รายงานประจำวัน วช.

รายงานค่าฝุ่น
ประวันจำวันวันที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 00:00 น.
28
วันอาทิตย์ ที่
20
มิถุนายน 2564
00:00 น.
3
6
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
9
สำนักงานสาธารณสุข จ.พิษณุโลก
3
3
โรงพยาบาลอุ้มผาง จ. ตาก
1
2
กองทัพภาคที่ 1
2
6
สำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
8
13
ห้าแยกฉลอง จ.ภูเก็ต
8
10
ชุมชนหมู่ 5
บ้านเขามะกอก
จ. สระบุรี
2
4
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
7
4
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.7 นาปรัง จ.พะเยา
13
11
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
8
ศาลากลาง จ.อุบลราชธานี
13
6
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จ.ตราด
2
4
สำนักงานเทศบาลตำบลซำฆ้อ จ.ระยอง
52
36
สำนักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จ.สงขลา