รายงานประจำวัน วช.

รายงานค่าฝุ่น
ประวันจำวันวันที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 น.
29
วันอาทิตย์ ที่
20
มิถุนายน 2564
09:00 น.
6
5
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17
9
สำนักงานสาธารณสุข จ.พิษณุโลก
5
3
โรงพยาบาลอุ้มผาง จ. ตาก
1
2
กองทัพภาคที่ 1
5
3
สำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
11
13
ห้าแยกฉลอง จ.ภูเก็ต
6
8
ชุมชนหมู่ 5
บ้านเขามะกอก
จ. สระบุรี
3
4
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
5
6
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.7 นาปรัง จ.พะเยา
6
10
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
8
ศาลากลาง จ.อุบลราชธานี
3
8
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จ.ตราด
2
5
สำนักงานเทศบาลตำบลซำฆ้อ จ.ระยอง
26
35
สำนักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จ.สงขลา