ทวงคืนอากาศบริสุทธิ์-รู้สุ้ภัย

7 มี.ค. 2562

ทวงคืนอากาศบริสุทธิ์ 7 มี.ค.62 แม้ว่าช่วงนี้ห้ามเผาทุกจังหวัดภาคเหนือแล้ว แต่ก็ยังคงมีการเผาอย่างต่อเนื่อง ทำให้วันนี้ทั้งภาคเหนือและอีสานมีค่าฝุ่นพิษ PM2.5 เกินมาตรฐานเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ขณะที่ชาวลำปางเริ่มมาใช้ธงสีเตือนภัยฝุ่นพิษในชุมชนแล้ว

https://www.facebook.com/Rusuphi/videos/1168553143311807/


ที่มา: รู้สุ้ภัย

CCDC : Climate Change Data Center