หมอกควัน "เชียงใหม่" วิกฤตหนักในรอบปี

14 ก.พ. 2561

สถานการณ์หมอกควันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ วิกฤต ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ไปติดตามกับคุณอายุทัย นนท์นิติรัตน์