รายงานประจำวัน วช.

รายงานค่าฝุ่น
ประวันจำวันวันที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 05:00 น.
29
วันอาทิตย์ ที่
20
มิถุนายน 2564
05:00 น.
4
6
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
9
สำนักงานสาธารณสุข จ.พิษณุโลก
4
3
โรงพยาบาลอุ้มผาง จ. ตาก
1
2
กองทัพภาคที่ 1
4
5
สำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
9
13
ห้าแยกฉลอง จ.ภูเก็ต
6
9
ชุมชนหมู่ 5
บ้านเขามะกอก
จ. สระบุรี
3
4
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
7
5
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.7 นาปรัง จ.พะเยา
19
17
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
7
ศาลากลาง จ.อุบลราชธานี
16
9
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จ.ตราด
5
5
สำนักงานเทศบาลตำบลซำฆ้อ จ.ระยอง
62
35
สำนักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จ.สงขลา