รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)


ภาคเหนือ

จังหวัด ดาวน์โหลด จุดตรวจวัด มิถุนายน กรกฎาคม
300102030405060708091011121314151617181920212223242526272829
น่าน
รพ.บ่อเกลือ จ.น่าน 43118140N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
อบต.สวด จ.น่าน 42412810343441237117581164224524458
พะเยา
ทต.ห้วยข้าวก่ำ จ.พะเยา 3225982544454767673222541024556
รพ.สต.บ้านบ่อเบี้ย จ.พะเยา 3245952313N/AN/AN/AN/AN/AN/A53223243N/AN/AN/AN/AN/A6
รพ.เชียงม่วน จ. พะเยา N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A2313N/AN/A228N/AN/A
รร.บ้านกิ่วแก้ว จ.พะเยา 4227991758577678599221671046778
รร.บ้านท่าฟ้าใต้ จ.พะเยา N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A1N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
รร.อนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) จ.พะเยา 432161011255456766767622267945657
ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A1346323N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
สสอ. ภูซาง จ. พะเยา N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A4578443235454434
สสอ. แม่ใจ จ. พะเยา N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A324882323434112N/A5
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.7 นาปรัง จ.พะเยา 52388114637566109578922228933646
อบต. บ้านมาง อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 4358652433333445511322224733444
อบต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา (กอ.รมน. พะเยา) 53517146374542610812720522325912456
โรงพยาบาลจุน จ.พะเยา N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A3N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลปง จ. พะเยา N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A4266421233442234
โรงพยาบาลเชียงคำ จ. พะเยา N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A4436123N/A24446434
ลำปาง
ต. ล้อมแรด อ. เถิน จ. ลำปาง N/A3N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
ต. สวนดอก อ. เมือง จ. ลำปาง 15183113323336471253623223222334
ต. หลวงเหนือ อ. งาว จ.ลำปาง 7561981078N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 51458333544749881988957146372457
ลำพูน
ตลาดสดบ้านศรีปทุม จ.ลำพูน 22232471582332127443522625N/AN/AN/AN/AN/AN/A
ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน (กอ.รมน. ลำพูน) 43342210412521321343234329453479
ที่ว่าการอำเภอลี้ จ.ลำพูน (กอ.รมน. ลำพูน) 3102N/AN/A55383N/AN/A5336N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
บ้านวัดจามเทวี จ. ลำพูน 281322334321212262235232332244
ลานกีฬาบ้านลี้ จ.ลำพูน 5210733181429103194271242162534523141014
วัดบัวบก อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 520824762262114958124151445151241624182319192520
ศูนย์สุขภาพชุมชนลี้ จ.ลำพูน 4233341573241732032518111041432345571012
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าซาง จ.ลำพูน 45183285821251054852982473624910
เครือสหพัฒน์ จ. ลำพูน 4625338594334865634512355465688
โรงพยาบาลลี้ อ. ลี้ จ. ลำพูน 312623244N/AN/AN/AN/A4N/AN/A12112132383335211
โรงเรียนบ้านโฮ่ง อ. ลี้ จ. ลำพูน 23715334N/AN/AN/AN/AN/AN/A42N/AN/AN/AN/A5223N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงเรียนวัดบ้านก้อง, ลำพูน 3228439810342711662752131426734251314
อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลน้ำปาด จ. อุตรดิตถ์ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A12112114242
โรงพยาบาลพิชัย จ. อุตรดิตถ์ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A5152337
เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงราย) 3341091136323N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
รพ.สต. บ้านดงมะตื๋น (บ้านดงมะตื๋นใหม่ หมู่ 15) 474149162833981115111313183236899147111011
รพ.สต. บ้านดงมะตื๋น (บ้านทุ่งยั้ง หมู่ 2) 253116142106447713781015313466595979
รพ.สต. บ้านดงมะตื๋น (บ้านร่องห้า หมู่ 1) 442268103654477107791021349651151089
รพ.สต. เกาะช้าง จ. เชียงราย 491115131111659661315105191965322671353812
ศพด.บ้านพญากองดี จ.เชียงราย 45131010138967668714869676486151281199
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A12
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง จ.เชียงราย 69158214621212636704677583933613658766573726858505364
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A5591123N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
อบต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (กอ.รมน. เชียงราย) 104313111071076651571211111752233138944712
โรงพยาบาลขุนตาล จ. เชียงราย N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A3651093621372233N/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลพญาเม็งราย จ. เชียงราย N/AN/AN/A1311N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A811N/AN/AN/AN/AN/AN/A107N/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลพาน จ. เชียงราย N/AN/AN/AN/AN/AN/A3814222861410N/AN/AN/AN/A62581457558
โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จ. เชียงราย 18N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A1537353735N/AN/AN/AN/AN/A423591042110191732
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จ. เชียงราย 255148N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A18259N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมะตื๋น 333169112945571011117121922246661051068
โรงพยาบาลเทิง จ. เชียงราย 422511133842457108910164122768115547
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จ. เชียงราย N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A525234997561010
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จ. เชียงราย 352179142910446121477817332478595N/A69
โรงพยาบาลเวียงแก่น จ. เชียงราย 2531211174254N/AN/AN/A915N/AN/AN/AN/A73648N/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลแม่จัน จ. เชียงราย N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A39722124215124N/A27116183611
โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย N/A111113920286667397139138495N/A136139668
โรงพยาบาลแม่ลาว จ. เชียงราย N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A71411798N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลแม่สรวย จ. เชียงราย 8627911310424458589183232568946710
