รายงานประจำวัน วช.

รายงานค่าฝุ่น
ประวันจำวันวันที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 03:00 น.
29
วันอาทิตย์ ที่
20
มิถุนายน 2564
03:00 น.
4
6
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
9
สำนักงานสาธารณสุข จ.พิษณุโลก
3
3
โรงพยาบาลอุ้มผาง จ. ตาก
2
3
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
5
สำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
10
13
ห้าแยกฉลอง จ.ภูเก็ต
6
10
ชุมชนหมู่ 5
บ้านเขามะกอก
จ. สระบุรี
3
4
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
7
5
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.7 นาปรัง จ.พะเยา
14
12
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
7
ศาลากลาง จ.อุบลราชธานี
18
8
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จ.ตราด
8
4
สำนักงานเทศบาลตำบลซำฆ้อ จ.ระยอง
45
33
สำนักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จ.สงขลา