สถานการณ์หมอกควันในช่วง 7 วันที่ผ่านมา

กราฟเปรียบเทียบสถานการณ์หมอกควัน

ข้อมูลคุณภาพอากาศจากเครื่องวัดฝุ่นขนาดเล็ก DustBoy 24 ชั่วโมง (11 พ.ย. 2562 05:00 น. - 12 พ.ย. 2562 4:00 น.)

level-dustboy
DustBoy Alias Location ค่าฝุ่น (ug/m3) PM2.5 AQI
10A65ABF713C โรงพยาบาลอุ้มผาง / Umphang Hospital, Tak - -
14A25ABF713C ไดอาน่าคอมเพล็กซ์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ / Diana Complex Shopping Center - -
18A15ABF713C โรงพยาบาลเชียงม่วน / Chiang Muan Hospital, Phayao - -
18A65ABF713C โรงพยาบาลแพร่ / Phrae Hospital - -
1CA15ABF713C สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด / Roiet Provincial Health Office - -
1CA35ABF713C ศูนย์การเรียนรู้ ม. มหิดล (ศาลายา) / Mahidol Learning Center, Mahidol University (Salaya) - -
1CA45ABF713C สำนักงานเทศบาลตำบลปริก / Prik Municipality, Songkhla - -
1CA55ABF713C รพ.สต.ต่อแพ / Toapar (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
1D3011334FC4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา / Phayao Provincial Health Office - -
212A11334FC4 โรงพยาบาลวังชิ้น - -
213D11334FC4 หนองแหน2 อ.พนมสารคราม จ.ฉะเชิงเทรา - -
24A25ABF713C มหาวิทยาลัยนเรศวร (สระบุรี) - -
2CA25ABF713C โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ / Nong Muang Khai Hospital, Phrae - -
30A15ABF713C สำนักงานอธิการบดี ม. มหิดล (ศาลายา) / Office of The President Mahidol University (Salaya) - -
30A35ABF713C สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ - -
30A55ABF713C โรงพยาบาลพะเยา - -
313D11334FC4 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแก / Kaeng Kae Sub District Administration Organization, Mahasarakham - -
34A65ABF713C โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองห้อง - -
3533111334FC4 สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ - -
353511334FC4 โรงพยาบาลสอง / Song Hospital, Phrae - -
3CA35ABF713C เทศบาลตำบลกุดน้ำใส - -
3CA45ABF713C ลีการ์เด้นท์พล่าซ่าหาดใหญ่ / Lee Gardens Plaza Hatyai - -
40705ABF713C โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบ้านหนองนาสร้าง / Nong Na Sang (Sub-district Health Promoting Hospita - -
40A65ABF713C โรงพยาบาลกุฉินารายณ์ - -
44A45ABF713C รพ.สต. ผาคัน - -
48A25ABF713C รพ.สต.สะเอียบ - -
48A65ABF713C สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกมลาไสย - -
4A35ABF713C สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน / Maehongson Provincial Public Health Office - -
4A55ABF713C โรงพยาบาลสวรรคโลก / Sawankhalok Hospital, Sukhothai - -
4CA25ABF713C สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มฟล. / Information Technology (MFU) - -
4CA45ABF713C โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช / King Taksin Hospital, Tak - -
4CB59BF713C โรงพยาบาลบ้านตาก / Bantak Hospital, Tak - -
50A45ABF713C โรงพยาบาลท่าสองยาง - -
513F11334FC4 เทศบาลนครขอนแก่น / Khonkaen Municipality - -
54A25ABF713C รพ.สต.เมืองน้อย - -
5C5E5ABF713C สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง - -
615ABF713C เทศบาลตำบลท่าพระ / Thapra Municipality, Khonkaen - -
64A65ABF713C มหาวิทยาลัยนเรศวร (สระบุรี) - -
68705ABF713C สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง - -
68A25ABF713C รพ.สต.น้ำดิบ / Namdip (Sub-district Health Promoting Hospital), Maehongson - -
68A45ABF713C รพ.สต. บ้านกองก๋อย / BAN KONG KOI TAMBON HEALTH PROMOTING HOSPITAL, Maehongson - -
6CA15ABF713C รพ.สต. บ้านเวียง / Banwiang (Sub-district Health Promoting Hospital), Phrae - -
70A25ABF713C โรงพยาบาลแม่ลาน้อย / Mae La Noi Hospital, Maehongson - -
70A55ABF713C สํานักงานเทศบาลเมืองกันตัง - -
793B11334FC4 โรงพยาบาลวิเชียรบุรี/ Wichianburi Hospital, Petchabun - -
7C745ABF713C สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ - -
7CA55ABF713C รพ.สต.ป่าแดง / Pha Dang (Sub-district Health Promoting Hospital), Phrae - -
80A25ABF713C โรงพยาบาลน้ำปาด / Nampad Hospital, Uttaradit - -
84A25ABF713C รพ. ร้องกวาง / Rong Kwang Hospital, Phrae - -
88A25ABF713C โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย - -
8CA35ABF713C มหาวิทยาลัยนเรศวร (พิษณุโลก) - -
8D3F11334FC4 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม / Division of Physical systems and Environment Mahidol university - -
90A55ABF713C เทศบาลตำบลโคกสูง / Koksung Subdistrict Municipality, Roiet - -
94A35ABF713C โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ / Srisangwan Hospital, Maehongson - -
