รพ. แม่ระมาด จ. ตาก

Air Quality

-μg/m3

ไม่มีข้อมูล

- -

PM2.5 (μg/m3) Hourly
PM2.5 (μg/m3) Daily
PM2.5 TH AQI Daily

ค่าพยากรณ์ PM2.5 ล่วงหน้า

วันพฤหัสบดี (30 ก.ย. 64)
PM2.5 = 0-25 (μg/m3)
ดูข้อมูลรายชั่วโมง
วันศุกร์ (1 ต.ค. 64)
PM2.5 = 0-25 (μg/m3)
ดูข้อมูลรายชั่วโมง
วันเสาร์ (2 ต.ค. 64)
PM2.5 = 0-25 (μg/m3)
ดูข้อมูลรายชั่วโมง

ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย

สัญลักษณ์ AQI PM2.5
เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง : μg/m3
PM10
เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง : μg/m3
ความหมาย แนวทางการป้องกัน

Air Quality

-μg/m3

ไม่มีข้อมูล

- -

PM2.5 (μg/m3) Hourly
PM2.5 (μg/m3) Daily
PM2.5 US AQI Daily

ค่าพยากรณ์ PM2.5 ล่วงหน้า

วันศุกร์ (1 ต.ค. 64)
PM2.5 = 0-12 (μg/m3)
ดูข้อมูลรายชั่วโมง
วันเสาร์ (2 ต.ค. 64)
PM2.5 = 0-12 (μg/m3)
ดูข้อมูลรายชั่วโมง

Air Quality Index scale as defined by
the US-EPA 2016 standard