จุดติดตั้ง "DustBoy"

ภาคเหนือ (9)

 • น่าน
  • ทต. ปัว จ. น่าน

  • มูลนิธิทรัพยากรธรรมชาติและสิ่่งแวดล้อม (น้ำรี) จ. น่าน

  • มูลนิธิเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (น้ำช้าง) จ. น่าน

  • รพ. นาหมื่น จ. น่าน

  • รพ.บ่อเกลือ จ.น่าน

  • รพ.บ้านหลวง จ.น่าน

  • รพ.สต.ดงพญา จ.น่าน

  • รพ.สต.บ้านด่าน จ.น่าน

  • รพ.สต.ผักเฮือก จ.น่าน

  • สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านสบปืน

  • อบต.สวด จ.น่าน

  • โรงเรียนสกาดพัฒนา ต.สกาด อ.ปัว จ.น่าน

 • พะเยา (https://phayao.cmuccdc.org)
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • ทต.ห้วยข้าวก่ำ จ.พะเยา

  • ทสจ.พะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา

  • มหาวิทยาลัยพะเยา

  • มหาวิทยาลัยพะเยา

  • มหาวิทยาลัยพะเยา

  • มหาวิทยาลัยพะเยา

  • รพ.สต. สันติสุข

  • รพ.สต. แม่กา จ. พะเยา

  • รพ.สต.งิม

  • รพ.สต.ดอนมูล จ.พะเยา

  • รพ.สต.น้ำปุก

  • รพ.สต.บ่อเบี้ย

  • รพ.สต.บ้านบ่อเบี้ย จ.พะเยา

  • รพ.สต.บ้านปางค่า

  • รพ.สต.บ้านปิน

  • รพ.สต.บ้านสักลอ

  • รพ.สต.บ้านไชยสถาน จ.พะเยา

  • รพ.สต.ปางถ้ำ

  • รพ.สต.สันปูเลย

  • รพ.สต.หนองสระ

  • รพ.เชียงม่วน จ. พะเยา

  • รร.บ้านกิ่วแก้ว จ.พะเยา

  • รร.บ้านท่าฟ้าใต้ จ.พะเยา

  • รร.อนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) จ.พะเยา

  • ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

  • ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา

  • สสอ. ดอกคำใต้ จ. พะเยา

  • สสอ. ภูกามยาว จ. พะเยา

  • สสอ. ภูซาง จ. พะเยา

  • สสอ. แม่ใจ จ. พะเยา

  • สำนักงานสาธารณสุข จ. พะเยา (เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบให้ 20/4/2565)

  • หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.7 นาปรัง จ.พะเยา

  • อบต. บ้านมาง อ. เชียงม่วน จ. พะเยา

  • อบต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา (กอ.รมน. พะเยา)

  • อบต.สระ จ.พะเยา

  • โรงพยาบาลจุน จ.พะเยา

  • โรงพยาบาลปง จ. พะเยา

  • โรงพยาบาลพะเยา

  • โรงพยาบาลเชียงคำ จ. พะเยา

 • ลำปาง
  • MV ลำปาง (บ้านผาลาด ตำบลพระบาท หมู่ 4)

  • ต. สวนดอก อ. เมือง จ. ลำปาง

  • ต. หลวงเหนือ อ. งาว จ.ลำปาง

  • ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

  • ทต.วังเหนือ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง (กพร.)

  • ที่ว่าการอ.เถิน ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง (กพร.)

  • ที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง (กพร.)

  • ที่ว่าการอำเภอแม่พริก ต.พระบาทวังตวง จ.ลำปาง (กพร.)

  • รพ.สต.บ้านนาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง

  • รพ.สต.บ้านหาดปู่ด้าย อ.เกาะคา จ.ลำปาง

  • ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านกาด ต.ปงแสน อ.เมือง จ.ลำปาง (กพร.)

  • ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านโทกหัวช้าง ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง (กพร.)

  • สำนักงานเทศบาลนครลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง (กพร.)

  • อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

  • อบต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง

  • อบต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง (กพร.)

  • เทศบาลตำบลพิชัย จ. ลำปาง

  • เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง (กพร.)

  • เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง (กพร.)

  • โรงเรียนเถินวิทยา ต. ล้อมแรด อ. เถิน จ. ลำปาง

 • ลำพูน
  • จุดเฝ้าระวังฝุ่น PM บ้านฝั่งหมิ่น จ.ลำพูน

  • จุดเฝ้าระวังหมอกควันไฟป่าเชตวัน อ.เมือง จ.ลำพูน

  • ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน (CHARMS)

  • ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน (Indoor)

  • ตลาดสดบ้านศรีปทุม จ.ลำพูน

  • ตลาดสดบ้านหล่ายแก้ว, ลำพูน

  • ที่ว่าการอำเภอลี้ จ.ลำพูน (กอ.รมน. ลำพูน)

  • บ้านวัดจามเทวี จ. ลำพูน

  • รพ.ลำพูน

  • รพ.ลำพูน (สาขาเวียงยอง)

  • รพ.สต.ดงดำ

  • รพ.สต.ต้นธง

  • รพ.สต.บ้านกลาง

  • รพ.สต.บ้านปาง

  • รพ.สต.บ้านม้า

  • รพ.สต.บ้านสันมะนะ

  • รพ.สต.บ้านหลุก

  • รพ.สต.ประตูป่า

  • รพ.สต.ป่าซางน้อย

  • รพ.สต.ป่าห้า

  • รพ.สต.มะเขือแจ้

  • รพ.สต.ริมปิง

  • รพ.สต.หนองช้างคืน

  • รพ.สต.หนองหล่ม

  • รพ.สต.อุโมงค์

  • รพ.สต.เวียงยอง

  • รพ.สต.เหมืองจี้

  • รพ.สต.แม่ตืน

  • รพ.สต.แม่ลาน

  • รร. บ้านแม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน

  • รร.บ้านสันป่าสัก อ.ลี้ จ.ลำพูน

  • รร.บ้านฮ่อมต้อ จ.ลำพูน

  • วัดบัวบก อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

  • ศูนย์สุขภาพชุมชนลี้ จ.ลำพูน

  • สำนักงานอุตสาหกรรม จ.ลำพูน

  • สำนักงานเทศบาลตำบลป่าซาง จ.ลำพูน

  • อบต.ตะเคียนปม จ.ลำพูน

  • เครือสหพัฒน์ จ. ลำพูน

  • เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน

  • โรงพยาบาลลี้ อ. ลี้ จ. ลำพูน

  • โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร อ. ลี้ จ. ลำพูน

  • โรงเรียนบ้านแม่บอน อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน

  • โรงเรียนวัดบ้านก้อง, ลำพูน

 • อุตรดิตถ์
  • รพ.ตรอน

  • รพ.ทองแสนขัน

  • รพ.ท่าปลา

  • รพ.บ้านโคก

  • รพ.ฟากท่า

  • รพ.ลับแล

  • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ (กอ.รมน. อุตรดิตถ์)

  • โรงพยาบาลน้ำปาด จ. อุตรดิตถ์

  • โรงพยาบาลพิชัย จ. อุตรดิตถ์

  • โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

 • เชียงราย (https://chiangrai.cmuccdc.org)
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงราย)

  • รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์ จ. เชียงราย

  • รพ.สต. บ้านดงมะตื๋น (บ้านดงมะตื๋นใหม่ หมู่ 15)

  • รพ.สต. บ้านดงมะตื๋น (บ้านทุ่งยั้ง หมู่ 2)

  • รพ.สต. เกาะช้าง จ. เชียงราย

  • รพ.สต.ดงมหาวัน จ.เชียงราย

  • รพ.สต.ทุ่งก่อ จ.เชียงราย

  • รพ.สต.บ้านดงมหาวัน จ.เชียงราย

  • รพ.สต.บ้านร่องบัวทอง จ.เชียงราย

  • รพ.สต.ป่าซาง จ.เชียงราย

  • รพ.สต.ผางาม (บ้านร่องห้า หมู่ 1)

  • ศพด.บ้านพญากองดี จ.เชียงราย

  • สสอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

  • สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง จ.เชียงราย

  • สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย

  • สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร E3A-Building

  • อบต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (กอ.รมน. เชียงราย)

  • อบต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (กอ.รมน. เชียงราย)

  • โรงพยาบาลขุนตาล จ. เชียงราย

  • โรงพยาบาลดอยหลวง จ. เชียงราย

  • โรงพยาบาลป่าแดด จ. เชียงราย

  • โรงพยาบาลพญาเม็งราย จ. เชียงราย

  • โรงพยาบาลพาน จ. เชียงราย

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จ. เชียงราย

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จ. เชียงราย

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมะตื๋น

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านงิ้วเฒ่า จ.เชียงราย

  • โรงพยาบาลเชียงแสน จ. เชียงราย

  • โรงพยาบาลเทิง จ. เชียงราย

  • โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จ. เชียงราย

  • โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จ. เชียงราย

  • โรงพยาบาลเวียงแก่น จ. เชียงราย

  • โรงพยาบาลแม่จัน จ. เชียงราย

  • โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย

  • โรงพยาบาลแม่ลาว ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ. เชียงราย

