รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยรายวัน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)


ภาคเหนือ

จังหวัด จุดตรวจวัด มีนาคม เมษายน
070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
น่าน
มูลนิธิเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (น้ำช้าง) จ. น่าน N/AN/A51N/A526196135876655455785506083112714859N/AN/AN/AN/AN/AN/A146135106
รพ. นาหมื่น จ. น่าน 2130474052N/A6912712860404155544244446150342551126N/A1139782476364
รพ. บ้านหลวง จ. น่าน N/AN/AN/AN/AN/AN/A168377N/A103N/AN/AN/AN/A6593135N/A8972319185243178N/A2199295195N/A
พะเยา
รพ.สต. แม่กา จ. พะเยา 40511151358481158276163434249905447678583503189127N/AN/AN/A135794462N/A
สสอ. ดอกคำใต้ จ. พะเยา 46596511870107140N/AN/AN/A546010267578099117587569137110948910975517564
สสอ. ภูซาง จ. พะเยา 798323928212112536349036113515312315813379122148809813718324820216613512880689298
สสอ. แม่ใจ จ. พะเยา 60625714611584163256188585372116130539911579621007810512185637163467075
สำนักงานสาธารณสุข จ. พะเยา N/AN/A53N/AN/AN/A206N/AN/AN/A5461171124N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A140154166114N/AN/AN/A
อบต. บ้านมาง อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 34505882648714818217073637078707792112111869118718129916723432110573109152
เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ 465455139123N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลปง จ. พะเยา 416210821666113121155148535167106101607911042485571851037162854246N/AN/A
โรงพยาบาลพะเยา 3033969298N/AN/AN/AN/A4136427671N/AN/A7668599645N/AN/A8595967037N/AN/A
โรงพยาบาลเชียงคำ จ. พะเยา 102N/A18226710613732738034313293107163153103169188121112148290255323272257285117103169167
ลำปาง
ต. ล้อมแรด อ. เถิน จ. ลำปาง 4748414932711181428753586366655771647983918510313482109709780N/A73
ต. วิเชตนคร อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง 46597612160922272521556359781381247511513478768796150175243213240192121175210
ต. สวนดอก อ. เมือง จ. ลำปาง N/AN/A43884571100165122N/A51N/A6766556870617970213123163243199178224107141140
ต. หลวงเหนือ อ. งาว จ.ลำปาง N/AN/AN/AN/AN/AN/A1582481536969111N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
ลำพูน
บ้านวัดจามเทวี จ. ลำพูน 3945384430528012711451564769745051554357669690751224211614791128202
ศาลากลาง จ. ลำพูน 212629602655701431204145376669N/AN/A67306284465575782153994884110
เครือสหพัฒน์ จ. ลำพูน 2025233929355095101503029454935353524364952615152274354405184
โรงพยาบาลลี้ อ. ลี้ จ. ลำพูน 34484146407498180N/A59525167797665537556807220915813661100N/AN/AN/AN/A
โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร อ. ลี้ จ. ลำพูน 2938324049761011381266049396783733043535380771881211196487102114112145
โรงเรียนบ้านโฮ่ง อ. ลี้ จ. ลำพูน 344648N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลน้ำปาด จ. อุตรดิตถ์ 3459688990120N/AN/A709866779389808285122655468114125191148185154133N/AN/A
โรงพยาบาลพิชัย จ. อุตรดิตถ์ N/AN/A586975N/AN/AN/AN/A7971688974775499675116759140149241792101034110648
เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงราย) N/AN/AN/A16449911712622276577N/A1581368511816392146156243157143110858810687159141
รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์ จ. เชียงราย 7981841741199720637447321983107161216104100112731071081522241641311021046867167135
รพ.สต. เกาะช้าง จ. เชียงราย 11291238235240346353462475356114156292599369132118145185184243224258202150179132132305284
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 59667912084861622823481197610413517483971177411758143204163149133599379156172
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย 821027912313810818431750524610714422731615717115812318719622524822021314212012497183178
โรงพยาบาลขุนตาล จ. เชียงราย N/A749914557781162001858560641081725993114686597118129143146131152777811298
โรงพยาบาลดอยหลวง จ. เชียงราย 817196133128N/A1662403151717388152189117113111113114150316252155153123122121N/AN/AN/A
โรงพยาบาลป่าแดด จ. เชียงราย 59617716865751332432367260691039764112135817383118126156130108137897110397
โรงพยาบาลพญาเม็งราย จ. เชียงราย 51678013757848016017266535876725684955875931221401151001129377112N/AN/A
โรงพยาบาลพาน จ. เชียงราย 558684152699117426925368637915017395144158114158982061471711058411410785137108
โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จ. เชียงราย 7788781349611116329933683791181521968811413387118135169210154114117112100101167156
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จ. เชียงราย 68N/A105184132136176N/AN/A104839115214696N/A187116210143121134N/A138146158121104315N/A
โรงพยาบาลเชียงแสน จ. เชียงราย 8511011317212716721126829817491111184292N/AN/A111149179106163180193214133163130115200202
โรงพยาบาลเทิง จ. เชียงราย 53647815671111114166N/A7259688971629310863691338811113911494122786592118
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จ. เชียงราย N/AN/A501726595211260186898479144125841101238314514916418715211276888486168186
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จ. เชียงราย 615875116969517426926773587312514173991077410210512416715113394128109106136132
โรงพยาบาลเวียงแก่น จ. เชียงราย 73115102202107125233355340170841051621871191041629917413114018716916613916810883150202
โรงพยาบาลแม่จัน จ. เชียงราย 94868513226018120626329917177112174191111100120150171149217259196318264196123120237247
โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย 99N/AN/AN/A122196210261N/A10995133230269172N/A10110117611815926825119116316420482N/AN/A
โรงพยาบาลแม่ลาว จ. เชียงราย N/AN/A761648310319428228112977125187212N/AN/A131201187N/A16120615716114810912282126201
โรงพยาบาลแม่สรวย จ. เชียงราย 557571148689218629324610395115183179981241099317512717323215910511313213195220257
โรงพยาบาลแม่สาย จ. เชียงราย N/AN/AN/A259138253385549541298129239378577320178180163340291313364290275449236259147N/A266
เชียงใหม่
รร. เรยีนาเชลีวิทยาลัย จ. เชียงใหม่ 2743465727558815315365545494114444368304862677352702851614772118
Bear Hug Cafe' ต. ช้างคลาน จ. เชียงใหม่ 42556186356713223620580667311715062679541697188131999355767966111178
Between: Smart Farm&Cafe ต. แม่แรม จ. เชียงใหม่ 3542628944631481931778169651251348378101684273146197134104501268484126245
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 44576282595411215113768607310882556379193868515518111915995158167126199324
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30585376324310216117484506411091525775103144711211398510169748767145193
คณะมนุษยศาสตร์ มช. (อาคาร HB5) 4863628547561261681548068841249967799024616395174187136202195207211176340403
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 38546264275913820921289598212398567184266259121123114906260638163122183
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5159657542571171561407263741189261518916810191172156122197132196198167260353
ทต. ปิงโค้ง จ. เชียงใหม่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A132688274120162N/AN/A6838486610513411994528310446121173
ทต. เมืองนะ จ. เชียงใหม่ 49588112367154128217239N/A548816917563576740647270114123804710714261161168
ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่ 47645286379016121217283871362061761221001165395811051589313059688869155218
ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่ 4761528736891531981607784130190165110961105212580911569012355658668149208
ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่ 526859125N/AN/A116213199749414222152121104121561128791170991296063957284220
ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่ 49625586409410918915377851261734810591107519773791498711253638067141191
ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่ 526958984110219822217487971421621811161021235511185911799912960719477163219
ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่ 55724410935901622201886978701191317383104547070821151131056710410272133153
ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่ 54654396368113318017562706295118657897516764731059896689510665130139
ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่ 4264431033391153226150707875110191745488536666741008010464929271140171
ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่ 4964421023184149202169637166981226672995160626592999963848963119137
ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่ 4860387030721291851595865578810861448649676179999994549110668116131
นันทชาติ พรีสคูล จ. เชียงใหม่ 43629795538118120316474701001351026371117447878116122104110N/AN/AN/A6967184
ประตูหน้า มช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 47606590605612217016385678213210968721021339798222206132173272248180135284402
ม. เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ. เชียงใหม่ จุดที่ 1 N/AN/AN/A61283894139150694859109824858818487681701561121131349910175156211
ม. เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ. เชียงใหม่ จุดที่ 2 486463824970119129N/AN/AN/AN/A1011997173941439692N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
ม. เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ. เชียงใหม่ จุดที่ 3 3848425627487912413362515682127586696681019326026712795186110144108151205
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ N/AN/AN/AN/A399716320314871647911795656787488295107115114107741019987146186
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แคมปัสแม่เหียะ 5287841136677182227215106831071581007385128133168356573414153156132162129116175267
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) 44919517741722052633119088671221347597142558196951321111259311013676112185
รพ. ดอยหล่อ จ. เชียงใหม่ 213327372359791241305142324643424839234476856367574963706499177
รพ. ดอยเต่า จ. เชียงใหม่ 353836442340100164144684434596747524841618514311510688908782N/A84152
รพ. นครพิงค์ จ. เชียงใหม่ 314935799914522136938217078120311370166204N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A309
รพ. ฝาง จ. เชียงใหม่ 11768134140N/AN/A264380425250112177340369168134140131213243217340271159141145196136240317
รพ. วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ จ. เชียงใหม่ 43505073526511818918011513611083757967615754791421599660133101171144405N/A
รพ. สะเมิง จ. เชียงใหม่ 3961578645691271791991351218911512177941147468156243260378182101N/A503101314N/A
รพ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่ 41558114543100247306231837964104117748287577280781231031188910511376133188
รพ. สันทราย จ. เชียงใหม่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A996099122260304
รพ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ 3848426941941812512209687N/AN/A636865934769115961059467N/A879769163272
รพ. สารภี จ. เชียงใหม่ 233431552647109202174554535101141N/AN/A56455056638467713563624981130
