3 เม.ย.62 นักวิชาการคาดการณ์ ศุกร์นี้ ปริมาณฝุ่นจะลดลงเล็กน้อย และจะเพิ่มขึ้นอีกในวันเสาร์ จุดความร้อนในพื้นที่ภาคเหนือ สัมพันธ์กับปรากฏการณ์ เอลนีโญ

CCDC : Climate Change Data Center