โรงพยาบาลแม่สาย จ. เชียงราย N/AN/A4N/AN/AN/AN/AN/A44N/AN/A6N/AN/AN/AN/A8N/AN/AN/AN/AN/AN/A3N/AN/AN/AN/AN/A
เชียงใหม่
รร. เรยีนาเชลีวิทยาลัย จ. เชียงใหม่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A5N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A16N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Bear Hug Cafe' ต. ช้างคลาน จ. เชียงใหม่ 49411845510832105467544556614189111110
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 221322233221323512322123492375
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A2N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 442855357642106584485345101117691312
คณะมนุษยศาสตร์ มช. (อาคาร HB5) 3314283141426232220895695355N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 132556354332846733232237810551212
ชุมชนบ้านปิง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2112144356121122105389464847713209141412
ชุมชนสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 26210462776319538657443671696111515
ชุมชนหมื่นสาร ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2727322475217325833253558146888
ทต. ปิงโค้ง จ. เชียงใหม่ 322537334233527635632336775357
นันทชาติ พรีสคูล จ. เชียงใหม่ 726121911811142229151417471213891416121918132120181820
น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่ 7632017216366741814161579245756131510201212
บ.หนองบัว ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 21022062823479631410811753479156151610161514
บ.หนองปิด ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 451104153492438677461232757139731314
บ.ห้วยส้มสุก ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A7
บ.แม่เตี๊ยะ ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 32123714452242252221234414423148
บ.โปกกะโหล้ง ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 33142413563421846346112232341245
บก.ฉก.ม.4 ค่ายพิชิตปรีชากร อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (กอ.รมน.ภาค 3 สย.2) 2321371234139108224121851195310139161214101114
บ้านหนองเต่า ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A2N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
บ้านหัวโท หมู่ที่ 6 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 43136388N/AN/AN/A48213621142N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
บ้านห้วยบง ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 442810265745311551838924343694447
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A6N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 3632756881232286372N/AN/AN/AN/A731611417191416
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แคมปัสแม่เหียะ 3429469898N/AN/AN/AN/A512585N/AN/A64N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) 25234464663210697554282558118101011
รพ. ดอยเต่า จ. เชียงใหม่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A415241212N/AN/A42
รพ. ฝาง จ. เชียงใหม่ 74617111051014465106067115161124589456914
รพ. วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ จ. เชียงใหม่ 33364N/A125N/AN/AN/AN/A3311N/A443N/A3N/A343N/AN/AN/A55
รพ. สะเมิง จ. เชียงใหม่ 333651112424725333624525441184966
รพ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่ 4N/AN/AN/AN/AN/AN/A487439875575109467N/AN/AN/AN/AN/A10
รพ. สันทราย จ. เชียงใหม่ 241105N/A32N/AN/AN/AN/A4N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A5N/A6N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
รพ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ N/AN/AN/AN/AN/A4811854475491243134101011107681313
รพ. สารภี จ. เชียงใหม่ N/AN/A413511N/AN/AN/A4234N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
รพ. ส่งเสริมสุขภาพ เขต 1 จ. เชียงใหม่ 3173161047514843146691066N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
รพ. หางดง จ. เชียงใหม่ 31012169231221114821831237271923312
รพ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่ 323544631644223232312262335348
รพ. เทพรัตนเวชชานุกูล จ. เชียงใหม่ 867107510812655410759N/AN/A74685554678
รพ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่ 55N/A437645443523443353342453457
รพ. แม่ออน จ. เชียงใหม่ 6975012711714810514201084N/A16146N/AN/AN/AN/A118141112
รพ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ 733558447332623N/AN/A7745N/AN/AN/AN/AN/AN/A1099
รพ. ไชยปราการ จ. เชียงใหม่ 682114132135271532142352922510208254471215912913
รพ.สต.บ้านนาหวาย จ.เชียงใหม่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A37393710557612N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
รพ.สต.บ้านปงตำ จ.เชียงใหม่ 421152716922610228124121223613213225694779
รพ.สต.บ้านปางมะเยา จ.เชียงใหม่ 752156153415464206131071511523481011971415
รพ.สต.บ้านปางเฟือง จ.เชียงใหม่ 4341311134711974135121196117356819101021413
รพ.สต.บ้านสบอ้อ จ.เชียงใหม่ 4216862293229381447733166117811911
รพ.สต.บ้านอรุโณทัย จ.เชียงใหม่ 1431219179610896162414181014998281016201114201621
รพ.สต.บ้านแกน้อย จ.เชียงใหม่ 4223236374112123297221326524511985
รพ.สต.บ้านโหล่งปง จ.เชียงใหม่ 423322413342423319512323114121467
รพ.สต.บ้านใหม่ จ.เชียงใหม่ 1925758635331933944444252673487
รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม จ.เชียงใหม่ 4429923341645414381817613135325101515751019
รพ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 43225822561034516319165161455365182111121218
รร.บ้านรินหลวง จ.เชียงใหม่ 52387543645482694676225411875911
รร.บ้านห้วยจะค่าน จ.เชียงใหม่ 53211710471589514167247145442681012691114
รร.ฝางชนูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่ 10461020137151211121528273213131410122491710129121317
รร.มิตรมวลชน จ.เชียงใหม่ 43419717513141185127131481364236511775711
รร.วชิรวิทย์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A27N/AN/AN/A5N/A42N/AN/A2231N/AN/AN/AN/AN/AN/A10
ศพด.บ้านทับเดื่อ จ.เชียงใหม่ 93216612351044214913145221666412924912221816
ศพด.บ้านป่าตึงงาม จ.เชียงใหม่ 10N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A5N/AN/A18N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A4N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