993411334FC4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแก่นคูณ - -
9CA65ABF713C รพ.สต. ไทรย้อย อ.เด่นชัย / Sai Yoi (Sub-district Health Promoting Hospital), Phrae - -
A05759BF713C โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย / Den Chai Crown Prince Hospital - -
A4A35ABF713C โรงพยาบาลสูงเม่น / Sung Men Hospital, Prae - -
A53711334FC4 สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ / Hatyai City Municipality - -
A93511334FC4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก่างิ้ว - -
ACA45ABF713C รพ.สต.สบสาย - -
ACD359BF7125 มหาวิทยาลัยขอนแก่น - -
AIS-NB-IoT-001 บ. เอไอเอ เชียงใหม่ / AIA, Chiang Mai 71.62 154
B0A05ABF713C โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ - -
B14311334FC4 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ - -
B4A05ABF713C สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย / Sukhothai Provincial Health Office - -
B4A35ABF713C สํานักงานเทศบาลนครสงขลา / Songkhla Municipality - -
B4A554BF713C โรงพยาบาลพิชัย / Pichai Hospital, Uttaradit - -
B8A45ABF713C โรงพยาบาลปง / Pong Hospital, Phayao - -
B8A55ABF713C โรงพยาบาลแม่สอด / Maesot Hospital - -
BCA15ABF713C รพ.สต.แม่ลาหลวง - -
C0A25ABF713C โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน / Thanyarak Maehongson Hospital - -
C4A35ABF713C องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง / Nuea Muang Sub-district Administration Organization - -
C847FFA4AE30 เทศบาลเมืองมหาสารคาม - -
C8A55ABF713C สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ / Petchabun Provincial Public Health Office - -
C93F11334FC4 รพ.สต.ทุ่งแค้ว / Thung Khaeo (Sub-district Health Promoting Hospital), Phrae - -
CA15ABF713C องค์การบริหารส่วนตำบเมืองเพีย - -
CCA05ABF713C โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) / Hatyai Municipality School 6 - -
CD4A11334FC4 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้ / Dok Khum Tai Public Health Office, Phayao - -
D0A15ABF713C โรงพยาบาลเชียงคำ / Chiangkham Hospital, Phayao - -
D1EC10334FC4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ - -
D4A15ABF713C โรงพยาบาลจุน - -
D8A05ABF713C สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว - -
DBP20190002 มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่ - -
DBP20190003 ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง / Rd Cons Route no.121 section1 S1 89.18 197
DBP20190004 ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง / Rd Cons Route no.121 section1 S2 50.62 101
DBP20190005 ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง / Rd Cons Route no.121 section1 S3 50.27 100
DBP20190006 ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง / Rd Cons Route no.121 section1 S4 50.84 101
DBP20190007 ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง / Rd Cons Route no.121 section1 S5 39.43 55
DBP20190008 ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) / Highway 107 (Don Kaeo Tunnel) S1 43.21 71
DBP20190009 ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) / Highway 107 (Don Kaeo Tunnel) S2 41.52 67
DBP20190010 ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) Highway 107 (Don Kaeo Tunnel) S3 43.22 71
DBP20190011 ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) / Highway 107 (Don Kaeo Tunnel) S4 43.99 76
DBP20190012 ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) / Highway 107 (Don Kaeo Tunnel) S5 43.03 71
DBP20190013 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง - -
DBP20190014 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง - -
DBP20190015 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่) - -
DBP20190016 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่) 32.10 39
DBP20190017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงราย) / Rajamangala University of Technology Lanna Chiangrai 29.30 33
DBP20190018 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม - -
DBP20190019 มหาวิทยาลัยพะเยา - -
DBP20190020 มหาวิทยาลัยพะเยา - -
DBP20190021 มหาวิทยาลัยพะเยา - -
DBP20190022 มหาวิทยาลัยพะเยา - -
DBP20190023 มหาวิทยาลัยพะเยา - -
DCA35ABF713C ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น / Regional Health Promotion center 7, KhonKaen - -
DD3111334FC4 สำนักงานเทศบาลนครยะลา - -
DustBoy CC001 หอการค้าเชียงใหม่ / Chiang Mai Chamber of Commerce 48.27 92
DustBoy CC002 บ้านพักคนชราธรรมปกรณ์ / T. Phra Sing, Chiang Mai 56.67 116
