึงโขงหลง ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

   JSON Excel

  • รพ.บุ่งคล้า ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ

   JSON Excel

  • รพ.พรเจริญ ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

   JSON Excel

  • รพ.ศรีวิไล ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

   JSON Excel

  • รพ.โซ่พิสัย ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลปากคาด จ. บึงกาฬ

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลเซกา จ. บึงกาฬ

   JSON Excel

 • บุรีรัมย์
  • รพ.สต.หินเหล็กไฟ จ.บุรีรัมย์

   JSON Excel

  • ศาลากลางจ.บุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ (กอ.รมน.บุรีรัมย์)

   JSON Excel

  • สสอ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์

   JSON Excel

  • สสอ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

   JSON Excel

  • สสอ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

   JSON Excel

  • สสอ.โนนสุวรรณ ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

   JSON Excel

 • มหาสารคาม
  • คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   JSON Excel

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

   JSON Excel

  • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

   JSON Excel

  • ศาลากลางจ.มหาสารคาม ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม (กอ.รมน.มหาสารคาม)

   JSON Excel

  • สสอ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

   JSON Excel

  • สสอ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

   JSON Excel

  • สสอ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม

   JSON Excel

  • สสอ.นาดูน จ.มหาสารคาม

   JSON Excel

  • สสอ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

   JSON Excel

  • สสอ.บรบือ จ.มหาสารคาม

   JSON Excel

  • สสอ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

   JSON Excel

  • สสอ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม

   JSON Excel

  • สสอ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

   JSON Excel

  • สสอ.แกดำ จ.มหาสารคาม

   JSON Excel

  • สสอ.โกสุมพิสัย ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม จ. มหาสารคาม

   JSON Excel

  • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

   JSON Excel

  • เทศบาลเมืองมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม

   JSON Excel

 • มุกดาหาร
  • รพ.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

   JSON Excel

  • รพ.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

   JSON Excel

  • รพ.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

   JSON Excel

  • รพ.นิคมคำสร้อย ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

   JSON Excel

  • รพ.มุกดาหาร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร

   JSON Excel

  • รพ.สต. บ้านดงเย็น ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร

   JSON Excel

  • รพ.สต.บางทรายน้อย

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านคำป่าหลาย

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านนาสะเม็ง

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านบางทราย

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านหนองแคน

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านเหล่า

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านไร่ ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

   JSON Excel

  • รพ.สต.หนองหลี่

   JSON Excel

  • รพ.สต.โคกกลาง

   JSON Excel

  • รพ.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

   JSON Excel

  • รพ.หว้านใหญ่ ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร

   JSON Excel

  • รร.บ้านดานคำ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

   JSON Excel

  • ศาลากลางจ.มุกดาหาร ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร (กอ.รมน.มุกดาหาร)

   JSON Excel

  • สถานีอนามัย.บ.ห้วยตาเบอะเฉลิมพระเกียรติ

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาซิง

   JSON Excel

 • ยโสธร
  • กอง​สาธารณสุข​และ​สิ่ง​แวดล้อม​ เทศบาล​เมืองยโสธร

   JSON Excel

  • ทม.ยโสธร ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

   JSON Excel

  • รพ.กุดชุม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร

   JSON Excel

  • รพ.ค้อวัง ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร

   JSON Excel

  • รพ.ป่าติ้ว ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

   JSON Excel

  • รพ.มหาชนะชัย ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

   JSON Excel

  • รพ.สต.ศรีฐาน ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

   JSON Excel

  • รพ.สต.ศิริพัฒนา อ.ค้อวัง จ.ยโสธร

   JSON Excel

  • รพ.สต.โพนเมือง ต.ฟ้าห่วน อ.ค้อวัง จ.ยโสธร

   JSON Excel

  • ศาลากลางจังหวัดยโสธร (กอ.รมน. ยโสธร)

   JSON Excel

  • สนง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ. ยโสธร

   JSON Excel

  • สวนสาธารณะบุ่งน้อยบุ่งใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

   JSON Excel

  • สวนสาธารณะพญาแถน ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

   JSON Excel

  • สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (วิมานพญาแถน)

   JSON Excel

  • สสอ.ค้อวัง ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร

   JSON Excel

  • สาธารณสุขอำเภอเมืองเลิงนกทา

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลทรายมูล

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลมหาชนะชัย จ. ยโสธร (รพ.ทำเครื่องหาย อาจารย์ให้ส่งเครื่องใหม่ไปแทนเป็นเครื่อง N-124)

