รายงานประจำวัน วช.

รายงานค่าฝุ่น
ประวันจำวันวันที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 13:00 น.
28
วันอาทิตย์ ที่
20
มิถุนายน 2564
13:00 น.
16
6
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
9
สำนักงานสาธารณสุข จ.พิษณุโลก
3
4
โรงพยาบาลอุ้มผาง จ. ตาก
1
2
กองทัพภาคที่ 1
3
3
สำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
7
12
ห้าแยกฉลอง จ.ภูเก็ต
7
8
ชุมชนหมู่ 5
บ้านเขามะกอก
จ. สระบุรี
3
4
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2
6
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.7 นาปรัง จ.พะเยา
N/A
N/A
N/A
7
8
ศาลากลาง จ.อุบลราชธานี
6
8
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จ.ตราด
6
5
สำนักงานเทศบาลตำบลซำฆ้อ จ.ระยอง
7
31
สำนักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จ.สงขลา