ศพด.บ้านห้วยตาด จ.เชียงใหม่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A5104N/AN/AN/AN/AN/A52N/AN/A2231N/AN/AN/AN/AN/AN/A7
ศาลาอเนกประสงค์บ้านสันทราย ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ N/AN/AN/AN/A17814514422129118575581577131310112918
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร จ.เชียงใหม่ 242159434133421391310710116856710105131515
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ จ.เชียงใหม่ 325211953585931085645482496117623913
สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4535554565336547566445461096788
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา 700 ปี จ.เชียงใหม่ 773974251074375129775953581418981211
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3381101312293415771015277155710963891315125151913
อบต. กองแขก จ. เชียงใหม่ 1031691174226481597311743643516169
อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4327343554327558357322471216771211
อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อมช.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 231535355432732724522237121056109
อาคารจอดรถสวนดอกปาร์ค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 131425233321532333323233754577
อาคารสุจิณโณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 551117102694N/A5N/AN/AN/AN/AN/AN/A423N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (สดร.) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 1171886461076195895117124341217181281719
แม่สากรีนเนอร์รี่ฮิลล์ 383124958136829667656133671013138101615
โรงเรียนบ้านคุณแม่ อ. หางดง จ. เชียงใหม่ 2621184103843193475611845881119121612N/A
แพร่
ทต.บ้านเวียง จ.แพร่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A452N/AN/A1234N/AN/AN/AN/AN/AN/A6
รพ. ร้องกวาง จ. แพร่ 5249242354214N/A412454N/AN/A13N/A313344
รพ.สต. ป่าแดง จ. แพร่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A167233321N/A2312735
รพ.สต. วังลึก จ. แพร่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A4N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A1322N/A
รพ.สต. ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ. แพร่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A211211N/AN/AN/A12222
รพ.สต.ปากห้วยอ้อย จ.แพร่ 8448156113544259131665223223834867
รพ.สต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ (กอ.รมน. แพร่) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A1N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
ศพด.บ้านบ่อแก้ว จ.แพร่ 78818104655435111115875536223522435
สำนักงานสาธารณสุข อำเภอหนองม่วงไข่ จ. แพร่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A2N/AN/AN/AN/A
อบต.ไทรย้อย จ.แพร่ 6282765354313871482272369723658
โรงพยาบาลสอง จ. แพร่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A3N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลสูงเม่น จ. แพร่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A12222381222
แม่ฮ่องสอน
ค่ายโสณบัณฑิตย์ ร.7 พัน.5 จ.แม่ฮ่องสอน 52527525183169721182781923125792876
ด่านผามอน จ.แม่ฮ่องสอน N/AN/AN/A2N/A22N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A9N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
รพ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน 324738102N/AN/A55351646611122483257
รพ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 4541828154596517433726233361112888
รพ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน 31132222N/AN/A211N/AN/AN/AN/AN/AN/A111N/AN/AN/A2222N/A
รพ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A2N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
รพ.สต. นาปู่ป้อม อ. ปางมะผ้า จ. เเม่ฮ่องสอน N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A2121241211N/A21223
รพ.สต. หมอกจำแป่ จ. แม่ฮ่องสอน 111312211111212123111N/A11111152
รพ.สต. แม่ลาหลวง จ. แม่ฮ่องสอน 312225712132223331214124232235
รพ.สต.นาป่าแปก จ.แม่ฮ่องสอน 12243532755231922314412458831299
รพ.สต.เมืองแปง จ.แม่ฮ่องสอน 23332239232224222323122252622412
รพ.สต.แม่ฮี้ จ.แม่ฮ่องสอน 3338254331022492343816224262778
รพ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 5N/AN/A45862642N/AN/AN/A2N/AN/A13N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A2611
รร.บ้านน้ำฮู จ.แม่ฮ่องสอน 422310714271033833552823124662356
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 42420611549107194132822253234242457
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A32112221N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 321432414243113222222225221235
อบต.สบป่อง จ.แม่ฮ่องสอน 232728824734372637721222563435
อบต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 54418320153685314744622232241493988
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน N/A26785668763631N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ. แม่ฮ่องสอน 112525323454456521111121111323
โรงพยาบาลแม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน 4122812323161113435421868111651422

ภาคกลาง

จังหวัด ดาวน์โหลด จุดตรวจวัด มิถุนายน กรกฎาคม
300102030405060708091011121314151617181920212223242526272829
กรุงเทพมหานคร
กองทัพภาคที่ 1 113122121211144132211111322122
ด่านเก็บเงินค่าผ่านทางพิเศษเลียบแม่น้ำ 64522468783382015333112567324345
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ กรุงเทพฯ 74832334311235121096633468912493510
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน. กรุงเทพฯ) 41822225242241410393222344826234
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 747324353138367N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A571213715448
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 4241222221021366422222235624233
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3132121413115912232121349813133
หมู่บ้านชวนชื่นนีโอเฮาส์ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ N/AN/AN/AN/AN/AN/A3N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จุดที่ 2 32824N/AN/A7113469N/AN/AN/AN/AN/A56N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A16
แฟลตดินแดง1 811251032188361658201271082255711867231815
แฟลตดินแดง2 911238231293416689105732315741018231512
แฟลตดินแดง3 101529673141037237820138121022658121078271917