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จ. ยโสธร

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จ. ยโสธร

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าชาด

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลไทยเจริญ จ. ยโสธร

   JSON Excel

 • ร้อยเอ็ด
  • รพ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

   JSON Excel

  • รพ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

   JSON Excel

  • รพ.สต. บ้านสองห้อง ต.โคกสูง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านเปลือยตาล จ.ร้อยเอ็ด

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านแซงแหลม จ.ร้อยเอ็ด

   JSON Excel

  • รพ.สต.หนองบ้านหนองนาสร้าง ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

   JSON Excel

  • รพ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

   JSON Excel

  • ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (กอ.รมน. ร้อยเอ็ด)

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

   JSON Excel

  • องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง จ. ร้อยเอ็ด

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลโคกสูง จ. ร้อยเอ็ด

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด

   JSON Excel

 • ศรีสะเกษ
  • รพ.ปรางค์กู่ ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

   JSON Excel

  • รพ.ภูสิงห์ (กรีนพีซ) ต.ห้วยติ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

   JSON Excel

  • รพ.ยางชุมน้อย

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านพราน ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านหนองมะเกลือ ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ

   JSON Excel

  • ศาลากลางจ.ศรีสะเกษ ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ (กอ.รมน.ศรีสะเกษ)

   JSON Excel

  • สสจ.ศรีสะเกษ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

   JSON Excel

  • สสอ.กันทรลักษ์ ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

   JSON Excel

  • สสอ.ภูสิงห์ ต.ห้วยติ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

   JSON Excel

  • สสอ.วังหิน ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

   JSON Excel

  • สสอ.อุทุมพรพิสัย ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราศีไศล

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทร์

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีแก้ว

   JSON Excel

 • สกลนคร
  • ค่ายกฤษศิวะรา จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • รพ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • รพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • รพ.สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านจำปาดง จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านดงมะไฟสามัคคี จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านดอนส้มโฮง จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านบงใต้ ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านปานเจริญ จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านส้งเปือย จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านหนองบัวสร้าง จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านใหม่หนองผือ จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • รพ.สต.สุขสำราญ ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • รพ.ส่องดาว จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • รพ.เต่างอย จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • รพ.โคกศรีสุพรรณ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร (กอ.รมน.สกลนคร)

   JSON Excel

  • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

   JSON Excel

  • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (เครื่องอยู่ที่ รพ.สว่างแดนดิน รอทางรพ.ฯ ส่งเครื่องมาให้)

   JSON Excel

  • องค์การบริส่วนตำบลนิคมน้ำอูน จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • องค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลกุดบาก จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลคำตากล้า จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลตองโขบ จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลนาแก้ว จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลบ้านม่วง จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลพังโคน จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลวานรนิวาส จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลวาริชภูมิ จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลส่องดาว จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลโคกภู จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • เทศบาลนครสกลนคร จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้นอาจาโร ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลวานรนิวาส จ.สกลนคร

   JSON Excel

 • สุรินทร์
  • ค่ายวีระโยธิน กกล.สุรนารี ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ (บก.กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 2)

   JSON Excel

  • รพ.จอมพระ ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

   JSON Excel

  • รพ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

   JSON Excel

  • รพ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

   JSON Excel

  • รพ.รัตนบุรี ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

   JSON Excel

  • รพ.สต.ตานี จ.สุรินทร์

   JSON Excel

  • รพ.สต.นาบัว จ.สุรินทร์

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านสะโน จ.สุรินทร์

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านอุโลก ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

   JSON Excel

  • รพ.สต.อาโพน จ.สุรินทร์

   JSON Excel

  • รพ.สังขะ จ.สุรินทร์

   JSON Excel

  • ศูนย์ราชการจ.สุรินทร์ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ (กอ.รมน.สุรินทร์)

   JSON Excel

 • หนองคาย
  • รพ.สต. รัตนวาปี จ. หนองคาย

   JSON Excel

  • รพ.สต. โพนทอง จ. หนองคาย

   JSON Excel

  • รพ.สต.สระใคร ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย

   JSON Excel

  • รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

   JSON Excel

  • รพ.หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย

   JSON Excel

  • รพ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

   JSON Excel

  • ศาลากลางจ.หนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย (กอ.รมน.หนองคาย)

