การแสดง Play reading ของบทละครเรื่อง "PM 2.5"

18 พ.ค. 2561

การแสดง Play reading ของบทละครเรื่อง " PM 2.5 " ของกระบวนวิชา Scrip-writing สาขาศิลปะการดนตรีและการแสดง คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พวกเราที่อยู่เชียงใหม่ ต้องทนสูดควันพิษทุกๆปี ในช่วงเดือนกุมภาและมีนา และดูเหมือนว่า ปัญหาที่ดูเสมือนจะมีทางแก้ กลับหมดหนทาง เสียงที่ตะโกนร้อง กลับลอยหายไปพร้อมๆกับหมอกควันนั้น และทั้งๆที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพได้ออกมาย้ำเตือนให้เห็นถึงอันตรายทั้งระยะสั้นและระยะยาว แต่ทว่า...ฤดูกาลมฤตยูแห่งลมหายใจสีดำ กลับรุนแรงมากขึ้น ยาวนานขึ้น...ไม่ว่าคุณจะมาฐานะใด หรือต่างวัฒนธรรม ต่างภาษา พวกเราทุกคนต่างเท่าเทียมกันหมด... นักศึกษาทั้ง 4 คนที่ได้เรียนวิชาเขียนบท ต่างรับรู้ถึงปัญหาดังกล่าว จึงร่วมกันสร้างบทละคอนเรื่อง PM 2.5 ขึ้น เพื่อสะท้อนถึงปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ ผ่านตัวละคอนในแง่มุมต่างๆ สุดท้ายแล้วพวกเขาได้ค้นพบอะไรในต้นตอของควันพิษ เชิญชมได้ในการแสดง Play Reading