ค่าฝุ่น ใน จ.เชียงใหม่ กระทบต่อสุขภาพนานกว่า 4 สัปดาห์ - บ่ายโมง ตรงประเด็น

3 มี.ค. 2562

ค่าฝุ่น ใน จ.เชียงใหม่ ที่กระทบต่อสุขภาพนานกว่า 4 สัปดาห์ ทำให้ภาครัฐเริ่มถูกตั้งคำถามมากขึ้นว่ามีมาตรการที่เพียงพอหรือไม่ เพราะหากย้อนดูมาตรการของรัฐบาล และกรุงเทพมหานคร ในช่วงที่คนกรุงเผชิญกับโดมฝุ่น ก็พบว่า ในระยะเวลาที่เท่ากัน กทม.กลับมีการยกระดับการแก้ไขปัญหาจากระดับพื้นที่ขึ้น เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อรับมือกับฝุ่นอย่างเป็นระบบ และครอบคลุม กว่า จ.เชียงใหม่


https://www.facebook.com/1PMThaiPBS/videos/2115930065365702/


ที่มา: บ่ายโมง ตรงประเด็น (www.thaipbs.or.th/1PM)

CCDC : Climate Change Data Center