ค่าพยากรณ์ PM2.5 ล่วงหน้า

ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
3 ก.ค. 4 ก.ค. 5 ก.ค. 6 ก.ค.
เชียงราย
รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์ จ. เชียงราย 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. บ้านดงมะตื๋น (บ้านร่องห้า หมู่ 1) 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. เกาะช้าง จ. เชียงราย 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลขุนตาล จ. เชียงราย 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลพาน จ. เชียงราย 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จ. เชียงราย 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมะตื๋น 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลเทิง จ. เชียงราย 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จ. เชียงราย 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลเวียงแก่น จ. เชียงราย 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เชียงใหม่
รร. เรยีนาเชลีวิทยาลัย จ. เชียงใหม่ 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
Bear Hug Cafe' ต. ช้างคลาน จ. เชียงใหม่ 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
คณะมนุษยศาสตร์ มช. (อาคาร HB5) 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่ 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่ 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่ 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่ 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่ 31 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่ 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่ 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่ 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่ 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บริษัท เอไอเอ จ. เชียงใหม่ 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ประตูหน้า มช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ม. เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ. เชียงใหม่ จุดที่ 1 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แคมปัสแม่เหียะ 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. ดอยหล่อ จ. เชียงใหม่ 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. พร้าว จ. เชียงใหม่ 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ จ. เชียงใหม่ 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. สะเมิง จ. เชียงใหม่ 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่ 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. หางดง จ. เชียงใหม่ 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. ฮอด จ. เชียงใหม่ 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. เทพรัตนเวชชานุกูล จ. เชียงใหม่ 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. แม่ออน จ. เชียงใหม่ 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. อรุโณทัย ต. เมืองนะ จ. เชียงใหม่ 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร. ยุพราชวิทยาลัย จ. เชียงใหม่ 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ลานประตูท่าแพ (2) 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา 700 ปี 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สวนสาธารณะหนองบวกหาด ต. พระสิงห์ จ. เชียงใหม่ 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานเขต บริษัท ทรู จ. เชียงใหม่ 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หอการค้าเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 161 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อมช.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคารจอดรถสวนดอกปาร์ค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคารสุจิณโณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (สดร.) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
พะเยา
รพ.สต. แม่กา จ. พะเยา 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ. ภูซาง จ. พะเยา 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต. บ้านมาง อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลปง จ. พะเยา 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลเชียงคำ จ. พะเยา 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
แพร่
รพ.สต. ทุ่งแค้ว จ. แพร่ 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. ป่าแดง จ. แพร่ 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
แม่ฮ่องสอน
รพ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน 1 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. นาปู่ป้อม อ. ปางมะผ้า จ. เเม่ฮ่องสอน 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ลำปาง
ต. สวนดอก อ. เมือง จ. ลำปาง 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ต. หลวงเหนือ อ. งาว จ.ลำปาง 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ลำพูน
เครือสหพัฒน์ จ. ลำพูน 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
3 ก.ค. 4 ก.ค. 5 ก.ค. 6 ก.ค.
ตาก
โรงพยาบาลพบพระ จ. ตาก 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ. ตาก 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลแม่สอด จ. ตาก 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
พิษณุโลก
รพ.สต. ปลักแรด อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพสต. หนองกุลา อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลบางระกำ จ. พิษณุโลก 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงกอก 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมแสงสงคราม 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เพชรบูรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สุโขทัย
ที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยม จ. สุโขทัย 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
3 ก.ค. 4 ก.ค. 5 ก.ค. 6 ก.ค.
ชัยนาท
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท (กอ.รมน. ชัยนาท) 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
นครสวรรค์
อาคารสิริวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์การเรียนรู้ ม. มหิดล (ศาลายา) 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานอธิการบดี ม. มหิดล (ศาลายา) 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักเทศบาลเมืองไร่ขิง (กอ.รมน. นครปฐม) 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อุทัยธานี
ที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยม จ. สุโขทัย 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
3 ก.ค. 4 ก.ค. 5 ก.ค. 6 ก.ค.
