ข้อมูลการติดต่อ

CCDC : Climate Change Data Center

Chiang Mai University, Su Thep, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50200
Phone : 053-942086

Social Media

ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่