ทวงคืนอากาศบริสุทธิ์ 1 เม.ย. 62

1 เม.ย. 2562

หมอกควันพิษภาคเหนือยังสูงมาก แม้จะเริ่มลดลงบางพื้นที่และ DIY ใช้หน้ากาก N95 ให้ใช้ได้นานขึ้น


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2161878447237859&id=255089791250077


ที่มา: รู้สู้ภัย

яндекс

CCDC : Climate Change Data Center