รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)


ภาคเหนือ

จังหวัด ดาวน์โหลด จุดตรวจวัด สิงหาคม กันยายน
212223242526272829303101020304050607080910111213141516171819
น่าน
มูลนิธิเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (น้ำช้าง) จ. น่าน N/AN/AN/AN/AN/AN/A54385991817131111311334432556652
รพ. นาหมื่น จ. น่าน N/AN/AN/AN/A45N/A7N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A12N/AN/AN/A7N/AN/AN/AN/A
พะเยา
รพ.สต. แม่กา จ. พะเยา 13N/AN/A5446N/AN/A2810332820191195786131316N/AN/AN/AN/A13
ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา N/AN/A3871107N/A2758161750432622378892030271211N/A1511
สสอ. ภูซาง จ. พะเยา 111551076591252125102599431613966514123
สำนักงานสาธารณสุข จ. พะเยา 333762139829461933363726193781092030361222181611
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.7 นาปรัง (กอ.รมน. พะเยา) 3811018779824281436402431204691219161626202021157
อบต. บ้านมาง อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 33286471261737152427253124499136682792117127
อบต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา (กอ.รมน. พะเยา) 23371016762253172544253633310111710101127122524179
โรงพยาบาลปง จ. พะเยา 3242641338951411811612356671066853
โรงพยาบาลเชียงคำ จ. พะเยา 3718910464142893622182715534661588789114
ลำปาง
ต. ล้อมแรด อ. เถิน จ. ลำปาง 5N/A79951712N/AN/A29102222292746531717195N/A7N/AN/AN/A
ต. วิเชตนคร อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง N/AN/A2711486614341019414030161225514826191312996
ต. สวนดอก อ. เมือง จ. ลำปาง 8115616814731919133829412714742139242319141210119
ต. หลวงเหนือ อ. งาว จ.ลำปาง 51121484108163734143647293725516182122313227322524209
ลำพูน
ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน (กอ.รมน. ลำพูน) 11311182092672287320263664922155533920199166101412
ที่ว่าการอำเภอลี้ จ.ลำพูน (กอ.รมน. ลำพูน) 8478646104204332283647166115771562324597119
บ้านวัดจามเทวี จ. ลำพูน 12323226234N/AN/AN/AN/AN/A7N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
วัดบัวบก อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 401381634182515520203045404929243791211122641161312252323
เครือสหพัฒน์ จ. ลำพูน 653555810388141519181186224578344677
โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร อ. ลี้ จ. ลำพูน 2134526334N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
อุตรดิตถ์
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ (กอ.รมน. อุตรดิตถ์) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A66N/AN/A281518N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลพิชัย จ. อุตรดิตถ์ N/AN/AN/AN/AN/AN/A58N/AN/A72249N/AN/AN/AN/AN/A31229N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A56114N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
เชียงราย
รพ.สต. บ้านดงมะตื๋น (บ้านร่องห้า หมู่ 1) 634514317121921232536403340171158109122530141817167
รพ.สต. เกาะช้าง จ. เชียงราย 543311415147147113120N/AN/AN/A9655669101651079
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 63249210149151710253329211265541191518121311N/AN/A
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย 42221245571419112534376172664931313127357
อบต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (กอ.รมน. เชียงราย) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A3348173445426029386547121817513221413
อบต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (กอ.รมน. เชียงราย) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A55N/AN/AN/A55N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลขุนตาล จ. เชียงราย 2266921N/AN/AN/AN/AN/A2511626241865868111213712101310
โรงพยาบาลดอยหลวง จ. เชียงราย 3321614291514211914273427141436979516261713678
โรงพยาบาลพาน จ. เชียงราย N/AN/AN/AN/A626N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A138N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จ. เชียงราย 1332912212916293216334134302399119142626311919141312
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จ. เชียงราย N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A6N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมะตื๋น 753417515923312418314630391899131315212111285712117
โรงพยาบาลเทิง จ. เชียงราย 23315173292483029123933363715851313162225311428151912
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จ. เชียงราย 421118611821184211150293327184115N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จ. เชียงราย 5323142142516N/AN/A1717N/AN/AN/AN/AN/A2N/AN/AN/AN/AN/AN/A17191498
โรงพยาบาลเวียงแก่น จ. เชียงราย 32128149171520232320303431331488101513101715N/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลแม่จัน จ. เชียงราย 63421324N/AN/AN/AN/AN/AN/A86N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A5711
โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย N/A276N/AN/A41316N/AN/A1830N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A161522N/AN/AN/A
โรงพยาบาลแม่ลาว จ. เชียงราย N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A24N/AN/AN/A
โรงพยาบาลแม่สรวย จ. เชียงราย 981N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลแม่สาย จ. เชียงราย 48N/A363455814131715N/A1083465N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