รพ. ส่งเสริมสุขภาพ เขต 1 จ. เชียงใหม่ 27545280286010820116366626410213453587724646151N/AN/A8950787969102152
รพ. หางดง จ. เชียงใหม่ 3648427232801621921407557771088954658739647186102968970817763117158
รพ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่ 527317614160176329223441208124143190227162330211739447N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
รพ. ฮอด จ. เชียงใหม่ 22282435413861107142683336394841383431394715655852454771564871
รพ. เทพรัตนเวชชานุกูล จ. เชียงใหม่ 2385484720648513217111343494766N/AN/A69346149118108N/A125637643848589
รพ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่ 7190831116312613921029313812118417017512986109711071439742919310527343206269485561
รพ. แม่วาง จ. เชียงใหม่ 373264105207711521320610311711593856160593663666769N/A7113781102161309385
รพ. แม่ออน จ. เชียงใหม่ 52475314952125246323237908271115120758293496878721781671041198611168111177
รพ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ 686813117064171324412326103103119202239103137156909689166227316332100209142N/A177276
รพ. ไชยปราการ จ. เชียงใหม่ 97841181337512423030734412684127237408819310854N/A11389N/AN/AN/A478295109N/AN/A
รพ.สต. บ้านปางมะเยา จ. เชียงใหม่ 221176183244181155337359283790210507N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
รพ.สต. บ้านแม่แฮเหนือ จ. เชียงใหม่ N/AN/AN/AN/AN/AN/A100147192110N/A589080N/AN/A36100N/AN/A221N/AN/A50164122130N/A259299
รพ.สต. อรุโณทัย ต. เมืองนะ จ. เชียงใหม่ 89861031087486276232187666681227208796481506792871111061106314112493181243
รร. ยุพราชวิทยาลัย จ. เชียงใหม่ 334840793270148220264N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A54779167125173
ลานประตูท่าแพ (1) N/AN/AN/AN/AN/A572773362351081031252001269398165175147125217144133108479113388176334
ลานประตูท่าแพ (2) N/AN/AN/AN/AN/AN/A160N/A1609411514021023511611316277136160166221159176107157156122190304
สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ N/A34355118311231751668371901281087077961482161131811611311318310612788162238
สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 40746697575012516713078648211010264698614216197157125100183113134169118232341
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา 700 ปี N/AN/AN/AN/AN/A7920034124612012820238331021315917898171136201189147170118107141108211317
สวนสาธารณะหนองบวกหาด ต. พระสิงห์ จ. เชียงใหม่ 67811301426411419828120611211013619020911211314591139210195268193177103167165188184190
สสอ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ N/AN/A49885110022236336211211011520220760931343894140154N/AN/A1177016510991207280
สสอ. แม่อาย จ. เชียงใหม่ N/AN/A108151118179223282284152105N/AN/A494N/AN/A110N/AN/A119117159137106789410794N/AN/A
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 93981061128494180184192142117137147221127110127105145144156161133N/A10410012193107N/A
สำนักงานเขต บริษัท ทรู จ. เชียงใหม่ 4255821192667134216187727059951235461814451525884808149708258111132
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4384729755541361791657971941695562728872135110104126121205120149183125214333
หอการค้าเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ N/AN/A362282875124256229717460107155567710153706982114100106527511667115173
อบต. กองแขก จ. เชียงใหม่ 27383139224477128147663741514345424236576986122871014267525370129
อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ N/AN/A72100595311815915376637812110862698815212395173151115160114149168124263357
อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อมช.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 416660794351111151137736173108935864811481398915810810016996135164119226324
อาคารจอดรถสวนดอกปาร์ค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A52156174879510777107103151115125199103154170131222286
อาคารสุจิณโณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A881948481945824513193169123106117154163118203280
อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (สดร.) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 48576311052701442241758410216038424617613414172124109138164111121799310484163255
โรงเรียนบ้านคุณแม่ อ. หางดง จ. เชียงใหม่ 626781168507318118215372731051319768731184513110717813411712175637013186192
ไนท์บาร์ซาร์ จ. เชียงใหม่ 3552121764683192236204726167110145626510542656783207106181548163N/AN/AN/A
แพร่
รพ. ร้องกวาง จ. แพร่ 3752419871103202N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A7582317775145941337077557378
รพ.สต. ทุ่งแค้ว จ. แพร่ 223230564362979070363833352933364678484933406988598353263330
รพ.สต. บ้านเวียง จ. แพร่ 2735305156781009973454244N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A78466761
รพ.สต. ป่าแดง จ. แพร่ 385057727611918822412265615962566293981128273126318210105313161103596568
รพ.สต. ผาคัน จ. แพร่ 82567896N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
รพ.สต. วังลึก จ. แพร่ 54786880108136165166118939590104127N/A8311512998112941452042391512181537810962
รพ.สต. สบสาย จ. แพร่ 886187105N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
รพ.สต. ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ. แพร่ 4246525469778511772535249574754588011293907210112114012912996516036
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 80547796N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A8490N/A6148N/AN/A
