จุดติดตั้ง "DustBoy"

ภาคเหนือ (9)

 • น่าน
  • ทต. ปัว จ. น่าน

  • มูลนิธิทรัพยากรธรรมชาติและสิ่่งแวดล้อม (น้ำรี) จ. น่าน

  • มูลนิธิเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (น้ำช้าง) จ. น่าน

  • รพ. นาหมื่น จ. น่าน

  • รพ. บ้านหลวง จ. น่าน

 • พะเยา (https://phayao.cmuccdc.org)
  • มหาวิทยาลัยพะเยา

  • มหาวิทยาลัยพะเยา

  • มหาวิทยาลัยพะเยา

  • มหาวิทยาลัยพะเยา

  • รพ.สต. แม่กา จ. พะเยา

  • ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

  • ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา

  • สสอ. ดอกคำใต้ จ. พะเยา

  • สสอ. ภูกามยาว จ. พะเยา

  • สสอ. ภูซาง จ. พะเยา

  • สสอ. แม่ใจ จ. พะเยา

  • สำนักงานสาธารณสุข จ. พะเยา

  • หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.7 นาปรัง (กอ.รมน. พะเยา)

  • อบต. บ้านมาง อ. เชียงม่วน จ. พะเยา

  • อบต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา (กอ.รมน. พะเยา)

  • เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ

  • โรงพยาบาลปง จ. พะเยา

  • โรงพยาบาลพะเยา

  • โรงพยาบาลเชียงคำ จ. พะเยา

 • ลำปาง
  • ต. ล้อมแรด อ. เถิน จ. ลำปาง

  • ต. วิเชตนคร อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง

  • ต. สวนดอก อ. เมือง จ. ลำปาง

  • ต. หลวงเหนือ อ. งาว จ.ลำปาง

  • ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

  • เทศบาลตำบลพิชัย จ. ลำปาง

 • ลำพูน
  • ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน (กอ.รมน. ลำพูน)

  • ที่ว่าการอำเภอลี้ จ.ลำพูน (กอ.รมน. ลำพูน)

  • บ้านวัดจามเทวี จ. ลำพูน

  • วัดบัวบก อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

  • ศาลากลาง จ. ลำพูน

  • สถานีอุตุนิยมวิทยา จ. ลำพูน

  • เครือสหพัฒน์ จ. ลำพูน

  • โรงพยาบาลลี้ อ. ลี้ จ. ลำพูน

  • โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร อ. ลี้ จ. ลำพูน

  • โรงเรียนบ้านโฮ่ง อ. ลี้ จ. ลำพูน

 • อุตรดิตถ์
  • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ (กอ.รมน. อุตรดิตถ์)

  • โรงพยาบาลน้ำปาด จ. อุตรดิตถ์

  • โรงพยาบาลพิชัย จ. อุตรดิตถ์

  • โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

 • เชียงราย (https://chiangrai.cmuccdc.org)
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงราย)

  • รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์ จ. เชียงราย

  • รพ.สต. บ้านดงมะตื๋น (บ้านร่องห้า หมู่ 1)

  • รพ.สต. เกาะช้าง จ. เชียงราย

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

  • สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย

  • สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร E3A-Building

  • อบต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (กอ.รมน. เชียงราย)

  • อบต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (กอ.รมน. เชียงราย)

  • โรงพยาบาลขุนตาล จ. เชียงราย

  • โรงพยาบาลดอยหลวง จ. เชียงราย

  • โรงพยาบาลป่าแดด จ. เชียงราย

  • โรงพยาบาลพญาเม็งราย จ. เชียงราย

  • โรงพยาบาลพาน จ. เชียงราย

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จ. เชียงราย

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จ. เชียงราย

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมะตื๋น

  • โรงพยาบาลเชียงแสน จ. เชียงราย

  • โรงพยาบาลเทิง จ. เชียงราย

  • โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จ. เชียงราย

  • โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จ. เชียงราย

  • โรงพยาบาลเวียงแก่น จ. เชียงราย

  • โรงพยาบาลแม่จัน จ. เชียงราย

  • โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย

  • โรงพยาบาลแม่ลาว จ. เชียงราย

  • โรงพยาบาลแม่สรวย จ. เชียงราย

  • โรงพยาบาลแม่สาย จ. เชียงราย

  • โรงเรียนจันทร์เจ้าวิทยาคม จ. เชียงราย

 • เชียงใหม่
  • รร. เรยีนาเชลีวิทยาลัย จ. เชียงใหม่

  • Bear Hug Cafe' ต. ช้างคลาน จ. เชียงใหม่

  • Between: Smart Farm&Cafe ต. แม่แรม จ. เชียงใหม่

  • Innovative Village ต. ป่าแดด จ. เชียงใหม่

  • คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • คณะมนุษยศาสตร์ มช. (อาคาร HB5)