เชียงใหม่
รร. เรยีนาเชลีวิทยาลัย จ. เชียงใหม่ N/AN/AN/A91041993139212330251218835447111074557
Bear Hug Cafe' ต. ช้างคลาน จ. เชียงใหม่ N/A58131482713520123027343719299101623152223323136461815
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1024731443799131516871623177673433
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1145149481151011152518201212536679121485656
คณะมนุษยศาสตร์ มช. (อาคาร HB5) 185611731476141619252628142045773161813156887
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 135612841013719N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155310621086121616212225131634563151412125876
ทต. ปิงโค้ง จ. เชียงใหม่ 53581816151014713N/AN/AN/A4N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
ทต. เมืองนะ จ. เชียงใหม่ 4221028N/AN/A915126261721251915932N/AN/A778N/AN/A22N/A
ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่ 25481711122012816242125N/AN/A26N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่ 2559181124181671523212534351614627514151614911161716
ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่ 238918121218251016201924323244N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่ 2716821N/A720N/AN/A19262226353621185386161819141211161716
ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่ 10351518315131135163730394223223115198121832178121315
ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่ 9347N/A214622919312536372118212820791713813111213
ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่ 835141731252291331303538211913161761116321625111212
ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่ 9538N/A295228182926333737N/A1329266915395111113
ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่ 11351210230731916N/A233436202025236N/A1016224N/A91112
นันทชาติ พรีสคูล จ. เชียงใหม่ 29181421211021106151532364038N/AN/AN/AN/A2016161927172218N/AN/AN/A
บก.ฉก.ม.4 ค่ายพิชิตปรีชากร อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (กอ.รมน.ภาค 3 สย.2) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A3434N/AN/AN/A3434N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
ประตูหน้า มช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14461243855111316N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A105755
ม. เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ. เชียงใหม่ จุดที่ 1 946N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A9N/AN/AN/AN/AN/A
ม. เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ. เชียงใหม่ จุดที่ 3 2619N/A18104671582122213031352122N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ N/A82N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แคมปัสแม่เหียะ 1536158513188152927273139201562965171814989914
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) 823111027831024161928322325171961221201710128116
รพ. ดอยหล่อ จ. เชียงใหม่ N/AN/A8776765132025182330139293748N/AN/A49491011
รพ. ดอยเต่า จ. เชียงใหม่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A151426N/A72913N/AN/AN/A107915N/A26N/AN/AN/A
รพ. ฝาง จ. เชียงใหม่ 94712185107170N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
รพ. พร้าว จ. เชียงใหม่ 201961434123363428464641613748243740223417113731362729168
รพ. สะเมิง จ. เชียงใหม่ 644865885191813N/AN/AN/AN/A673664N/AN/A674N/AN/AN/A
รพ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่ 15791719521178181940434050353115N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
รพ. สันทราย จ. เชียงใหม่ 8N/AN/A6N/A4135N/A397101411N/AN/AN/A1523510N/A11N/A4141114
รพ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ N/AN/AN/AN/AN/A112211101727452650451713741588131711116221420
รพ. สารภี จ. เชียงใหม่ N/A65491015N/A9672530292614151534136992363767
รพ. ส่งเสริมสุขภาพ เขต 1 จ. เชียงใหม่ 23N/AN/AN/A1714N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
รพ. หางดง จ. เชียงใหม่ 111111111111111111112333332232
รพ. ฮอด จ. เชียงใหม่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A6
รพ. เทพรัตนเวชชานุกูล จ. เชียงใหม่ 7481310916810918132421221251166810118568877
รพ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่ 44355321138N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
รพ. แม่วาง จ. เชียงใหม่ 1819N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
รพ. แม่ออน จ. เชียงใหม่ 1497161461416914201526303624231912N/A111215233418171111N/A
รพ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A283319171233N/AN/AN/AN/A91510799
รพ. ไชยปราการ จ. เชียงใหม่ N/AN/A416N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A295714N/A933N/AN/A51419271061920
รพ.สต. อรุโณทัย ต. เมืองนะ จ. เชียงใหม่ 344815N/A910169N/AN/A39242118911747218328613830N/A
รร. ยุพราชวิทยาลัย จ. เชียงใหม่ 14671112521123131218222829132262956101513105667
ลานประตูท่าแพ (1) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A15N/AN/AN/A1515N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
ลานประตูท่าแพ (2) 2061616216329425174235474721358121612813181910119610
สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 84511951575121718382229171551876142315157978
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา 700 ปี 16241073753914122025201016N/A843710121066665
สสอ. แม่อาย จ. เชียงใหม่ 524539N/AN/AN/AN/AN/AN/A4653535561516544N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
สำนักงานเขต บริษัท ทรู จ. เชียงใหม่ 104614134268427N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3161117156189419212343373720228171381118271514712911
อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14N/AN/A922969N/AN/A3616242828151839776142214147978
อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อมช.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12441063764101415211922111338564141811126978
อาคารจอดรถสวนดอกปาร์ค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19571220515151022152330293215176147581019141278813
อาคารสุจิณโณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3454812426852318193238381631881463142433N/A791012
อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (สดร.) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 243717104148814232327354019164135511181513111110108
โรงเรียนบ้านคุณแม่ อ. หางดง จ. เชียงใหม่ 241610171479185262021344044N/A11N/AN/A134417281698131014
แพร่
รพ. ร้องกวาง จ. แพร่ 11N/AN/AN/AN/AN/AN/A61119821121320119543N/AN/AN/A13N/AN/AN/A10N/A
รพ.สต. ทุ่งแค้ว จ. แพร่ 2122522531318812136148513661110N/AN/AN/AN/AN/AN/A
รพ.สต. ป่าแดง จ. แพร่ 210588756514201214181613910335711111491113105
รพ.สต. วังลึก จ. แพร่ 6244851234161072621263068573141224161415596
รพ.สต. ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ. แพร่ 211N/A5224N/AN/AN/A5N/AN/AN/AN/AN/AN/A95N/A11815811126106
รพ.สต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ (กอ.รมน. แพร่) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A11N/AN/AN/A11N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
สถานีอนามัยไฮย้อย อ.วังชิ้น จ.แพร่ (กอ.รมน. แพร่) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A22N/AN/AN/A22N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ. แพร่ 21N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A8816171116732N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลสอง จ. แพร่ 2444726661416162416N/AN/A1322712101115131016N/AN/AN/A
โรงพยาบาลแพร่ 232431110571310917171720156107109111397139103
แม่ฮ่องสอน
รพ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน N/A2143233334434431112122212N/AN/AN/A2
รพ.สต. ต่อแพ จ. แม่ฮ่องสอน 6N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
รพ.สต. นาปู่ป้อม อ. ปางมะผ้า จ. เเม่ฮ่องสอน 1N/A11214325571412141183212213212227
รพ.สต. หมอกจำแป่ จ. แม่ฮ่องสอน 5N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1N/AN/A1212155231146114312112111124
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน 7N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A15231623878224355924789
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ. แม่ฮ่องสอน 5N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A

ภาคกลาง

จังหวัด ดาวน์โหลด จุดตรวจวัด สิงหาคม กันยายน
212223242526272829303101020304050607080910111213141516171819
กรุงเทพมหานคร
กรีนพีซประเทศไทย กรุงเทพฯ N/AN/AN/AN/AN/A8810N/AN/AN/AN/AN/AN/A813N/AN/AN/AN/AN/AN/A212422N/AN/AN/AN/AN/A
กองทัพภาคที่ 1 (กอ.รมน. ภาค) 51013101087669918771375373514165118146
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ กรุงเทพฯ 591097725177791556975312284333545585
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน. กรุงเทพฯ) 561276756567194585526121113585103
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง N/AN/AN/A1012859720N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A3653023622N/AN/AN/AN/AN/A
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 5911810942107810189111687214462327576114
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 31199135678682031415N/AN/AN/AN/A24231224942
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จุดที่ 1 8N/AN/A45N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จุดที่ 2 6N/AN/A44421N/A12N/A733N/AN/AN/A317N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงเรีนนคลองสองต้นนุ่น กรุงเทพฯ 411N/AN/AN/A9N/AN/A7982281517N/AN/AN/AN/A614151267432
โรงเรียนมหรรณพาราม กรุงเทพฯ 4N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A967193516N/AN/AN/AN/A3311122N/AN/AN/AN/AN/A
โรงเรียนวัดนาคปรก กรุงเทพฯ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A212N/A13214732
โรงเรียนวัดบางประทุนนอก กรุงเทพฯ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A7782741324N/A49N/A111321111651
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า กรุงเทพฯ N/AN/AN/AN/AN/A5338678154199N/AN/AN/AN/A25321435543
โรงเรียนเลิศหล้ากาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ 10N/AN/AN/AN/A7N/AN/A557203619N/AN/AN/AN/A311211723682
กำแพงเพชร
ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร 141657722338219124626264N/A32621812243162443
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร 114411N/AN/AN/A553424683721N/AN/AN/AN/A3732113303271052
