รายงานประจำวัน วช.

รายงานค่าฝุ่น
ประวันจำวันวันที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 20:00 น.
29
วันอาทิตย์ ที่
20
มิถุนายน 2564
20:00 น.
4
6
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
9
สำนักงานสาธารณสุข จ.พิษณุโลก
3
4
โรงพยาบาลอุ้มผาง จ. ตาก
2
2
กองทัพภาคที่ 1
5
4
สำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
9
11
ห้าแยกฉลอง จ.ภูเก็ต
9
7
ชุมชนหมู่ 5
บ้านเขามะกอก
จ. สระบุรี
4
3
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
8
6
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.7 นาปรัง จ.พะเยา
20
14
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
8
ศาลากลาง จ.อุบลราชธานี
5
7
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จ.ตราด
5
4
สำนักงานเทศบาลตำบลซำฆ้อ จ.ระยอง
14
31
สำนักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จ.สงขลา