"พลังชุมชน" คนหลังแนวกันไฟ : รู้สู้ภัย Don't Panic ThaiPBS

10 มี.ค. 2564

เกาะติดการเตรียมความพร้อม รับมือสถานการณ์ไฟป่าภาคเหนือ แก้ปัญหาจัดการไฟป่าและหมอกควัน ด้วยการมีส่วนร่วมจากชุมชน


ที่มา : ThaiPBS


CCDC : Climate Change Data Center