รายงานประจำวัน วช.

รายงานค่าฝุ่น
ประวันจำวันวันที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 01:00 น.
29
วันอาทิตย์ ที่
20
มิถุนายน 2564
01:00 น.
4
6
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
9
สำนักงานสาธารณสุข จ.พิษณุโลก
3
3
โรงพยาบาลอุ้มผาง จ. ตาก
3
3
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1
6
สำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
9
13
ห้าแยกฉลอง จ.ภูเก็ต
4
10
ชุมชนหมู่ 5
บ้านเขามะกอก
จ. สระบุรี
3
4
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
6
4
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.7 นาปรัง จ.พะเยา
11
11
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
8
ศาลากลาง จ.อุบลราชธานี
15
6
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จ.ตราด
2
4
สำนักงานเทศบาลตำบลซำฆ้อ จ.ระยอง
38
34
สำนักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จ.สงขลา