สถานีวิทยุตำรวจภูธรภาค 6 จ.กำแพงเพชร (กอ.รมน. กำแพงเพชร) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A33N/AN/AN/A33N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
สำนักงาน อบต.สระแก้ว อ. เมือง จ. กำแพงเพชร 101524N/AN/AN/A83836673924N/AN/AN/AN/A2212012324142535
สำนักงานเทศบาลตำบลเทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร 4236N/AN/AN/AN/A52019772824N/AN/AN/AN/A12111510272831662
ชัยนาท
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท (กอ.รมน. ชัยนาท) 2583938741729422615820716314231867542414621215
นครนายก
ศาลากลางจังหวัดนครนายก (กอ.รมน. นครนายก) 74917242914141811271037211919437121514172228112414146
ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก N/A12N/AN/AN/AN/AN/A158116291911N/AN/AN/AN/AN/AN/A71212N/AN/A4655N/A
นครปฐม
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 611410764264672619451768223125374
อาคารสิริวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A915N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A822N/AN/AN/A
ศูนย์การเรียนรู้ ม. มหิดล (ศาลายา) 91371967829710104730682101010341727495
สำนักงานอธิการบดี ม. มหิดล (ศาลายา) 7166155662899103625572998221526495
สำนักเทศบาลเมืองไร่ขิง (กอ.รมน. นครปฐม) 162310127815297132151329943217143935885106
นครสวรรค์
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ หลังเก่า (กอ.รมน. นครสวรรค์) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A22N/AN/AN/A22N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
นนทบุรี
ซอยสถานสงเคราะห์คนพิการปากเกร็ด ทน. ปากเกร็ด 141911171013421610201434893611129231183636111310177
ซอยสุขาประชาสวรรค์ 2 ตัด 3 ทน. ปากเกร็ด 121814241017411613271832101044141810359148116861912229
ซอยสุขาประชาสวรรค์3 ซอย26 (รร. อัมพรไพศาล) ทน. ปากเกร็ด N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A1249151543714142244571513257
ตลาดสดกรมชลประทาน ทน. ปากเกร็ด 11147N/A3012123223N/AN/AN/AN/A151212121152191219N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
ถนนแจ้งวัฒนะคลองประปา ทน. ปากเกร็ด 10131212912411881513226133013712N/A9104436597133
ปากซอยโรงเรียนวัดกู้ ทน. ปากเกร็ด 1041441661586317923816817411126321817313620412012812314913813611411796113132130134123135
ป้อมตำรวจ สี่แยกแคราย ถนนรัตนาธิเบศร์ (กอ.รมน. นนทบุรี) 81312119112588111022111825710617662629598146
ป้ายรถเมล์หน้าเมเจอร์ฮอลิวูด ทน. ปากเกร็ด 61766578101769567957893945292718873667071809082828075781137971
ร้านขนมปัง Victory Bakery เทศบาลนครนนทบุรี 1018131210133920132815251011283020252311291615253091213239
ร้านเย็นตาโฟโลกันต์ ทน. ปากเกร็ด 110126123148102106122107931271071205112510412195117125101152144140130120139147138142136
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 เทศบาลนครนนทบุรี 8111413111329581210195723983105711174910174
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 (วัดสมรโกฏิ) เทศบาลนครนนทบุรี 710181613114488131118673089314461221041214167
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ทน. ปากเกร็ด N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A282527372721192322232223272522
สามแยกติวานนท์-ปากเกร็ด 2 ทน. ปากเกร็ด N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A1011N/AN/AN/A102635711102812
สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 610911711386911111551622882134823310588135
สำนักงานแขวงท่าทราย เทศบาลนครนนทบุรี 713111181245671513186716101031856143125109124
สี่แยกสหกรณ์ 3 (ถนนเลี่ยงเมือง) ทน. ปากเกร็ด 14211319111436171438173512114114188361718N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
หน้าบิ๊กชีแจ้งวัฒนะ ทน. ปากเกร็ด 1315142116184621163930361121411417629142131429131139142210
หน้าสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ทน. ปากเกร็ด 43696734126171519653378720594425454123
หน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ทน. ปากเกร็ด 824131515144519243020301217392112827121919127111013111613
หน้าโรงเรียนคลองเกลือ ทน. ปากเกร็ด 811141281237141014122168287106218155536498166
หน้าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ทน. ปากเกร็ด N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A6057563330N/AN/A3536404027N/A
หน้าโรงเรียนปากเกร็ด ทน. ปากเกร็ด 7158137103112713102367227861494432106119184
หน้าโรงเรียนวัดกลางเกร็ด ทน. ปากเกร็ด 1117252213164228919223311843101527742110122671612264
หน้าโรงเรียนวัดบ่อ ทน. ปากเกร็ด 101624201013421681412311073491010261082325714122111
อาคารบางกอกแลนด์ เมืองทองธานี 59N/AN/AN/A12511269101351314N/AN/AN/AN/A662311247652
แยกสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ทน. ปากเกร็ด 172013171617363111221539111438101510301419118691016162614
ปทุมธานี
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติด จ.ปทุมธานี (กอ.รมน. ปทุมธานี) 28N/AN/AN/A1710613N/A2820N/A152525N/AN/AN/A14252412N/AN/A18N/AN/A17172
พระนครศรีอยุธยา
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กอ.รมน. อยุธยา) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A10N/AN/AN/A1010N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
พิษณุโลก
รพ.สต. ปลักแรด อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก 121876197141436353715223052491274181440233423283142224