DustBoy CC003 สวนบวกหาด ชม. / Suanbuakhad CNX (NB-IoT) - -
DustBoy CC005 เชียงใหม่ไนท์บาร์ซาร์ / Chiang Mai Night Bazaar 39.95 59
DustBoy DBV2001 รพ. กรุงเทพระยอง 1 / Bangkok-Rayong Hospital 1 33.87 43
DustBoy DBV2002 รพ. กรุงเทพระยอง 2 / Bangkok-Rayong Hospital 2 49.36 96
DustBoy H001 รพ. นครพิงค์ / Nakornping Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H002 รพ. สันทราย / Sansai Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H003 รพ. ดอยสะเก็ด / Doi Saket Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H004 รพ. สันกำแพง / San Kamphaeng Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H005 รพ. แม่ออน / Mae on Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H006 รพ. สารภี / Sarapee Hospital, Chiang Mai 69.06 147
DustBoy H007 รพ. หางดง / Hang Dong Hospital, Chiang Mai 42.42 67
DustBoy H008 รพ. สะเมิง / Samoeng Hospital, Chiang Mai 42.85 71
DustBoy H009 รพ. สันป่าตอง / Sanpatong Hospital, Chiang Mai 43.04 71
DustBoy H010 รพ. แม่วาง / Mae Wang Hospital, Chiang Mai 18.30 18
DustBoy H011 รพ. ดอยหล่อ / Doi Lo Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H012 สสอ. จอมทอง / Chomthong Public Health Office, Chiang Mai 43.16 71
DustBoy H013 รพ. ฮอด / Hod Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H014 รพ. ดอยเต่า / Doi Tao Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H015 รพ. อมก๋อย / Omkoi Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H016 รพ. เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา / Debaratana Hospital, Chiang Mai 37.99 51
DustBoy H017 รพ. วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา / Watchan Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H018 รพ. แม่แตง / Maetang Hospital, Chiang Mai 45.83 84
DustBoy H019 รพ. พร้าว / Phrao Hospital, Chiang Mai 34.95 46
DustBoy H020 สสอ. เชียงดาว / Chiang Dao Public Heath Office, Chiang Mai - -
DustBoy H021 รพ. เวียงแหง / Wiang Haeng Hospital, Chiang Mai 25.58 26
DustBoy H022 รพ. ไชยปราการ / Chai Prakan Hospital, Chiang Mai 42.38 67
DustBoy H023 รพ. ฝาง / Fang Hospital, Chiang Mai 27.96 30
DustBoy H024 สนง. สาธารณสุข อ. แม่อาย / Mae Ai Public Heath Office, Chiang Mai - -
DustBoy H025 รพ. ส่งเสริมสุขภาพ เขต 1 / Health Promoting Hospital 1, Chiang Mai - -
DustBoy002 Between Cafe, ต. แม่แรม / Mae Ram, Chiang Mai - -
DustBoy005 ต. ป่าแดด / Innovative Village, T. Pa Dad, Chiang Mai 72.81 157
DustBoy006 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แคมปัสแม่เหียะ / Chiang Mai University (Mae Hia Campus) - -
DustBoy008 กรีนพีซประเทศไทย / Greenpeace, Saphan Khwai, BKK - -
DustBoy009 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร E3A-Building / Information Technology, Mae Fah Luang University - -
DustBoy010 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ / NRCT 42.35 67
DustBoy011 Cafe My Day Off เชียงดาว / Chiang doa, Chiang Mai - -
DustBoy039 มูลนิธิทรัพยากรธรรมชาติและสิ่่งแวดล้อม (น้ำรี) / Nam Ree, Nan 18.83 19
DustBoy040 มูลนิธิเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (น้ำช้าง) / Nam Chang, Nan - -
DustBoy042 รพ. เวชศาสตร์เขตร้อน / Hospital for Tropical Disease, BKK 38.99 55
DustBoy043 PhaNomPhen1 - -
DustBoy044 PhaNomPhen2 - -
DustBoy045 HoChiMinh1 - -
DustBoy046 HoChiMinh2 58.61 121
DustBoy048 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) / TSRI 47.07 88
DustBoy050 เครือสหพัฒน์ลำพูน / Sahapat Group Industrial Park Lamphun 38.55 55
DustBoy051 รพ. แม่ระมาด / Mae Ramat Hospital, Tak 41.77 67
DustBoy052 โรงพยาบาลสามเงา​ / Samngao Hospital, Tak 0.09 0
DustBoy055 รพ. สอง / Song Hospital, Phrae - -
DustBoy056 รพ. วังชิ้น / Wang Chin Hospital, Phrae - -
DustBoy057 รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์ / Chiang Rai Prachanukroh Hospital - -
DustBoy058 รพ. ปางมะผ้า / Pangmapha Hospital, Mae Hong Son 22.70 23
DustBoy059 รพ. ขุนยวม / Khunyuam Hospital, Mae Hong Son 26.62 28
DustBoy065 รพ. ปาย / Pai Hospital, Mae Hong Son 32.13 39
DustBoy067 รพ. แม่สะเรียง / Mae Sariang Hospital, Mae Hong Son 24.90 25
DustBoy068 รพ. สบเมย / Sop Moei Hospital, Mae Hong Son 19.42 19
DustBoy069 รพ. บ้านหลวง / Banluang Hospital, Nan - -
DustBoy071 รพ. นาหมื่น / Na Muen Hospital, Nan - -
DustBoy072 ทต. ปัว / Pua Sub District Municipal Office, Nan - -
DustBoy077 รพ.สต. อรุโณทัย ต. เมืองนะ / Arunothai (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