   JSON Excel

  • สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เฝ้าไร่ จ.หนองคาย

   JSON Excel

  • สสจ.หนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

   JSON Excel

  • สสอ. สังคม จ. หนองคาย

   JSON Excel

  • สสอ. โพนพิสัย จ. หนองคาย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย

   JSON Excel

 • หนองบัวลำภู
  • รพ.สต.ค่ายสว่าง ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู

   JSON Excel

  • ศาลากลางจ.หนองบัวลำภู ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู (กอ.รมน.หนองบัวลำภู)

   JSON Excel

  • สสจ.หนองบัวลำภู ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลนากลาง จ. หนองบัวลำภู

   JSON Excel

 • อำนาจเจริญ
  • รพ.ชานุมาน ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ

   JSON Excel

  • รพ.ปทุมราชวงศา ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

   JSON Excel

  • รพ.สต. คำเดือย

   JSON Excel

  • รพ.สต. นาผือ

   JSON Excel

  • รพ.สต. น้ำปลีก จ. อำนาจเจริญ

   JSON Excel

  • รพ.สต.จิกดู่ ต.จิกดู่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ

   JSON Excel

  • รพ.สต.นายม ต.นายม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

   JSON Excel

  • รพ.สต.หนองสามสี ต.หนองสามสี อ.เสนานิคม จ.อำนาจเจริญ

   JSON Excel

  • รพ.สต.หนองไฮน้อย ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

   JSON Excel

  • รพ.สต.อุ่มยาง ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ

   JSON Excel

  • รพ.สต.โคกเจริญ ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ

   JSON Excel

  • รพ.สต.โนนดู่ ต.สร้างนกทา อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

   JSON Excel

  • รพ.อำนาจเจริญ ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

   JSON Excel

  • ศาลากลางจ.อำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (กอ.รมน.อำนาจเจริญ)

   JSON Excel

  • สสอ.พนา ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ

   JSON Excel

  • สสอ.ลืออำนาจ ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ

   JSON Excel

  • สสอ.หัวตะพาน ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ

   JSON Excel

  • สอน.ปลาค้าว

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ (เสียซ่อมไม่ได้ ส่งเครื่องN-003 ไปแทน)

   JSON Excel

 • อุดรธานี
  • คณะพยาบาลศาสตร์ มร.อด ศูนย์การศึกษาสามพร้าว ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

   JSON Excel

  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.อดมร.อด ศูนย์การศึกษาสามพร้าว ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

   JSON Excel

  • คณะวิทยาศาสตร์ มร.อด ศูนย์การศึกษาสามพร้าว ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

   JSON Excel

  • คณะเทคโนโลยี มร.อดมร.อด ศูนย์การศึกษาสามพร้าว ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

   JSON Excel

  • ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี (กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 1)

   JSON Excel

  • รพ.กุดจับ จ.อุดรธานี

   JSON Excel

  • รพ.กุมภวาปี ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ อุดรธานี

   JSON Excel

  • รพ.กู่แก้ว ต.บ้านจีต อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี

   JSON Excel

  • รพ.ทุ่งฝน ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

   JSON Excel

  • รพ.นายูง จ.อุดรธานี

   JSON Excel

  • รพ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

   JSON Excel

  • รพ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

   JSON Excel

  • รพ.บ้านผือ ต.พลับผือ อ.บ้านผือ จ. อุดรธานี

   JSON Excel

  • รพ.พิบูลย์รักษ์ ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี

   JSON Excel

  • รพ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

   JSON Excel

  • รพ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

   JSON Excel

  • รพ.สต.คำบง ต.คำบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านหนองใส ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

   JSON Excel

  • รพ.สต.ผากลางนา ต.สามัคคี อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

   JSON Excel

  • รพ.สต.หนองนาคำ ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

   JSON Excel

  • รพ.สร้างคอม จ.อุดรธานี

   JSON Excel

  • รพ.หนองวัวซอ ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

   JSON Excel

  • รพ.หนองหาน ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

   JSON Excel

  • รพ.หนองแสง จ.อุดรธานี

   JSON Excel

  • รพ.อุดรธานี ต.หมากเเข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

   JSON Excel

  • รพ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

   JSON Excel

  • รพ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

   JSON Excel

  • รพ.ไชยวาน ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี

   JSON Excel

  • รร.บ้านโชคเจริญ ต.สามัคคี อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

