รายงานประจำวัน วช.

รายงานค่าฝุ่น
ประวันจำวันวันที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 18:00 น.
29
วันอาทิตย์ ที่
20
มิถุนายน 2564
18:00 น.
6
6
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
9
สำนักงานสาธารณสุข จ.พิษณุโลก
2
4
โรงพยาบาลอุ้มผาง จ. ตาก
2
2
กองทัพภาคที่ 1
6
4
สำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
7
11
ห้าแยกฉลอง จ.ภูเก็ต
8
8
ชุมชนหมู่ 5
บ้านเขามะกอก
จ. สระบุรี
3
4
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
4
6
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.7 นาปรัง จ.พะเยา
4
11
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
8
ศาลากลาง จ.อุบลราชธานี
5
8
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จ.ตราด
4
4
สำนักงานเทศบาลตำบลซำฆ้อ จ.ระยอง
19
32
สำนักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จ.สงขลา