หมอกควันลำปางพุ่งทะลุเหนือ บินไม่ได้ใช้หุ่นยนต์ฉีดน้ำ

CCDC : Climate Change Data Center