  • โรงพยาบาลแม่สรวย จ. เชียงราย

  • โรงพยาบาลแม่สาย จ. เชียงราย

  • โรงเรียนจันทร์เจ้าวิทยาคม จ. เชียงราย

  • โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

 • เชียงใหม่
  • รร. เรยีนาเชลีวิทยาลัย จ. เชียงใหม่

  • Bear Hug Cafe' ต. ช้างคลาน จ. เชียงใหม่

  • Between: Smart Farm&Cafe ต. แม่แรม จ. เชียงใหม่

  • Honeywell ศูนย์ราชการ จ.เชียงใหม่ เซ็นเซอร์ A

  • Honeywell ศูนย์ราชการ จ.เชียงใหม่ เซ็นเซอร์ B

  • Innovative Village ต. ป่าแดด จ. เชียงใหม่

  • คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • คณะมนุษยศาสตร์ มช. (อาคาร HB5)

  • คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • ชุมชนบ้านปิง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

  • ชุมชนล่ามช้าง จุดที่ 1 (Indoor)

  • ชุมชนล่ามช้าง จุดที่ 2 (Indoor)

  • ชุมชนล่ามช้าง จุดที่ 3 (Indoor)

  • ชุมชนล่ามช้าง จุดที่ 4 (Indoor)

  • ชุมชนล่ามช้าง จุดที่ 5 (Indoor)

  • ชุมชนล่ามช้าง จุดที่ 5 (Indoor) สำรอง

  • ชุมชนล่ามช้าง จุดที่ 6 (Indoor)

  • ชุมชนวัดเกต จุดที่ 1 (Indoor)

  • ชุมชนวัดเกต จุดที่ 2 (Indoor)

  • ชุมชนวัดเกต จุดที่ 3 (Indoor)

  • ชุมชนวัดเกต จุดที่ 4 (Indoor)

  • ชุมชนวัดเกต จุดที่ 5 (Indoor)

  • ชุมชนวัดเกต จุดที่ 6 (Indoor)

  • ชุมชนวัดเกต จุดที่ 6 (Indoor) สำรอง

  • ชุมชนสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

  • ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 1A (อาสา DustBoy)

  • ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 1B (อาสา DustBoy)

  • ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 2A (อาสา DustBoy)

  • ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 2B (อาสา DustBoy)

  • ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 3A (อาสา DustBoy)

  • ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 3B (อาสา DustBoy)

  • ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 4A (อาสา DustBoy)

  • ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 4B (อาสา DustBoy)

  • ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 5A (อาสา DustBoy)

  • ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 5B (อาสา DustBoy)

  • ชุมชนหมื่นสาร ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

  • ตึกดินและปุ๋ย คณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

  • ทต. เมืองนะ จ. เชียงใหม่

  • นันทชาติ พรีสคูล จ. เชียงใหม่

  • น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่

  • บ.พะอัน ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

  • บ.สันติสุข ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

  • บ.หนองบัว ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

  • บ.หนองปิด ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

  • บ.ห้วยส้มสุก ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

  • บ.เลาวู ต.เมืองแหง อ.เมืองแหง จ.เชียงใหม่

  • บ.แม่ขะปู ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

  • บ.แม่ตะละใต้ ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

  • บ.แม่เตี๊ยะ ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

  • บ.โปกกะโหล้ง ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

  • บก.ฉก.ม.4 ค่ายพิชิตปรีชากร อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (กอ.รมน.ภาค 3 สย.2)

  • บริษัท เอไอเอ CI tower จ. เชียงใหม่

  • บ้านหนองเต่า ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

  • บ้านหัวโท หมู่ที่ 6 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

  • บ้านห้วยบง ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

  • บ้านแควมะกอก ต.ฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

  • ประตูหน้า มช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

  • มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จ. เชียงใหม่

  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แคมปัสแม่เหียะ

  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)

  • รพ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่

  • รพ. นครพิงค์ จ. เชียงใหม่

  • รพ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน

  • รพ. ฝาง จ. เชียงใหม่

  • รพ. สะเมิง จ. เชียงใหม่

  • รพ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่

  • รพ. สันทราย จ. เชียงใหม่

  • รพ. สารภี จ. เชียงใหม่ (ส่งซ่อม อ.ภานุเดช 28 เม.ย. 65)

  • รพ. ส่งเสริมสุขภาพ เขต 1 จ. เชียงใหม่

  • รพ. หางดง จ. เชียงใหม่

  • รพ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่

  • รพ. ฮอด จ. เชียงใหม่

  • รพ. เทพรัตนเวชชานุกูล จ. เชียงใหม่

  • รพ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่

  • รพ. แม่วาง จ. เชียงใหม่

  • รพ. แม่ออน จ. เชียงใหม่

  • รพ. แม่แตง จ. เชียงใหม่

  • รพ. ไชยปราการ จ. เชียงใหม่

  • รพ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

  • รพ.สต. แม่ซา จ. เชียงใหม่ (ส่งซ่อมอยู่ ทีม อ.ภาณุเดช 25/05/2565)

  • รพ.สต. แม่นาจร จ. เชียงใหม่

  • รพ.สต.กองแขก จ.เชียงใหม่

  • รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง จ.เชียงใหม่

  • รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า จ.เชียงใหม่

  • รพ.สต.บ้านดอนเปา จ.เชียงใหม่

  • รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง จ.เชียงใหม่

  • รพ.สต.บ้านนาหวาย จ.เชียงใหม่

  • รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง จ.เชียงใหม่

  • รพ.สต.บ้านปงตำ จ.เชียงใหม่

  • รพ.สต.บ้านปางมะเยา จ.เชียงใหม่

  • รพ.สต.บ้านผาแดง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

  • รพ.สต.บ้านสบอ้อ จ.เชียงใหม่

  • รพ.สต.บ้านอรุโณทัย จ.เชียงใหม่

  • รพ.สต.บ้านเมืองงาย จ.เชียงใหม่, เชียงใหม่

  • รพ.สต.บ้านแกน้อย จ.เชียงใหม่

  • รพ.สต.บ้านแพะ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

  • รพ.สต.บ้านแม่ตะละ

  • รพ.สต.บ้านแม่นะ จ.เชียงใหม่

  • รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง

  • รพ.สต.บ้านแม่แดด

  • รพ.สต.บ้านโหล่งปง จ.เชียงใหม่

  • รพ.สต.บ้านใหม่ จ.เชียงใหม่

  • รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม จ.เชียงใหม่

  • รพ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

  • รร. ยุพราชวิทยาลัย จ. เชียงใหม่

  • รร.ชุมชนวัดช่อแล ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

  • รร.บ้านปางเฟือง จ.เชียงใหม่

  • รร.บ้านรินหลวง จ.เชียงใหม่

  • รร.บ้านห้วยจะค่าน จ.เชียงใหม่

  • รร.บ้านออน จ.เชียงใหม่

  • รร.ประชารัฐธรรมคุณ จ.ลำปาง

  • รร.ฝางชนูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่

  • รร.มิตรมวลชน จ.เชียงใหม่

  • รร.วชิรวิทย์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

  • ร้านก๋วยเตี๋ยวลีลา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

  • ล่ามช้าง เกสต์เฮาส์

  • วัดหมื่นสาร (อาสา DustBoy)

  • ศพด.บ้านทับเดื่อ จ.เชียงใหม่

  • ศพด.บ้านป่าตึงงาม จ.เชียงใหม่

  • ศพด.บ้านห้วยตาด จ.เชียงใหม่

  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร จ.เชียงใหม่

  • สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ จ.เชียงใหม่

  • สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ศูนย์ราชการ จ.เชียงใหม่ NX3-002 เซ็นเซอร์ A

  • สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ศูนย์ราชการ จ.เชียงใหม่ NX3-002 เซ็นเซอร์ B

  • สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ศูนย์ราชการ จ.เชียงใหม่ NX3-002 เซ็นเซอร์ C

  • สถานีวิจัยต้นน้ำแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

  • สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

  • สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • สระว่ายน้ำ สนามกีฬา 700 ปี จ.เชียงใหม่

