แจ้งติดตั้งเครื่อง

แนบรูปถ่าย

  • เครื่อง DustBoy ที่แสดงให้เห็นการติดตั้งที่ระดับความสูงอย่างน้อย 1.5 เมตร
  • สภาพแวดล้อมด้านซ้ายเครื่อง DustBoy
  • สภาพแวดล้อมด้านขวาเครื่อง DustBoy
  • สภาพแวดล้อมด้านหน้าเครื่อง DustBoy
แจ้งติดตั้งเครื่อง