ขอแค่อากาศบริสุทธิ์ได้หายใจ ให้กันไม่ได้หรือ?

14 ก.พ. 2561

วิกฤตฝุ่นควันภาคเหนือ เป็นปัญหาเรื้อรังมากว่าสิบปี

เป็นปัญหาที่รอการแก้ไข พิสูจน์ความจริงใจของทุกรัฐบาล 

หรือตอนนี้จะกลายเป็นปัญหาที่... 

...ไร้หาทางในการแก้ไข

ทั้งที่ทุกคนก็รับทราบถึงผลกระทบที่รุนแรง ต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม 


ถ้าวันนี้คนไทยไม่ช่วยกัน แล้วลูกหลานเราจะอยู่อย่างไร

ขอแค่อากาศบริสุทธิ์ได้หายใจ ให้กันไม่ได้เชียวหรือ?