  • สวนสาธารณะหนองบวกหาด ต. พระสิงห์ จ. เชียงใหม่

  • สสอ. จอมทอง จ.เชียงใหม่

  • สสอ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่

  • สสอ. แม่อาย จ. เชียงใหม่

  • สสอ.กัลยาณิวัฒนา

  • สสอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

  • สสอ.พร้าว จ.เชียงใหม่

  • สสอ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

  • สสอ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

  • สสอ.ฮอด จ.เชียงใหม่

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยเต่า จ.เชียงใหม่

  • สำนักงานเขต บริษัท ทรู จ. เชียงใหม่

  • หมู่บ้านธนารักษ์ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

  • หอการค้าเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่

  • ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

  • อบต. กองแขก จ. เชียงใหม่

  • อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • อาคาร3 ชั้น6 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

  • อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อมช.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • อาคารสุจิณโณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (สดร.) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

  • อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

  • แม่สากรีนเนอร์รี่ฮิลล์

  • โรงเรียนบ้านคุณแม่ อ. หางดง จ. เชียงใหม่

  • โรงเรียนวารีเชียงใหม่ จุดที่ 1

  • โรงเรียนวารีเชียงใหม่ จุดที่ 2

  • โรงเรียนอนุบาลมยุรี จ.เชียงใหม่

 • แพร่
  • ทต.บ้านเวียง จ.แพร่

  • ทต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่

  • รพ. ร้องกวาง จ. แพร่

  • รพ.สต. ทุ่งแค้ว จ. แพร่

  • รพ.สต. บ้านเวียง จ. แพร่

  • รพ.สต. ป่าแดง จ. แพร่

  • รพ.สต. วังลึก จ. แพร่

  • รพ.สต. สบสาย จ. แพร่

  • รพ.สต. สะเอียบ จ. แพร่

  • รพ.สต. ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ. แพร่

  • รพ.สต.บ้านน้ำแรม

  • รพ.สต.บ้านสวนหลวง

  • รพ.สต.ปงป่าหวาย

  • รพ.สต.ปากห้วยอ้อย จ.แพร่

  • รพ.สต.ห้วยไร่

  • รพ.สต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ (กอ.รมน. แพร่)

  • ศพด.บ้านบ่อแก้ว จ.แพร่

  • สถานีอนามัยไฮย้อย อ.วังชิ้น จ.แพร่ (กอ.รมน. แพร่)

  • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.แพร่

  • สำนักงานสาธารณสุข อำเภอหนองม่วงไข่ จ. แพร่

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

  • อบต.ไทรย้อย จ.แพร่

  • โรงพยาบาลลอง จ. แพร่

  • โรงพยาบาลวังชิ้น จ. แพร่

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ. แพร่

  • โรงพยาบาลสอง จ. แพร่

  • โรงพยาบาลสูงเม่น จ. แพร่

  • โรงพยาบาลแพร่

 • แม่ฮ่องสอน (https://mhs.cmuccdc.org)
  • รร.บ้านน้ำฮู จ.แม่ฮ่องสอน

  • ค่ายโสณบัณฑิตย์ ร.7 พัน.5 จ.แม่ฮ่องสอน

  • ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

  • รพ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน

  • รพ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน

  • รพ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน

  • รพ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน

  • รพ.สต. ต่อแพ จ. แม่ฮ่องสอน

  • รพ.สต. นาปู่ป้อม อ. ปางมะผ้า จ. เเม่ฮ่องสอน

  • รพ.สต. น้ำดิบ จ. แม่ฮ่องสอน

  • รพ.สต. บ้านกองก๋อย จ. แม่ฮ่องสอน

  • รพ.สต. เมืองน้อย จ. แม่ฮ่องสอน

  • รพ.สต. แม่ลาหลวง จ. แม่ฮ่องสอน

  • รพ.สต.กึ๊ดสามสิบ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

  • รพ.สต.นาป่าแปก จ.แม่ฮ่องสอน

  • รพ.สต.น้ำฮูผาเสื่อ จ.แม่ฮ่องสอน

  • รพ.สต.บ้านถ้ำลอด จ.แม่ฮ่องสอน

  • รพ.สต.บ้านนาปลาจาด จ.แม่ฮ่องสอน

  • รพ.สต.บ้านปางตอง จ.แม่ฮ่องสอน

  • รพ.สต.บ้านห้วยนา

  • รพ.สต.บ้านแม่ละนา จ.แม่ฮ่องสอน

  • รพ.สต.บ้านไม้ฮุง

  • รพ.สต.ป่าแป๋

  • รพ.สต.เมืองแปง จ.แม่ฮ่องสอน

  • รพ.สต.แม่ริดป่าแก่

  • รพ.สต.แม่สามแลบ

  • รพ.สต.แม่ฮี้ จ.แม่ฮ่องสอน

  • รพ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

  • วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน (กอ.รมน. แม่ฮ่องสอน)

  • ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (กอ.รมน. แม่ฮ่องสอน)

  • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

  • สนง.ทสจ.แม่ฮ่องสอน

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

  • อบต.สบป่อง จ.แม่ฮ่องสอน

  • อบต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

  • โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน

  • โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ. แม่ฮ่องสอน

  • โรงพยาบาลแม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน

ภาคกลาง (22)

 • กรุงเทพมหานคร
  • กรีนพีซประเทศไทย กรุงเทพฯ

  • กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

  • ชุมชนดินแดง แปลง G

  • ด่านพระราม ๔

  • ด่านเก็บเงินค่าผ่านทางพิเศษเลียบแม่น้ำ

  • พาร์ค แอด สยาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

  • มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ กรุงเทพฯ

  • มูลนิธิใจกระทิง กรุงเทพมหานคร

  • รพ. เวชศาสตร์เขตร้อน กรุงเทพฯ

  • วังสระปทุม 1 กรุงเทพฯ

  • วังสระปทุม 2 กรุงเทพฯ

  • ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

  • ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต กรุงเทพฯ

  • สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

  • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2

  • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 3

  • สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  • อาคารรัฐสภา 1 กรุงเทพฯ

  • อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพฯ

  • อาคารรัฐสภา 4 กรุงเทพฯ

  • อาคารรัฐสภา 5 กรุงเทพฯ

  • อาคารศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน โซน10 กรุ่งเทพฯ

  • อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จุดที่ 1

  • แฟลตดินแดง1

  • แฟลตดินแดง2

  • แฟลตดินแดง3

  • แฟลตดินแดง4

  • แฟลตดินแดง5

  • แฟลตดินแดง6

  • โรงเรีนนคลองสองต้นนุ่น กรุงเทพฯ

  • โรงเรียนปัญญาวิทยา กรุงเทพฯ

  • โรงเรียนมหรรณพาราม กรุงเทพฯ

  • โรงเรียนวัดบางประทุนนอก กรุงเทพฯ

  • โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า กรุงเทพฯ

  • โรงเรียนอนุบาลทอฟ้า กรุงเทพฯ

  • โรงเรียนเลิศหล้ากาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ

  • โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ

  • โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ

 • กำแพงเพชร
  • ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร

  • รพ.ทรายทองวัฒนา

  • รพ.บึงสามัคคี

  • รพ.ปางศิลาทอง

  • รพ.ลานกระบือ

  • รพ.สต.ท่าไม้

  • รพ.สต.ปากอ่าง

  • รพ.สต.ปางมะค่า

  • รพ.สต.สลกบาตร

  • รพ.สต.แม่ลาด

  • ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

  • สถานีวิทยุตำรวจภูธรภาค 6 จ.กำแพงเพชร (กอ.รมน. กำแพงเพชร)

  • สสอ.คลองลาน

  • สสอ.พรานกระต่าย

  • สสอ.โกสัมพีนคร

  • สสอ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร

  • สำนักงาน อบต. ทรงธรรม อ.เมือง จ. กำแพงเพชร

  • สำนักงาน อบต.สระแก้ว อ. เมือง จ. กำแพงเพชร

  • สำนักงานเทศบาลตำบลเทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร

  • อบต. ทรงธรรม จ. กำแพงเพชร

 • ชัยนาท
  • รพ. สต. เนินขาม จ.ชัยนาท

  • รพ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

  • รพ.สต. วังตะเคียน จ.ชัยนาท

  • รพ.สต.ธรรมามูล จ.ชัยนาท

  • รพ.สต.บ้านหนอง จ.ชัยนาท

  • รพ.สต.ห้วยงู จ.ชัยนาท

  • รพ.สต.อำเภอมโนรมย์ จ.ชัยนาท

  • รพ.สต.เขาท่าพระ จ.ชัยนาท

  • รพ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

  • รพ.หันคา จ.ชัยนาท

  • สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท (กอ.รมน. ชัยนาท)

 • นครนายก
  • ศาลากลางจังหวัดนครนายก (กอ.รมน. นครนายก)

