รู้จักกับน้อง "DustBoy"

30 มี.ค. 2561

รู้จักกับน้อง "DustBoy" เครื่องวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ (PM10/PM2.5) ด้วยระบบเซ็นเซอร์แสง รายงานค่าฝุ่นบนเว็บ www.cmuccdc.org ติดตั้งในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว 6 จุด เชียงราย 1 จุด น่าน 1 จุด และ กทม. 2 จุด โดย อ.ดร. อาทิตย์ ยาวุฑฒิ หัวหน้าทีมฝ่ายออกแบบวิศวกรรมฯ ทีมวิจัย DustBoy