มลพิษฝุ่นเชียงใหม่เกินมาตรฐานติดต่อกันเป็นวันที่ 9

19 มี.ค. 2562


เมื่อวันที่ (19 มี.ค. 62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นี่เป็นภาพเปรียบเทียบบริเวณเชิงดอยสุเทพ จากชั้น 7 อาคารสามสิบปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมื่อเช้าวันนี้ เปรียบเทียบกับภาพถ่ายจุดเดียวกัน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ดัชนีดอยสุเทพ แสดงสีของท้องฟ้าบริเวณเชิงดอยสุเทพ จากสีฟ้าเป็นสีขุ่น เมื่อมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 สะสมตัวสูงมากในอากาศ

ดัชนีคุณภาพอากาศที่เชียงใหม่วันนี้ติดอันดับ 4 ถึง อันดับ 5 เมืองคุณภาพแย่ของเว็บไซต์ AirVisual ส่วนการวัดค่าคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษพบคุณภาพอากาศเกินมาตรฐาน โดยฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เมื่อเวลา 9.00 น. ที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ต.ช้างเผือก อ.เมือง วัดได้ 85 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วน ที่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง วัดได้ 71 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลในปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า เดือนมีนาคม แม้เป็นช่วงห้ามเผาเด็ดขาดโดยภาครัฐ ยังคงมีการลักลอบเผา และทำให้ค่าฝุ่น PM2.5 สูงเกินกว่าค่ามาตรฐาน เป็นจำนวนหลายวันติดต่อกัน

อย่างไรก็ตามจากข้อมูลปีที่แล้ว จะเห็นว่าช่วงที่ค่าฝุ่น PM2.5 ขึ้นสู่ช่วง Peak จะยังมีอีก 2 ช่วง คือ ช่วงวัดหยุดยาวสงกรานต์ และช่วงในสัปดาห์หลังสิ้นสุดมาตรการห้ามเผาเด็ดขาด

ดังนั้น หากปี 2562 พฤติกรรมการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 มีความลักษณะดังเดิม ให้ประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือในช่วง Peak ที่อาจเกิดขึ้นได้ใน 2 ช่วงดังกล่าว แต่ถ้าภาครัฐควบคุมการลักลอบเผาป่าได้ดี ปัญหาวิกฤตหมอกควันอาจจะสิ้นสุดเร็วกว่านี้  ขณะที่ 9 จังหวัดภาคเหนือดัชนีคุณภาพอากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ยังเกินมาตรฐานในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จะมีที่จังหวัดเชียงราย และแม่ฮ่องสอนที่คุณภาพอากาศอยู่ในโซนแดง คือ มีผลกระทบต่อสุขภาพ

นี่เป็นภาพมุมสูงของตัวเมืองเชียงรายซึ่งใช้โดรนบินสำรวจพบว่าทั่้วบริเวณยังคงมีหมอกควันไฟปกคลุมอย่างหนาแน่น จนแทบทำไม่เห็นท้องฟ้าและเห็นอาคารบ้านเรือนแบบเลือนลาง แม้ว่าทางเทศบาลนครเชียงรายจะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยการระดมรถบรรทุกน้ำออกฉีดพ่นละอองน้ำตามจุดสำคัญอาทิ สี่แยกหอนาฬิกา หรือบริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราชต่อเนื่องมา 2-3 วัน แต่ก็ไม่ทำให้ฝุ่นละอองลด

ปัจจัยสำคัญของการเกิดปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนอกจากจะมีหมอกควันไปจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศเมียนมาร์แล้ว ในพื้นที่ป่าของจังหวัดเชียงรายบางแห่งก็ยังเกิดไฟป่าเกิดขึ้นหลายจุด โดยเมื่อวานนี้ได้เกิดไฟไหม้ป่าบริเวณหม่อนอ้ายหมัง ท้ายหมู่บ้านห้วยบงใต้ หมู่ 9 ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  ซึ่งเป็นป่ารอยต่อระหว่างตำบลทานตะวัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  กับ ตำบลเวียงห้าว อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ล่าสุดยังไม่สามารถดับเพลิงได้ทั้งหมด ชาวบ้านตำบลทานตะวัน และตำบลเวียงห้าว กว่า 50 คน ช่วยทำแนวกันไฟ พร้อมกับช่วยกันดับไฟ เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุของการเกิดไฟป่าในครั้งนี้เนื่องมาจากมีชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าและล่าสัตว์ ได้ลักลอบจุดไฟเผาป่า โดยไฟได้เผาป่าได้รับความเสียหายแล้วกว่า 500 ไร่


ที่มา: PPTV Online

CCDC : Climate Change Data Center