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • ทต. ปิงโค้ง จ. เชียงใหม่

  • ทต. เมืองนะ จ. เชียงใหม่

  • ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่

  • ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่

  • ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่

  • ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่

  • ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่

  • ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่

  • ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่

  • ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่

  • ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่

  • ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่

  • นันทชาติ พรีสคูล จ. เชียงใหม่

  • บก.ฉก.ม.4 ค่ายพิชิตปรีชากร อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (กอ.รมน.ภาค 3 สย.2)

  • บริษัท เอไอเอ จ. เชียงใหม่

  • ประตูหน้า มช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • ม. เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) เชียงใหม่

  • ม. เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ. เชียงใหม่ จุดที่ 1

  • ม. เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ. เชียงใหม่ จุดที่ 2

  • ม. เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ. เชียงใหม่ จุดที่ 3

  • มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จ. เชียงใหม่

  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แคมปัสแม่เหียะ

  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)

  • รพ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่

  • รพ. ดอยหล่อ จ. เชียงใหม่

  • รพ. ดอยเต่า จ. เชียงใหม่

  • รพ. นครพิงค์ จ. เชียงใหม่

  • รพ. ฝาง จ. เชียงใหม่

  • รพ. พร้าว จ. เชียงใหม่

  • รพ. วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ จ. เชียงใหม่

  • รพ. สะเมิง จ. เชียงใหม่

  • รพ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่

  • รพ. สันทราย จ. เชียงใหม่

  • รพ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่

  • รพ. สารภี จ. เชียงใหม่

  • รพ. ส่งเสริมสุขภาพ เขต 1 จ. เชียงใหม่

  • รพ. หางดง จ. เชียงใหม่

  • รพ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่

  • รพ. ฮอด จ. เชียงใหม่

  • รพ. เทพรัตนเวชชานุกูล จ. เชียงใหม่

  • รพ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่

  • รพ. แม่วาง จ. เชียงใหม่

  • รพ. แม่ออน จ. เชียงใหม่

  • รพ. แม่แตง จ. เชียงใหม่

  • รพ. ไชยปราการ จ. เชียงใหม่

  • รพ.สต. บ้านปางมะเยา จ. เชียงใหม่

  • รพ.สต. บ้านแม่แฮเหนือ จ. เชียงใหม่

  • รพ.สต. อรุโณทัย ต. เมืองนะ จ. เชียงใหม่

  • รพ.สต. แม่ซา จ. เชียงใหม่

  • รพ.สต. แม่นาจร จ. เชียงใหม่

  • รร. ยุพราชวิทยาลัย จ. เชียงใหม่

  • ลานประตูท่าแพ (1)

  • ลานประตูท่าแพ (2)

  • สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • สระว่ายน้ำ สนามกีฬา 700 ปี

  • สวนสาธารณะหนองบวกหาด ต. พระสิงห์ จ. เชียงใหม่

  • สสอ. จอมทอง จ. เชียงใหม่

  • สสอ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่

  • สสอ. แม่อาย จ. เชียงใหม่

  • สำนักงานเขต บริษัท ทรู จ. เชียงใหม่

  • สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • หอการค้าเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่

  • อบต. กองแขก จ. เชียงใหม่

  • อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อมช.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • อาคารจอดรถสวนดอกปาร์ค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • อาคารสุจิณโณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (สดร.) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

  • โรงเรียนบ้านคุณแม่ อ. หางดง จ. เชียงใหม่

  • โรงเรียนวารีเชียงใหม่ จุดที่ 1

  • โรงเรียนวารีเชียงใหม่ จุดที่ 2

  • ไนท์บาร์ซาร์ จ. เชียงใหม่

 • แพร่
  • รพ. ร้องกวาง จ. แพร่

  • รพ.สต. ทุ่งแค้ว จ. แพร่

  • รพ.สต. บ้านเวียง จ. แพร่

  • รพ.สต. ป่าแดง จ. แพร่

  • รพ.สต. ผาคัน จ. แพร่

  • รพ.สต. วังลึก จ. แพร่

  • รพ.สต. สบสาย จ. แพร่

  • รพ.สต. สะเอียบ จ. แพร่

  • รพ.สต. ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ. แพร่

  • รพ.สต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ (กอ.รมน. แพร่)