โรงพยาบาลลอง จ. แพร่ 466491111106120145169118849693998881951149192981762021951631821321698911762
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ. แพร่ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A38463547761021301211528722N/AN/A
โรงพยาบาลสอง จ. แพร่ N/AN/A601397412720920915579N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A74721219012911980546562
โรงพยาบาลสูงเม่น จ. แพร่ 1830343439515869463231283226N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ จ. แพร่ 203535534762818764323636343033N/A315954N/AN/AN/AN/A685755N/A27N/AN/A
โรงพยาบาลแพร่ 24373747487394865939293137333637505541N/A68111179196131214134585053
แม่ฮ่องสอน
รพ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน 749396134133259N/A3553111191281321381071241231474285243141212153167148194147179316474
รพ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน 90103953441962802001881911511281541841641161281431981731641751591431419192206102268259
รพ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 765471146451461492021919882100991186056663737891331418961551129797237297
รพ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน 272832451771109197N/A293228464642354538384568323735494861536890
รพ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน 304347746411812928829086103104N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
รพ.สต. ต่อแพ จ. แม่ฮ่องสอน 13990189316401342341391399203164174146110127196155130116131107161121113131102114115155146
รพ.สต. นาปู่ป้อม อ. ปางมะผ้า จ. เเม่ฮ่องสอน 1391081102441802762994244583483803283212441341211602473252892562871741217987140113201305
รพ.สต. บ้านกองก๋อย จ. แม่ฮ่องสอน 556797124N/AN/AN/AN/AN/A661459710581839199122162166175120199098122124127212N/A
รพ.สต. หมอกจำแป่ จ. แม่ฮ่องสอน 126136168335267294279341332187256245229224100100148127170131172126957070747677143195
รพ.สต. เมืองน้อย จ. แม่ฮ่องสอน 22919912936010321126923121111712115413619010975141579310418917327423529725118631197343
รพ.สต. แม่ลาหลวง จ. แม่ฮ่องสอน 829880761161752332902801171139212794118921016913016314112999110131N/A120104169246
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 11193692631232132562592391421481151411114958109444653466555515963584799144
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน 95N/AN/A22012324732339730513411410411810157627349546857927550N/AN/A7160110177
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ. แม่ฮ่องสอน 118728026715040140331933219115915719414972951331012109186110N/AN/A10210439N/AN/A247
โรงพยาบาลแม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน 434232698398137143123495436513634436437444451455043465143557395

ภาคกลาง

จังหวัด จุดตรวจวัด มีนาคม เมษายน
070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
กรุงเทพมหานคร
กรีนพีซประเทศไทย กรุงเทพฯ N/AN/AN/AN/AN/A36N/AN/AN/A29N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A21N/AN/AN/AN/AN/AN/A
กอ.รมน.ภาค 1 N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A828281112141919
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) N/AN/AN/A70633533N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A1622N/AN/A
ด่านพระราม ๔ N/AN/AN/AN/AN/A30N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
พาร์ค แอด สยาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 1018311535211814203117161817N/AN/A1416N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ กรุงเทพฯ 19302334603525N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A189169102072123910111519
รพ. เวชศาสตร์เขตร้อน กรุงเทพฯ 1732284662342624N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 30N/A492442N/AN/AN/AN/AN/A29272119N/AN/AN/A152014N/AN/AN/A37N/AN/AN/AN/AN/AN/A
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ 17273018432723192445212021182116168168102072019910121419
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 15272518453022202545202221182316169169919721211011111414
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 8914132414N/AN/A4845282828242921211022101126925291111121518
หมู่บ้านชวนชื่นนีโอเฮาส์ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10344644452632242046322630262619228221318363038291310N/A922
โรงเรีนนคลองสองต้นนุ่น กรุงเทพฯ N/AN/AN/AN/AN/AN/A39273452352931303022271124101222842N/AN/AN/A151330
โรงเรียนปัญญาวิทยา กรุงเทพฯ N/AN/AN/AN/AN/A28272335573327262228211992188267305197101218
โรงเรียนมหรรณพาราม กรุงเทพฯ N/AN/AN/AN/AN/A34262531482828292430232123228925102625836111117
โรงเรียนวัดนาคปรก กรุงเทพฯ N/AN/AN/AN/AN/A35322737533031302531272312261011301237N/AN/AN/A131418
โรงเรียนวัดบางประทุนนอก กรุงเทพฯ N/AN/AN/AN/AN/A292823334927282721292219102491029837N/AN/A11101516
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า กรุงเทพฯ N/AN/AN/AN/AN/AN/A3627325131303026302323102291127625321214N/A1226
โรงเรียนอนุบาลทอฟ้า กรุงเทพฯ N/AN/AN/AN/AN/A2624192843242423182317168197724830N/AN/AN/A8812
โรงเรียนเลิศหล้ากาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ N/AN/AN/AN/AN/A302823365428282621302219102399301032422830131215
กำแพงเพชร
ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร 47516571861051051286747695467605057769364817288103144179142691196848
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร 4955619581102961207251786375675661831017479677889203N/A121N/A1567749
สำนักงาน อบต. ทรงธรรม อ.เมือง จ. กำแพงเพชร 47536358711009010861N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