   JSON Excel

  • ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี)

   JSON Excel

  • ศูนย์วิทยบริการ มร.อด ศูนย์การศึกษาสามพร้าว ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

   JSON Excel

  • ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

   JSON Excel

  • สสจ.อุดรธานี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี

   JSON Excel

  • สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

   JSON Excel

 • อุบลราชธานี
  • รพ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

   JSON Excel

  • รพ.น้ำยืน ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

   JSON Excel

  • รพ.พิบูลมังสาหาร ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

   JSON Excel

  • รพ.สต. คำหว้า ต.คำหว้า อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี

   JSON Excel

  • รพ.สต. แพงใหญ่

   JSON Excel

  • รพ.สต.ปทุม ต.ปทุม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

   JSON Excel

  • รพ.สต.หนองสนม

   JSON Excel

  • รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

   JSON Excel

  • รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

   JSON Excel

  • รพ.สำโรง ต.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

   JSON Excel

  • ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

   JSON Excel

  • สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 1

   JSON Excel

  • สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 2

   JSON Excel

  • สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ อ.เมืองอุบลราชธานี N-056-NB

   JSON Excel

  • สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ อ.เมืองอุบลราชธานี N-057-NB

   JSON Excel

  • สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ อ.เมืองอุบลราชธานี N-058-NB

   JSON Excel

  • สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรมควบคุมมลพิษ อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 3

   JSON Excel

  • สสจ.อุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดชอุดม

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราขธานี

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลวารินชําราบ จ. อุบลราชธานี

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสิรินธร จ. อุบลราชธานี

   JSON Excel

 • เลย
  • รพ.ปากชม ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย

   JSON Excel

  • รพ.วังสะพุง ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

   JSON Excel

  • รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย

   JSON Excel

  • สำนักงาน กอ.รมน.จ.เลย ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย (กอ.รมน.เลย)

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลผาขาว จ. เลย

   JSON Excel

ภาคตะวันตก (5)

 • กาญจนบุรี
  • ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ (กอ.รมน. กาญจนบุรี)

   JSON Excel

  • วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

   JSON Excel

  • ศูนย์วิจัยโรคเขตร้อน ม. มหิดล จ. กาญจนบุรี

   JSON Excel

  • สสอ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

   JSON Excel

  • สสอ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

   JSON Excel

  • สสอ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

   JSON Excel

  • สสอ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

   JSON Excel

  • สสอ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี

   JSON Excel

  • สสอ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

   JSON Excel

  • สสอ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

   JSON Excel

  • สสอ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

   JSON Excel

  • อาคารสามประสบ ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี (กอ.รมน.ภาค 1 สย.2)

   JSON Excel

  • เขื่อนวชิราลงกรณ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

   JSON Excel

 • ตาก
  • ที่ว่าการอ.แม่สอด ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก (กอ.รมน.ตาก)

   JSON Excel

  • บก.ฉก.ร.4 บ้านห้วยหินฝน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก (กอ.รมน.ภาค 3 สย.1)

   JSON Excel

  • รพ.ท่าสองยาง (กรีนพีซ)

   JSON Excel

  • รพ.วังเจ้า ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก

   JSON Excel

  • รพ.สต.วะครึโคะ

   JSON Excel

  • รพ.สต.แม่จัน

   JSON Excel

  • รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต.ระแหง อ.เมืองตาก จ.ตาก

   JSON Excel

  • รพ.สามเงา​ ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก

   JSON Excel

  • รพ.อุ้มผาง ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

   JSON Excel

  • รพ.แม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก

   JSON Excel

  • รพ.แม่สอด ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก

   JSON Excel

  • ศาลากลางจังหวัดตาก (กอ.รมน. ตาก)

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลท่าสองยาง จ. ตาก

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลบ้านตาก

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลพบพระ จ. ตาก

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสามเงา จ. ตาก (เครื่องไม่มีที่ รพ.ตากแล้ว

   JSON Excel

 • ประจวบคีรีขันธ์
  • ทม.หัวหิน ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (กอ.รมน.ประจวบคีรีขันธ์)