รพสต. หนองกุลา อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก 6N/AN/A798111653255719284427338412101821184227521536183
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (กอ.รมน. พิษณุโลก) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A44N/AN/AN/A44N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 651425518142115842781117813334291915152919143
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 15155124110142821163010271724341464141142213326174335284
อาคาร บก.กอ.รมน.ภาค 3 จ.พิษณุโลก (บก.กอ.รมน.ภาค 3) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A1111N/AN/AN/A1111N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลบางระกำ จ. พิษณุโลก N/AN/A126112059N/A3432N/AN/AN/AN/AN/A278N/AN/A31N/AN/AN/AN/AN/A5640282
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จ. พิษณุโลก 3124109174126656711121054461384651611113
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงกอก 9156101981422392256131232654895000N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมแสงสงคราม 111359201092033271812182647351066261035173822174326223
ลพบุรี
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี (กอ.รมน. ลพบุรี) 25629361877172415151513341411816261127281214817144
สมุทรปราการ
อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครสมุทรปราการ (กอ.รมน. สมุทรปราการ) 211210106661466843679633413231331392
สมุทรสงคราม
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (กอ.รมน. สมุทรสงคราม) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A2N/AN/AN/A22N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
สมุทรสาคร
สำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน (กอ.รมน. สมุทรสาคร) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A21N/AN/AN/A2121N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
สระบุรี
ชุมชนหมู่ 5 บ้านเขามะกอก จ. สระบุรี 44212131129141316379161523514198147471620123
โรงพยาบาลค่ายอดิศร (กอ.รมน. สระบุรี) 536162214814682017172821921213127991081716174
โรงเรียนบ้านหัวป้าง จ. สระบุรี 9642124246121117141017201925237815101386213529136
โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก จ. สระบุรี 147415292021113241583421152362N/A1319142886N/A243326N/A
สิงห์บุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม (กอ.รมน. สิงห์บุรี) 398354838102325401518371757442181469564614141651287
สุพรรณบุรี
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้าง (กอ.รมน. สุพรรณบุรี) 14655N/AN/A14N/A162325361845172265347268912105
สุโขทัย
ที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยม จ. สุโขทัย 6225741044169N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A75
ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย (กอ.รมน. สุโขทัย) N/AN/AN/AN/AN/AN/A16N/A1212N/AN/A141625N/AN/AN/A5356N/AN/A25N/A1057N/A
อ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ (กอ.รมน. อ่างทอง) 5101146551815123434302015307313172541524531942121216178
เพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 1 (กอ.รมน. เพชรบูรณ์) 9251021352010162227411131114562021251149128187526225
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 5126132012681316468811441114158557131714143
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ 64567135481185786423581510968191311157

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด ดาวน์โหลด จุดตรวจวัด สิงหาคม กันยายน
212223242526272829303101020304050607080910111213141516171819
กาฬสินธุ์
รพ.สต. บ้านหนองแซง จ. กาฬสินธุ์ 1714221811141722202457383033368621212425111314102832183
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (กอ.รมน. กาฬสินธุ์) 252234917134323173431223430711232528331321293531132
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 18312241473016101319152619581515161242379222291
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกมลาไสย 30N/AN/A2442018943277N/A33N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A2634039129363318N/A
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ 18533341019163211192630372633237312038626167133333152
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามชัย จ. กาฬสินธุ์ 11151011201717143327252835213432221126352733202112172327172
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 2613356231639281921333140347152730313383315143736186
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A529152319N/A95N/AN/AN/AN/A2
ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
รพ. สต. เก่างิ้ว จ. ขอนแก่น 8272115107513241527481431462111718523537192150132
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 323312121110222022162511281846132314431128112922123
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย จ. ขอนแก่น 824491095202918211382525681224226201910183028152
เทศบาลตำบลกุดน้ำใส จ. ขอนแก่น 11346141412628281645231625252722721623188162526111
เทศบาลตำบลท่าพระ จ. ขอนแก่น N/AN/AN/A62222222040373122N/A27593411117431514N/AN/A1219205339N/A
เทศบาลนครขอนแก่น 32341110912191516152011251647111713428101092017113
โรงพยาบาลหนองเรือ จ. ขอนแก่น 1536101619158233313183819372991322112614362510162952194
ชัยภูมิ