  • สถานีอนามัยไฮย้อย อ.วังชิ้น จ.แพร่ (กอ.รมน. แพร่)

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

  • โรงพยาบาลลอง จ. แพร่

  • โรงพยาบาลวังชิ้น จ. แพร่

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ. แพร่

  • โรงพยาบาลสอง จ. แพร่

  • โรงพยาบาลสูงเม่น จ. แพร่

  • โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ จ. แพร่

  • โรงพยาบาลแพร่

 • แม่ฮ่องสอน (https://mhs.cmuccdc.org)
  • รพ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน

  • รพ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน

  • รพ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน

  • รพ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน

  • รพ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน

  • รพ.สต. ต่อแพ จ. แม่ฮ่องสอน

  • รพ.สต. นาปู่ป้อม อ. ปางมะผ้า จ. เเม่ฮ่องสอน

  • รพ.สต. น้ำดิบ จ. แม่ฮ่องสอน

  • รพ.สต. บ้านกองก๋อย จ. แม่ฮ่องสอน

  • รพ.สต. หมอกจำแป่ จ. แม่ฮ่องสอน

  • รพ.สต. เมืองน้อย จ. แม่ฮ่องสอน

  • รพ.สต. แม่ลาหลวง จ. แม่ฮ่องสอน

  • วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน (กอ.รมน. แม่ฮ่องสอน)

  • ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (กอ.รมน. แม่ฮ่องสอน)

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน

  • โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ. แม่ฮ่องสอน

  • โรงพยาบาลแม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน

ภาคกลาง (22)

 • กรุงเทพมหานคร
  • กรีนพีซประเทศไทย กรุงเทพฯ

  • กองทัพภาคที่ 1 (กอ.รมน. ภาค)

  • กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

  • ด่านพระราม ๔

  • พาร์ค แอด สยาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

  • มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ กรุงเทพฯ

  • รพ. เวชศาสตร์เขตร้อน กรุงเทพฯ

  • ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

  • ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน. กรุงเทพฯ)

  • สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

  • สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

  • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ

  • สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  • อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จุดที่ 1

  • อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จุดที่ 2

  • โรงเรีนนคลองสองต้นนุ่น กรุงเทพฯ

  • โรงเรียนปัญญาวิทยา กรุงเทพฯ

  • โรงเรียนมหรรณพาราม กรุงเทพฯ

  • โรงเรียนวัดนาคปรก กรุงเทพฯ

  • โรงเรียนวัดบางประทุนนอก กรุงเทพฯ

  • โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า กรุงเทพฯ

  • โรงเรียนอนุบาลทอฟ้า กรุงเทพฯ

  • โรงเรียนเลิศหล้ากาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ

 • กำแพงเพชร
  • ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร

  • ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

  • สถานีวิทยุตำรวจภูธรภาค 6 จ.กำแพงเพชร (กอ.รมน. กำแพงเพชร)

  • สำนักงาน อบต. ทรงธรรม อ.เมือง จ. กำแพงเพชร

  • สำนักงาน อบต.สระแก้ว อ. เมือง จ. กำแพงเพชร

  • สำนักงานเทศบาลตำบลเทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร

  • อบต. ทรงธรรม จ. กำแพงเพชร

 • ชัยนาท
  • สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท (กอ.รมน. ชัยนาท)

 • นครนายก
  • ศาลากลางจังหวัดนครนายก (กอ.รมน. นครนายก)

  • ศูนย์กีฬาสิรินธร ม. ศรีนครินทรวิโรฒ จ. นครนายก

  • ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก

 • นครปฐม
  • กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

  • อาคารสิริวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

  • มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

  • รพ.นครชัยศรี

  • รพ.นครปฐม

  • รพ.สต.อ้อมใหญ่

  • ศูนย์การเรียนรู้ ม. มหิดล (ศาลายา)

  • สำนักงานอธิการบดี ม. มหิดล (ศาลายา)

  • สำนักเทศบาลเมืองไร่ขิง (กอ.รมน. นครปฐม)

