รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)


ภาคเหนือ

จังหวัด ดาวน์โหลด จุดตรวจวัด กรกฎาคม สิงหาคม
091011121314151617181920212223242526272829303101020304050607
น่าน
มูลนิธิเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (น้ำช้าง) จ. น่าน N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A43344445578854N/A3322N/A334
รพ. นาหมื่น จ. น่าน N/A30N/AN/A342N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A10914N/AN/AN/AN/A345233N/AN/AN/A
พะเยา
รพ.สต. แม่กา จ. พะเยา 37665914557N/AN/A51317221931N/AN/A4346424337
ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A15N/A212622211524856537469
สสอ. ภูซาง จ. พะเยา 564314633574276121517594N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
สำนักงานสาธารณสุข จ. พะเยา N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A4N/AN/AN/A13N/A2226232324N/A59674365610
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.7 นาปรัง (กอ.รมน. พะเยา) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A361411
อบต. บ้านมาง อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 56676556683493112091523556557346810
อบต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา (กอ.รมน. พะเยา) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A46811
เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ N/AN/AN/AN/AN/AN/A512321N/AN/AN/AN/AN/A1072243N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลปง จ. พะเยา 35121272371324513137711112112344
โรงพยาบาลเชียงคำ จ. พะเยา 5898612644417818123421285163456212613N/A
ลำปาง
ต. ล้อมแรด อ. เถิน จ. ลำปาง 412311244102235122435201246323N/A13N/A54
ต. วิเชตนคร อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง 33825638663412117N/AN/AN/A332291114126335
ต. สวนดอก อ. เมือง จ. ลำปาง 2378745662075510222222192335983729344
ต. หลวงเหนือ อ. งาว จ.ลำปาง 811249616212416192716253031293637556151043891418
ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 136111N/AN/AN/AN/AN/A2N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
ลำพูน
ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน (กอ.รมน. ลำพูน) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A1217
ที่ว่าการอำเภอลี้ จ.ลำพูน (กอ.รมน. ลำพูน) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A75
บ้านวัดจามเทวี จ. ลำพูน 2212111421633799416117573191917722367
วัดบัวบก อ.บ้านธิ จ.ลำพูน N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A63219120232821
เครือสหพัฒน์ จ. ลำพูน 2352136383747495988910391512724357
อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลพิชัย จ. อุตรดิตถ์ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A58610
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ N/AN/AN/A3321N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
เชียงราย
รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์ จ. เชียงราย 43N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
รพ.สต. บ้านดงมะตื๋น (บ้านร่องห้า หมู่ 1) 55734101557314218131529362310241111171022271111
รพ.สต. เกาะช้าง จ. เชียงราย 107834779133445711192216512612610334555
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 47526566339898111417187117678333458
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย 4651356887657138192312495655225438
โรงพยาบาลขุนตาล จ. เชียงราย 20N/AN/AN/A1574427626821N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลดอยหลวง จ. เชียงราย N/AN/AN/A2411856299713184029N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A169
โรงพยาบาลป่าแดด จ. เชียงราย N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A735N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลพาน จ. เชียงราย 4563941198674N/AN/A1627N/AN/AN/A310798441045N/A
โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จ. เชียงราย 2212123107129125211810211334212012251812121533479N/A
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จ. เชียงราย 28N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A23N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A8N/A
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมะตื๋น 91014249116822511121218383918103413171992246911
โรงพยาบาลเทิง จ. เชียงราย 586768834621323101227273510115551121346N/A
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จ. เชียงราย 3N/A7244378666N/A2N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จ. เชียงราย 1097257104567184N/AN/A40323032N/AN/A151914223N/AN/AN/A
โรงพยาบาลเวียงแก่น จ. เชียงราย 20N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A51118N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A2
โรงพยาบาลแม่จัน จ. เชียงราย 5637491N/AN/AN/AN/AN/AN/A115393353N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย 71117N/A66716516N/A91313118241914N/AN/AN/AN/AN/AN/A2N/AN/AN/A17