สำนักงาน กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ (กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A18N/A
นครพนม
รพ. สต. เวินพระบาท จ. นครพนม 7961923113171339165738293729191315193118291610242720113
โรงพยาบาลนครพนม 108613N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A32253214331812283234145
โรงพยาบาลบ้านแพง จ. นครพนม 37891411419123024382718342518232527161515101514261663
โรงพยาบาลปลาปาก จ. นครพนม N/AN/AN/A7N/AN/A4N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A12N/AN/AN/AN/AN/A9N/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ. นครพนม 137491941218372711413213231835835291824402018202243133
นครราชสีมา
ถนนสุรนารี เทศบาลนครราชสีมา 1424151518231014142245152217201181813142215610171427204
หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ จ.นครราชสีมา (กอ.รมน. นครราชสีมา) N/AN/AN/AN/AN/AN/A124616151822273316N/AN/A678510N/A12158669
เทศบาลเมืองสีคิ้ว จ. นครราชสีมา 1 144923273281119316613161419154911141610108111829182
เทศบาลเมืองสีคิ้ว จ. นครราชสีมา 2 1045202520612101254181281515577999810101424134
บึงกาฬ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ 49911921725423837454632443228101328322101432183634107
โรงพยาบาลบึงโขงหลง จ. บึงกาฬ 3857131142012422748411737221923621161518101611282773
โรงพยาบาลบุ่งคล้า จ. บึงกาฬ 6N/A9N/A68412N/AN/A18352633N/AN/AN/AN/A8735N/A108N/A12165N/A
โรงพยาบาลปากคาด จ. บึงกาฬ 2757929179N/A252794924222387128118109N/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลพรเจริญ จ. บึงกาฬ 258912216131222193054152817151561512121241012171952
โรงพยาบาลศรีวิไล จ. บึงกาฬ 281112142182116353144473041312313102618281881821322463
โรงพยาบาลเซกา จ. บึงกาฬ 29362041515923244564163723172082317191781214212062
โรงพยาบาลโซ่พิสัย 37101114112172137255048314519281081712231481420263154
บุรีรัมย์
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (กอ.รมน. บุรีรัมย์) 14N/AN/A521101189925101515N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A3830142
มหาสารคาม
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2575421116114735361022272542611262227638236302526182
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4201211271912N/A2427361620392841713131217630115121317112
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 445139N/A21142415201231472236310101227434146243425212
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม จ. มหาสารคาม 147937544428115637503335177219144201131117419195246154
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแก จ. มหาสารคาม 319N/AN/A311517105138312324192621118251921625N/A10N/A3033154
เทศบาลเมืองมหาสารคาม N/AN/AN/A540161813N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A271229328237222935162
มุกดาหาร
รพ.สต. เหล่าหมี จ. มุกดาหาร 101612303520101935161433222732171472415121213N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลมุกดาหาร 1115141030491735282130272124201664216191123201318322793
ยโสธร
ศาลากลางจังหวัดยโสธร (กอ.รมน. ยโสธร) N/AN/AN/AN/AN/AN/A21N/A1818N/AN/A24181821852423331754328193044112
สนง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ. ยโสธร 6517193739161538193424252019228622233317473010203139115
โรงพยาบาลกุดชุม จ. ยโสธร 617184743416155531352842255125731619371438364N/AN/A4592
โรงพยาบาลค้อวัง จ. ยโสธร 2218194745411310423623263319102116182920311629291023334273
โรงพยาบาลมหาชนะชัย จ. ยโสธร 11201943444518134723242327251327983428331539309223439132
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จ. ยโสธร 1019273143419145326233930284324138281932320296323435104
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคม ยโสธร 9232340373418155738335043363315146423013N/AN/AN/A4333561123
โรงพยาบาลไทยเจริญ จ. ยโสธร 419164138518154432314535394624103201547133228435353883
ร้อยเอ็ด
รพ.สต. บ้านสองห้อง อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด N/AN/A2173291183811157621251512541912153N/AN/AN/A7302272
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (กอ.รมน. ร้อยเอ็ด) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A22N/AN/AN/A22N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง จ. ร้อยเอ็ด 53414341019537161712221228199812182544343643333482
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบ้านหนองนาสร้าง จ. ร้อยเอ็ด 42711276157261312112221021157610131832527930272362
ศรีสะเกษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 19335053873614185654333349212966143138306519511411197756114
สกลนคร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 310659861113141417N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร (กอ.รมน. สกลนคร) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A11N/AN/AN/A11N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A142N/A
โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร จ. สกลนคร 17512271414201934212130363929313013293371623127132242193
โรงพยาบาลวานรนิวาส 12135143262521283236415039N/AN/AN/AN/A15362940341313N/A3252125
โรงพยาบาลสกลนคร 21151316155172042223529413722323318332342032216131943143
สุรินทร์