 • นครสวรรค์
  • ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ หลังเก่า (กอ.รมน. นครสวรรค์)

 • นนทบุรี
  • กระทรวงสาธารณสุข

  • ซอยสถานสงเคราะห์คนพิการปากเกร็ด ทน. ปากเกร็ด

  • ซอยสุขาประชาสวรรค์ 2 ตัด 3 ทน. ปากเกร็ด

  • ซอยสุขาประชาสวรรค์3 ซอย26 (รร. อัมพรไพศาล) ทน. ปากเกร็ด

  • ตลาดสดกรมชลประทาน ทน. ปากเกร็ด

  • ถนนแจ้งวัฒนะคลองประปา ทน. ปากเกร็ด

  • ปากซอยโรงเรียนวัดกู้ ทน. ปากเกร็ด

  • ป้อมตำรวจ สี่แยกแคราย ถนนรัตนาธิเบศร์ (กอ.รมน. นนทบุรี)

  • ป้ายรถเมล์หน้าเมเจอร์ฮอลิวูด ทน. ปากเกร็ด

  • ร้านขนมปัง Victory Bakery เทศบาลนครนนทบุรี

  • ร้านเย็นตาโฟโลกันต์ ทน. ปากเกร็ด

  • ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 เทศบาลนครนนทบุรี

  • ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 (วัดสมรโกฏิ) เทศบาลนครนนทบุรี

  • สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ทน. ปากเกร็ด

  • สามแยกติวานนท์-ปากเกร็ด 2 ทน. ปากเกร็ด

  • สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

  • สำนักงานแขวงท่าทราย เทศบาลนครนนทบุรี

  • สี่แยกสหกรณ์ 3 (ถนนเลี่ยงเมือง) ทน. ปากเกร็ด

  • หน้าบิ๊กชีแจ้งวัฒนะ ทน. ปากเกร็ด

  • หน้าสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ทน. ปากเกร็ด

  • หน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ทน. ปากเกร็ด

  • หน้าโรงเรียนคลองเกลือ ทน. ปากเกร็ด

  • หน้าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ทน. ปากเกร็ด

  • หน้าโรงเรียนปากเกร็ด ทน. ปากเกร็ด

  • หน้าโรงเรียนวัดกลางเกร็ด ทน. ปากเกร็ด

  • หน้าโรงเรียนวัดบ่อ ทน. ปากเกร็ด

  • อาคารบางกอกแลนด์ เมืองทองธานี

  • แยกสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ทน. ปากเกร็ด

 • ปทุมธานี
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์

  • ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติด จ.ปทุมธานี (กอ.รมน. ปทุมธานี)

 • พระนครศรีอยุธยา
  • ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กอ.รมน. อยุธยา)

 • พิจิตร
  • วัดท่าหลวง (บริเวณแม่น้ำน่าน) อ.เมืองพิจิตร (กอ.รมน. พิจิตร)

 • พิษณุโลก
  • รพ.สต. ปลักแรด อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก

  • รพสต. หนองกุลา อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก

  • ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (กอ.รมน. พิษณุโลก)

  • ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

  • อาคาร บก.กอ.รมน.ภาค 3 จ.พิษณุโลก (บก.กอ.รมน.ภาค 3)

  • อาคารวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร (พิษณุโลก)

  • โรงพยาบาลบางระกำ จ. พิษณุโลก

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จ. พิษณุโลก

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงกอก

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมแสงสงคราม

 • ลพบุรี
  • ศาลากลางจังหวัดลพบุรี (กอ.รมน. ลพบุรี)

 • สมุทรปราการ
  • อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครสมุทรปราการ (กอ.รมน. สมุทรปราการ)

 • สมุทรสงคราม
  • ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (กอ.รมน. สมุทรสงคราม)

 • สมุทรสาคร
  • สำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน (กอ.รมน. สมุทรสาคร)

 • สระบุรี
  • ชุมชนหมู่ 5 บ้านเขามะกอก จ. สระบุรี

  • โรงพยาบาลค่ายอดิศร (กอ.รมน. สระบุรี)

  • โรงเรียนบ้านหัวป้าง จ. สระบุรี

  • โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก จ. สระบุรี

 • สิงห์บุรี
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม (กอ.รมน. สิงห์บุรี)