สำนักงาน อบต.สระแก้ว อ. เมือง จ. กำแพงเพชร 44525656608484895244645261574555747052776110010116914212593496446
สำนักงานเทศบาลตำบลเทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร 56759389881281141066353846577705967101685196150144133184N/A151N/A1537154
ชัยนาท
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท (กอ.รมน. ชัยนาท) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A4946693530777232
นครนายก
ศูนย์กีฬาสิรินธร ม. ศรีนครินทรวิโรฒ จ. นครนายก 2638497447323534305259273132403632N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก 396551N/A7141664237505042414148424273502953548363N/AN/AN/A384234
นครปฐม
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 143454N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
ศูนย์การเรียนรู้ ม. มหิดล (ศาลายา) 1636314150302820235128242017242018919930N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
สำนักงานอธิการบดี ม. มหิดล (ศาลายา) 143428344628261922492525N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
นนทบุรี
กระทรวงสาธารณสุข 1535273240262520234024212418211716716672052020910131017
ซอยสถานสงเคราะห์คนพิการปากเกร็ด ทน. ปากเกร็ด 193166244632312530483330292528242411281212321429301215192123
ซอยสุขาประชาสวรรค์ 2 ตัด 3 ทน. ปากเกร็ด 253556295137373243593736353335353117281314361833321319262728
ซอยสุขาประชาสวรรค์3 ซอย26 (รร. อัมพรไพศาล) ทน. ปากเกร็ด 213448274734322840533332322731272613241111341530301316222225
ตลาดสดกรมชลประทาน ทน. ปากเกร็ด 223549304935343035513331332831262713251013321431301115202226
ถนนแจ้งวัฒนะคลองประปา ทน. ปากเกร็ด 19304225423030243047292830252824231224910311327401221231922
ปากซอยโรงเรียนวัดกู้ ทน. ปากเกร็ด 263855325541373740593637363235343116291315381935571219204140169
ป้ายรถเมล์หน้าเมเจอร์ฮอลิวูด ทน. ปากเกร็ด 1929402243302824284426262622272120112191029122526913181921
ร้านขนมปัง Victory Bakery เทศบาลนครนนทบุรี 2838553152373634385535353832353028N/A292613342532321859N/A1623
ร้านเย็นตาโฟโลกันต์ ทน. ปากเกร็ด 223347284734332933513230312830252513251011331429291115222327
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 เทศบาลนครนนทบุรี 233553285235332933553231312631262412262934N/AN/A31332714182021
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 (วัดสมรโกฏิ) เทศบาลนครนนทบุรี 233450265036333032513131312632262412221110311731291313212123
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ทน. ปากเกร็ด 193243284331302629513128292327232312241011321427261014202024
สามแยกติวานนท์-ปากเกร็ด 2 ทน. ปากเกร็ด 243452295338393339633936373438333515293215351531321532273429
สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 223636384733312732N/A322929252323231122109291028281013171821
สำนักงานแขวงท่าทราย เทศบาลนครนนทบุรี 253554285035353133523432332832272614261312331431311317222127
สี่แยกสหกรณ์ 3 (ถนนเลี่ยงเมือง) ทน. ปากเกร็ด 2129492644313030384630262923262222111989291323231114192122
หน้าบิ๊กชีแจ้งวัฒนะ ทน. ปากเกร็ด 263751335138373337613635343134292915291817401834341419242527
หน้าสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ทน. ปากเกร็ด 3428341435201916275528262720231918819672091918614131418
หน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ทน. ปากเกร็ด N/AN/AN/A104N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
หน้าโรงเรียนคลองเกลือ ทน. ปากเกร็ด 23324527463331283249322829262925241423910311326261014202028
หน้าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ทน. ปากเกร็ด 213143274432302733453129302628232313241111311426251015211922
หน้าโรงเรียนปากเกร็ด ทน. ปากเกร็ด 22304523473332263045302727232624229198927112324811182121
หน้าโรงเรียนวัดกลางเกร็ด ทน. ปากเกร็ด 203548275034322833513229302629262311241011331429301113192824
หน้าโรงเรียนวัดบ่อ ทน. ปากเกร็ด 203241244935322729433532332830272514251011331529301215232830
แยกสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ทน. ปากเกร็ด 263448314837353136503533333132282815261312401630281317252527
ปทุมธานี
กอ.รมน. ปทุมธานี N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A3049358231N/A25
พิษณุโลก
รพ.สต. ปลักแรด อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก N/AN/AN/AN/A951067591655660566261595758110461391131271131912942861021509448
รพสต. หนองกุลา อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก N/AN/AN/AN/A828668765542615260585882811104211670N/AN/A1492242201031338051
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 3545605999977377596551496037715188119501019312214918716617766714925
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 504858868211575816561595564666461901216014010313614016020319576826439
โรงพยาบาลบางระกำ จ. พิษณุโลก N/AN/AN/A90919777866859605972616060841145714092128902533682361461369346
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จ. พิษณุโลก 37N/A617081111115130N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A916514779157176186174211138968665
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงกอก N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A501421001361032773043301771207080
สระบุรี
ชุมชนหมู่ 5 บ้านเขามะกอก จ. สระบุรี 403580875244404349494745504550484245544548915276393439403038
โรงเรียนบ้านหัวป้าง จ. สระบุรี 313372704957N/A333841414139363736333340404299714947302930N/AN/A
โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก จ. สระบุรี 488173110595145556059605357525753454962436414110481N/A4540423542