DustBoy078 รพ.สต. บ้านแม่แฮเหนือ / Mae Hae Nuea (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
DustBoy079 รพ.สต. แม่ซา / Mae Sa (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
DustBoy080 รพ.สต. บ้านปางมะเยา / Banpangmayao (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
DustBoy081 รพ.สต. แม่นาจร / Mae Nachon (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
DustBoy082 อบต. กองแขก / Kong Khaek (Sub-district Administrative Organization) 21.67 22
DustBoy083 ทต. ปิงโค้ง / Pingkhong (Sub-district Municipality) 22.65 23
DustBoy084 ทต. เมืองนะ / Muang Na (Sub-district Municipality) 23.51 24
DustBoy085 รพ.สต. เกาะช้าง อ.แม่สาย / Koh Chang (Sub-district Health Promoting Hospital) Maesai - -
DustBoy087 เทศบาลตำบลพิชัย / Pichai Municipality, Lampang 36.65 50
DustBoy088 สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. / RIHES CMU 39.14 55
DustBoy092 รร. ยุพราช / Yupparaj Wittayalai School, Chiang Mai 41.37 63
DustBoy093 ม. สุขภาพ ลาว 1 / University of Health Science 1, Laos - -
DustBoy094 ม. สุขภาพ ลาว 2 / University of Health Science 2, Laos - -
DustBoy095 มูลนิธิน้ำโขง-ตองยี พม่า / Nump khone Foundation, Myanmar - -
DustBoy100 ม. สุขภาพ ลาว 3 / University of Health Science 3, Laos - -
DustBoy104 สถานีอุตุนิยมวิทยา ลำพูน / Lamphun Meteorological Station - -
DustBoy105 ศาลากลาง จ. ลำพูน / Lamphun City Hall 24.46 24
DustBoy106 ม. ราชมงคลล้านนา / Rajamangala University of Technology Lanna - -
DustBoy108 รร. เรยีนาเชลีวิทยาลัย / Regina Coeli College 58.58 121
DustBoy109 คณะบริหารธุรกิจ มช. / Faculty of Business Administration (CMU) 56.65 116
DustBoy110 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ / Foundation for Children with Disabilities (BKK) 52.22 104
DustBoy115 ศูนย์วิจัยปลาสเตอร์ พนมเปญ กัมพูชา / Institut Pasteur du Cambodge, Phnom Penh, Cambodia 46.26 84
DustBoy118 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช / Walailak University, Nakhon Si Thammarat 40.50 63
E4A15ABF713C สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม - -
E53611334FC4 รพ.สต.นาปู่ป้อม / Na Pu Pom (Sub-district Health Promoting Hospital), Maehongson - -
ECA15ABF713C โรงพยาบาลวังเจ้า / Wangchao Hospital, Tak - -
F0A35ABF713C กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) - -
F4A35ABF713C เทศบาลตำบลลำน้ำพอง / Lumnampong Subdistrict Municipality, Khonkaen - -
F4A45ABF713C โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กา - -
F53011334FC4 รพ.สต. หมอกจำแป่ / Mog Jum Pae (Sub-district Health Promoting Hospital), Mae hong son - -
F94711334FC4 รพ.สต. วังลึก - -
F95910334FC4 โรงพยาบาลพบพระ / Phobphra Hospital, Tak - -
FCA25ABF713C โรงพยาบาลหนองเรือ / Nong Ruea Hospital, Khonkaen - -
FCA55ABF713C โรงพยาบาลลอง - -
FCB859BF713C ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก / Health Promotion Center 2, Phitsanulok - -
N-002 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต - -
N-011 มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) - -
N-012 เทศบาลนครนนทบุรี - -
N-013 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา( ดอยสะเก็ด) - -
N-014 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสมเด็จ / Somdet Public Health Office, Kalasin - -
N-015 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ / Kalasin Provincial Public Health Office - -
N-016 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุฉินารายณ์ - -
N-017 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี / Health Promotion Center Region 8 Udonthani - -
N-018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี - -
N-019 โรงพยาบาลอุดรธานี / Udonthani hospital - -
N-020 โรงพยาบาลกุมภวาปี - -
N-021 โรงพยาบาลหนองหาน / Nonghan Hospital, Udon - -
N-022 โรงพยาบาลบ้านผือ / Banpue Hospital / Udon - -
N-023 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) - -
N-024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ - -
N-025 โรงพยาบาลศรีวิไล / Sriwilai Hospital - -
N-026 โรงพยาบาลโซ่พิสัย - -
N-027 โรงพยาบาลบึงโขงหลง - -
N-028 โรงพยาบาลหนองคาย - -
N-029 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ / Thabo Hospital, Nongkhai - -
N-030 สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย - -
N-031 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนพิสัย - -
N-032 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย - -
N-033 โรงพยาบาลวังสะพุง / Wangsaphung Hospital, Loei - -
N-034 โรงพยาบาลผาขาว / Phakao Hospital, Loei - -