  • ศูนย์กีฬาสิรินธร ม. ศรีนครินทรวิโรฒ จ. นครนายก

  • สสจ.นครนายก จ.นครนายก

  • สสอ.บ้านนา จ.นครนายก

  • สสอ.ปากพลี จ.นครนายก

  • สสอ.องครักษ์ จ.นครนายก

  • สสอ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

  • ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก

 • นครปฐม
  • กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

  • อาคารสิริวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

  • มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

  • รพ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

  • รพ.นครปฐม

  • รพ.สต.อ้อมใหญ่

  • ศพด.ทม.ไร่ขิง แห่งที่ 3 บ้านเอื้ออาทรสาย 5 จ.นครปฐม

  • ศพด.ทม.ไร่ขิง แห่งที่ 4 วังมณี จ.นครปฐม

  • ศูนย์การเรียนรู้ ม. มหิดล (ศาลายา)

 • นครสวรรค์
  • รพ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์

  • รพ.สต.บ้านดงมหาชัย จ.นครสวรรค์

  • ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ หลังเก่า (กอ.รมน. นครสวรรค์)

  • ศูนย์อนามัยที่ 3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนครสวรรค์ (โรงพยาบาลแม่และเด็ก)

  • สสอ.ชุมตาบง

  • สสอ.ชุมแสง

  • สสอ.ท่าตะโก

  • สสอ.บรรพตพิสัย

  • สสอ.พยุหะคีรี

  • สสอ.ลาดยาว

  • สสอ.หนองบัว

  • สสอ.เมืองนครสวรรค์

  • สสอ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์

  • สสอ.แม่เปิน

  • สสอ.โกรกพระ

  • สสอ.ไพศาลี

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

  • อบต.หนองโพ จ.นครสวรรค์

 • นนทบุรี
  • กรมการแพทย์ จ.นนทบุรี

  • กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ.นนทบุรี

  • กรมควบคุมโรค จ.นนทบุรี

  • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จ.นนทบุรี

  • กรมสุขภาพจิต จ.นนทบุรี

  • กรมอนามัย จ.นนทบุรี

  • กระทรวงสาธารณสุข

  • กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย จ.นนทบุรี (รอไปติดตั้ง ศูนย์เด็ก ตอนนี้กำลังปรับปรุง เช็ค12/4/6

  • ซอยสถานสงเคราะห์คนพิการปากเกร็ด ทน. ปากเกร็ด

  • ซอยสุขาประชาสวรรค์ 2 ตัด 3 ทน. ปากเกร็ด

  • ซอยสุขาประชาสวรรค์3 ซอย26 (รร. อัมพรไพศาล) ทน. ปากเกร็ด

  • ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี (Indoor)

  • ต.บางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี (CHARMS)

  • ตลาดสดกรมชลประทาน ทน. ปากเกร็ด

  • ถนนแจ้งวัฒนะคลองประปา ทน. ปากเกร็ด

  • ทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทร (วัดกู้ 2) ทน. ปากเกร็ด

  • ปากซอยวัดสลักเหนือ ทน. ปากเกร็ด

  • ปากซอยโรงเรียนวัดกู้ ทน. ปากเกร็ด

  • ป้อมตำรวจ สี่แยกแคราย ถนนรัตนาธิเบศร์ (กอ.รมน. นนทบุรี)

  • ป้ายจอดรถหน้า รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี ทน. ปากเกร็ด

  • ป้ายรถเมล์หน้าเมเจอร์ฮอลิวูด ทน. ปากเกร็ด

  • ร้านขนมปัง Victory Bakery เทศบาลนครนนทบุรี

  • ร้านเย็นตาโฟโลกันต์ ทน. ปากเกร็ด

  • ศพด. รร.ชลประทานสงเคราะห์ ทน. ปากเกร็ด

  • ศพด. รร.ประชาสงเคราะห์ ทน. ปากเกร็ด

  • ศพด. รร.ประเสริฐอิสลาม ทน. ปากเกร็ด

  • ศพด. รร.ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 ทน. ปากเกร็ด

  • ศพด. รร.วัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) ทน. ปากเกร็ด

  • ศพด. รร.วัดบางพูดใน (นนทวิทยา) ทน. ปากเกร็ด

  • ศพด. รร.วัดบ่อ (นันทวิทยา) ทน. ปากเกร็ด

  • ศพด. รร.วัดผาสุกมณีจักร ทน. ปากเกร็ด

  • ศพด. รร.วัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) ทน. ปากเกร็ด

  • ศพด. รร.ไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) ทน. ปากเกร็ด

  • ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 เทศบาลนครนนทบุรี

  • ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 (วัดสมรโกฏิ) เทศบาลนครนนทบุรี

  • ศูนย์เด็กเล็ก วัลลภ ไทยเหนือ จ.นนทบุรี

  • ศูนย์เด็กเล็กสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ จ.นนทบุรี

  • สนามฟุตซอลในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ทน. ปากเกร็ด

  • สามแยกติวานนท์-ปากเกร็ด 2 ทน. ปากเกร็ด

  • สามแยกเมืองทองธานี ถนนติวานนท์ ทน. ปากเกร็ด

  • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จ.นนทบุรี

  • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

  • สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

  • สำนักงานแขวงท่าทราย เทศบาลนครนนทบุรี

  • สี่แยกสหกรณ์ 3 (ถนนเลี่ยงเมือง) ทน. ปากเกร็ด

  • หน้าบิ๊กชีแจ้งวัฒนะ ทน. ปากเกร็ด

  • หน้าสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ทน. ปากเกร็ด

  • หน้าหมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 ทน. ปากเกร็ด

  • หน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ทน. ปากเกร็ด

  • หน้าโรงเรียนคลองเกลือ ทน. ปากเกร็ด

  • หน้าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ทน. ปากเกร็ด

  • หน้าโรงเรียนปากเกร็ด ทน. ปากเกร็ด

  • หน้าโรงเรียนวัดกลางเกร็ด ทน. ปากเกร็ด

  • หน้าโรงเรียนวัดบ่อ ทน. ปากเกร็ด

  • หมู่บ้านดวงแก้ว หน้าบริษัท นีมาไทย ทน. ปากเกร็ด

  • หมู่บ้านมิตรประชา ซอย 12 ทน. ปากเกร็ด

  • หมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ถนนเมน 2 ทน. ปากเกร็ด

  • หมู่บ้านสี่ไชยทอง ซอย 19 ทน. ปากเกร็ด

  • อาคารบางกอกแลนด์ เมืองทองธานี

  • เทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

  • แยกกรมชลประทาน ทน. ปากเกร็ด

  • แยกสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ทน. ปากเกร็ด

 • ปทุมธานี
  • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์

  • ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติด จ.ปทุมธานี (กอ.รมน. ปทุมธานี)

  • สาธารณสุขอำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี

  • สาธารณสุขอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี

  • สาธารณสุขอำเภอลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

  • สาธารณสุขอำเภอลำลูกกา จ.ปทุมธานี

  • สาธารณสุขอำเภอสามโคก จ.ปทุมธานี

  • สาธารณสุขอำเภอหนองเสือ จ.ปทุมธานี

  • สาธารณสุขอำเภอเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

 • พระนครศรีอยุธยา
  • รพ.สต.บ้านหว้า จ.พระนครศรีอยุธยา

  • รพ.สต.บ้านแป้ง จ.พระนครศรีอยุธยา

  • รพ.สต.แม่ลา จ.พระนครศรีอยุธยา

  • ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กอ.รมน. อยุธยา)

  • อบต.รางจรเข้ จ.พระนครศรีอยุธยา

 • พิจิตร
  • รพ.ดงเจริญ

  • รพ.ตะพานหิน

  • รพ.ทับคล้อ

  • รพ.บางมูลนาก

  • รพ.บึงนาราง

  • รพ.พิจิตร

  • รพ.วชิรบารมี

  • รพ.วังทรายพูน

  • รพ.สต.เนินปอ จ.พิจิตร

  • รพ.สากเหล็ก

  • รพ.โพทะเล

  • วัดท่าหลวง (บริเวณแม่น้ำน่าน) อ.เมืองพิจิตร (กอ.รมน. พิจิตร)

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายน้ำ จ.พิจิตร

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ จ.พิจิตร

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหอไกร จ.พิจิตร

 • พิษณุโลก
  • รพ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

  • รพ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

  • รพ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

  • รพ.วังทอง จ.พิษณุโลก

  • รพ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

  • รพ.สต.คลองตาล ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

  • รพ.สต.ท้อแท้ ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์

  • รพ.สต.นิคมทุ่งสาน ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

  • รพ.สต.บ้านทุ่งยาว ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง

  • รพ.สต.บ้านท่าขอนเบน ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์

  • รพ.สต.บ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ

  • รพ.สต.บ้านรักไทย ต.ชมพู อ.เนินมะปราง

  • รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ

  • รพ.สต.วังวน ต.วังวน อ.พรหมพิราม

  • รพ.สต.สมอแข ต.สมอแข อ.เมือง

  • รพ.สต.หนองขมิ้น ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง

  • รพ.สต.แก่งโสภา ต.วังทอง อ.วังทอง

  • รพ.สต.แม่ระกา ต.แม่ระกา อ.วังทอง

  • รพ.สต.โคกสลุด ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม

  • รพ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

  • รพสต. หนองกุลา อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก

  • ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (กอ.รมน. พิษณุโลก)

  • ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.1 จ.พิษณุโลก

  • ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

  • สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จ.พิษณุโลก

  • สำนักงานสาธารณสุข จ.พิษณุโลก

  • อาคาร บก.กอ.รมน.ภาค 3 จ.พิษณุโลก (บก.กอ.รมน.ภาค 3)

  • อาคารวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร (พิษณุโลก)

  • โรงพยาบาลบางระกำ จ. พิษณุโลก

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จ. พิษณุโลก

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงกอก

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก

 • ลพบุรี
  • รพ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

  • รพ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

  • รพ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี

  • รพ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

  • รพ.พระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี

  • รพ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

  • รพ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

  • รพ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี

  • รพ.หนองม่วง จ.ลพบุรี

  • รพ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

  • รพ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี

  • วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จ.ลพบุรี

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี จ.ลพบุรี

 • สมุทรปราการ
  • รพ.สต.คลองสวน จ.สมุทรปราการ

  • รพ.สต.บางพลีน้อย หมู่ 5 จ.สมุทรปราการ

  • รพ.สต.บางเพรียง จ.สมุทรปราการ

  • รพ.สต.บางโฉลง จ.สมุทรปราการ

  • รพ.สต.บ้านคู่สร้าง จ.สมุทรปราการ

  • รพ.สต.วัดสลุด จ.สมุทรปราการ

  • รพ.สต.แหลมฟ้าผ่า จ.สมุทรปราการ

  • อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครสมุทรปราการ (กอ.รมน. สมุทรปราการ)

  • โรงพยาบาลบางจาก จ.สมุทรปราการ

  • โรงพยาบาลบางพลี จ.สมุทรปราการ

 • สมุทรสงคราม
  • วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา จ.สมุทรสาคร

  • ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (กอ.รมน. สมุทรสงคราม)

 • สมุทรสาคร
 • สระบุรี
  • ชุมชนหมู่ 5 บ้านเขามะกอก จ. สระบุรี

  • รพ.วังม่วง จ.สระบุรี

  • รพ.สต.ทับกวาง จ.สระบุรี

  • รพ.สต.หน้าพระลาน จ.สระบุรี

  • รพ.สต.ห้วยขมิ้น จ.สระบุรี

  • รพ.สต.ห้วยป่าหวาย จ.สระบุรี

  • รร.คุ้งเขาเขียว ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

  • รร.หน้าพระลาน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองแค จ.สระบุรี

  • เทศบาลเมืองแก่งคอย จ.สระบุรี

  • โรงพยาบาลค่ายอดิศร (กอ.รมน. สระบุรี)

  • โรงพยาบาลแก่งคอย จ.สระบุรี

  • โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก จ. สระบุรี

  • โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง จ.สระบุรี

 • สิงห์บุรี
  • รพ.สต.โพชนไก่ จ.สิงห์บุรี

  • องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม (กอ.รมน. สิงห์บุรี)

  • อบต.ค่ายบางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี (กพร.)

  • อบต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี (กพร.)

  • อบต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี (กพร.)

  • อบต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี (กพร.)

  • อบต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี (กพร.)

  • อบต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี (กพร.)

  • อบต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี (กพร.)

  • อบต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี (กพร.)

  • อบต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี (กพร.)

  • เทศบาลตำบลถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี (กพร.)

 • สุพรรณบุรี
  • รพ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

  • รพ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

  • รพ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

  • รพ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

  • รพ.สต.กระจัน

  • รพ.สต.ดอนมะเกลือ

  • รพ.สต.บ้านจร้าใหม่

  • รพ.สต.บ้านดอน

  • รพ.สต.บ้านห้วยหิน

  • รพ.สต.บ้านเขาทอก

  • รพ.สต.บ้านโป่งพรานอินทร์

  • รพ.สต.ยุ้งทะลาย

  • รพ.สต.สระพังลาน

  • รพ.สต.สระยายโสม

  • รพ.สต.อู่ทอง

  • รพ.สต.เจดีย์

  • รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 จ.สุพรรณบุรี

  • รพ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

  • รพ.ส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี (กอ.รมน. สุพรรณบุรี)

  • รพ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

  • รพ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

  • รพ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี

  • รพ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

  • สำนักงานสาธารณสุข จ.สุพรรณบุรี

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้าง (กอ.รมน. สุพรรณบุรี)

 • สุโขทัย
  • ทม.ศรีสัชนาลัย (หลังเก่า) จ.สุโขทัย

  • ทม.ศรีสัชนาลัย (หลังใหม่) จ.สุโขทัย

  • ที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยม จ. สุโขทัย

  • ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย (กอ.รมน. สุโขทัย)

  • รพ.สต.เมืองเก่า จ.สุโขทัย

  • โรงพยาบาลสวรรคโลก จ. สุโขทัย

 • อุทัยธานี
  • รพ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

  • รพ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

  • รพ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

  • รพ.สต. ร่องตาที

  • รพ.สต.แก่นมะกรูด จ.อุทัยธานี

  • รพ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี

  • รพ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

  • รพ.ห้วยคต

  • สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี (กอ.รมน. อุทัยธานี)

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

  • โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี

 • อ่างทอง
  • รพ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

  • รพ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

  • รพ.สามโก้ จ.อ่างทอง

  • รพ.อ่างทอง จ.อ่างทอง

  • รพ.แสวงหา จ.อ่างทอง

  • รพ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

  • รพ.ไชโย จ.อ่างทอง

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง จ.อ่างทอง

  • องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ (กอ.รมน. อ่างทอง)

 • เพชรบูรณ์
  • รพ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

  • รพ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

  • รพ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

  • รพ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

  • ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 1 (กอ.รมน. เพชรบูรณ์)

  • ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.2.1 จ.เพชรบูรณ์

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

  • โรงพยาบาลชนแดน จ.เพชรบูรณ์

  • โรงพยาบาลบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  • โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

  • โรงพยาบาลหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

  • โรงพยาบาลเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20)

 • กาฬสินธุ์ (https://kalasin.cmuccdc.org)
  • ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

  • ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (กอ.รมน. กาฬสินธุ์)

  • สสอ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

  • สสอ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์

  • สสอ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์

  • สสอ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์

  • สสอ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

  • สสอ.นามน จ.กาฬสินธุ์

  • สสอ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

  • สสอ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์

  • สสอ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

  • สสอ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

  • สสอ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์

  • สสอ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์

  • สสอ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกมลาไสย

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสมเด็จ จ. กาฬสินธุ์

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามชัย จ. กาฬสินธุ์

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแซง จ. กาฬสินธุ์

 • ขอนแก่น
  • รพ. สต. คำแก่นคูณ จ. ขอนแก่น

  • รพ. สต. เก่างิ้ว จ. ขอนแก่น

  • รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น (กรีนพีซ)

  • รพ.สต. บ้านหว้า ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

  • รพ.สต.กุดกว้าง จ.ขอนแก่น

  • รพ.สต.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

  • รพ.สต.โนนทอง จ.ขอนแก่น

  • รพ.สต.โนนทัน จ.ขอนแก่น

  • ศูนย์อนามัยที่ 7 จ.ขอนแก่น

  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น (กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น)

  • สี่แยกไฟแดงถนนมิตรบำรุง จ.ขอนแก่น

  • สี่แยกไฟแดงถนนเที่ยงธรรม จ.ขอนแก่น

  • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย จ. ขอนแก่น

  • เทศบาลตำบลกุดน้ำใส จ. ขอนแก่น

  • เทศบาลตำบลท่าพระ จ. ขอนแก่น

  • เทศบาลตำบลลำน้ำพอง จ. ขอนแก่น

  • เทศบาลนครขอนแก่น

  • โรงพยาบาลหนองเรือ จ. ขอนแก่น

 • ชัยภูมิ
  • ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ (Indoor)

  • ตำบล หนองบัวระเหว อำเภอ หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ (CHARMS)

  • สสจ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

  • สสอ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

  • สสอ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

  • สสอ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

  • สสอ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

  • สสอ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

  • สสอ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

  • สสอ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

  • สสอ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

  • สสอ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

  • สำนักงาน กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ (กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ)

 • นครพนม
  • ทางเชื่อมอาคารผู้ป่วยนอกกับอาคารผู้ป่วยใน รพ.เรณูนคร จ.นครพนม

  • รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์

  • รพ.นาหว้า จ.นครพนม

  • รพ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

  • รพ.สต. เวินพระบาท จ. นครพนม

  • รพ.สต.ดงยอ จ.นครพนม

  • รพ.สต.ทรายมูล จ.นครพนม

  • รพ.สต.นาหนาด จ.นครพนม

  • รพ.สต.พระกลางทุ่ง จ.นครพนม

  • รพ.สต.แสนพัน จ.นครพนม

  • ศาลากลางจังหวัดนครพนม หลังเก่า (กอ.รมน. นครพนม)