   JSON Excel

 • ราชบุรี
  • ตลาดนัดหัวรอ จ.ราชบุรี

   JSON Excel

  • ตลาดนัดเขาขวาง จ.ราชบุรี

   JSON Excel

  • ตลาดนัดเขาช่องพราน จ.ราชบุรี

   JSON Excel

  • หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ รบ.3 พุยาง ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี (กอ.รมน.ราชบุรี)

   JSON Excel

  • อบต.เขาขลุง จ.ราชบุรี

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลเบิกไพร ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

   JSON Excel

 • เพชรบุรี
  • สํานักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี (กอ.รมน. เพชรบุรี)

   JSON Excel

ภาคตะวันออก (7)

 • จันทบุรี
  • ทสจ.จันทบุรี ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี (กอ.รมน.จันทบุรี)

   JSON Excel

  • ที่ว่าการต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (กอ.รมน.ภาค 1 สย.3)

   JSON Excel

  • รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี

   JSON Excel

  • รพช.ขลุง จ.จันทบุรี

   JSON Excel

  • รพช.นายายอาม จ.จันทบุรี

   JSON Excel

  • รพช.มะขาม จ.จันทบุรี

   JSON Excel

  • รพช.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

   JSON Excel

  • รพช.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

   JSON Excel

  • รพช.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

   JSON Excel

 • ฉะเชิงเทรา
  • ศาลากลางจ.ฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา (กอ.รมน.ฉะเชิงเทรา)

   JSON Excel

  • สสอ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

   JSON Excel

  • สสอ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

   JSON Excel

  • สสอ.พนมสารคาม ต.พนมสารคาม. อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

   JSON Excel

  • สสอ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

   JSON Excel

  • สสอ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

   JSON Excel

  • หนองแหน 1 อ. พนมสารคราม จ. ฉะเชิงเทรา

   JSON Excel

  • หนองแหน 2 อ. พนมสารคราม จ. ฉะเชิงเทรา

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา

   JSON Excel

 • ชลบุรี
  • ที่ว่าการอําเภอบ้านบึง (กอ.รมน. ชลบุรี)

   JSON Excel

  • รพ.สต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านเตาถ่าน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

   JSON Excel

  • รพ.สต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี

   JSON Excel

  • รพสต.บ้านท่าจาม อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

   JSON Excel

  • รพสต.บ้านหนองพังแค อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

   JSON Excel

  • ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี จ.ชลบุรี

   JSON Excel

  • สสอ.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลพนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา

   JSON Excel

 • ตราด
  • ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ บ้านหาดเล็ก จ.ตราด

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านคลองพร้าว จ.ตราด

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านตามาง ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านท่าเส้น จ.ตราด

   JSON Excel

  • สสอ.บ่อไร่ จ.ตราด

   JSON Excel

  • สสอ.แหลมงอบ จ.ตราด

   JSON Excel

  • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ตราด

   JSON Excel

  • หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ต.ตะกาง อ.เมืองตราด จ.ตราด (กอ.รมน.ภาค 1 สย.3)

   JSON Excel

  • อบต.เกาะหมาก ต.หมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด

   JSON Excel

 • ปราจีนบุรี
  • สวนอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี (กอ.รมน.ปราจีนบุรี)

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลนาดี จ.ปราจีนบุรี

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

   JSON Excel

 • ระยอง
  • ทต.บ้านฉาง ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

   JSON Excel

  • รพ. กรุงเทพระยอง จุดที่ 1 จ. ระยอง

   JSON Excel

  • รพ. กรุงเทพระยอง จุดที่ 2 จ. ระยอง

   JSON Excel

  • รร.อนุบาลเทศบาลบ้านฉาง จ.ระยอง

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย จ.ระยอง

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง จ.ระยอง (จนท.รับเพัศดุ คุณอนุชา จำไม่ได้ว่าเเก็บเครื่องไว้ที่ไหน 20/4/

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังจันทร์ จ.ระยอง

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาชะเมา จ.ระยอง

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกลง จ.ระยอง

   JSON Excel

  • สำนักงานเทศบาลตำบลซำฆ้อ จ.ระยอง

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

   JSON Excel

 • สระแก้ว
  • ด่านตรวจกองกำลังบูรพา ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว (กอ.รมน.ภาค 1 สย.1)

   JSON Excel

  • ฝูงบิน 206 วัฒนานคร ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว (กอ.รมน.สระแก้ว)