N-035 โรงพยาบาลปากชม - -
N-036 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย - -
N-037 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม / Thatphanom Crown Prince Hospital - -
N-038 โรงพยาบาลนครพนม - -
N-039 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวินพระบาท - -
N-040 สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู / Nongbualumphu Provincial Health Office - -
N-041 โรงพยาบาลนากลาง - -
N-042 โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร / Phraarjanban Tanakaro Hospital, Sakon nakhon - -
N-043 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร / Sakon Nakhon Provincial Public Health Office - -
N-044 โรงพยาบาลสกลนคร - -
N-045 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ - -
N-046 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร - -
N-047 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา - -
N-048 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี / Regioanl Health Promotion Center 10, Ubonratchathani - -
N-049 โรงพยาบาลสำโรง / Samrong Hospital, Ubon - -
N-050 โรงพยาบาลวารินชําราบ - -
N-051 โรงพยาบาลเดชอุดม - -
N-052 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ - -
N-053 โรงพยาบาลน้ำยืน / Namyuen hospital, Ubon - -
N-054 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม / DETUDOM CROWN PRINCE HOSPITAL, Ubon - -
N-055 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี - -
N-056 เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ - -
N-057 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ / Amnatcharoen Provicial Health Office - -
N-059 โรงพยาบาลกุดชุม / Kudchum Hospital, Yasothon - -
N-060 โรงพยาบาลค้อวัง / Khowang Hospital, Yasothon - -
N-061 โรงพยาบาลคําเขื่อนแก้ว - -
N-064 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคม ยโสธร / Bannikhom (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
N-065 โรงพยาบาลมุกดาหาร - -
N-066 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าหมี - -
N-067 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ / Sisaket Provicial Health Office - -
N-068 นครหลวงเวียงจันทน์ - -
N-069 นครหลวงเวียงจันทน์ / Vientiane - -
N-070 นครหลวงเวียงจันทน์ - -
N-071 โรงพยาบาลวานรนิวาส - -
N-072 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำปลีก - -
N-074 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนดู่ - -
N-075 โรงพยาบาลมหาชนะชัย / Maha Chanachai Hospital, Yasothon - -
N-076 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเจริญ - -
N-077 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแซง - -
N-078 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังคม - -
N-079 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติตำบลเฝ้าไร่ - -
N-080 โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ - -
N-081 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทอง - -
N-082 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัตนวาปี - -
N-083 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระใคร - -
N-085 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา / Loengnoktha Crown Prince Hospital, Yasothon - -
N-086 โรงพยาบาลไทยเจริญ - -
N-087 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร - -
True-NB-IoT-001 True Regional Office จุดที่ 2 66.40 139
True-NB-IoT-003 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. / Faculty of Engineering (CMU) 47.25 88
level-dustboy
DustBoy Alias Location ค่าฝุ่น (ug/m3) PM10 AQI
10A65ABF713C โรงพยาบาลอุ้มผาง / Umphang Hospital, Tak - -
14A25ABF713C ไดอาน่าคอมเพล็กซ์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ / Diana Complex Shopping Center - -
18A15ABF713C โรงพยาบาลเชียงม่วน / Chiang Muan Hospital, Phayao - -
18A65ABF713C โรงพยาบาลแพร่ / Phrae Hospital - -
1CA15ABF713C สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด / Roiet Provincial Health Office - -
1CA35ABF713C ศูนย์การเรียนรู้ ม. มหิดล (ศาลายา) / Mahidol Learning Center, Mahidol University (Salaya) - -
1CA45ABF713C สำนักงานเทศบาลตำบลปริก / Prik Municipality, Songkhla - -
1CA55ABF713C รพ.สต.ต่อแพ / Toapar (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
1D3011334FC4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา / Phayao Provincial Health Office - -
212A11334FC4 โรงพยาบาลวังชิ้น - -
213D11334FC4 หนองแหน2 อ.พนมสารคราม จ.ฉะเชิงเทรา - -
24A25ABF713C มหาวิทยาลัยนเรศวร (สระบุรี) - -