  • อาคารผู้ป่วยนอก รพ.นาแก จ.นครพนม

  • โรงพยาบาลนาทม จ.นครพนม

  • โรงพยาบาลบ้านแพง จ. นครพนม

  • โรงพยาบาลปลาปาก จ. นครพนม

  • โรงพยาบาลวังยาง จ.นครพนม

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ. นครพนม

  • โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จ.นครพนม

 • นครราชสีมา
  • ถนนสุรนารี เทศบาลนครราชสีมา

  • บก.ทภ.2 จ.นครราชสีมา (กอ.รมน.ภาค 2)

  • รพ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

  • รพ.คง จ.นครราชสีมา

  • รพ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

  • รพ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

  • รพ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

  • รพ.ประทาย จ.นครราชสีมา

  • รพ.ปากช่องนานา จ.นครราชสีมา

  • รพ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา

  • รพ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

  • รพ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

  • รพ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

  • รพ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

  • รพ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

  • รพ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

  • รพ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

  • ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

  • หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ จ.นครราชสีมา (กอ.รมน. นครราชสีมา)

  • เทศบาลเมืองสีคิ้ว จ. นครราชสีมา 1

  • เทศบาลเมืองสีคิ้ว จ. นครราชสีมา 2

  • โรงเรียนบ้านหัวป้าง จ. นครราชสีมา

 • บึงกาฬ (https://buengkan.cmuccdc.org)
  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

  • โรงพยาบาลบึงโขงหลง จ. บึงกาฬ

  • โรงพยาบาลบุ่งคล้า จ. บึงกาฬ

  • โรงพยาบาลพรเจริญ จ. บึงกาฬ

  • โรงพยาบาลศรีวิไล จ. บึงกาฬ

  • โรงพยาบาลเซกา จ. บึงกาฬ

  • โรงพยาบาลโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

 • บุรีรัมย์
  • รพ.สต.หินเหล็กไฟ จ.บุรีรัมย์

  • ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (กอ.รมน. บุรีรัมย์)

  • สสอ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์

  • สสอ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

  • สสอ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

  • สสอ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

 • มหาสารคาม
  • คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  • ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม (กอ.รมน.มหาสารคาม)

  • สสอ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

  • สสอ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

  • สสอ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม

  • สสอ.นาดูน จ.มหาสารคาม

  • สสอ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

  • สสอ.บรบือ จ.มหาสารคาม

  • สสอ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

  • สสอ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม

  • สสอ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

  • สสอ.แกดำ จ.มหาสารคาม

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม จ. มหาสารคาม

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน จ.มหาสารคาม

  • เทศบาลเมืองมหาสารคาม

 • มุกดาหาร (https://mukdahan.cmuccdc.org)
  • โรงเรียนบ้านดานคำ จ.มุกดาหาร

  • รพ.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

  • รพ.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

  • รพ.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

  • รพ.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

  • รพ.สต. บ้านดงเย็น จ. มุกดาหาร

  • รพ.สต.บางทรายน้อย

  • รพ.สต.บ้านคำป่าหลาย

  • รพ.สต.บ้านนาสะเม็ง

  • รพ.สต.บ้านบางทราย

  • รพ.สต.บ้านหนองแคน

  • รพ.สต.บ้านเหล่า

  • รพ.สต.บ้านไร่

  • รพ.สต.หนองหลี่

  • รพ.สต.โคกกลาง

  • รพ.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

  • รพ.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร

  • ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (กอ.รมน. มุกดาหาร)

  • สถานีอนามัย.บ.ห้วยตาเบอะเฉลิมพระเกียรติ

  • โรงพยาบาลมุกดาหาร

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาซิง

 • ยโสธร (https://yasothon.cmuccdc.org)
  • กอง​สาธารณสุข​และ​สิ่ง​แวดล้อม​ เทศบาล​เมืองยโสธร

  • รพ.สต.ศิริพัฒนา อ.ค้อวัง จ.ยโสธร

  • รพ.สต.โพนเมือง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร

  • ศาลากลางจังหวัดยโสธร (กอ.รมน. ยโสธร)

  • สนง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ. ยโสธร

  • สวนสาธารณะบุ่งน้อยบุ่งใหญ่

  • สวนสาธารณะพญาแถน

  • สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (วิมานพญาแถน)

  • สสอ.ค้อวัง จ.ยโสธร

  • สาธารณสุขอำเภอเมืองเลิงนกทา

  • สำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร

  • เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว

  • โรงพยาบาลกุดชุม จ. ยโสธร

  • โรงพยาบาลค้อวัง จ. ยโสธร

  • โรงพยาบาลทรายมูล

  • โรงพยาบาลป่าติ้ว จ. ยโสธร

  • โรงพยาบาลมหาชนะชัย จ. ยโสธร

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จ. ยโสธร

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคม ยโสธร

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าชาด

  • โรงพยาบาลไทยเจริญ จ. ยโสธร

 • ร้อยเอ็ด
  • รพ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

  • รพ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

  • รพ.สต. บ้านสองห้อง อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด

  • รพ.สต.บ้านเปลือยตาล จ.ร้อยเอ็ด

  • รพ.สต.บ้านแซงแหลม จ.ร้อยเอ็ด

  • รพ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

  • ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (กอ.รมน. ร้อยเอ็ด)

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

  • องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง จ. ร้อยเอ็ด

  • เทศบาลตำบลโคกสูง จ. ร้อยเอ็ด

  • โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบ้านหนองนาสร้าง จ. ร้อยเอ็ด

 • ศรีสะเกษ
  • รพ.ปรางค์กู่

  • รพ.ยางชุมน้อย

  • รพ.สต.บ้านพราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

  • รพ.สต.บ้านหนองมะเกลือ จ.ศรีสะเกษ

  • ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (กอ.รมน. ศรีสะเกษ)

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูสิงห์

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราศีไศล

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังหิน

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัย

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทร์

  • โรงพยาบาลภูสิงห์ (กรีนพีซ)

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีแก้ว

 • สกลนคร
  • ค่ายกฤษศิวะรา จ.สกลนคร

  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

  • รพ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

  • รพ.สต.บ้านจำปาดง จ.สกลนคร

  • รพ.สต.บ้านดงมะไฟสามัคคี จ.สกลนคร

  • รพ.สต.บ้านดอนส้มโฮง จ.สกลนคร

  • รพ.สต.บ้านบงใต้ จ.สกลนคร

  • รพ.สต.บ้านปานเจริญ จ.สกลนคร

  • รพ.สต.บ้านส้งเปือย จ.สกลนคร

  • รพ.สต.บ้านหนองบัวสร้าง จ.สกลนคร

  • รพ.สต.บ้านใหม่หนองผือ จ.สกลนคร

  • รพ.สต.สุขสำราญ จ.สกลนคร

  • รพ.ส่องดาว จ.สกลนคร

  • รพ.เต่างอย จ.สกลนคร

  • วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จ.สกลนคร

  • สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร (กอ.รมน. สกลนคร)

  • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

  • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร จ.สกลนคร

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (เครื่องอยู่ที่ รพ.สว่างแดนดิน รอทางรพ.ฯ ส่งเครื่องมาให้)

  • องค์การบริส่วนตำบลนิคมน้ำอูน จ.สกลนคร

  • องค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย จ.สกลนคร

  • เทศบาลตำบลกุดบาก จ.สกลนคร

  • เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ จ.สกลนคร

  • เทศบาลตำบลคำตากล้า จ.สกลนคร

  • เทศบาลตำบลตองโขบ จ.สกลนคร

  • เทศบาลตำบลนาแก้ว จ.สกลนคร

  • เทศบาลตำบลบ้านม่วง จ.สกลนคร

  • เทศบาลตำบลพรรณานิคม จ.สกลนคร

  • เทศบาลตำบลพังโคน จ.สกลนคร

  • เทศบาลตำบลวานรนิวาส จ.สกลนคร

  • เทศบาลตำบลวาริชภูมิ จ.สกลนคร

  • เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน จ.สกลนคร

  • เทศบาลตำบลส่องดาว จ.สกลนคร

  • เทศบาลตำบลอากาศอำนวย จ.สกลนคร

  • เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ จ.สกลนคร

  • เทศบาลตำบลโคกภู จ.สกลนคร

  • เทศบาลนครสกลนคร จ.สกลนคร

  • โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร จ. สกลนคร

  • โรงพยาบาลวานรนิวาส จ.สกลนคร

  • โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

 • สุรินทร์
  • ค่ายวีรโยธิน กกล.สุรนารี จ.สุรินทร์ (บก.กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 2)