โรงพยาบาลแม่ลาว จ. เชียงราย N/AN/AN/AN/AN/AN/A1399210211071625301497681211444N/AN/AN/A
โรงพยาบาลแม่สรวย จ. เชียงราย N/AN/A81377N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลแม่สาย จ. เชียงราย 359374N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A373N/A
เชียงใหม่
รร. เรยีนาเชลีวิทยาลัย จ. เชียงใหม่ 486N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Bear Hug Cafe' ต. ช้างคลาน จ. เชียงใหม่ N/A108N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A6875811
Between: Smart Farm&Cafe ต. แม่แรม จ. เชียงใหม่ 466574565N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11114113122724661612923144111367
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 45446334455238810131054410610333568
คณะมนุษยศาสตร์ มช. (อาคาร HB5) 1333652525514889211512412592125711
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3545843555523118817128433510338479
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13226326244537109211412312582194811
ทต. ปิงโค้ง จ. เชียงใหม่ 4N/AN/AN/AN/AN/AN/A321N/A3N/AN/AN/AN/A4N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A2234N/A
ทต. เมืองนะ จ. เชียงใหม่ 46921N/AN/A2233223N/AN/AN/A33385513212386
ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่ 1086811610558945108820251295131619869101411
ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่ 1110851471164811661310822N/AN/AN/AN/A131219879101612
ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A98161413263016139171523101014172328
ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A1268141210192123N/A91413169813171913
ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่ 1311861361277922N/A51315N/A22261210613312012511162213
ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่ 4727415144322111625171216223112141081741913471314
ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่ 4628121210422201042413111621241411961139955101110
ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่ 282129133221895241410121617910138163777458N/A
ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่ 51824212103101169420131114172111986103775451011
ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่ 452421410322157424161015272571394203474351711
นันทชาติ พรีสคูล จ. เชียงใหม่ 415627229N/A151499152410N/AN/AN/AN/AN/A91161460N/AN/AN/AN/AN/A
บริษัท เอไอเอ จ. เชียงใหม่ 610566N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
ประตูหน้า มช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5221521314462765171312142107112398
ม. เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ. เชียงใหม่ จุดที่ 1 444574454864598714111144468444588
ม. เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ. เชียงใหม่ จุดที่ 3 N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A15101014N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A4129221230309975611136247N/A
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แคมปัสแม่เหียะ 5835104564773511139201684556113545812
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) 37816589581666177927211776413223164812
รพ. ดอยหล่อ จ. เชียงใหม่ 799107912438956474813971911441255N/AN/A7
รพ. นครพิงค์ จ. เชียงใหม่ N/A14N/AN/A7118N/AN/AN/AN/AN/A3N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
รพ. ฝาง จ. เชียงใหม่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A5610814221012551312825477
รพ. พร้าว จ. เชียงใหม่ 587358987956617171229102781613612211061426
รพ. วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ จ. เชียงใหม่ 46653N/A6433353N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
รพ. สะเมิง จ. เชียงใหม่ N/AN/AN/AN/A410356964578619197346N/AN/A734376
รพ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่ 882251322694231610213315262129121115172722941091620
รพ. สันทราย จ. เชียงใหม่ 24N/A4323324N/A444487N/AN/AN/A610N/AN/AN/A1235N/A
รพ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A512147N/AN/AN/AN/AN/AN/A3421166105N/AN/AN/A147
รพ. สารภี จ. เชียงใหม่ N/AN/AN/AN/AN/A5448N/A913N/A4N/AN/AN/A13N/AN/A463N/A214477N/A
รพ. หางดง จ. เชียงใหม่ 111111111111211111111111211111
รพ. ฮอด จ. เชียงใหม่ 3343367646681635479764348N/AN/AN/AN/AN/AN/A
รพ. เทพรัตนเวชชานุกูล จ. เชียงใหม่ N/AN/AN/AN/A766767121114412598710101144473579
รพ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A6N/AN/A54486912843456343344
รพ. แม่วาง จ. เชียงใหม่ N/A710711N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A9N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
รพ. แม่ออน จ. เชียงใหม่ 782756102086129816218251413149710151783461120