สุพรรณบุรี
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้าง (กอ.รมน. สุพรรณบุรี) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A6267524012094236710542
สุโขทัย
ที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยม จ. สุโขทัย 47505165751131151358362929510010187801081411207186203N/AN/AN/AN/A63105112N/A
โรงพยาบาลสวรรคโลก จ. สุโขทัย 54467596N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
อ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ (กอ.รมน. อ่างทอง) N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A3138653236494544
เพชรบูรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 363946556782718056475557574542394242507410197801321288764443831
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ 323546595547444434414543383535363336374254845752705554383130

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด จุดตรวจวัด มีนาคม เมษายน
070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
กาฬสินธุ์
รพ.สต. บ้านหนองแซง จ. กาฬสินธุ์ N/A4664646581767843N/AN/A635550495149815652N/AN/AN/AN/A846666444346
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 3858851108780757941669982604042635862N/AN/AN/AN/AN/A681078430787538
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกมลาไสย 51801431351231011021105691129110855858878910186N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A8610853
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ 455465658261688344577786624943635755395699859676794635595633
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสมเด็จ จ. กาฬสินธุ์ 41N/A8558N/AN/A588246649286685037N/A486257838653N/A47814758775840
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามชัย จ. กาฬสินธุ์ 284455715262656842517075524438474565485166755950555941435039
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 444962806958686842568571564243565476546594948563976340666841
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ 386577669385901024667991167656457867674465147127103811034930636428
ขอนแก่น
รพ. สต. เก่างิ้ว จ. ขอนแก่น 38495456625155N/A546573605739465657403765667879751144432353743
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 4860731239088881095079102866644496559771261241691441071271968255715745
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย จ. ขอนแก่น 3645455258444759415765564734395045434857887269621104522323633
เทศบาลตำบลกุดน้ำใส จ. ขอนแก่น N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A6752657181769942N/AN/AN/AN/AN/A
เทศบาลตำบลท่าพระ จ. ขอนแก่น 43656292857468814566747252374051485381821206979801465836414435
เทศบาลตำบลลำน้ำพอง จ. ขอนแก่น 284167965057646236596660442929383262475171668182665218373025
เทศบาลนครขอนแก่น N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A819714915220716015517428911173837661
โรงพยาบาลหนองเรือ จ. ขอนแก่น 44515710671678387546778716741395345598588108131861331217769434850
นครพนม
รพ. สต. เวินพระบาท จ. นครพนม 45446029675787653149711005250426047534550858810279750N/A2213710
โรงพยาบาลนครพนม 4451712973749363315278104494943615256456490839969934748483225
โรงพยาบาลบ้านแพง จ. นครพนม 274064515468756031467478475053544063556383100110851346452583927
โรงพยาบาลปลาปาก จ. นครพนม 32449275836181653353687862444260474750721231211131051514441493326
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ. นครพนม 555870N/A7774766231497185594739656050426089859290994233553920
นครราชสีมา
ถนนสุรนารี เทศบาลนครราชสีมา 394057654147464956686353494841565444484546646854694936404450
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 223452403636424242515754494538415042474237474348595239343638
เทศบาลเมืองสีคิ้ว จ. นครราชสีมา 1 N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A76666956556063656173681129379945554425153
เทศบาลเมืองสีคิ้ว จ. นครราชสีมา 2 N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A383970379051851047175435058
บึงกาฬ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ 625270426389105103507582908057665743544565971451511371887154734739
โรงพยาบาลบึงโขงหลง จ. บึงกาฬ 4749674164871079837556991584953524074445487123105801596654524024
โรงพยาบาลบุ่งคล้า จ. บึงกาฬ N/AN/A5459486288N/AN/A5874704543N/AN/A3952444047N/AN/AN/AN/A744859N/AN/A
โรงพยาบาลปากคาด จ. บึงกาฬ 42475946677694110577379867056585145553362671021001151276855644334
โรงพยาบาลพรเจริญ จ. บึงกาฬ 36436734497681N/AN/A5571874950616659823653101N/AN/A106209110528356N/A
โรงพยาบาลศรีวิไล จ. บึงกาฬ 4753804364871101044764779072606653475034611071251301111546752684833
โรงพยาบาลเซกา จ. บึงกาฬ N/AN/A6738647896963653679257555155438044581031121191292139782805626
โรงพยาบาลโซ่พิสัย N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A229111761036531
มหาสารคาม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม จ. มหาสารคาม 44659497837981985291125997862669310467981001031031281081669845729570
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแก จ. มหาสารคาม N/AN/AN/A869974N/A82436387815942N/A105666969104N/A9413084N/AN/AN/AN/A6669
เทศบาลเมืองมหาสารคาม 41555993866864794278947558445483766510210214311483861656844739853
มุกดาหาร
รพ.สต. เหล่าหมี จ. มุกดาหาร 455058426163706938466278606148657550686177687452614733615332
โรงพยาบาลมุกดาหาร 535458476965717944556672616139N/A6651495373818853994635544937
ยโสธร
สนง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ. ยโสธร 4650558071726469486382776155517374625680889110171918130718344