  • รพ.จอมพระ จ.สุรินทร์

  • รพ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

  • รพ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

  • รพ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

  • รพ.สต.ตานี จ.สุรินทร์

  • รพ.สต.นาบัว จ.สุรินทร์

  • รพ.สต.บ้านสะโน จ.สุรินทร์

  • รพ.สต.บ้านอุโลก จ.สุรินทร์

  • รพ.สต.อาโพน จ.สุรินทร์

  • รพ.สังขะ จ.สุรินทร์

  • ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ (กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์)

 • หนองคาย
  • รพ.สต. รัตนวาปี จ. หนองคาย

  • รพ.สต. สระใคร จ. หนองคาย

  • รพ.สต. โพนทอง จ. หนองคาย

  • รพ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

  • ศาลากลางจังหวัดหนองคาย (กอ.รมน. หนองคาย)

  • สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เฝ้าไร่ จ.หนองคาย

  • สสอ. สังคม จ. หนองคาย

  • สสอ. โพนพิสัย จ. หนองคาย

  • สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

  • โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ. หนองคาย

  • โรงพยาบาลหนองคาย

 • หนองบัวลำภู
  • รพ.สต.ค่ายสว่าง จ.หนองบัวลำภู

  • ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู (กอ.รมน. หนองบัวลำภู)

  • สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

  • โรงพยาบาลนากลาง จ. หนองบัวลำภู

 • อำนาจเจริญ (https://acr.cmuccdc.org)
  • รพ.สต. คำเดือย

  • รพ.สต. จิกดู่

  • รพ.สต. นาผือ

  • รพ.สต. น้ำปลีก จ. อำนาจเจริญ

  • รพ.สต. หนองไฮน้อย

  • รพ.สต. โคกเจริญ จ. อำนาจเจริญ

  • รพ.สต. โนนดู่ จ. อำนาจเจริญ

  • รพ.สต.หนองสามสี อ.เสนานิคม จ.อำนาจเจริญ

  • รพ.สต.อุ่มยาง

  • ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ (กอ.รมน. อำนาจเจริญ)

  • สสอ.ลืออำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ

  • สสอ.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ

  • สอน.ปลาค้าว

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

  • โรงพยาบาลชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ

  • โรงพยาบาลปทุมราชวงศา อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

  • โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

 • อุดรธานี
  • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว จ.อุดรธานี

  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว จ.อุดรธานี

  • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว จ.อุดรธานี

  • คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว, อุดรธานี

  • ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา จ.อุดรธานี (กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 1)

  • รพ.กุดจับ จ.อุดรธานี

  • รพ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

  • รพ.นายูง จ.อุดรธานี

  • รพ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

  • รพ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

  • รพ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี

  • รพ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

  • รพ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

  • รพ.สต.คำบง จ.อุดรธานี

  • รพ.สต.บ้านหนองใส จ.อุดรธานี

  • รพ.สต.ผากลางนา จ.อุดรธานี

  • รพ.สต.หนองนาคำ จ.อุดรธานี

  • รพ.สร้างคอม จ.อุดรธานี

  • รพ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

  • รพ.หนองแสง จ.อุดรธานี

  • รพ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

  • รพ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

  • รพ.ไชยวาน จ.อุดรธานี

  • ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี)

  • ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว จ.อุดรธานี

  • ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

  • สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

  • โรงพยาบาลกุมภวาปี จ. อุดรธานี

  • โรงพยาบาลกู่แก้ว

  • โรงพยาบาลบ้านผือ จ. อุดรธานี

  • โรงพยาบาลหนองหาน จ. อุดรธานี

  • โรงพยาบาลอุดรธานี

  • โรงเรียนบ้านโชคเจริญ จ.อุดรธานี

 • อุบลราชธานี
  • รพ.สต. คำหว้า

  • รพ.สต. แพงใหญ่

  • รพ.สต.หนองสนม

  • ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

  • สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 1

  • สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 2

  • สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ อ.เมืองอุบลราชธานี N-056-NB

  • สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรมควบคุมมลพิษ อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 3

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดชอุดม

  • โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์

  • โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราขธานี

  • โรงพยาบาลน้ำยืน จ. อุบลราชธานี

  • โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร

  • โรงพยาบาลวารินชําราบ จ. อุบลราชธานี

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ. อุบลราชธานี

  • โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี

  • โรงพยาบาลสำโรง จ. อุบลราชธานี

  • โรงพยาบาลสิรินธร จ. อุบลราชธานี

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปทุม จ.อุบลราชธานี

 • เลย
  • สำนักงาน กอ.รมน.จังหวัดเลย (กอ.รมน. เลย)

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

  • โรงพยาบาลปากชม จ. เลย

  • โรงพยาบาลผาขาว จ. เลย

  • โรงพยาบาลวังสะพุง จ. เลย

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ. เลย

ภาคตะวันตก (5)

 • กาญจนบุรี
  • ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ (กอ.รมน. กาญจนบุรี)

  • วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

  • สสอ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

  • สสอ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

  • สสอ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

  • สสอ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

  • สสอ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี

  • สสอ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

  • สสอ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

  • สสอ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

  • อาคารสามประสบ ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี (กอ.รมน.ภาค 1 สย.2)

  • เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี

 • ตาก
  • ที่ว่าการอำเภอแม่สอด (กอ.รมน. ตาก)

  • บก.ฉก.ร.4 บ.ห้วยหินฝน อ.แม่สอด จ.ตาก (กอ.รมน.ภาค 3 สย.1)

  • รพ. แม่ระมาด จ. ตาก

  • รพ.ท่าสองยาง (กรีนพีซ)

  • รพ.สต.วะครึโคะ

  • รพ.สต.แม่จัน

  • ศาลากลางจังหวัดตาก (กอ.รมน. ตาก)

  • โรงพยาบาลท่าสองยาง จ. ตาก

  • โรงพยาบาลบ้านตาก

  • โรงพยาบาลพบพระ จ. ตาก

  • โรงพยาบาลวังเจ้า จ. ตาก

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ. ตาก

  • โรงพยาบาลสามเงา​ จ.ตาก

  • โรงพยาบาลอุ้มผาง จ. ตาก

  • โรงพยาบาลแม่สอด จ. ตาก

 • ประจวบคีรีขันธ์
  • สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน (กอ.รมน. ประจวบคีรีขันธ์)

 • ราชบุรี
  • ตลาดนัดหัวรอ จ.ราชบุรี

  • ตลาดนัดเขาขวาง จ.ราชบุรี

  • ตลาดนัดเขาช่องพราน จ.ราชบุรี

  • หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ รบ.3 พุยาง (กอ.รมน. ราชบุรี)

 • เพชรบุรี
  • สํานักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี (กอ.รมน. เพชรบุรี)

ภาคตะวันออก (7)

 • จันทบุรี
  • ที่ว่าการ อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (กอ.รมน.ภาค 1 สย.3)

  • รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี

  • รพช.ขลุง จ.จันทบุรี

  • รพช.นายายอาม จ.จันทบุรี

  • รพช.มะขาม จ.จันทบุรี

  • รพช.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

  • รพช.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

  • รพช.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

  • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี (กอ.รมน. จันทบุรี)

 • ฉะเชิงเทรา
  • ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (กอ.รมน. ฉะเชิงเทรา)

  • สสอ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

  • สสอ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

  • สสอ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

  • สสอ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

  • สสอ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

  • หนองแหน 1 อ. พนมสารคราม จ. ฉะเชิงเทรา

  • หนองแหน 2 อ. พนมสารคราม จ. ฉะเชิงเทรา

  • โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

  • โรงพยาบาลราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา

 • ชลบุรี
  • ที่ว่าการอําเภอบ้านบึง (กอ.รมน. ชลบุรี)

  • รพ.สต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี

  • รพ.สต.บ้านเตาถ่าน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

  • รพ.สต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี

  • รพสต.บ้านท่าจาม อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

  • รพสต.บ้านหนองพังแค อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

  • ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี จ.ชลบุรี

  • สสอ.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

  • โรงพยาบาลพนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

  • โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา

 • ตราด
  • ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ บ้านหาดเล็ก จ.ตราด

  • รพ.สต.บ้านคลองพร้าว จ.ตราด

  • รพ.สต.บ้านตามาง จ.ตราด

  • รพ.สต.บ้านท่าเส้น จ.ตราด

  • สสอ.แหลมงอบ จ.ตราด

  • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ตราด

  • หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด จ.ตราด (กอ.รมน.ภาค 1 สย.3)

  • อบต.เกาะหมาก จ.ตราด

 • ปราจีนบุรี
  • สวนอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี (กอ.รมน. ปราจีนบุรี)