รพ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ 76234756432N/A247N/A81366279544343N/AN/A
รพ. ไชยปราการ จ. เชียงใหม่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A744912103N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
รพ.สต. อรุโณทัย ต. เมืองนะ จ. เชียงใหม่ 766355453536476189896458162313N/A5
รร. ยุพราชวิทยาลัย จ. เชียงใหม่ 86639543310646781113158755813455579
ลานประตูท่าแพ (1) N/AN/AN/A15N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A15N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
ลานประตูท่าแพ (2) 7141131894642696131213182528118961124710771217
สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 846632533857710141122171253461424635810
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา 700 ปี 3541844324634761516169526410125376
สวนสาธารณะหนองบวกหาด ต. พระสิงห์ จ. เชียงใหม่ 59631754541694818N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
สสอ. แม่อาย จ. เชียงใหม่ N/A41403639323336353434374334343538453937N/AN/AN/AN/AN/AN/A3636N/AN/A
สำนักงานเขต บริษัท ทรู จ. เชียงใหม่ 662434N/A443191361410101117199127811349955812
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4943135343118561191028271283581634361012
หอการค้าเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 59779315064N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 44227323253102569N/AN/A164445N/AN/A32410N/A
อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อมช.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 232242232536366821141162357113478
อาคารจอดรถสวนดอกปาร์ค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4121131643431089710992222106448223437109
อาคารสุจิณโณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 255213463212856111110242611712814151437912
อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (สดร.) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 57102107653583311811212714735713181241010
โรงเรียนบ้านคุณแม่ อ. หางดง จ. เชียงใหม่ 595313N/A426117N/A15449N/A22N/A711716N/A53N/A28N/A7
แพร่
รพ. ร้องกวาง จ. แพร่ 92N/AN/A1N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
รพ.สต. ทุ่งแค้ว จ. แพร่ 41421245623339181239121012133211345
รพ.สต. บ้านเวียง จ. แพร่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A681392N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
รพ.สต. ป่าแดง จ. แพร่ 445414132022791411102212103311210136454
รพ.สต. วังลึก จ. แพร่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A23N/AN/AN/AN/AN/A1519302045332129575
รพ.สต. ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ. แพร่ 633N/A1327943102182917472813241842N/AN/A356
โรงพยาบาลสอง จ. แพร่ 77N/AN/A2N/AN/AN/AN/A435N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A7N/AN/AN/A
โรงพยาบาลแพร่ 7265253612441091015144920813178311456
แม่ฮ่องสอน
รพ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A3N/A
รพ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 2343322322533333475223544N/AN/AN/A43
รพ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน 12111111111222N/A223311111111222
รพ.สต. นาปู่ป้อม อ. ปางมะผ้า จ. เเม่ฮ่องสอน 7311321321N/A11111261112222N/A1N/A2N/A
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1154N/A1111N/A1111222124N/AN/A2321N/AN/AN/A1

ภาคกลาง

จังหวัด ดาวน์โหลด จุดตรวจวัด กรกฎาคม สิงหาคม
091011121314151617181920212223242526272829303101020304050607
กรุงเทพมหานคร
กรีนพีซประเทศไทย กรุงเทพฯ N/AN/AN/AN/AN/A88N/AN/AN/AN/AN/AN/A13N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A6N/AN/A
กองทัพภาคที่ 1 (กอ.รมน. ภาค) 65631124965416118514872877652267108
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ กรุงเทพฯ 44433846655121025N/AN/A7535844423968N/A
รพ. เวชศาสตร์เขตร้อน กรุงเทพฯ 4533584654479441044536544229475
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน. กรุงเทพฯ) 55431947544149441355167734115697
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 295N/AN/A4N/A2483N/AN/AN/A1025142712N/AN/A1010N/A3N/AN/A22N/A4N/A
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 535128310567171420720165257324227664
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 61872N/A6N/A264158N/A5101041533N/AN/AN/AN/AN/AN/A5N/A
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จุดที่ 1 244N/A3N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A3N/AN/A7N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จุดที่ 2 1613N/A11N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A119N/A4N/AN/AN/AN/AN/A3N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงเรีนนคลองสองต้นนุ่น กรุงเทพฯ 4117721549974N/A211841317N/AN/AN/AN/AN/A358197112