2CA25ABF713C โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ / Nong Muang Khai Hospital, Phrae - -
30A15ABF713C สำนักงานอธิการบดี ม. มหิดล (ศาลายา) / Office of The President Mahidol University (Salaya) - -
30A35ABF713C สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ - -
30A55ABF713C โรงพยาบาลพะเยา - -
313D11334FC4 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแก / Kaeng Kae Sub District Administration Organization, Mahasarakham - -
34A65ABF713C โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองห้อง - -
3533111334FC4 สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ - -
353511334FC4 โรงพยาบาลสอง / Song Hospital, Phrae - -
3CA35ABF713C เทศบาลตำบลกุดน้ำใส - -
3CA45ABF713C ลีการ์เด้นท์พล่าซ่าหาดใหญ่ / Lee Gardens Plaza Hatyai - -
40705ABF713C โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบ้านหนองนาสร้าง / Nong Na Sang (Sub-district Health Promoting Hospita - -
40A65ABF713C โรงพยาบาลกุฉินารายณ์ - -
44A45ABF713C รพ.สต. ผาคัน - -
48A25ABF713C รพ.สต.สะเอียบ - -
48A65ABF713C สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกมลาไสย - -
4A35ABF713C สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน / Maehongson Provincial Public Health Office - -
4A55ABF713C โรงพยาบาลสวรรคโลก / Sawankhalok Hospital, Sukhothai - -
4CA25ABF713C สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มฟล. / Information Technology (MFU) - -
4CA45ABF713C โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช / King Taksin Hospital, Tak - -
4CB59BF713C โรงพยาบาลบ้านตาก / Bantak Hospital, Tak - -
50A45ABF713C โรงพยาบาลท่าสองยาง - -
513F11334FC4 เทศบาลนครขอนแก่น / Khonkaen Municipality - -
54A25ABF713C รพ.สต.เมืองน้อย - -
5C5E5ABF713C สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง - -
615ABF713C เทศบาลตำบลท่าพระ / Thapra Municipality, Khonkaen - -
64A65ABF713C มหาวิทยาลัยนเรศวร (สระบุรี) - -
68705ABF713C สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง - -
68A25ABF713C รพ.สต.น้ำดิบ / Namdip (Sub-district Health Promoting Hospital), Maehongson - -
68A45ABF713C รพ.สต. บ้านกองก๋อย / BAN KONG KOI TAMBON HEALTH PROMOTING HOSPITAL, Maehongson - -
6CA15ABF713C รพ.สต. บ้านเวียง / Banwiang (Sub-district Health Promoting Hospital), Phrae - -
70A25ABF713C โรงพยาบาลแม่ลาน้อย / Mae La Noi Hospital, Maehongson - -
70A55ABF713C สํานักงานเทศบาลเมืองกันตัง - -
793B11334FC4 โรงพยาบาลวิเชียรบุรี/ Wichianburi Hospital, Petchabun - -
7C745ABF713C สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ - -
7CA55ABF713C รพ.สต.ป่าแดง / Pha Dang (Sub-district Health Promoting Hospital), Phrae - -
80A25ABF713C โรงพยาบาลน้ำปาด / Nampad Hospital, Uttaradit - -
84A25ABF713C รพ. ร้องกวาง / Rong Kwang Hospital, Phrae - -
88A25ABF713C โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย - -
8CA35ABF713C มหาวิทยาลัยนเรศวร (พิษณุโลก) - -
8D3F11334FC4 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม / Division of Physical systems and Environment Mahidol university - -
90A55ABF713C เทศบาลตำบลโคกสูง / Koksung Subdistrict Municipality, Roiet - -
94A35ABF713C โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ / Srisangwan Hospital, Maehongson - -
993411334FC4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแก่นคูณ - -
9CA65ABF713C รพ.สต. ไทรย้อย อ.เด่นชัย / Sai Yoi (Sub-district Health Promoting Hospital), Phrae - -
A05759BF713C โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย / Den Chai Crown Prince Hospital - -
A4A35ABF713C โรงพยาบาลสูงเม่น / Sung Men Hospital, Prae - -
A53711334FC4 สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ / Hatyai City Municipality - -
A93511334FC4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก่างิ้ว - -
ACA45ABF713C รพ.สต.สบสาย - -
ACD359BF7125 มหาวิทยาลัยขอนแก่น - -
AIS-NB-IoT-001 บ. เอไอเอ เชียงใหม่ / AIA, Chiang Mai 75.34 46.12
B0A05ABF713C โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ - -
B14311334FC4 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ - -
B4A05ABF713C สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย / Sukhothai Provincial Health Office - -
B4A35ABF713C สํานักงานเทศบาลนครสงขลา / Songkhla Municipality - -
B4A554BF713C โรงพยาบาลพิชัย / Pichai Hospital, Uttaradit - -
B8A45ABF713C โรงพยาบาลปง / Pong Hospital, Phayao - -
B8A55ABF713C โรงพยาบาลแม่สอด / Maesot Hospital - -
BCA15ABF713C รพ.สต.แม่ลาหลวง - -
C0A25ABF713C โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน / Thanyarak Maehongson Hospital - -