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

  • โรงพยาบาลนาดี จ.ปราจีนบุรี

  • โรงพยาบาลบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

  • โรงพยาบาลประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

  • โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

  • โรงพยาบาลศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

 • ระยอง
  • รพ. กรุงเทพระยอง จุดที่ 1 จ. ระยอง

  • รพ. กรุงเทพระยอง จุดที่ 2 จ. ระยอง

  • รร.อนุบาลเทศบาลบ้านฉาง จ.ระยอง

  • สำนักงาน ทต.บ้านฉาง จ.ระยอง

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย จ.ระยอง

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง จ.ระยอง (จนท.รับเพัศดุ คุณอนุชา จำไม่ได้ว่าเเก็บเครื่องไว้ที่ไหน 20/4/

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังจันทร์ จ.ระยอง

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาชะเมา จ.ระยอง

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกลง จ.ระยอง

  • สำนักงานเทศบาลตำบลซำฆ้อ จ.ระยอง

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

 • สระแก้ว
  • ด่านตรวจกองกำลังบูรพา จ.สระแก้ว (กอ.รมน.ภาค 1 สย.1)

  • ฝูงบิน 206 วัฒนานคร (กอ.รมน. สระแก้ว)

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

  • โรงพยาบาลคลองหาด จ.สระแก้ว

  • โรงพยาบาลตาพระยา จ.สระแก้ว

  • โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

  • โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

  • โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

  • โรงพยาบาลโคกสูง จ.สระแก้ว

ภาคใต้ (14)

 • กระบี่
  • รพ.กระบี่

  • รพ.คลองท่อม

  • รพ.ปลายพระยา

  • รพ.อ่าวลึก

  • รพ.เกาะพีพี

  • รพ.เกาะลันตา

  • รพ.เขาพนม

  • รพ.เหนือคลอง จ.กระบี่

  • ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (กอ.รมน. กระบี่)

 • ชุมพร
  • รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร

  • รพ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

  • รพ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร

  • รพ.ละแม จ.ชุมพร

  • รพ.สวี จ.ชุมพร

  • รพ.หลังสวน จ.ชุมพร

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร

 • ตรัง
  • ควนตำหนักจันทน์ จ.ตรัง

  • ท่าเรือกันตัง จ.ตรัง

  • รพ.สต.บ้านควน จังหวัดตรัง (กอ.รมน. ตรัง)

  • ศาลากลางจังหวัดตรัง (กอ.รมน. ตรัง)

  • สํานักงานเทศบาลเมืองกันตัง จ. ตรัง

 • นครศรีธรรมราช
  • ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช (CHARM)

  • ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช (Indoor)

  • รพ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

  • รพ.สต บ้านพุดหง จ.นครศรีธรรมราช

  • รพ.สต.ถ้ำใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

  • รพ.สต.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

  • รพ.สต.บ้านทุ่งโหนด จ.นครศรีธรรมราช

  • รพ.สต.บ้านนบ ต.กรุงชิง จ.นครศรีธรรมราช

  • รพ.สต.บ้านหัวถนน จ.นครศรีธรรมราช

  • ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

  • สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง

  • อาคาร กอ.รมน.ภาค 4 ค่ายวชิราวุธ (กอ.รมน.ภาค 4)

 • นราธิวาส
 • ปัตตานี
  • ดาดฟ้า กอ.รมน. ปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี (กอ.รมน. ปัตตานี)

  • ดาดฟ้า มทบ.46 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก (กอ.รมน. ปัตตานี)

  • สำนักงานเทศบาลเมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

  • โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดตานีนรสโมสร) จ.ปัตตานี

  • โรงเรียนเทศบาล 5 (เทศบาลเมืองปัตตานี) จ.ปัตตานี

 • พังงา
  • ศูนย์การแพทย์เขาหลัก เขาหลัก จ.พังงา

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะปง จ.พังงา

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคุระบุรี จ.พังงา

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่า จ.พังงา

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุด จ.พังงา

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท้ายเหมือง จ.พังงา

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะยาว จ.พังงา

  • โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

 • พัทลุง
  • ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (กอ.รมน. พัทลุง)

 • ภูเก็ต
  • จุดบริการนักท่องเที่ยวหาดป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต (กอ.รมน. ภูเก็ต)

  • บจก. กี่หิ้นเวริ์คชอฟ

  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

  • รพ.สต.เกาะแก้ว จ.ภูเก็ต

  • รพ.สต.เชิงทะเล จ.ภูเก็ต

  • รพ.สต.ไม้ขาว จ.ภูเก็ต

  • ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต

  • หน่วยบริการประชาชนป้อมยามท่าเรือ สภ.ถลาง จ.ภูเก็ต (กอ.รมน. ภูเก็ต)

  • ห้าแยกฉลอง จ.ภูเก็ต

  • โรงพยาบาลฉลอง จ.ภูเก็ต

  • โรงพยาบาลถลาง จ.ภูเก็ต

  • โรงพยาบาลป่าตอง จ.ภูเก็ต

 • ยะลา
  • สำนักงานเทศบาลนครยะลา

 • ระนอง
  • วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี จ.ระนอง

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระบุรี จ.ระนอง

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะเปอร์ จ.ระนอง

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอละอุ่น จ.ระนอง

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุขสำราญ จ.ระนอง

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระนอง

  • อบจ.ระนอง (กอ.รมน. ระนอง)

  • อาคารร้อยอาวุธเบาที่ 2 ร.25 พัน.2 จ.ระนอง (กอ.รมน.ภาค 4 สย.1)

  • เทศบาลเมืองบางริ้น จ.ระนอง

  • เทศบาลเมืองระนอง จ.ระนอง

 • สงขลา
  • ลีการ์เด้นท์พล่าซ่าหาดใหญ่ ทน. หาดใหญ่

  • วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จ.สงขลา

  • ศาลากลางจังหวัดสงขลา (กอ.รมน. สงขลา)

  • สนามกีฬาจิระนคร

  • สำนักงาน กอ.รน.จังหวัดสงขลาส่วนหน้า อ.นาทวี (กอ.รมน. สงขลา)

  • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา

  • สำนักงานเทศบาลตำบลปริก

  • สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่

  • สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา

  • หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ. สงขลา

  • โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) ทน. หาดใหญ่

  • โรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง) ต. พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  • ไดอาน่าคอมเพล็กซ์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ ทน. หาดใหญ่

 • สตูล
  • ร.5 พัน.2 ค่ายมันตรัฐบุรินทร์ จ.สตูล (กอ.รมน. สตูล)

  • สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล (กอ.รมน. สตูล)

 • สุราษฎร์ธานี
  • ตลาดสด ทต.ย่านดินแดง จ.สุราษฎร์ธานี

  • รพ.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

  • วัดย่านดินแดง จ.สุราษฎร์ธานี

  • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศูนย์ตาปี)​

  • สสอ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

  • สสอ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

  • สำนักงานสาธารณสุข อำเภอกาญจนดิษฐ์

  • สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎ์ธานี

  • โรงพยาบาลเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

  • โรงพยาบาลเคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

  • โรงเรียนเทศบาล3 (ตลาดล่าง)​

  • โรงเรียนเทศบาล5 (เทศบาลสุราษฎร์ธานี)​

อื่นๆ (1)

 • อื่นๆ
  • Research Center for Environmental Monitoring and Modeling, Vietnam National University (purple air project, Vietnam)

  • กัมพูชา [CHARMS]

  • ลาว 1 (PurpleAir)

  • ลาว 2 (PurpleAir)

  • ลาว 4 (PurpleAir)

  • ลาว 5 (PurpleAir)

  • เยอรมัน [CHARMS]

  • เวียดนาม 1 (PurpleAir)

  • เวียดนาม 3 (PurpleAir)

  • เวียดนาม 4 (PurpleAir)

  • เวียดนาม 5 (PurpleAir)

  • โรงหมอเมืองนาทรายทอง เวียงจันทน์

  • โรงหมอเมืองไชยเซษฐา นครหลวงเวียงจันทน์

เว็บย่อย (22)

 • เว็บย่อย
  • เทศบาลปากเกร็ด

  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • จังหวัดเชียงราย

  • จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • จังหวัดอำนาจเจริญ

  • จังหวัดพะเยา

  • จังหวัดยโสธร​

  • จังหวัดมุกดาหาร

  • จังหวัดกาฬสินธุ์

  • จังหวัดบึงกาฬ

  • จังหวัดเชียงใหม่

  • จังหวัดสงขลา

  • จังหวัดภูเก็ต

  • กอรมน.

  • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  • จังหวัดอุบลราชธานี

  • โครงการ greenpeace

  • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

  • วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.

  • มูลนิธิใจกระทิง

  • CMU Model

  • Blue Sky

CCDC : Climate Change Data Center