โรงเรียนปัญญาวิทยา กรุงเทพฯ 17N/AN/AN/A1156N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงเรียนมหรรณพาราม กรุงเทพฯ 7411812N/A211157309N/A3N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A3615N/AN/AN/A
โรงเรียนวัดนาคปรก กรุงเทพฯ N/AN/AN/AN/AN/AN/A5273914208N/A3N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงเรียนวัดบางประทุนนอก กรุงเทพฯ 36106214122338N/A662N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A9811
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า กรุงเทพฯ 911361185456523521649N/A11N/AN/AN/AN/AN/A33269N/AN/A
โรงเรียนเลิศหล้ากาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ 3154412112416331144N/A4N/A232111331N/AN/A2N/AN/AN/AN/A
กำแพงเพชร
ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร 3241131112393N/A10N/AN/AN/AN/AN/AN/A11N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร 22231116752142N/A5N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A4
สำนักงาน อบต.สระแก้ว อ. เมือง จ. กำแพงเพชร 8151N/A32310233294325N/AN/A278812N/AN/AN/AN/A1N/AN/AN/AN/A
สำนักงานเทศบาลตำบลเทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร 322114818589901191729261N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A40N/AN/AN/AN/AN/AN/A1
ชัยนาท
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท (กอ.รมน. ชัยนาท) 193171821223301012430363621232733122111039119
นครนายก
ศาลากลางจังหวัดนครนายก (กอ.รมน. นครนายก) 1916168325741625131517202214121412811087242895
ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก 9464105N/A141222936N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
นครปฐม
อาคารสิริวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) 233557N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A4421332612832583791729201710
ศูนย์การเรียนรู้ ม. มหิดล (ศาลายา) 611155561N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
สำนักงานอธิการบดี ม. มหิดล (ศาลายา) 510114351N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
สำนักเทศบาลเมืองไร่ขิง (กอ.รมน. นครปฐม) 101820521224881015111722101412421452912516545
นนทบุรี
ซอยสถานสงเคราะห์คนพิการปากเกร็ด ทน. ปากเกร็ด 8114064212811961620142410261963819334531093545
ซอยสุขาประชาสวรรค์ 2 ตัด 3 ทน. ปากเกร็ด 13161251720128820152928112632841024657571126129
ซอยสุขาประชาสวรรค์3 ซอย26 (รร. อัมพรไพศาล) ทน. ปากเกร็ด 1014125213151597211839291429228327267566227231611
ตลาดสดกรมชลประทาน ทน. ปากเกร็ด N/AN/A1157109119716171426725N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
ถนนแจ้งวัฒนะคลองประปา ทน. ปากเกร็ด 7764212611871614192492217728143333213675
ปากซอยโรงเรียนวัดกู้ ทน. ปากเกร็ด 118132186172153154168174165161151165159178154192186191214166188199193167199159174180192167
ป้อมตำรวจ สี่แยกแคราย ถนนรัตนาธิเบศร์ (กอ.รมน. นนทบุรี) 797248797681815225191162812354427796
ป้ายรถเมล์หน้าเมเจอร์ฮอลิวูด ทน. ปากเกร็ด 909793485410270757287786970728055698410078748890866264609910063
ร้านขนมปัง Victory Bakery เทศบาลนครนนทบุรี N/A974718111413111123274382231952217661140239101711
ร้านเย็นตาโฟโลกันต์ ทน. ปากเกร็ด 798589551381221189196658310113156111107809910110288997491979015010394103
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 เทศบาลนครนนทบุรี 61052491388681915962686177565614698
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 (วัดสมรโกฏิ) เทศบาลนครนนทบุรี 612524912611611161075169111109956515798
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ทน. ปากเกร็ด 272637423751188251118223119231327N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
สามแยกติวานนท์-ปากเกร็ด 2 ทน. ปากเกร็ด 8131093974N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A182010623951N/AN/AN/AN/AN/AN/A
สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 N/AN/AN/AN/AN/AN/A441N/AN/AN/A91661585259233316578
สำนักงานแขวงท่าทราย เทศบาลนครนนทบุรี 784241271078101817227181972613444317588
สี่แยกสหกรณ์ 3 (ถนนเลี่ยงเมือง) ทน. ปากเกร็ด N/AN/A15531110N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A229224334675216171611
หน้าบิ๊กชีแจ้งวัฒนะ ทน. ปากเกร็ด 9142673251511188302337332521201051326898101613141413
หน้าสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ทน. ปากเกร็ด 325215791098101814237181162712222223568
หน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ทน. ปากเกร็ด 1510176941121581417242129172919159122258623816121112
หน้าโรงเรียนคลองเกลือ ทน. ปากเกร็ด 7882171011107131614246141253911344539987
หน้าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ทน. ปากเกร็ด 811144412161712101924273711263393182053218554878192454
หน้าโรงเรียนปากเกร็ด ทน. ปากเกร็ด 7995177974121316157151353610556418101711
