คุณมาร์ติน, รศ.ดร. เศรษฐ์ และคุณนที คั่นรายการใน TEDx 2019 Chiangmai ด้วยการพูดถึงเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ PM2.5