C4A35ABF713C องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง / Nuea Muang Sub-district Administration Organization - -
C847FFA4AE30 เทศบาลเมืองมหาสารคาม - -
C8A55ABF713C สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ / Petchabun Provincial Public Health Office - -
C93F11334FC4 รพ.สต.ทุ่งแค้ว / Thung Khaeo (Sub-district Health Promoting Hospital), Phrae - -
CA15ABF713C องค์การบริหารส่วนตำบเมืองเพีย - -
CCA05ABF713C โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) / Hatyai Municipality School 6 - -
CD4A11334FC4 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้ / Dok Khum Tai Public Health Office, Phayao - -
D0A15ABF713C โรงพยาบาลเชียงคำ / Chiangkham Hospital, Phayao - -
D1EC10334FC4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ - -
D4A15ABF713C โรงพยาบาลจุน - -
D8A05ABF713C สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว - -
DBP20190002 มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่ - -
DBP20190003 ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง / Rd Cons Route no.121 section1 S1 109.19 86.49
DBP20190004 ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง / Rd Cons Route no.121 section1 S2 60.88 34.07
DBP20190005 ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง / Rd Cons Route no.121 section1 S3 57.42 31.18
DBP20190006 ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง / Rd Cons Route no.121 section1 S4 58.92 32.43
DBP20190007 ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง / Rd Cons Route no.121 section1 S5 47.86 23.93
DBP20190008 ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) / Highway 107 (Don Kaeo Tunnel) S1 52.25 26.88
DBP20190009 ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) / Highway 107 (Don Kaeo Tunnel) S2 50.63 25.53
DBP20190010 ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) Highway 107 (Don Kaeo Tunnel) S3 53.01 27.51
DBP20190011 ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) / Highway 107 (Don Kaeo Tunnel) S4 54.36 28.63
DBP20190012 ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) / Highway 107 (Don Kaeo Tunnel) S5 54.14 28.45
DBP20190013 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง - -
DBP20190014 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง - -
DBP20190015 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่) - -
DBP20190016 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่) 36.63 18.32
DBP20190017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงราย) / Rajamangala University of Technology Lanna Chiangrai 33.82 16.91
DBP20190018 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม - -
DBP20190019 มหาวิทยาลัยพะเยา - -
DBP20190020 มหาวิทยาลัยพะเยา - -
DBP20190021 มหาวิทยาลัยพะเยา - -
DBP20190022 มหาวิทยาลัยพะเยา - -
DBP20190023 มหาวิทยาลัยพะเยา - -
DCA35ABF713C ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น / Regional Health Promotion center 7, KhonKaen - -
DD3111334FC4 สำนักงานเทศบาลนครยะลา - -
DustBoy CC001 หอการค้าเชียงใหม่ / Chiang Mai Chamber of Commerce 60.22 33.52
DustBoy CC002 บ้านพักคนชราธรรมปกรณ์ / T. Phra Sing, Chiang Mai 73.08 44.23
DustBoy CC003 สวนบวกหาด ชม. / Suanbuakhad CNX (NB-IoT) - -
DustBoy CC005 เชียงใหม่ไนท์บาร์ซาร์ / Chiang Mai Night Bazaar 45.62 22.81
DustBoy DBV2001 รพ. กรุงเทพระยอง 1 / Bangkok-Rayong Hospital 1 35.58 17.79
DustBoy DBV2002 รพ. กรุงเทพระยอง 2 / Bangkok-Rayong Hospital 2 51.37 26.14
DustBoy H001 รพ. นครพิงค์ / Nakornping Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H002 รพ. สันทราย / Sansai Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H003 รพ. ดอยสะเก็ด / Doi Saket Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H004 รพ. สันกำแพง / San Kamphaeng Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H005 รพ. แม่ออน / Mae on Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H006 รพ. สารภี / Sarapee Hospital, Chiang Mai 102.83 78.54
DustBoy H007 รพ. หางดง / Hang Dong Hospital, Chiang Mai 44.43 22.22
DustBoy H008 รพ. สะเมิง / Samoeng Hospital, Chiang Mai 45.77 22.89
DustBoy H009 รพ. สันป่าตอง / Sanpatong Hospital, Chiang Mai 45.36 22.68
DustBoy H010 รพ. แม่วาง / Mae Wang Hospital, Chiang Mai 19.31 9.66
DustBoy H011 รพ. ดอยหล่อ / Doi Lo Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H012 สสอ. จอมทอง / Chomthong Public Health Office, Chiang Mai 57.48 31.23