หน้าโรงเรียนวัดกลางเกร็ด ทน. ปากเกร็ด 71210511491110720342840232423732840457429231715
หน้าโรงเรียนวัดบ่อ ทน. ปากเกร็ด 81312629111586152335287302413411134996317151713
อาคารบางกอกแลนด์ เมืองทองธานี 13310329418201010232341715611N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A1N/AN/A
แยกสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ทน. ปากเกร็ด 1016141221029138915282630151825741339810822512131433
ปทุมธานี
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติด จ.ปทุมธานี (กอ.รมน. ปทุมธานี) 97N/A81217643N/AN/A2413151918N/AN/AN/AN/A5N/AN/AN/AN/A2457N/A
พระนครศรีอยุธยา
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กอ.รมน. อยุธยา) N/AN/AN/A10N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A10N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
พิษณุโลก
รพ.สต. ปลักแรด อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก 2729263594656211292547192848482214532N/AN/AN/AN/AN/A
รพสต. หนองกุลา อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก 62112622644191211142252191844761621351735131517
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 212622116425N/AN/A167141510422206111828244N/AN/A
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 289925621759163518132020191036187342181548151218
โรงพยาบาลบางระกำ จ. พิษณุโลก 59418233111227881819143920232745531422138157N/AN/A1622
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จ. พิษณุโลก 1211613124435111144121688551455222333
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงกอก 16218274773429161815255062292714N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A261227
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมแสงสงคราม 616242616633431918102133212452518121131236321018
ลพบุรี
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี (กอ.รมน. ลพบุรี) 1173013411333061082924151687727924534115
สมุทรปราการ
อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครสมุทรปราการ (กอ.รมน. สมุทรปราการ) 35424913616420666204531074321354813
สมุทรสงคราม
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (กอ.รมน. สมุทรสงคราม) N/AN/AN/A39N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A39N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A4N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
สมุทรสาคร
สำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน (กอ.รมน. สมุทรสาคร) 9227211265114265148691428119432412944
สระบุรี
ชุมชนหมู่ 5 บ้านเขามะกอก จ. สระบุรี 109917313927264131391613817242544323342
โรงพยาบาลค่ายอดิศร (กอ.รมน. สระบุรี) 8142143412317922612109664521155311574
โรงเรียนบ้านหัวป้าง จ. สระบุรี 2812292465771624171613281717151478911883126118
โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก จ. สระบุรี 1814N/A1621N/A126914N/AN/AN/AN/A10N/A101110N/A1010336N/AN/AN/AN/AN/A
สิงห์บุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม (กอ.รมน. สิงห์บุรี) 14526111127619791146383032151474165236314127
สุพรรณบุรี
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้าง (กอ.รมน. สุพรรณบุรี) 47831265231425262052177941831134452
สุโขทัย
ที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยม จ. สุโขทัย 23N/AN/A1415N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A2327353
อ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ (กอ.รมน. อ่างทอง) 952215541192232530536181830147112151136949136
เพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 1 (กอ.รมน. เพชรบูรณ์) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A10N/AN/AN/AN/A961078
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 19461624421261886911491513101368444655
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ 64N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A6414710687212512125512

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด ดาวน์โหลด จุดตรวจวัด กรกฎาคม สิงหาคม
091011121314151617181920212223242526272829303101020304050607
กาฬสินธุ์
รพ.สต. บ้านหนองแซง จ. กาฬสินธุ์ 2474029241225202630411322814N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A3N/AN/A811
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (กอ.รมน. กาฬสินธุ์) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A16213637105
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 1223341031591612114411171991213178141211341874
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกมลาไสย 172239157169281319336N/A242917171929313122267N/A8127
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ 293241227311414243922123423323328392624162310256381318
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามชัย จ. กาฬสินธุ์ 18373230151311164423189141919301922221218109634651012
