ภาคเหนือสุดสัปดาห์

10 มี.ค. 2562

วันนี้ (9 มีนาคม 2562)
[Live] 16.00 น. พบ กับ"ภาคเหนือสุดสัปดาห์" กับ"ทีมศูนย์ข่าวภาคเหนือ จ.เชียงใหม่"
...เด็กๆ และ เยาวชนรวมถึงประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ รวมตัวกัน ร่วมวาดภาพและเขียนจดหมาย รวมถึงทำธงสัญลักษณ์ เพื่อสื่อสารไปยังหน่วยงาน พรรคการเมือง สถานทูต สถานกงสุล ให้รับรู้ถึงปัญหาฝุ่นควันในจังหวัดเชียงใหม่ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกๆ ปี

https://www.facebook.com/tpbsnorth/videos/2047810925527953/


ที่มา: ThaiPBS North CCDC : Climate Change Data Center