ไขคำตอบ ทำไมฝุ่นพิษเชียงใหม่ พุ่งอันดับ1 ของโลก

4 เม.ย. 2562

ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กพื้นที่ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ยังเกินมาตรฐาน หลายพื้นที่โดยเฉพาะ อ.เมืองและ อ.แม่แจ่ม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ หลายจังหวัด ล่าสุด ที่เว็บไซต์ AirVitual เผยผลการจัดอันดับค่าฝุ่นละอองทั่วโลก ก็พบว่า เชียงใหม่ มีค่า AQI อยู่ที่ 314 ยึดอันดับ 1 ของโลกต่อเนื่องมาหลายวัน ปัญหานี้เป็นปัญหาเรื้อรัง ที่เกิดขึ้นเป็นประจำของทุกปี ทางแก้ไขคืออะไร ตกลงแล้ว แก้ไม่ได้หรือไม่ได้แก้? รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล หัวหน้าศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะมาเปิดใจในรายการ

ฝุ่นเชียงใหม่… แก้ไม่ได้หรือไม่ได้แก้???

#เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น.- 10.00 น. ทางช่อง SPRING26 ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”CCDC : Climate Change Data Center