รายงานประจำวัน วช.

รายงานค่าฝุ่น
ประวันจำวันวันที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 08:00 น.
28
วันอาทิตย์ ที่
20
มิถุนายน 2564
08:00 น.
4
5
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
9
สำนักงานสาธารณสุข จ.พิษณุโลก
4
3
โรงพยาบาลอุ้มผาง จ. ตาก
2
2
กองทัพภาคที่ 1
6
3
สำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
8
13
ห้าแยกฉลอง จ.ภูเก็ต
5
8
ชุมชนหมู่ 5
บ้านเขามะกอก
จ. สระบุรี
3
4
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
14
6
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.7 นาปรัง จ.พะเยา
11
12
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
7
ศาลากลาง จ.อุบลราชธานี
3
8
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จ.ตราด
5
5
สำนักงานเทศบาลตำบลซำฆ้อ จ.ระยอง
34
36
สำนักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จ.สงขลา