แสดงจุดความร้อนทั้งหมดในประเทศ
CCDC : Climate Change Data Center