ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ

16 มี.ค. 2561

เชียงใหม่ 14 มี.ค.-นักวิจัยจากทุนวิจัย สกว. วิจัยถึงต้นตอของปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งจะเป็นฐานในการสร้างสรรค์นโยบายในการแก้ปัญหาให้ถูกจุด ซึ่งจะช่วยลดการเกิดมลพิษทางอากาศที่ส่งผลต่อสุขภาพร้ายแรงที่เป็นต้นเหตุของมะเร็งได้ .-สำนักข่าวไทยสํานักข่าวไทย TNAMCOT

http://www.tnamcot.com/kingrama9/view/5aa92055e3f8e420ab43ea09

CCDC : Climate Change Data Center