โรงเรีนนคลองสองต้นนุ่น กรุงเทพฯ 42944245514426119114415535101146246
โรงเรียนปัญญาวิทยา กรุงเทพฯ 6112N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงเรียนมหรรณพาราม กรุงเทพฯ N/AN/A11N/A228824N/AN/AN/AN/AN/A31142N/A3N/A6N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงเรียนวัดนาคปรก กรุงเทพฯ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A1589357
โรงเรียนวัดบางประทุนนอก กรุงเทพฯ 32823226212831810574224245625235
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า กรุงเทพฯ 6173223221552599525222358836245
โรงเรียนเลิศหล้ากาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ 2621111514111442173131112632123
กำแพงเพชร
ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร 5222113222N/A5131213123512112122
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร 3223N/AN/A631431106N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม จ.กำแพงเพชร 9521357722262325723323611943559
ชัยนาท
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท (กอ.รมน. ชัยนาท) 34511202916241558746232764121413737151010
นครนายก
ศาลากลางจังหวัดนครนายก (กอ.รมน. นครนายก) 133564332221343242232135312223
นครปฐม
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A2123122222313222
อาคารสิริวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A13142826221027211616
รพ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 10251310N/A97161773291073136931351029154N/A820N/A10
รพ.นครปฐม 45372236494566384413386117314555
รพ.สต.อ้อมใหญ่ 791412959913148610112612132959122610314987
ศพด.ทม.ไร่ขิง แห่งที่ 3 บ้านเอื้ออาทรสาย 5 จ.นครปฐม 6824251216151624208913281081320381012122219518131013
ศพด.ทม.ไร่ขิง แห่งที่ 4 วังมณี จ.นครปฐม 4810211410141923211110114413910212149152144281413131121
ศูนย์การเรียนรู้ ม. มหิดล (ศาลายา) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A53467N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
สำนักงานอธิการบดี ม. มหิดล (ศาลายา) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A4347233356726645
สำนักเทศบาลเมืองไร่ขิง (กอ.รมน. นครปฐม) 413139493109115452957481555716569656
นครสวรรค์
รพ.สต.บ้านดงมหาชัย จ.นครสวรรค์ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A1436422312151131771514
อบต.หนองโพ จ.นครสวรรค์ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A252695141311546171014
นนทบุรี
กระทรวงสาธารณสุข 22522331144221111242222355649223
ซอยสถานสงเคราะห์คนพิการปากเกร็ด ทน. ปากเกร็ด N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A16365512131771912810
ซอยสุขาประชาสวรรค์ 2 ตัด 3 ทน. ปากเกร็ด 157147891191030145121523131211315761213161019121419
ซอยสุขาประชาสวรรค์3 ซอย26 (รร. อัมพรไพศาล) ทน. ปากเกร็ด 1021055347112443999238112545910165156814
ตลาดสดกรมชลประทาน ทน. ปากเกร็ด N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A235459556572613727961091529
ถนนแจ้งวัฒนะคลองประปา ทน. ปากเกร็ด 1041154436102373129141757345591216717579
ทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทร (วัดกู้ 2) ทน. ปากเกร็ด 71264335517416223521332421038558
ปากซอยวัดสลักเหนือ ทน. ปากเกร็ด 1591671071010930134131381411938651013221017101316
ปากซอยโรงเรียนวัดกู้ ทน. ปากเกร็ด 1021010548711173399913107345512121471881012
ป้อมตำรวจ สี่แยกแคราย ถนนรัตนาธิเบศร์ (กอ.รมน. นนทบุรี) 324322233821364333122233527234
ป้ายจอดรถหน้า รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี ทน. ปากเกร็ด 826632435912453452222242617445
ป้ายรถเมล์หน้าเมเจอร์ฮอลิวูด ทน. ปากเกร็ด 9596658952226N/AN/A10N/AN/AN/A92135599167168710
ร้านเย็นตาโฟโลกันต์ ทน. ปากเกร็ด 19101178511126211541112181410114765231820111981414
ศพด. รร.ชลประทานสงเคราะห์ ทน. ปากเกร็ด 91885366823226107898164491015417668
ศพด. รร.ประชาสงเคราะห์ ทน. ปากเกร็ด 7278329571923710699734459913413667
ศพด. รร.ประเสริฐอิสลาม ทน. ปากเกร็ด 71686426562112685111121221412122
ศพด. รร.ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 ทน. ปากเกร็ด 7161043645102265467523449612312656
ศพด. รร.วัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) ทน. ปากเกร็ด 7277326481712677117523449913614668
ศพด. รร.วัดบางพูดใน (นนทวิทยา) ทน. ปากเกร็ด 82884375819227871076244510913614668
ศพด. รร.วัดบ่อ (นันทวิทยา) ทน. ปากเกร็ด 111212111531114111111111111111
ศพด. รร.วัดผาสุกมณีจักร ทน. ปากเกร็ด 222211211831111111111121313112
ศพด. รร.วัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) ทน. ปากเกร็ด 928943761021238971410644441110146157810
ศพด. รร.ไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) ทน. ปากเกร็ด 221111111361111111111111211122
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 เทศบาลนครนนทบุรี 7410564N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 (วัดสมรโกฏิ) เทศบาลนครนนทบุรี 11312209412972324111928161213442489920620899
สามแยกติวานนท์-ปากเกร็ด 2 ทน. ปากเกร็ด N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A44N/A3661311957345
สามแยกเมืองทองธานี ถนนติวานนท์ ทน. ปากเกร็ด 811110436591824776149523448913512779
สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 7186435551923612876726447813517667
สี่แยกสหกรณ์ 3 (ถนนเลี่ยงเมือง) ทน. ปากเกร็ด 66855568101693817916761444591235106711
หน้าบิ๊กชีแจ้งวัฒนะ ทน. ปากเกร็ด 136814756106241211111289910210547121761610139
หน้าสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ทน. ปากเกร็ด 12510465696N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A5174474206133N/AN/A
หน้าหมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 ทน. ปากเกร็ด 324224331841234212122343637356
หน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ทน. ปากเกร็ด 16217921220020420118220415517414715717315314215515442544641952791010
หน้าโรงเรียนคลองเกลือ ทน. ปากเกร็ด 646245552104233624374334573101076
หน้าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ทน. ปากเกร็ด 8312643471018431281016864555101011N/AN/AN/AN/AN/A
หน้าโรงเรียนวัดกลางเกร็ด ทน. ปากเกร็ด 6794647421862668456265491312511657
หน้าโรงเรียนวัดบ่อ ทน. ปากเกร็ด 17511566986281231012118912256512917916101013
หมู่บ้านดวงแก้ว หน้าบริษัท นีมาไทย ทน. ปากเกร็ด 87105758913251231410191414887648131912176810
หมู่บ้านมิตรประชา ซอย 12 ทน. ปากเกร็ด 103012864201810282520109231683755111318819823630
หมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ถนนเมน 2 ทน. ปากเกร็ด 84113344741793891386825558914916767
หมู่บ้านสี่ไชยทอง ซอย 19 ทน. ปากเกร็ด 115108547792923912816N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
อาคารบางกอกแลนด์ เมืองทองธานี 42103222351442106820332223679311445
แยกกรมชลประทาน ทน. ปากเกร็ด 7478437582123510686715447913314678
แยกสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ทน. ปากเกร็ด N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A78N/AN/A10N/AN/AN/AN/AN/A2324N/AN/AN/AN/AN/A
ปทุมธานี
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 85161051071014121251620171920157181620403533452991413
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติด จ.ปทุมธานี (กอ.รมน. ปทุมธานี) N/AN/AN/AN/AN/AN/A6548N/AN/AN/AN/AN/A1519N/AN/A26469N/AN/A749N/A
พระนครศรีอยุธยา
อบต.รางจรเข้ จ.พระนครศรีอยุธยา 7481191372698561023614449125324865
พิจิตร
รพ.สต.เนินปอ จ.พิจิตร N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A9
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายน้ำ จ.พิจิตร 3125522211121442212212422213554
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ จ.พิจิตร N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A10
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหอไกร จ.พิจิตร N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A584N/AN/AN/AN/AN/A42N/AN/A2121N/AN/AN/AN/AN/AN/A8
พิษณุโลก
รพ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 585599933442794831010266563146311011
รพ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 32318428372634032152411711124441011146310261322
รพ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 2529652213941289117378347921034718711
รพ.วังทอง จ.พิษณุโลก 311011151823157733161319814384320211912438341216
รพ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 415710271315532112814726184611103114210211013
รพ.สต. ปลักแรด อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก 22332312112612224236422848195536512
รพ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 2397131631168431215136111223101419433713711
รพสต. หนองกุลา อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก 412253128311N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
สำนักงานสาธารณสุข จ.พิษณุโลก 73295312916782331628141583627139107711301522
โรงพยาบาลบางระกำ จ. พิษณุโลก 6233312191781234334694626148112275581021
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จ. พิษณุโลก 98651213622223363333112532132874
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงกอก 72265613206122667639815252011102447414816
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมแสงสงคราม 62227481910131313031097781484175417612
ลพบุรี
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี (กอ.รมน. ลพบุรี) 1222211111111211221N/A1111111222
สมุทรปราการ
อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครสมุทรปราการ (กอ.รมน. สมุทรปราการ) 6322224237632132519101394226716449245
สมุทรสาคร
สำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 57411123222951931233331477348435
สระบุรี
ชุมชนหมู่ 5 บ้านเขามะกอก จ. สระบุรี N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A68N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
เทศบาลเมืองแก่งคอย จ.สระบุรี 6112152812736637516152133744379435667
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง จ.สระบุรี 729152912737637620164154744489545667
สิงห์บุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม (กอ.รมน. สิงห์บุรี) 132565611323371321121434213244
สุพรรณบุรี
รพ.ส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี (กอ.รมน. สุพรรณบุรี) 5431168103668599424344101912171134766
รพ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 2831951124755919133432231212318542367
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้าง (กอ.รมน. สุพรรณบุรี) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A10N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
สุโขทัย
ทม.ศรีสัชนาลัย (หลังเก่า) จ.สุโขทัย 335N/AN/A48347N/AN/A1023111210N/AN/A566312N/AN/AN/A7N/A12
ทม.ศรีสัชนาลัย (หลังใหม่) จ.สุโขทัย 212321035212291741234232436222336
โรงพยาบาลสวรรคโลก จ. สุโขทัย N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A264435162N/A3712N/A8
อุทัยธานี
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี (กอ.รมน. อุทัยธานี) 5254310111091374547222223979453468
อ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ (กอ.รมน. อ่างทอง) 341422211232262211121235222332
เพชรบูรณ์
รพ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 3223465528923714354426583235756
รพ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 3444911896452111917115625101617674915913
รพ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 437138173106823941461334331186431111915
รพ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 2365107633543412181189347874255109N/A
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 1 (กอ.รมน. เพชรบูรณ์) 233233121221143232223232122334
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A5353224462232456
โรงพยาบาลบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 72411181897873681110521236148652317811
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A73N/AN/AN/AN/AN/A744324845
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 5411241715721310554151191583511104536811717
โรงพยาบาลหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 223353221121221252112222122334
โรงพยาบาลเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 31443101271957421020169811961320232525145281017

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด ดาวน์โหลด จุดตรวจวัด มิถุนายน กรกฎาคม
300102030405060708091011121314151617181920212223242526272829
กาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (กอ.รมน. กาฬสินธุ์) 3111492514887911109414122214143105164254879
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกมลาไสย 672623268983159115812191373691261547N/A10
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามชัย จ. กาฬสินธุ์ 932421382012919515191717311522241641015149510591211
