รายงานประจำวัน วช.

รายงานค่าฝุ่น
ประวันจำวันวันที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 07:00 น.
28
วันอาทิตย์ ที่
20
มิถุนายน 2564
07:00 น.
5
6
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
9
สำนักงานสาธารณสุข จ.พิษณุโลก
11
3
โรงพยาบาลอุ้มผาง จ. ตาก
2
2
กองทัพภาคที่ 1
6
4
สำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
14
13
ห้าแยกฉลอง จ.ภูเก็ต
5
9
ชุมชนหมู่ 5
บ้านเขามะกอก
จ. สระบุรี
4
4
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
9
6
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.7 นาปรัง จ.พะเยา
8
13
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
7
ศาลากลาง จ.อุบลราชธานี
1
8
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จ.ตราด
4
5
สำนักงานเทศบาลตำบลซำฆ้อ จ.ระยอง
45
36
สำนักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จ.สงขลา