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลคลองหาด จ.สระแก้ว

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลตาพระยา จ.สระแก้ว

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลโคกสูง จ.สระแก้ว

   JSON Excel

ภาคใต้ (14)

 • กระบี่
  • รพ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

   JSON Excel

  • รพ.คลองท่อม ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่

   JSON Excel

  • รพ.ปลายพระยา

   JSON Excel

  • รพ.อ่าวลึก

   JSON Excel

  • รพ.เกาะพีพี

   JSON Excel

  • รพ.เกาะลันตา ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

   JSON Excel

  • รพ.เขาพนม

   JSON Excel

  • รพ.เหนือคลอง ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

   JSON Excel

  • ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (กอ.รมน. กระบี่)

   JSON Excel

 • ชุมพร
  • รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร

   JSON Excel

  • รพ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

   JSON Excel

  • รพ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร

   JSON Excel

  • รพ.ละแม จ.ชุมพร

   JSON Excel

  • รพ.สวี จ.ชุมพร

   JSON Excel

  • รพ.หลังสวน จ.ชุมพร

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร

   JSON Excel

 • ตรัง
  • ควนตำหนักจันทน์ จ.ตรัง

   JSON Excel

  • ทม.กันตัง ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง

   JSON Excel

  • ท่าเรือกันตัง จ.ตรัง

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านควน ต.บ้านควน อ.เมืองตรัง จ.ตรัง (กอ.รมน.ตรัง)

   JSON Excel

  • ศาลากลางจังหวัดตรัง (กอ.รมน. ตรัง)

   JSON Excel

 • นครศรีธรรมราช
  • ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช (CHARM)

   JSON Excel

  • ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช (Indoor)

   JSON Excel

  • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ. นครศรีธรรมราช

   JSON Excel

  • รพ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

   JSON Excel

  • รพ.สต บ้านพุดหง จ.นครศรีธรรมราช

   JSON Excel

  • รพ.สต.ถ้ำใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

   JSON Excel

  • รพ.สต.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านทุ่งโหนด จ.นครศรีธรรมราช

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านนบ ต.กรุงชิง จ.นครศรีธรรมราช

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านหัวถนน จ.นครศรีธรรมราช

   JSON Excel

  • ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

   JSON Excel

  • สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง

   JSON Excel

  • อาคาร กอ.รมน.ภาค 4 ค่ายวชิราวุธ (กอ.รมน.ภาค 4)

   JSON Excel

 • นราธิวาส
 • ปัตตานี
  • ดาดฟ้า กอ.รมน. ปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี (กอ.รมน. ปัตตานี)

   JSON Excel

  • ดาดฟ้า มทบ.46 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก (กอ.รมน. ปัตตานี)

   JSON Excel

  • ทม.ปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี

   JSON Excel

  • โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดตานีนรสโมสร) จ.ปัตตานี

   JSON Excel

  • โรงเรียนเทศบาล 5 (เทศบาลเมืองปัตตานี) จ.ปัตตานี

   JSON Excel

 • พังงา
  • ศูนย์การแพทย์เขาหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

   JSON Excel

  • สสอ.คุระบุรี ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา

   JSON Excel

  • สสอ.ท้ายเหมือง ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะปง จ.พังงา

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่า จ.พังงา

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุด จ.พังงา

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะยาว จ.พังงา

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

   JSON Excel

 • พัทลุง
  • ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (กอ.รมน. พัทลุง)

   JSON Excel

 • ภูเก็ต
  • จุดบริการนักท่องเที่ยวหาดป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต (กอ.รมน. ภูเก็ต)

   JSON Excel

  • บจก. กี่หิ้นเวริ์คชอฟ

   JSON Excel

  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

   JSON Excel

  • รพ.ถลาง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

   JSON Excel

  • รพ.ป่าตอง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

   JSON Excel

  • รพ.สต.เกาะแก้ว จ.ภูเก็ต

   JSON Excel

  • รพ.สต.เชิงทะเล จ.ภูเก็ต

   JSON Excel

  • รพ.สต.ไม้ขาว ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

   JSON Excel

  • ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

   JSON Excel

  • หน่วยบริการประชาชนป้อมยามท่าเรือ สภ.ถลาง จ.ภูเก็ต (กอ.รมน. ภูเก็ต)