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 241043247221623282713822303022242932132426325637116
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ N/A2414N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A1421N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
ขอนแก่น
รพ. สต. เก่างิ้ว จ. ขอนแก่น 8614951673221076101718111223306143143732675
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 122172572011138135713212891111810752512465812
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย จ. ขอนแก่น N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A41410759172489151298314835465
เทศบาลตำบลกุดน้ำใส จ. ขอนแก่น 1338N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A91017
เทศบาลตำบลท่าพระ จ. ขอนแก่น N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A85
เทศบาลตำบลลำน้ำพอง จ. ขอนแก่น 14219127N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
เทศบาลนครขอนแก่น 10312206169128145611181871097764361055679
โรงพยาบาลหนองเรือ จ. ขอนแก่น N/AN/AN/AN/A4N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
นครพนม
รพ. สต. เวินพระบาท จ. นครพนม 2710302116231083236163022724527311593N/AN/A1N/A1N/AN/A1N/A
โรงพยาบาลนครพนม 322430261427943236173525122661221171442267155621378
โรงพยาบาลบ้านแพง จ. นครพนม 2462821242486516111621724281816281720135134777710
โรงพยาบาลปลาปาก จ. นครพนม 272634231128141227323318331819254021132639356137361010
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ. นครพนม 24254014112512102533162921141620261631032166125181111
นครราชสีมา
ถนนสุรนารี เทศบาลนครราชสีมา 131211131116111510111013720918117121912155756915
เทศบาลเมืองสีคิ้ว จ. นครราชสีมา 1 171520814214292112131714151516778214115233598
เทศบาลเมืองสีคิ้ว จ. นครราชสีมา 2 13128810363688891298117982897232779
บึงกาฬ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ 3710288293819103144221213162139231120277267111881965
โรงพยาบาลบึงโขงหลง จ. บึงกาฬ 2972331171871313191117161025222020331119136114779811
โรงพยาบาลบุ่งคล้า จ. บึงกาฬ 121227119118878N/AN/A698513N/AN/AN/AN/A8352N/A6572N/A
โรงพยาบาลปากคาด จ. บึงกาฬ N/A4281322585417104118913815202119151316124177755
โรงพยาบาลพรเจริญ จ. บึงกาฬ 2682016151697122282613921231216406191435476579
โรงพยาบาลศรีวิไล จ. บึงกาฬ 3662611303012715321420109193119243020362278581010810
โรงพยาบาลเซกา จ. บึงกาฬ 276252622208141226102017102528172032112119773578811
โรงพยาบาลโซ่พิสัย 329331820302110133952161518601522371737168539911610
บุรีรัมย์
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (กอ.รมน. บุรีรัมย์) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A5225N/A2136N/A
มหาสารคาม
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 82342831011141821N/A65N/A9231832352217533455477
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 11429266159181710104171613141251138137574418455
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 17122019913711242316761110191532342011481324491110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม จ. มหาสารคาม 27111476231614171321325634819301510111052761991411
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแก จ. มหาสารคาม N/A725114241919181014623289191820231513531N/AN/AN/AN/A6N/A
เทศบาลเมืองมหาสารคาม N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A1216122424232122135463148
มุกดาหาร
รพ.สต. เหล่าหมี จ. มุกดาหาร 13132116211611192617161922181717152012917155862261417
โรงพยาบาลมุกดาหาร 12N/AN/A17141515172819152831191219112071123196162181320
ยโสธร
สนง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ. ยโสธร 2818253111262029262220993021102631262012532648111112
โรงพยาบาลกุดชุม จ. ยโสธร 281932271720282314182381432221526252015181341634141112
โรงพยาบาลค้อวัง จ. ยโสธร 1521428171821222618131610202652729281311201444610128
โรงพยาบาลป่าติ้ว จ. ยโสธร N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A1410113628138N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลมหาชนะชัย จ. ยโสธร 282233016182417282317111327184183130111242654511148
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จ. ยโสธร 292335291424282630222715172723212721162316276273281520
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคม ยโสธร 2920834162329273122251013353110302027151993247310141519
โรงพยาบาลไทยเจริญ จ. ยโสธร 171927251614192522162611103024161919181519134163391014
ร้อยเอ็ด
รพ.สต. บ้านสองห้อง อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด 2316231321510121914193159181182176912143211275
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง จ. ร้อยเอ็ด 161116134141212119114141519610171569831434576