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 413181134221266918131361914291913517132673107111013
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A147208N/AN/AN/AN/AN/AN/A
ขอนแก่น
รพ. สต. เก่างิ้ว จ. ขอนแก่น N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A5495324463234655
ศูนย์อนามัยที่ 7 จ.ขอนแก่น N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A57116113362242445
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย จ. ขอนแก่น N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A2133N/AN/AN/A
เทศบาลตำบลกุดน้ำใส จ. ขอนแก่น N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A981513424675136665
เทศบาลตำบลท่าพระ จ. ขอนแก่น N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A34N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
เทศบาลนครขอนแก่น N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A45953133N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
ชัยภูมิ
สำนักงาน กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ (กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ) 2666131427432375247612161052586710
นครพนม
ทางเชื่อมอาคารผู้ป่วยนอกกับอาคารผู้ป่วยใน รพ.เรณูนคร จ.นครพนม 4152123424620109N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
รพ. สต. เวินพระบาท จ. นครพนม 31617172491110666596157111214218542651188
รพ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 51420132336101395641914281110188425553768107
ศาลากลางจังหวัดนครพนม หลังเก่า (กอ.รมน. นครพนม) 2142122207981055316598615132486515107109
อาคารผู้ป่วยนอก รพ.นาแก จ.นครพนม 371311242714121971055141391820129711153144688
โรงพยาบาลนครพนม 6213324302613101310835131610916215713883715111616
โรงพยาบาลบ้านแพง จ. นครพนม 438202032210114432314141092211316952865127
โรงพยาบาลปลาปาก จ. นครพนม 21226232733221394855N/A171614211058131163579119
โรงพยาบาลวังยาง จ.นครพนม 291024303718119510451518162521144913104254997
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ. นครพนม 4202044424321131281867101020201910523222183812121512
โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จ.นครพนม 51111171926131195671181710111812356942539118
นครราชสีมา
ถนนสุรนารี เทศบาลนครราชสีมา 231512191112166138591314917914732712944101079
บก.ทภ.2 จ.นครราชสีมา (กอ.รมน.ภาค 2) 42232312221675375533454424463N/A
หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ จ.นครราชสีมา (กอ.รมน. นครราชสีมา) 121N/A8N/A115442925682N/A241362N/AN/A3625
เทศบาลเมืองสีคิ้ว จ. นครราชสีมา 1 888612634842871185154332677338865
เทศบาลเมืองสีคิ้ว จ. นครราชสีมา 2 101015121472462269747126322387236988
โรงเรียนบ้านหัวป้าง จ. นครราชสีมา N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A4982122243223344
บึงกาฬ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ 6151220319121312358227271211301166121396411101110
โรงพยาบาลบุ่งคล้า จ. บึงกาฬ 210171724859112351918810717892686593589
บุรีรัมย์
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (กอ.รมน. บุรีรัมย์) 582476734726525245134477126644
มหาสารคาม
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 61316142115772716184110611108167444386910
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 510141122151458552191281291873251254577910
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 76812231810333810913101112986N/A13813376681018
ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม (กอ.รมน.มหาสารคาม) 691710181393772121217371527162312913846710812
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม จ. มหาสารคาม N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A6153110357999279171414
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแก จ. มหาสารคาม N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A1622N/AN/AN/A1262272754711
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน จ.มหาสารคาม 441611161275116N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A198N/A512N/A96943N/AN/AN/A
เทศบาลเมืองมหาสารคาม N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A242N/AN/AN/AN/AN/AN/A
มุกดาหาร
รพ.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 314831152991017920871286112416391513637681110
รพ.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 413183721222091532662101541518657N/A96333989
รพ.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร N/AN/AN/AN/AN/A40N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
รพ.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 411134027297211981612812171518321125714756611911
รพ.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 315264232541023105248623837311210348228455141111
โรงพยาบาลมุกดาหาร 4121832382061414418751713911156246147457111111
ยโสธร
รพ.สต.ศิริพัฒนา อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 82431474412117111520341221618332210881315133617191413
รพ.สต.โพนเมือง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร N/A5N/AN/AN/A118N/AN/AN/A8361610N/A18N/AN/A13339291N/A938885899489N/A
ศาลากลางจังหวัดยโสธร (กอ.รมน. ยโสธร) 5173043116971181739115311302047711171344131399
สนง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ. ยโสธร 428305311698111021371223413251958141319111425111111
สวนสาธารณะบุ่งน้อยบุ่งใหญ่ 62136113813871210214410841336288713131915841411910
สวนสาธารณะพญาแถน 4213510N/AN/AN/AN/A11845012N/A6N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (วิมานพญาแถน) 62137433117510101946106512272665131119147412998
สสอ.ค้อวัง จ.ยโสธร 3233128379841013264195422242236812161054161288
สำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร 26132144444379422511822N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลกุดชุม จ. ยโสธร 58281124610866221263513222734971785377N/AN/A
โรงพยาบาลค้อวัง จ. ยโสธร 42933323591041214283598552624379141913561914109
โรงพยาบาลมหาชนะชัย จ. ยโสธร 418299259631016N/AN/AN/AN/AN/A1427191061081410231310911
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคม ยโสธร 6324111332021131253141185853828714191623336715201613
โรงพยาบาลไทยเจริญ จ. ยโสธร 619211028141913592616851116223344871711856181112
ร้อยเอ็ด
