รายงานประจำวัน วช.

รายงานค่าฝุ่น
ประวันจำวันวันที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 04:00 น.
28
วันอาทิตย์ ที่
20
มิถุนายน 2564
04:00 น.
4
6
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
9
สำนักงานสาธารณสุข จ.พิษณุโลก
3
3
โรงพยาบาลอุ้มผาง จ. ตาก
2
3
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
5
สำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
9
13
ห้าแยกฉลอง จ.ภูเก็ต
4
9
ชุมชนหมู่ 5
บ้านเขามะกอก
จ. สระบุรี
4
4
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
8
5
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.7 นาปรัง จ.พะเยา
15
17
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
7
ศาลากลาง จ.อุบลราชธานี
16
8
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จ.ตราด
10
5
สำนักงานเทศบาลตำบลซำฆ้อ จ.ระยอง
49
30
สำนักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จ.สงขลา