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบ้านหนองนาสร้าง จ. ร้อยเอ็ด 1781411516911106122111311481212767219323767
ศรีสะเกษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 30195383225353540473539352136373933214032232434552627
สกลนคร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 121413N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร จ. สกลนคร 291932302237151820333153326302233253510202210277481416
โรงพยาบาลวานรนิวาส 2218N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A2138202830163412N/AN/A7569919
โรงพยาบาลสกลนคร 213334331334162523272116312213242826261923304154381318
สุรินทร์
ค่ายวีรโยธิน กกล.สุรนารี จ.สุรินทร์ (บก.กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 2) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A5N/A1N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
หนองคาย
รพ.สต. รัตนวาปี จ. หนองคาย 2919351637252815132910141010N/AN/A1418181624N/A29N/AN/A116N/AN/A
รพ.สต. สระใคร จ. หนองคาย 91121391322131129414102122261731458826641358611
รพ.สต. โพนทอง จ. หนองคาย 15141635122028193713654222931352636136711314611915
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เฝ้าไร่ 27103224232718922315251219274016393918331167671114720
สสอ. สังคม จ. หนองคาย 37121363121551527533892320192285922171568
สสอ. โพนพิสัย จ. หนองคาย N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A15N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 121725351526181732234131022303624303712927115261212913
โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย 19161946141825123721377202239234732109165216781222
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ. หนองคาย 10142745132019223410210420323427374415914831459923
โรงพยาบาลหนองคาย 1417263816222015372431313232936262941121132963612161316
หนองบัวลำภู
สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 19142835142716191115711142234243314914944665759N/A
อำนาจเจริญ
รพ.สต. น้ำปลีก จ. อำนาจเจริญ 25217212925292835181511932271225261712211743639111320
รพ.สต. โคกเจริญ จ. อำนาจเจริญ 2225311325252124332726292737242736401313291768743131715
รพ.สต. โนนดู่ จ. อำนาจเจริญ 4222261324331411392028152130232336271982619434310131212
ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ (กอ.รมน. อำนาจเจริญ) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A14413446415467
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 21211911182721153515161872821123025151524153195314111216
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 31112214243017153430172813283625363019162610411539151115
อุดรธานี
ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา จ.อุดรธานี (กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 1) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A281661054856121513
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 1617N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A18535577613
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 1461941102625291112212723192530203416918544577713
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) 156204714292824162331119192626292637198147587107614
โรงพยาบาลกู่แก้ว 711929712910619229899871122415411235
โรงพยาบาลบ้านผือ จ. อุดรธานี 11122725102020173153941227332424391211147314411923
โรงพยาบาลหนองหาน จ. อุดรธานี 19528431524232520302818211726272338121024669478816
โรงพยาบาลอุดรธานี 125204193125251110311720212330203616818535577613
อุบลราชธานี
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (กอ.รมน. อุบลราชธานี) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A1615422694
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 19862121211619232318182020331139161320321711138571115
โรงพยาบาลน้ำยืน จ. อุบลราชธานี 918623122615192118223911328112317511314111497
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ. อุบลราชธานี 2111623182416222513158361833122519112736192923771412
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี 19771820161517261616171531311431161413291821324101516
โรงพยาบาลสำโรง จ. อุบลราชธานี 301672418272121262325111726361132161521291113312101217
โรงพยาบาลสิรินธร จ. อุบลราชธานี 10551211768118781081188126781314112775
เลย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 25251882015106318121117291627222037141151073346815
โรงพยาบาลปากชม จ. เลย 3293238283516372926642612382318236624287162571028
โรงพยาบาลผาขาว จ. เลย 2117141319214241415510756412416181413211668568988
โรงพยาบาลวังสะพุง จ. เลย 242612161321117813917111939153027391818225114355812
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ. เลย 161241857546721124152511211614723411155556

ภาคตะวันตก

จังหวัด ดาวน์โหลด จุดตรวจวัด กรกฎาคม สิงหาคม