โรงพยาบาลกุดชุม จ. ยโสธร 785252656775767045627379625450647666557680757765105563444N/A40
โรงพยาบาลค้อวัง จ. ยโสธร 545150746564607350666868626351748054775376607670564944598855
โรงพยาบาลป่าติ้ว จ. ยโสธร 52555269757774714967799155676674886473788275728774493251N/A48
โรงพยาบาลมหาชนะชัย จ. ยโสธร 4854589070746373536878756462527183667071102619350694941659651
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จ. ยโสธร 5754624967697778435577857361547879645464105968161935035616337
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคม ยโสธร 37465782867769745170858064605180866969859246N/A5873563755N/AN/A
โรงพยาบาลไทยเจริญ จ. ยโสธร 505050616971677644566676615849617261517983766763945237697839
ร้อยเอ็ด
รพ.สต. บ้านสองห้อง อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด 3967115N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A88825853908686471061281441169713390N/AN/AN/AN/A
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 4785N/A7457N/AN/AN/AN/A62871016142N/AN/A81431101361381591217313914673N/AN/AN/A
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง จ. ร้อยเอ็ด 365260110777672784875977559474873797685100131117776613387N/AN/AN/AN/A
เทศบาลตำบลโคกสูง จ. ร้อยเอ็ด 2661809681909182427710198734951817471389512013615880110583958N/AN/A
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบ้านหนองนาสร้าง จ. ร้อยเอ็ด 32485791676761693763866852404267706170911061027945989527667338
ศรีสะเกษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ N/AN/A46906660647756797666697257688060785652N/AN/A48674249697770
สกลนคร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A46N/AN/AN/AN/AN/A
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร N/AN/A5049384651N/AN/A3954595742N/AN/A3949494652N/AN/A405143N/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร จ. สกลนคร 514662446562626943537580594942564958565683786065876037524731
หนองคาย
รพ.สต. รัตนวาปี จ. หนองคาย 485271496488127162507288102878162464971398366114721482098458784833
รพ.สต. สระใคร จ. หนองคาย 454867735978951064269818760554740427444711001209012813110467654835
รพ.สต. โพนทอง จ. หนองคาย 454658855576991005371788460474436406651741111229711314113261695438
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เฝ้าไร่ 5456814961831201344764859877635549505838671211491531491957459775229
สสอ. สังคม จ. หนองคาย 464868815471981014865727856494636395921647412211012815313054715139
สสอ. โพนพิสัย จ. หนองคาย N/AN/A696451N/A110N/AN/A5869927753N/AN/A4657525369N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 51557883588011211546718392645148514575427711111610513015712369695136
โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย 63638682519410610347737888595047404564417212612814813615911459844832
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ. หนองคาย 52567283608410810646737785574743454572398711212011514415612364644836
โรงพยาบาลหนองคาย 54658784628311511648738293695651504659427311112011412815912272705131
หนองบัวลำภู
สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4847537858587778557066726150425244585151N/AN/AN/A1771128845524645
โรงพยาบาลนากลาง จ. หนองบัวลำภู N/AN/A5310671638286607676686353404845445645991231581751384958544847
อำนาจเจริญ
รพ.สต. น้ำปลีก จ. อำนาจเจริญ 485855707371717647669188706242728661755484747158775033748343
รพ.สต. โคกเจริญ จ. อำนาจเจริญ 5560634275688993405267908380709210454556474136146781125241705637
รพ.สต. โนนดู่ จ. อำนาจเจริญ 66525958666363724250648577705067865357537413293851145138837040
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 495153597269697344586878737052739555645885778964845233847440
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A5244888443
อุดรธานี
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A244334283450N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 424967846076959844747881665043574588467110612875142999850574843
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) 4749719162738791477780805747445746954976104125721321259443594845
โรงพยาบาลกุมภวาปี จ. อุดรธานี 23N/A59604558725538515662N/A3937483946N/AN/AN/A845280646036443737
โรงพยาบาลบ้านผือ จ. อุดรธานี 4650719361831061044770808060484550437148881071299915417113668664943
โรงพยาบาลหนองหาน จ. อุดรธานี 414872756473909144727882605547614359467510512193143928640574537
โรงพยาบาลอุดรธานี 414866806071959643777580675345584681456910212380135918946564642
อุบลราชธานี
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 5049518058567580506269927666608692738159758191109864451819460
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 1 N/AN/AN/AN/A483230253555618775655787936876556473113898052N/AN/A8155
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 2 N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A595662877666598694647455677511983805046938354
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรมควบคุมมลพิษ อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 3 N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A595663887764588593657755667711850365748N/AN/AN/A
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 4653518561586875485563857364578796647253641019890823343688356
โรงพยาบาลน้ำยืน จ. อุบลราชธานี 414140536850555843526380575353725961927153787587583655596561