ค่ายวีรโยธิน กกล.สุรนารี จ.สุรินทร์ (บก.กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 2) 978522101613131712N/AN/A1376105N/A153N/A12N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ (กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A10199N/A
หนองคาย
รพ.สต. รัตนวาปี จ. หนองคาย 18215154152535302919444435N/AN/A16101619227191914283485
รพ.สต. สระใคร จ. หนองคาย 8931115132392921213241334335291014192532241910332642102
รพ.สต. โพนทอง จ. หนองคาย 55141412114513432283939333034252913232720181030213763
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เฝ้าไร่ 5111151832124364035424947472935161422202820141727354173
สสอ. สังคม จ. หนองคาย 2529677827271533402523301643614192115724162173
สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 181121321152212302533404336463732221517183230151327203773
โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย 6144218118163331214549414232364815193032161121324193
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ. หนองคาย 10941411119134228223841333535266816193033221124193785
โรงพยาบาลหนองคาย 1613314221726153326364047425041362421232235331913292139124
หนองบัวลำภู
สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 951281714171136302132383237311112262229262413102120N/AN/AN/A
อำนาจเจริญ
รพ.สต. น้ำปลีก จ. อำนาจเจริญ 917163634613143927294336393120942822331341365203352145
รพ.สต. โคกเจริญ จ. อำนาจเจริญ 22211028364171914212943442217231772721302440181227293411N/A
รพ.สต. โนนดู่ จ. อำนาจเจริญ 2317943415101545212335344225181017151926163219524324562
ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ (กอ.รมน. อำนาจเจริญ) 71079207772912141283820181484148102414212122392
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 1516113339511154821253340402924227191744173634521275082
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 271910324129131638262135414313N/AN/A23302432193830628323363
อุดรธานี
ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา จ.อุดรธานี (กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 1) 111862151614163736243252282433953235244928287192339113
รพ.สต.ผากลางนา 35913968103025222844432219194313162121111023162362
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 1510252412231133212724413430331652222343627209223140132
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 19185921122412362924304140323123513222338321711193034113
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) 14211182116191341303433443830341362624273834189223237124
โรงพยาบาลกู่แก้ว 341373344753N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลบ้านผือ จ. อุดรธานี 6881214111712393224374632423426413132934321814331840133
โรงพยาบาลหนองหาน จ. อุดรธานี 15264332192213283827364229363210721223140263011273039162
โรงพยาบาลอุดรธานี 17162923132210352623273937302720411171835271611152632103
โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 71081111681128412379394545301775132333251113292146103
อุบลราชธานี
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (กอ.รมน. อุบลราชธานี) 171610113330692420102119182013615341022102021516202152
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 26197213822121632351515313332242830401532243226828222773
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 1 N/AN/AN/AN/AN/AN/A18N/AN/AN/AN/A25262921N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลน้ำยืน จ. อุบลราชธานี 761613201588217135N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ. อุบลราชธานี 92010162229516243614193433192516163211231725239N/A183253
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี 25249154124101234321218342533181222361634152329723252684
โรงพยาบาลสำโรง จ. อุบลราชธานี 1120735541881333441812383717312621342131222940622303473
โรงพยาบาลสิรินธร จ. อุบลราชธานี 986423151119147121110141084649112385581342
เลย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 6912121816228N/A2619273738323621121610633201813294241125
โรงพยาบาลปากชม จ. เลย 1641112103210122023334222243823755726192116492437114
โรงพยาบาลผาขาว จ. เลย 24101023711101522402816N/AN/AN/AN/A1214N/A12N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลวังสะพุง จ. เลย 616111520179113520241263261929169912722151510272235103
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ. เลย 6338162022915169111715262527689171911131013212494

ภาคตะวันตก

จังหวัด ดาวน์โหลด จุดตรวจวัด สิงหาคม กันยายน
212223242526272829303101020304050607080910111213141516171819
กาญจนบุรี
ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ (กอ.รมน. กาญจนบุรี) 36565561109617210621221163132452
ตาก
ที่ว่าการอำเภอแม่สอด (กอ.รมน. ตาก) 3265661456921931013822137497441345
บก.ฉก.ร.4 บ.ห้วยหินฝน อ.แม่สอด จ.ตาก (กอ.รมน.ภาค 3 สย.1) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A424782
ศาลากลางจังหวัดตาก (กอ.รมน. ตาก) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A55N/AN/A21318166611122N/A3N/A2310N/A
โรงพยาบาลบ้านตาก N/AN/AN/AN/A6N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A1N/AN/A4N/A8N/AN/AN/A
โรงพยาบาลพบพระ จ. ตาก N/AN/A113N/AN/A86N/AN/A103776551232523N/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลวังเจ้า จ. ตาก 61245452671042141515N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลแม่สอด จ. ตาก 215744152118876814633223167312552
ประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน (กอ.รมน. ประจวบคีรีขันธ์) 4561311556471164195523331572N/A1222
ราชบุรี
หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ รบ.3 พุยาง (กอ.รมน. ราชบุรี) 233682524668N/A1010N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
เพชรบุรี
สํานักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี (กอ.รมน. เพชรบุรี) 1267121411451391443114635273213531147N/A

ภาคตะวันออก

จังหวัด ดาวน์โหลด จุดตรวจวัด สิงหาคม กันยายน
212223242526272829303101020304050607080910111213141516171819
จันทบุรี
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี (กอ.รมน. จันทบุรี) 3312847121271016341813N/A2222N/AN/AN/AN/AN/A109181325191253
ฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (กอ.รมน. ฉะเชิงเทรา) 72121625720419101212151026101118161281777615473
หนองแหน 2 อ. พนมสารคราม จ. ฉะเชิงเทรา N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A46299247875917711106153812811
ชลบุรี
ที่ว่าการอําเภอบ้านบึง (กอ.รมน. ชลบุรี) 554652264656710146311636342533421
ตราด
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด (กอ.รมน. ตราด) 1011616208101013611108522442711258101N/A2422
หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด จ.ตราด (กอ.รมน.ภาค 1 สย.3) 121191015169111511119971254851353321821454
ปราจีนบุรี
สวนอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี (กอ.รมน. ปราจีนบุรี) 712101423222913158111916111022117118564309172419123
ระยอง
รพ. กรุงเทพระยอง จุดที่ 1 จ. ระยอง 945457558481155N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
รพ. กรุงเทพระยอง จุดที่ 2 จ. ระยอง N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A5355423321111112111111
สำนักงานเทศบาลตำบลซำฆ้อ (กอ.รมน. ระยอง) 2011810139111413791391821772310473512653
สระแก้ว
ด่านตรวจกองกำลังบูรพา จ.สระแก้ว (กอ.รมน.ภาค 1 สย.1) 23992613182681619149121817896895531953922103
ฝูงบิน 206 วัฒนานคร (กอ.รมน. สระแก้ว) 301082517181091213171291918712791164313631222113

ภาคใต้

จังหวัด ดาวน์โหลด จุดตรวจวัด สิงหาคม กันยายน
212223242526272829303101020304050607080910111213141516171819
กระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (กอ.รมน. กระบี่) 99143426147496920101824481224223324323
นครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ. นครศรีธรรมราช 718333106131758910111011124N/A382746543N/AN/AN/A
พัทลุง
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (กอ.รมน. พัทลุง) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A55N/AN/AN/A55N/AN/AN/A127121633432N/A
ภูเก็ต
จุดบริการนักท่องเที่ยวหาดป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต (กอ.รมน. ภูเก็ต) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A55N/AN/AN/A55N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
บจก. กี่หิ้นเวริ์คชอฟ 89968117710710132242532635213422333
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 1010118121297979132272642434113423333
หน่วยบริการประชาชนป้อมยามท่าเรือ สภ.ถลาง จ.ภูเก็ต (กอ.รมน. ภูเก็ต) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A44N/AN/AN/A44N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
ยะลา
สำนักงานเทศบาลนครยะลา 351411193542422112492212163211213162213774141110348515
ระนอง
อาคารร้อยอาวุธเบาที่ 2 ร.25 พัน.2 จ.ระนอง (กอ.รมน.ภาค 4 สย.1) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A38758975122211222211234
สงขลา
ลีการ์เด้นท์พล่าซ่าหาดใหญ่ ทน. หาดใหญ่ 724221192462551038341532202918144131275087171111141471535
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (กอ.รมน. สงขลา) 29331924214425811174826193413724232628286751034510
สำนักงาน กอ.รน.จังหวัดสงขลาส่วนหน้า อ.นาทวี (กอ.รมน. สงขลา) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A1515N/AN/AN/A1515N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา 343018221912275921523220301572023313246674943510
สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ 6539181723545112363313252124161235282536661412891661534
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ. สงขลา 253023141355329122623411921713172827461011535485611
โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) ทน. หาดใหญ่ N/AN/AN/AN/A2828N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A23
ไดอาน่าคอมเพล็กซ์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ ทน. หาดใหญ่ 496016141876517443681352215191063172124517116117871628
สตูล
ร.5 พัน.2 ค่ายมันตรัฐบุรินทร์ จ.สตูล (กอ.รมน. สตูล) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A55N/AN/AN/A55N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล (กอ.รมน. สตูล) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A66N/AN/AN/A66N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A

อื่นๆ

จังหวัด ดาวน์โหลด จุดตรวจวัด สิงหาคม กันยายน
212223242526272829303101020304050607080910111213141516171819
อื่นๆ
แผนกสาธารณสุขนคร เวียงจันทน์ 8147129111016262821294542403434196111522261210243032108
โรงหมอเมืองนาทรายทอง เวียงจันทน์ 10N/AN/A332971617N/AN/A4235N/A5229N/A433126241415N/A2019N/A2034712