 • สุพรรณบุรี
  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้าง (กอ.รมน. สุพรรณบุรี)

 • สุโขทัย
  • ที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยม จ. สุโขทัย

  • ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย (กอ.รมน. สุโขทัย)

  • โรงพยาบาลสวรรคโลก จ. สุโขทัย

 • อุทัยธานี
  • สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี (กอ.รมน. อุทัยธานี)

 • อ่างทอง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ (กอ.รมน. อ่างทอง)

 • เพชรบูรณ์
  • ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 1 (กอ.รมน. เพชรบูรณ์)

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

  • โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20)

 • กาฬสินธุ์ (https://kalasin.cmuccdc.org)
  • รพ.สต. บ้านหนองแซง จ. กาฬสินธุ์

  • ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (กอ.รมน. กาฬสินธุ์)

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกมลาไสย

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสมเด็จ จ. กาฬสินธุ์

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามชัย จ. กาฬสินธุ์

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์

 • ขอนแก่น
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • รพ. สต. คำแก่นคูณ จ. ขอนแก่น

  • รพ. สต. เก่างิ้ว จ. ขอนแก่น

  • ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น (กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น)

  • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย จ. ขอนแก่น

  • เทศบาลตำบลกุดน้ำใส จ. ขอนแก่น

  • เทศบาลตำบลท่าพระ จ. ขอนแก่น

  • เทศบาลตำบลลำน้ำพอง จ. ขอนแก่น

  • เทศบาลนครขอนแก่น

  • โรงพยาบาลหนองเรือ จ. ขอนแก่น

 • ชัยภูมิ
  • สำนักงาน กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ (กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ)

 • นครพนม
  • รพ. สต. เวินพระบาท จ. นครพนม

  • ศาลากลางจังหวัดนครพนม หลังเก่า (กอ.รมน. นครพนม)

  • โรงพยาบาลนครพนม

  • โรงพยาบาลบ้านแพง จ. นครพนม

  • โรงพยาบาลปลาปาก จ. นครพนม

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ. นครพนม

 • นครราชสีมา
  • ถนนสุรนารี เทศบาลนครราชสีมา

  • บก.ทภ.2 จ.นครราชสีมา (กอ.รมน.ภาค 2)

  • ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

  • หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ จ.นครราชสีมา (กอ.รมน. นครราชสีมา)

  • เทศบาลเมืองสีคิ้ว จ. นครราชสีมา 1

  • เทศบาลเมืองสีคิ้ว จ. นครราชสีมา 2

 • บึงกาฬ (https://buengkan.cmuccdc.org)
  • ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ (กอ.รมน.จังหวัดบึงกาฬ)

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

  • โรงพยาบาลบึงโขงหลง จ. บึงกาฬ

  • โรงพยาบาลบุ่งคล้า จ. บึงกาฬ

  • โรงพยาบาลปากคาด จ. บึงกาฬ

  • โรงพยาบาลพรเจริญ จ. บึงกาฬ

  • โรงพยาบาลศรีวิไล จ. บึงกาฬ

  • โรงพยาบาลเซกา จ. บึงกาฬ

  • โรงพยาบาลโซ่พิสัย

 • บุรีรัมย์
  • ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (กอ.รมน. บุรีรัมย์)

 • มหาสารคาม
  • คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์

  • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม จ. มหาสารคาม

  • องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแก จ. มหาสารคาม

  • เทศบาลเมืองมหาสารคาม

 • มุกดาหาร (https://mukdahan.cmuccdc.org)
  • รพ.สต. เหล่าหมี จ. มุกดาหาร

  • โรงพยาบาลมุกดาหาร

 • ยโสธร (https://yasothon.cmuccdc.org)
  • ศาลากลางจังหวัดยโสธร (กอ.รมน. ยโสธร)

  • สนง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ. ยโสธร

  • สวนสาธารณะบุ่งน้อยบุ่งใหญ่

  • สวนสาธารณะพญาแถน

  • สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (วิมานพญาแถน)

  • สำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร

  • โรงพยาบาลกุดชุม จ. ยโสธร

  • โรงพยาบาลค้อวัง จ. ยโสธร

  • โรงพยาบาลป่าติ้ว จ. ยโสธร

  • โรงพยาบาลมหาชนะชัย จ. ยโสธร

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จ. ยโสธร

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคม ยโสธร

  • โรงพยาบาลไทยเจริญ จ. ยโสธร

 • ร้อยเอ็ด
  • รพ.สต. บ้านสองห้อง อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด

  • ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (กอ.รมน. ร้อยเอ็ด)

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

  • องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง จ. ร้อยเอ็ด

  • เทศบาลตำบลโคกสูง จ. ร้อยเอ็ด

  • โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบ้านหนองนาสร้าง จ. ร้อยเอ็ด

 • ศรีสะเกษ
  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

 • สกลนคร
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ

  • สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร (กอ.รมน. สกลนคร)

  • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

  • โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร จ. สกลนคร

  • โรงพยาบาลวานรนิวาส

  • โรงพยาบาลสกลนคร

 • สุรินทร์
  • ค่ายวีรโยธิน กกล.สุรนารี จ.สุรินทร์ (บก.กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 2)

  • ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ (กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์)

 • หนองคาย
  • รพ.สต. รัตนวาปี จ. หนองคาย

  • รพ.สต. สระใคร จ. หนองคาย

  • รพ.สต. โพนทอง จ. หนองคาย

  • สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เฝ้าไร่

  • สสอ. สังคม จ. หนองคาย

  • สสอ. โพนพิสัย จ. หนองคาย

  • สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

  • โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ. หนองคาย

  • โรงพยาบาลหนองคาย

 • หนองบัวลำภู
  • ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู (กอ.รมน. หนองบัวลำภู)

  • สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

  • โรงพยาบาลนากลาง จ. หนองบัวลำภู

  • โรงพยาบาลศรีบุญเรือง

 • อำนาจเจริญ (https://acr.cmuccdc.org)
  • รพ.สต. น้ำปลีก จ. อำนาจเจริญ

  • รพ.สต. โคกเจริญ จ. อำนาจเจริญ

  • รพ.สต. โนนดู่ จ. อำนาจเจริญ

  • ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ (กอ.รมน. อำนาจเจริญ)

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

 • อุดรธานี
  • ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา จ.อุดรธานี (กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 1)

  • รพ.สต.ผากลางนา

  • ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี)

  • ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

  • สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

  • โรงพยาบาลกุมภวาปี จ. อุดรธานี

  • โรงพยาบาลกู่แก้ว

  • โรงพยาบาลบ้านผือ จ. อุดรธานี

  • โรงพยาบาลหนองหาน จ. อุดรธานี

  • โรงพยาบาลอุดรธานี

  • โรงเรียนบ้านโชคเจริญ

 • อุบลราชธานี
  • ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (กอ.รมน. อุบลราชธานี)

  • ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

  • สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 1

  • สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 2

  • สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรมควบคุมมลพิษ อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 3

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

  • โรงพยาบาลน้ำยืน จ. อุบลราชธานี

  • โรงพยาบาลวารินชําราบ จ. อุบลราชธานี

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ. อุบลราชธานี

  • โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี

  • โรงพยาบาลสำโรง จ. อุบลราชธานี

  • โรงพยาบาลสิรินธร จ. อุบลราชธานี

 • เลย
  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

  • โรงพยาบาลปากชม จ. เลย

  • โรงพยาบาลผาขาว จ. เลย

  • โรงพยาบาลวังสะพุง จ. เลย

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ. เลย

ภาคตะวันตก (5)

 • กาญจนบุรี
  • ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ (กอ.รมน. กาญจนบุรี)

  • ศูนย์วิจัยโรคเขตร้อน ม. มหิดล จ. กาญจนบุรี

 • ตาก
  • ที่ว่าการอำเภอแม่สอด (กอ.รมน. ตาก)

  • บก.ฉก.ร.4 บ.ห้วยหินฝน อ.แม่สอด จ.ตาก (กอ.รมน.ภาค 3 สย.1)

  • รพ. แม่ระมาด จ. ตาก

  • ศาลากลางจังหวัดตาก (กอ.รมน. ตาก)

  • โรงพยาบาลท่าสองยาง จ. ตาก

  • โรงพยาบาลบ้านตาก

  • โรงพยาบาลพบพระ จ. ตาก

  • โรงพยาบาลวังเจ้า จ. ตาก

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ. ตาก

  • โรงพยาบาลสามเงา จ. ตาก

  • โรงพยาบาลสามเงา​ จ.ตาก

  • โรงพยาบาลอุ้มผาง จ. ตาก

  • โรงพยาบาลแม่สอด จ. ตาก

 • ประจวบคีรีขันธ์
  • สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน (กอ.รมน. ประจวบคีรีขันธ์)