รพ.สต. บ้านสองห้อง อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A111827151181410910566141214
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (กอ.รมน. ร้อยเอ็ด) 410245201410794191610421730153688973569810
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบ้านหนองนาสร้าง จ. ร้อยเอ็ด N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A38167423353222345
ศรีสะเกษ
รพ.สต.บ้านพราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 4102115277493212169249223193458972311867
รพ.สต.บ้านหนองมะเกลือ จ.ศรีสะเกษ 3243431348511731423335921272934101125614161179
ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (กอ.รมน. ศรีสะเกษ) 412181122791079111547861613434676328664
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 43840404516191914182631109142539304791318125618171410
สกลนคร
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร (กอ.รมน. สกลนคร) 21211128753353658561152445311N/A444
โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร จ. สกลนคร 5312283281422216171711151713262012381817548591011
โรงพยาบาลวานรนิวาส 111624373131201584121321242730252811651398381012159
โรงพยาบาลสกลนคร 4193338393225291992112111816182628162836247364101210
สุรินทร์
ค่ายวีรโยธิน กกล.สุรนารี จ.สุรินทร์ (บก.กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 2) 12148182491086113102562625137106141516106141599
ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ (กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์) 36910179108N/A8N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A54N/A9765N/AN/A4N/A3
หนองคาย
รพ.สต. รัตนวาปี จ. หนองคาย 6111314192059787101918791515734837266976
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย (กอ.รมน. หนองคาย) 102333262236155736131592212824125892428912106
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เฝ้าไร่ 326283136521916391321277153026154613108481016139
สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย N/AN/A4N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย 1924264537441810N/A881713128103235105208223N/AN/AN/A6105
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ. หนองคาย 171410464532207681020179131018201351972839612117
หนองบัวลำภู
รพ.สต.ค่ายสว่าง จ.หนองบัวลำภู 111729373392932N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A676466763366N/A5
สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 13152515192012446131210947132013471010937911119
อำนาจเจริญ
รพ.สต. น้ำปลีก จ. อำนาจเจริญ 8233417301513162411253032611323131177162119147517121816
รพ.สต. โคกเจริญ จ. อำนาจเจริญ 429342224183228183277414222924636817114610141413
รพ.สต. โนนดู่ จ. อำนาจเจริญ 43237313013241210530911920192930841091810641191111
รพ.สต.หนองสามสี อ.เสนานิคม จ.อำนาจเจริญ 5253122588221298207561112183316371913854814910
รพ.สต.โป่งหิน อ.เสนานิคม จ.อำนาจเจริญ 65554151312535138662N/A22611N/A61077257710
ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ (กอ.รมน. อำนาจเจริญ) 313111461016117461844271324335595425566
สสอ.ลืออำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A624192717767913124511799
สสอ.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 72741233028N/A16112036291675223127108131419135615101111
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 5273723251524127228177412023354710917125411101010
อุดรธานี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว จ.อุดรธานี N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A5584256121110
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว จ.อุดรธานี N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A55953561298
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว จ.อุดรธานี N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A5742N/A269N/A
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว, อุดรธานี N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A51610186381310149
ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา จ.อุดรธานี (กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 1) 439881764N/AN/AN/AN/AN/A4N/AN/AN/A6N/AN/AN/AN/A22N/A111N/AN/A
รพ.สต.คำบง จ.อุดรธานี 1612182131151653491915815169181010678123571096
รพ.สต.บ้านหนองใส จ.อุดรธานี 23172325334517299101825919183916486763661188
รพ.สต.ผากลางนา 65781810922257757347523322222343
รพ.สต.หนองนาคำ จ.อุดรธานี 2614242427321633610167823129156544882631186
รพ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 1162023223517313N/AN/AN/A7N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A117
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว จ.อุดรธานี N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A763661196
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 1314171630341416N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 161225202229183471123127201491593377528810107
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) 10213431283824548162911113110N/AN/AN/A3481953107121110
โรงพยาบาลกุมภวาปี จ. อุดรธานี 1361513252572758151082361519947613N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลกู่แก้ว 222234212922123132212112131222
โรงพยาบาลบ้านผือ จ. อุดรธานี 13111929281020549111815101061120146778646613159
โรงพยาบาลหนองหาน จ. อุดรธานี 1213222422332861659151693322231212242121412
โรงพยาบาลอุดรธานี 10817141219102236138313887652443245664
โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 1451282511226671420151112816221210687447311128
อุบลราชธานี
ศาลากลาง จ.อุบลราชธานี 1651035134481621115114232474135644
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 918172638129128928369333152925561014261167161299
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 4171938358151196162862732328157710142010261914811
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ. อุบลราชธานี 3312839331371275233872411163429569814124516141110
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A52N/AN/A2N/A3N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปทุม จ.อุบลราชธานี 121742533888121191849623295251969812141045131389
เลย
สำนักงาน กอ.รมน.จังหวัดเลย (กอ.รมน. เลย) 452764652N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลปากชม จ. เลย 122835141928257361118161191619178109568636131116
