ทวงอากาศบริสุทธ์- บ่ายโมง ตรงประเด็น

3 มี.ค. 2562

ชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน และตาก คือ 4 จังหวัดสุดท้าย ที่เริ่มต้น “มาตรการห้ามเผา 60 วัน” หลังจากที่ไทยได้เริ่มมีการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ.62 แต่ดูเหมือนจะมีเสียงสะท้อนว่า นี่เป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด เมื่อมีปรากฎการณ์ขึ้นป้ายขอ #ทวงอากาศบริสุทธ์ ในจังหวัดเชียงใหม่

https://www.facebook.com/1PMThaiPBS/videos/570572366780155/

ที่มา: บ่ายโมง ตรงประเด็น (www.thaipbs.or.th/1PM)