นครนายก
ศาลากลางจังหวัดนครนายก (กอ.รมน. นครนายก) 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
นนทบุรี
ซอยสถานสงเคราะห์คนพิการปากเกร็ด ทน. ปากเกร็ด 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ซอยสุขาประชาสวรรค์ 2 ตัด 3 ทน. ปากเกร็ด 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ซอยสุขาประชาสวรรค์3 ซอย26 (รร. อัมพรไพศาล) ทน. ปากเกร็ด 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ตลาดสดกรมชลประทาน ทน. ปากเกร็ด 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ถนนแจ้งวัฒนะคลองประปา ทน. ปากเกร็ด 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ป้อมตำรวจ สี่แยกแคราย ถนนรัตนาธิเบศร์ (กอ.รมน. นนทบุรี) 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ป้ายรถเมล์หน้าเมเจอร์ฮอลิวูด ทน. ปากเกร็ด 86 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ร้านเย็นตาโฟโลกันต์ ทน. ปากเกร็ด 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 เทศบาลนครนนทบุรี 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 (วัดสมรโกฏิ) เทศบาลนครนนทบุรี 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ทน. ปากเกร็ด 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สามแยกติวานนท์-ปากเกร็ด 2 ทน. ปากเกร็ด 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานแขวงท่าทราย เทศบาลนครนนทบุรี 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สี่แยกสหกรณ์ 3 (ถนนเลี่ยงเมือง) ทน. ปากเกร็ด 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน้าบิ๊กชีแจ้งวัฒนะ ทน. ปากเกร็ด 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน้าสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ทน. ปากเกร็ด 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ทน. ปากเกร็ด 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน้าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ทน. ปากเกร็ด 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน้าโรงเรียนปากเกร็ด ทน. ปากเกร็ด 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน้าโรงเรียนวัดกลางเกร็ด ทน. ปากเกร็ด 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน้าโรงเรียนวัดบ่อ ทน. ปากเกร็ด 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
แยกสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ทน. ปากเกร็ด 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ลพบุรี
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี (กอ.รมน. ลพบุรี) 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สระบุรี
ชุมชนหมู่ 5 บ้านเขามะกอก จ. สระบุรี 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลค่ายอดิศร (กอ.รมน. สระบุรี) 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนบ้านหัวป้าง จ. สระบุรี 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สิงห์บุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม (กอ.รมน. สิงห์บุรี) 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ (กอ.รมน. อ่างทอง) 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
3 ก.ค. 4 ก.ค. 5 ก.ค. 6 ก.ค.
กาญจนบุรี
ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ (กอ.รมน. กาญจนบุรี) 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
นครปฐม
อาคารสิริวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์การเรียนรู้ ม. มหิดล (ศาลายา) 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานอธิการบดี ม. มหิดล (ศาลายา) 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักเทศบาลเมืองไร่ขิง (กอ.รมน. นครปฐม) 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน (กอ.รมน. ประจวบคีรีขันธ์) 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เพชรบุรี
สํานักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี (กอ.รมน. เพชรบุรี) 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เพชรบูรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สมุทรสาคร
สำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน (กอ.รมน. สมุทรสาคร) 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สุพรรณบุรี
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้าง (กอ.รมน. สุพรรณบุรี) 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
3 ก.ค. 4 ก.ค. 5 ก.ค. 6 ก.ค.
ฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (กอ.รมน. ฉะเชิงเทรา) 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หนองแหน 2 อ. พนมสารคราม จ. ฉะเชิงเทรา 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ตราด
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด (กอ.รมน. ตราด) 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด จ.ตราด (กอ.รมน.ภาค 1 สย.3) 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ปราจีนบุรี
สวนอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี (กอ.รมน. ปราจีนบุรี) 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ระยอง
สำนักงานเทศบาลตำบลซำฆ้อ (กอ.รมน. ระยอง) 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สมุทรปราการ
อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครสมุทรปราการ (กอ.รมน. สมุทรปราการ) 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สระแก้ว
ด่านตรวจกองกำลังบูรพา จ.สระแก้ว (กอ.รมน.ภาค 1 สย.1) 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ฝูงบิน 206 วัฒนานคร (กอ.รมน. สระแก้ว) 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
3 ก.ค. 4 ก.ค. 5 ก.ค. 6 ก.ค.
กาฬสินธุ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกมลาไสย 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามชัย จ. กาฬสินธุ์ 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ขอนแก่น
รพ. สต. เก่างิ้ว จ. ขอนแก่น 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เทศบาลตำบลกุดน้ำใส จ. ขอนแก่น 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เทศบาลนครขอนแก่น 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
มหาสารคาม
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม จ. มหาสารคาม 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแก จ. มหาสารคาม 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ร้อยเอ็ด
รพ.สต. บ้านสองห้อง อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง จ. ร้อยเอ็ด 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบ้านหนองนาสร้าง จ. ร้อยเอ็ด 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
3 ก.ค. 4 ก.ค. 5 ก.ค. 6 ก.ค.
