หมอกควันลำปางพุ่งทะลุเหนือ บินไม่ได้ใช้หุ่นยนต์ฉีดน้ำ

16 มี.ค. 2561

http://www.lannapost.net/2018/03/blog-post_45.html

หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์