โรงพยาบาลวังสะพุง จ. เลย 811121610814759776154111717225774333777
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ. เลย 33431198226576877109625152322416118

ภาคตะวันตก

จังหวัด ดาวน์โหลด จุดตรวจวัด มิถุนายน กรกฎาคม
300102030405060708091011121314151617181920212223242526272829
กาญจนบุรี
ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ (กอ.รมน. กาญจนบุรี) 1223241412N/AN/A222112112323211223
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 373231363134323234343340494335323131343434482345322727282829
เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี 321112212132632211231526231224
ตาก
ที่ว่าการอำเภอแม่สอด (กอ.รมน. ตาก) 111236682311107254521222336222545
บก.ฉก.ร.4 บ.ห้วยหินฝน อ.แม่สอด จ.ตาก (กอ.รมน.ภาค 3 สย.1) 363381031710618220764251410427113668767
รพ. แม่ระมาด จ. ตาก 32N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
ศาลากลางจังหวัดตาก (กอ.รมน. ตาก) 34122231225N/A22221N/AN/A11265N/AN/AN/A3N/A7
โรงพยาบาลท่าสองยาง จ. ตาก N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A4232553223224444
โรงพยาบาลพบพระ จ. ตาก 2252N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลวังเจ้า จ. ตาก 411233623345132673113647622336
โรงพยาบาลสามเงา​ จ.ตาก 112111121221121111123222211222
โรงพยาบาลอุ้มผาง จ. ตาก 231142352231111436235444612446
โรงพยาบาลแม่สอด จ. ตาก N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A3222222432222333
ประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน (กอ.รมน. ประจวบคีรีขันธ์) 44210251221224331332127105311422
ราชบุรี
อบต.เขาขลุง จ.ราชบุรี 5442954N/AN/A118141310104986424251938204101299

ภาคตะวันออก

จังหวัด ดาวน์โหลด จุดตรวจวัด มิถุนายน กรกฎาคม
300102030405060708091011121314151617181920212223242526272829
จันทบุรี
ที่ว่าการ อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (กอ.รมน.ภาค 1 สย.3) 745312464413474964222456323258
ฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (กอ.รมน. ฉะเชิงเทรา) 133232111323372611111225312122
หนองแหน 2 อ. พนมสารคราม จ. ฉะเชิงเทรา N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A9725323224103317N/AN/AN/A
ชลบุรี
ที่ว่าการอําเภอบ้านบึง (กอ.รมน. ชลบุรี) 22263212114324611522222437313244
ตราด
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ตราด 3271032241322453433123465424233
หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด จ.ตราด (กอ.รมน.ภาค 1 สย.3) 374954263223644444344568626365
อบต.เกาะหมาก จ.ตราด 332542222212354425244559913244
ปราจีนบุรี
สวนอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี (กอ.รมน. ปราจีนบุรี) 398817131211648651126643951921862323364
ระยอง
สำนักงานเทศบาลตำบลซำฆ้อ จ.ระยอง 4336341331215533225633910645534
สระแก้ว
ด่านตรวจกองกำลังบูรพา จ.สระแก้ว (กอ.รมน.ภาค 1 สย.1) 233955345542335832211243233222
ฝูงบิน 206 วัฒนานคร (กอ.รมน. สระแก้ว) 774201749111112471010207143225166410446

ภาคใต้

จังหวัด ดาวน์โหลด จุดตรวจวัด มิถุนายน กรกฎาคม
300102030405060708091011121314151617181920212223242526272829
ตรัง
ควนตำหนักจันทน์ จ.ตรัง 61716493612864681187202713141211228584454
ท่าเรือกันตัง จ.ตรัง 141524191642219101159151411814382229191723914116945
สํานักงานเทศบาลเมืองกันตัง จ. ตรัง 142724161651322101261226151513244423312132309720111656
ปัตตานี
ดาดฟ้า กอ.รมน. ปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี (กอ.รมน. ปัตตานี) 1293531275407241228122153756403686473927284029181423
สำนักงานเทศบาลเมืองปัตตานี จ.ปัตตานี N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A6N/AN/A5N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดตานีนรสโมสร) จ.ปัตตานี 151755415864037N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A3050393582383926263034191321
โรงเรียนเทศบาล 5 (เทศบาลเมืองปัตตานี) จ.ปัตตานี 15144731487351744745103184265493786514927284135261623
พัทลุง
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (กอ.รมน. พัทลุง) 733N/AN/A411321357435N/AN/A1662119789422
ภูเก็ต
บจก. กี่หิ้นเวริ์คชอฟ 5533342532231087291615117485533434
ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต 11111210482169631212238812232619124248844687
ห้าแยกฉลอง จ.ภูเก็ต 8283635410322326199714262410133186432444
ยะลา
สำนักงานเทศบาลนครยะลา N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A141222434835N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
ระนอง
อบจ.ระนอง (กอ.รมน. ระนอง) 735152712412331011249542445533332
อาคารร้อยอาวุธเบาที่ 2 ร.25 พัน.2 จ.ระนอง (กอ.รมน.ภาค 4 สย.1) 2343532321232992612553545613333
สงขลา
สำนักงาน กอ.รน.จังหวัดสงขลาส่วนหน้า อ.นาทวี (กอ.รมน. สงขลา) 2483581097331442336221912324743442957332225361791622
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A16151061312825N/AN/A14211483510
สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา 20222219132236251613194341918131872505148433619232714101417
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ. สงขลา 8217874310115315410181029434324294051132624146512
ไดอาน่าคอมเพล็กซ์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ ทน. หาดใหญ่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A2N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
สตูล
ร.5 พัน.2 ค่ายมันตรัฐบุรินทร์ จ.สตูล (กอ.รมน. สตูล) 13108971091782721791421235033234536352023203154137
สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล (กอ.รมน. สตูล) 14106233692322471278174616232720322210118343
สุราษฎร์ธานี
ตลาดสด ทต.ย่านดินแดง จ.สุราษฎร์ธานี 23234525172711171212119263719920383426261339221491321139
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศูนย์ตาปี)​ 171427181712261079561823527201411131116151015139N/AN/A
สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A781366222572922191217131010918161114N/A
โรงเรียนเทศบาล3 (ตลาดล่าง)​ 14112715141020861056172456720201112101211111511118N/A
โรงเรียนเทศบาล5 (เทศบาลสุราษฎร์ธานี)​ 1014352318123312512562128627221811131118141016147N/AN/A

อื่นๆ

จังหวัด ดาวน์โหลด จุดตรวจวัด มิถุนายน กรกฎาคม
300102030405060708091011121314151617181920212223242526272829
อื่นๆ
โรงหมอเมืองนาทรายทอง เวียงจันทน์ 2440223815392291210111618171874364127N/A2973N/AN/A932179