091011121314151617181920212223242526272829303101020304050607
กาญจนบุรี
ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ (กอ.รมน. กาญจนบุรี) 5352321211326434664226133112332
ตาก
ที่ว่าการอำเภอแม่สอด (กอ.รมน. ตาก) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A841232313332
โรงพยาบาลบ้านตาก 31N/AN/A4N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลพบพระ จ. ตาก N/AN/AN/AN/A411N/AN/AN/A42N/AN/AN/A1254213341N/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลวังเจ้า จ. ตาก 312111221324524212964111161N/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ. ตาก 311161111N/A241839319N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ. ตาก N/AN/AN/AN/AN/A10N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลสามเงา จ. ตาก N/AN/AN/AN/AN/A4N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลสามเงา​ จ.ตาก 12123122311137452616134111211323N/A
โรงพยาบาลอุ้มผาง จ. ตาก 41151129213111115324131112N/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลแม่สอด จ. ตาก 226122327579732224324222213232
ประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน (กอ.รมน. ประจวบคีรีขันธ์) 21212243786523136235629416114323
ราชบุรี
หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ รบ.3 พุยาง (กอ.รมน. ราชบุรี) 172311314854223713112142111123
เพชรบุรี
สํานักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี (กอ.รมน. เพชรบุรี) 85423304431254741310949993322364412

ภาคตะวันออก

จังหวัด ดาวน์โหลด จุดตรวจวัด กรกฎาคม สิงหาคม
091011121314151617181920212223242526272829303101020304050607
จันทบุรี
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี (กอ.รมน. จันทบุรี) 12423124918112824153712271181918132012611N/AN/A3565
ฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (กอ.รมน. ฉะเชิงเทรา) 1813178311231213141091819725116213371213354
หนองแหน 2 อ. พนมสารคราม จ. ฉะเชิงเทรา 56558198285784102398566615461531055
ชลบุรี
ที่ว่าการอําเภอบ้านบึง (กอ.รมน. ชลบุรี) 63111522535552915165675591215122563
ตราด
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด (กอ.รมน. ตราด) 3313238457125661711915129714612212232
หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด จ.ตราด (กอ.รมน.ภาค 1 สย.3) 92431265263721107189412641020243322433
ปราจีนบุรี
สวนอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี (กอ.รมน. ปราจีนบุรี) 10151912712011107158131622910171416311135641131414
ระยอง
รพ. กรุงเทพระยอง จุดที่ 1 จ. ระยอง N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A121211N/A4123
รพ. กรุงเทพระยอง จุดที่ 2 จ. ระยอง N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A1111N/AN/A3124
สำนักงานเทศบาลตำบลซำฆ้อ (กอ.รมน. ระยอง) 12112071714431410661112117637141182754773
สระแก้ว
ด่านตรวจกองกำลังบูรพา จ.สระแก้ว (กอ.รมน.ภาค 1 สย.1) 683771051961688118962128481112449121087
ฝูงบิน 206 วัฒนานคร (กอ.รมน. สระแก้ว) 7814812516711797101364773109734223785

ภาคใต้

จังหวัด ดาวน์โหลด จุดตรวจวัด กรกฎาคม สิงหาคม
091011121314151617181920212223242526272829303101020304050607
กระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (กอ.รมน. กระบี่) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A2129
ตรัง
สํานักงานเทศบาลเมืองกันตัง จ. ตรัง N/A1183611215N/AN/A332820N/AN/AN/A291310381656421837233655
นครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ. นครศรีธรรมราช 71665210101482713811119201011N/AN/AN/A554151522N/AN/A
ภูเก็ต
บจก. กี่หิ้นเวริ์คชอฟ 3143135446145544221212241834234318121927
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 39513599811672655914232233123320141928
ยะลา
สำนักงานเทศบาลนครยะลา 216620628261189202319101993814182632218155074325139
สงขลา
ลีการ์เด้นท์พล่าซ่าหาดใหญ่ ทน. หาดใหญ่ 9173436152830442530272260161531122643292373935235852545170
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (กอ.รมน. สงขลา) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A15811265648394666
สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ 10154332152932383334332340211630142441292673821236092455470
โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) ทน. หาดใหญ่ 1310302019354352253927225830233338N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A6466
ไดอาน่าคอมเพล็กซ์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ ทน. หาดใหญ่ N/AN/AN/AN/A1444472518332471627241519954146149465162421073148407077

อื่นๆ

จังหวัด ดาวน์โหลด จุดตรวจวัด กรกฎาคม สิงหาคม
091011121314151617181920212223242526272829303101020304050607
อื่นๆ
แผนกสาธารณสุขนคร เวียงจันทน์ 27192232142219123134991514183324293210915831127101225
โรงหมอเมืองนาทรายทอง เวียงจันทน์ 2120N/A452418481744N/AN/A102526152535394115364724N/A1918131121