นครพนม
รพ. สต. เวินพระบาท จ. นครพนม 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลนครพนม 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลบ้านแพง จ. นครพนม 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลปลาปาก จ. นครพนม 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ. นครพนม 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บึงกาฬ
โรงพยาบาลบึงโขงหลง จ. บึงกาฬ 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลศรีวิไล จ. บึงกาฬ 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลเซกา จ. บึงกาฬ 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลโซ่พิสัย 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
มุกดาหาร
รพ.สต. เหล่าหมี จ. มุกดาหาร 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลมุกดาหาร 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เลย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลปากชม จ. เลย 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลผาขาว จ. เลย 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลวังสะพุง จ. เลย 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ. เลย 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สกลนคร
โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร จ. สกลนคร 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลวานรนิวาส 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสกลนคร 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หนองคาย
รพ.สต. โพนทอง จ. หนองคาย 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เฝ้าไร่ 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ. สังคม จ. หนองคาย 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ. หนองคาย 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลหนองคาย 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หนองบัวลำภู
สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อุดรธานี
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลกู่แก้ว 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลบ้านผือ จ. อุดรธานี 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลหนองหาน จ. อุดรธานี 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลอุดรธานี 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
3 ก.ค. 4 ก.ค. 5 ก.ค. 6 ก.ค.
ชัยภูมิ
รพ. สต. เก่างิ้ว จ. ขอนแก่น 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เทศบาลตำบลกุดน้ำใส จ. ขอนแก่น 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เทศบาลนครขอนแก่น 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
นครราชสีมา
ถนนสุรนารี เทศบาลนครราชสีมา 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เทศบาลเมืองสีคิ้ว จ. นครราชสีมา 1 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เทศบาลเมืองสีคิ้ว จ. นครราชสีมา 2 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บุรีรัมย์
โรงพยาบาลบึงโขงหลง จ. บึงกาฬ 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลศรีวิไล จ. บึงกาฬ 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลเซกา จ. บึงกาฬ 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลโซ่พิสัย 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สุรินทร์
โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร จ. สกลนคร 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลวานรนิวาส 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสกลนคร 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
3 ก.ค. 4 ก.ค. 5 ก.ค. 6 ก.ค.
ยโสธร
สนง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ. ยโสธร 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลกุดชุม จ. ยโสธร 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลค้อวัง จ. ยโสธร 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลมหาชนะชัย จ. ยโสธร 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จ. ยโสธร 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลไทยเจริญ จ. ยโสธร 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศรีสะเกษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อำนาจเจริญ
รพ.สต. โคกเจริญ จ. อำนาจเจริญ 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. โนนดู่ จ. อำนาจเจริญ 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อุบลราชธานี
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ. อุบลราชธานี 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสำโรง จ. อุบลราชธานี 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสิรินธร จ. อุบลราชธานี 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
3 ก.ค. 4 ก.ค. 5 ก.ค. 6 ก.ค.
กระบี่
ด่านตรวจกองกำลังบูรพา จ.สระแก้ว (กอ.รมน.ภาค 1 สย.1) 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ฝูงบิน 206 วัฒนานคร (กอ.รมน. สระแก้ว) 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมพร
ด่านตรวจกองกำลังบูรพา จ.สระแก้ว (กอ.รมน.ภาค 1 สย.1) 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ฝูงบิน 206 วัฒนานคร (กอ.รมน. สระแก้ว) 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
นครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ. นครศรีธรรมราช 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
พังงา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ. นครศรีธรรมราช 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ภูเก็ต
บจก. กี่หิ้นเวริ์คชอฟ 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ระนอง
สำนักงานเทศบาลนครยะลา 36 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สุราษฎร์ธานี
ลีการ์เด้นท์พล่าซ่าหาดใหญ่ ทน. หาดใหญ่ 53 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ 53 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) ทน. หาดใหญ่ 49 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
3 ก.ค. 4 ก.ค. 5 ก.ค. 6 ก.ค.
นราธิวาส
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ. นครศรีธรรมราช 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ปัตตานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ. นครศรีธรรมราช 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
พัทลุง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ. นครศรีธรรมราช 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ยะลา
สำนักงานเทศบาลนครยะลา 36 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สงขลา
ลีการ์เด้นท์พล่าซ่าหาดใหญ่ ทน. หาดใหญ่ 53 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ 53 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) ทน. หาดใหญ่ 49 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สตูล
ลีการ์เด้นท์พล่าซ่าหาดใหญ่ ทน. หาดใหญ่ 53 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ 53 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) ทน. หาดใหญ่ 49 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
3 ก.ค. 4 ก.ค. 5 ก.ค. 6 ก.ค.
กรุงเทพมหานคร
กองทัพภาคที่ 1 (กอ.รมน. ภาค) 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ กรุงเทพฯ 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. เวชศาสตร์เขตร้อน กรุงเทพฯ 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน. กรุงเทพฯ) 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
PM2.5 (μg/m3)
51-90
≥ 91