ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และ อ. ปิยบุตร แสงกนกกุล พรรคอนาคตใหม่ พูดถึง ปัญหาและทางแก้วิกฤตหมอกควันในภาคเหนือ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2561