 • ราชบุรี
  • หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ รบ.3 พุยาง (กอ.รมน. ราชบุรี)

 • เพชรบุรี
  • สํานักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี (กอ.รมน. เพชรบุรี)

ภาคตะวันออก (7)

 • จันทบุรี
  • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี (กอ.รมน. จันทบุรี)

 • ฉะเชิงเทรา
  • ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (กอ.รมน. ฉะเชิงเทรา)

  • หนองแหน 1 อ. พนมสารคราม จ. ฉะเชิงเทรา

  • หนองแหน 2 อ. พนมสารคราม จ. ฉะเชิงเทรา

 • ชลบุรี
  • ที่ว่าการอําเภอบ้านบึง (กอ.รมน. ชลบุรี)

 • ตราด
  • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด (กอ.รมน. ตราด)

  • หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด จ.ตราด (กอ.รมน.ภาค 1 สย.3)

 • ปราจีนบุรี
  • สวนอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี (กอ.รมน. ปราจีนบุรี)

 • ระยอง
  • รพ. กรุงเทพระยอง จุดที่ 1 จ. ระยอง

  • รพ. กรุงเทพระยอง จุดที่ 2 จ. ระยอง

  • สำนักงานเทศบาลตำบลซำฆ้อ (กอ.รมน. ระยอง)

 • สระแก้ว
  • ด่านตรวจกองกำลังบูรพา จ.สระแก้ว (กอ.รมน.ภาค 1 สย.1)

  • ฝูงบิน 206 วัฒนานคร (กอ.รมน. สระแก้ว)

ภาคใต้ (14)

 • กระบี่
  • ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (กอ.รมน. กระบี่)

 • ชุมพร
 • ตรัง
  • สํานักงานเทศบาลเมืองกันตัง จ. ตรัง

 • นครศรีธรรมราช
  • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ. นครศรีธรรมราช

  • สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง

  • อาคาร กอ.รมน.ภาค 4 ค่ายวชิราวุธ (กอ.รมน.ภาค 4)

 • นราธิวาส
 • ปัตตานี
  • ดาดฟ้า กอ.รมน. ปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี (กอ.รมน. ปัตตานี)

  • ดาดฟ้า มทบ.46 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก (กอ.รมน. ปัตตานี)

 • พังงา
 • พัทลุง
  • ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (กอ.รมน. พัทลุง)

 • ภูเก็ต
  • จุดบริการนักท่องเที่ยวหาดป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต (กอ.รมน. ภูเก็ต)

  • บจก. กี่หิ้นเวริ์คชอฟ

  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

  • ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต

  • หน่วยบริการประชาชนป้อมยามท่าเรือ สภ.ถลาง จ.ภูเก็ต (กอ.รมน. ภูเก็ต)

 • ยะลา
  • สำนักงานเทศบาลนครยะลา

 • ระนอง
  • อาคารร้อยอาวุธเบาที่ 2 ร.25 พัน.2 จ.ระนอง (กอ.รมน.ภาค 4 สย.1)

 • สงขลา
  • ลีการ์เด้นท์พล่าซ่าหาดใหญ่ ทน. หาดใหญ่

  • ศาลากลางจังหวัดสงขลา (กอ.รมน. สงขลา)

  • สำนักงาน กอ.รน.จังหวัดสงขลาส่วนหน้า อ.นาทวี (กอ.รมน. สงขลา)

  • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา

  • สำนักงานเทศบาลตำบลปริก

  • สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่

  • สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์

  • หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ. สงขลา

  • โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) ทน. หาดใหญ่

  • ไดอาน่าคอมเพล็กซ์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ ทน. หาดใหญ่

 • สตูล
  • ร.5 พัน.2 ค่ายมันตรัฐบุรินทร์ จ.สตูล (กอ.รมน. สตูล)

  • สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล (กอ.รมน. สตูล)

 • สุราษฎร์ธานี

อื่นๆ (1)

 • อื่นๆ
  • แผนกสาธารณสุขนคร เวียงจันทน์

  • โรงหมอเมืองนาทรายทอง เวียงจันทน์

  • โรงหมอเมืองไชยเซษฐา นครหลวงเวียงจันทน์