   JSON Excel

  • ห้าแยกฉลอง ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลฉลอง จ.ภูเก็ต

   JSON Excel

 • ยะลา
  • ทน.ยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา

   JSON Excel

 • ระนอง
  • ทม.บางริ้น ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

   JSON Excel

  • วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี จ.ระนอง

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระบุรี จ.ระนอง

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะเปอร์ จ.ระนอง

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอละอุ่น จ.ระนอง

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุขสำราญ จ.ระนอง

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระนอง

   JSON Excel

  • อบจ.ระนอง ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง (กอ.รมน.ระนอง)

   JSON Excel

  • อาคารร้อยอาวุธเบาที่ 2 ร.25 พัน.2 จ.ระนอง (กอ.รมน.ภาค 4 สย.1)

   JSON Excel

  • เทศบาลเมืองระนอง จ.ระนอง

   JSON Excel

 • สงขลา
  • กอ.รมน.จ.สงขลาส่วนหน้า ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา(กอ.รมน.สงขลา)

   JSON Excel

  • ทสจ.สงขลา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา

   JSON Excel

  • ลีการ์เด้นท์พล่าซ่าหาดใหญ่ ทน. หาดใหญ่

   JSON Excel

  • วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จ.สงขลา

   JSON Excel

  • ศาลากลางจังหวัดสงขลา (กอ.รมน. สงขลา)

   JSON Excel

  • สนามกีฬาจิระนคร

   JSON Excel

  • สำนักงานเทศบาลตำบลปริก

   JSON Excel

  • สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่

   JSON Excel

  • สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา

   JSON Excel

  • หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ. สงขลา

   JSON Excel

  • โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) ทน. หาดใหญ่

   JSON Excel

  • โรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง) ต. พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

   JSON Excel

  • ไดอาน่าคอมเพล็กซ์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ ทน. หาดใหญ่

   JSON Excel

 • สตูล
  • ทต.กำแพง ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล (กอ.รมน.สตูล)

   JSON Excel

  • ร.5 พัน.2 ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล (กอ.รมน.สตูล)

   JSON Excel

 • สุราษฎร์ธานี
  • ตลาดสด ทต.ย่านดินแดง จ.สุราษฎร์ธานี

   JSON Excel

  • รพ.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

   JSON Excel

  • รพ.เคียนซา ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

   JSON Excel

  • รร.เทศบาล3 (ตลาดล่าง)​ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

   JSON Excel

  • วัดย่านดินแดง จ.สุราษฎร์ธานี

   JSON Excel

  • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศูนย์ตาปี)​

   JSON Excel

  • สสอ.กาญจนดิษฐ์ ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

   JSON Excel

  • สสอ.บ้านตาขุน ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

   JSON Excel

  • สสอ.ไชยา ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

   JSON Excel

  • สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎ์ธานี

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

   JSON Excel

  • โรงเรียนเทศบาล5 (เทศบาลสุราษฎร์ธานี)​

   JSON Excel

อื่นๆ (1)

 • อื่นๆ
  • An Lac, Trung Gia, Soc Son, Hanoi, Vietnam (PurpleAir)

   JSON Excel

  • Building A, St 253, Phnom Penh, Institute of Technology of Cambodia

   JSON Excel

  • Paksan, Bolikhamsai Province, Laos (purple air project, Laos)

   JSON Excel

  • Research Center for Environmental Monitoring and Modeling, Vietnam National University, Hanoi, Vietnam (purple air project, Vietnam)

   JSON Excel

  • Vientiane Prefecture, Laos (purple air project, Laos)

   JSON Excel

  • Village 3, Ngoc Tao, Phuc Tho, Hanoi, Vietnam (PurpleAir)

   JSON Excel

  • กัมพูชา [CHARMS]

   JSON Excel

  • ลาว 2 (PurpleAir)

   JSON Excel

  • ลาว 5 (PurpleAir)

   JSON Excel

  • เยอรมัน [CHARMS]

   JSON Excel

  • เวียดนาม 4 (PurpleAir)

   JSON Excel

  • เวียดนาม 5 (PurpleAir)

   JSON Excel

  • แผนกสาธารณสุขนคร เวียงจันทน์

   JSON Excel

  • โรงหมอเมืองนาทรายทอง เวียงจันทน์

   JSON Excel

  • โรงหมอเมืองไชยเซษฐา นครหลวงเวียงจันทน์

   JSON Excel

CCDC : Climate Change Data Center