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ. อุบลราชธานี 4550537164686977546476767265678482667263104829973994560818959
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี 435048795855667749576487756558899666755769969276753144688758
โรงพยาบาลสำโรง จ. อุบลราชธานี 415146605754647946605887746559788787N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลสิรินธร จ. อุบลราชธานี 364645485850556452515658564548625952475050565349565548546149
เลย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 40445567688188996979687771574950525743848910718819212911849676758
โรงพยาบาลปากชม จ. เลย 4247586657749497587174826448513238475274779612015014813478806868
โรงพยาบาลผาขาว จ. เลย 444549646364717567706267574939504450518977901121411245155555245
โรงพยาบาลวังสะพุง จ. เลย 3342545958737975626556656053384645474082921081441621488558555146
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ. เลย 344351486482938882685560615252545349467354112311176149184101926959

ภาคตะวันตก

จังหวัด จุดตรวจวัด มีนาคม เมษายน
070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
กาญจนบุรี
ศูนย์วิจัยโรคเขตร้อน ม. มหิดล จ. กาญจนบุรี N/A21654456476513367296536456139N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A83108182
ตาก
รพ. แม่ระมาด จ. ตาก 425366645783113178183101645474584964655256674751737572424361120160
โรงพยาบาลท่าสองยาง จ. ตาก 4489731315810413223022315796131116134123115141156N/A31676510710171496261132183
โรงพยาบาลบ้านตาก 504749N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลพบพระ จ. ตาก 721547513211721318829228317715122021820311219214672587853548611664585698186297
โรงพยาบาลวังเจ้า จ. ตาก 273229306896N/A697542614777665051374134312939605924564119N/A12972
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ. ตาก 354786674787108N/A5661614764706151504744484143511549849489911598
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ. ตาก N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A99N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลสามเงา จ. ตาก 122023N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงพยาบาลสามเงา​ จ.ตาก 34344536405583125715461505254455554565552435681711073874115139109
โรงพยาบาลอุ้มผาง จ. ตาก 60110126111N/AN/AN/AN/A17420419620517714874158246148N/AN/AN/AN/A13223622897126213374329
โรงพยาบาลแม่สอด จ. ตาก N/AN/AN/AN/A516983145152111747096N/AN/AN/A4425N/A6929N/AN/A42404023N/AN/AN/A
เพชรบุรี
กอ.รมน. เพชรบุรี N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A232837129133632

ภาคตะวันออก

จังหวัด จุดตรวจวัด มีนาคม เมษายน
070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
ฉะเชิงเทรา
กอ.รมน. ฉะเชิงเทรา N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A2940401820342729
หนองแหน 1 อ. พนมสารคราม จ. ฉะเชิงเทรา 243639244831344631464330283335343323333918362028222011192621
หนองแหน 2 อ. พนมสารคราม จ. ฉะเชิงเทรา 172530183723222821292721362221N/A211718201021161816148241515
ชลบุรี
กอ.รมน. ชลบุรี N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A1932241217232140
ระยอง
รพ. กรุงเทพระยอง จุดที่ 1 จ. ระยอง 14101316331918141011N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A1210891311251511138712
รพ. กรุงเทพระยอง จุดที่ 2 จ. ระยอง 813131326141391112131111111389766697211168568
สระแก้ว
กอ.รมน. สระแก้ว N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A2732211811293632

ภาคใต้

จังหวัด จุดตรวจวัด มีนาคม เมษายน
070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
ตรัง
สํานักงานเทศบาลเมืองกันตัง จ. ตรัง 263024394043281314153626322928262527N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
นครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ. นครศรีธรรมราช 1223232625272015101223201819151222N/A233022382330232931201410
สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง 20284342384229N/A11163833N/A23211625191112151128N/AN/A1110192023
ภูเก็ต
บจก. กี่หิ้นเวริ์คชอฟ N/AN/AN/AN/A3034341411103019221927232539191314333227293523141520
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 17232528313635141193019211624262440241415333227293629161522
ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต 172526303235361611102918222021N/A214124N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
สงขลา
ลีการ์เด้นท์พล่าซ่าหาดใหญ่ ทน. หาดใหญ่ 24265055323516101191819211615232116889161325672681012
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา N/AN/A151720114N/AN/A3N/A457N/A767N/A566119545579
สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ 18185153303314710716281315152421156N/A2020N/AN/A4318N/A5N/AN/A
โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) ทน. หาดใหญ่ 192751533656N/AN/AN/AN/AN/AN/A152019242116791222183212727101315
ไดอาน่าคอมเพล็กซ์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ ทน. หาดใหญ่ 262548543935171513122522252822332628293333402855141555153519

อื่นๆ

จังหวัด จุดตรวจวัด มีนาคม เมษายน
070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
Southeast Asia
ศูนย์วิจัยปลาสเตอร์ พนมเปญ กัมพูชา 29283218243021162114568N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
โรงหมอเมืองนาทรายทอง เวียงจันทน์ 945889984810399N/AN/A677184786549474666501169013010612716412157574932
โรงหมอเมืองไชยเซษฐา นครหลวงเวียงจันทน์ 99811018172117112N/AN/A6469100N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
อื่นๆ
แผนกสาธารณสุขนคร เวียงจันทน์ 43556971497399111446264816148454143603654909792991129353614634