DustBoy H013 รพ. ฮอด / Hod Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H014 รพ. ดอยเต่า / Doi Tao Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H015 รพ. อมก๋อย / Omkoi Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H016 รพ. เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา / Debaratana Hospital, Chiang Mai 77.70 48.08
DustBoy H017 รพ. วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา / Watchan Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H018 รพ. แม่แตง / Maetang Hospital, Chiang Mai 49.21 24.61
DustBoy H019 รพ. พร้าว / Phrao Hospital, Chiang Mai 37.30 18.65
DustBoy H020 สสอ. เชียงดาว / Chiang Dao Public Heath Office, Chiang Mai - -
DustBoy H021 รพ. เวียงแหง / Wiang Haeng Hospital, Chiang Mai 41.36 20.68
DustBoy H022 รพ. ไชยปราการ / Chai Prakan Hospital, Chiang Mai 48.56 24.28
DustBoy H023 รพ. ฝาง / Fang Hospital, Chiang Mai 39.29 19.65
DustBoy H024 สนง. สาธารณสุข อ. แม่อาย / Mae Ai Public Heath Office, Chiang Mai - -
DustBoy H025 รพ. ส่งเสริมสุขภาพ เขต 1 / Health Promoting Hospital 1, Chiang Mai - -
DustBoy002 Between Cafe, ต. แม่แรม / Mae Ram, Chiang Mai - -
DustBoy005 ต. ป่าแดด / Innovative Village, T. Pa Dad, Chiang Mai 84.06 55.08
DustBoy006 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แคมปัสแม่เหียะ / Chiang Mai University (Mae Hia Campus) - -
DustBoy008 กรีนพีซประเทศไทย / Greenpeace, Saphan Khwai, BKK - -
DustBoy009 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร E3A-Building / Information Technology, Mae Fah Luang University - -
DustBoy010 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ / NRCT 45.90 22.95
DustBoy011 Cafe My Day Off เชียงดาว / Chiang doa, Chiang Mai - -
DustBoy039 มูลนิธิทรัพยากรธรรมชาติและสิ่่งแวดล้อม (น้ำรี) / Nam Ree, Nan 22.51 11.26
DustBoy040 มูลนิธิเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (น้ำช้าง) / Nam Chang, Nan - -
DustBoy042 รพ. เวชศาสตร์เขตร้อน / Hospital for Tropical Disease, BKK 40.99 20.50
DustBoy043 PhaNomPhen1 - -
DustBoy044 PhaNomPhen2 - -
DustBoy045 HoChiMinh1 - -
DustBoy046 HoChiMinh2 62.03 35.03
DustBoy048 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) / TSRI 53.42 27.85
DustBoy050 เครือสหพัฒน์ลำพูน / Sahapat Group Industrial Park Lamphun 46.62 23.31
DustBoy051 รพ. แม่ระมาด / Mae Ramat Hospital, Tak 46.04 23.02
DustBoy052 โรงพยาบาลสามเงา​ / Samngao Hospital, Tak 0.18 0.09
DustBoy055 รพ. สอง / Song Hospital, Phrae - -
DustBoy056 รพ. วังชิ้น / Wang Chin Hospital, Phrae - -
DustBoy057 รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์ / Chiang Rai Prachanukroh Hospital - -
DustBoy058 รพ. ปางมะผ้า / Pangmapha Hospital, Mae Hong Son 49.90 24.95
DustBoy059 รพ. ขุนยวม / Khunyuam Hospital, Mae Hong Son 32.67 16.34
DustBoy065 รพ. ปาย / Pai Hospital, Mae Hong Son 34.29 17.15
DustBoy067 รพ. แม่สะเรียง / Mae Sariang Hospital, Mae Hong Son 28.60 14.30
DustBoy068 รพ. สบเมย / Sop Moei Hospital, Mae Hong Son 22.08 11.04
DustBoy069 รพ. บ้านหลวง / Banluang Hospital, Nan - -
DustBoy071 รพ. นาหมื่น / Na Muen Hospital, Nan - -
DustBoy072 ทต. ปัว / Pua Sub District Municipal Office, Nan - -
DustBoy077 รพ.สต. อรุโณทัย ต. เมืองนะ / Arunothai (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
DustBoy078 รพ.สต. บ้านแม่แฮเหนือ / Mae Hae Nuea (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
DustBoy079 รพ.สต. แม่ซา / Mae Sa (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
DustBoy080 รพ.สต. บ้านปางมะเยา / Banpangmayao (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
DustBoy081 รพ.สต. แม่นาจร / Mae Nachon (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
DustBoy082 อบต. กองแขก / Kong Khaek (Sub-district Administrative Organization) 29.06 14.53
DustBoy083 ทต. ปิงโค้ง / Pingkhong (Sub-district Municipality) 25.74 12.87
DustBoy084 ทต. เมืองนะ / Muang Na (Sub-district Municipality) 40.10 20.05
DustBoy085 รพ.สต. เกาะช้าง อ.แม่สาย / Koh Chang (Sub-district Health Promoting Hospital) Maesai - -
DustBoy087 เทศบาลตำบลพิชัย / Pichai Municipality, Lampang 44.22 22.11
DustBoy088 สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. / RIHES CMU 45.24 22.62
DustBoy092 รร. ยุพราช / Yupparaj Wittayalai School, Chiang Mai 43.78 21.89
DustBoy093 ม. สุขภาพ ลาว 1 / University of Health Science 1, Laos - -
DustBoy094 ม. สุขภาพ ลาว 2 / University of Health Science 2, Laos - -
DustBoy095 มูลนิธิน้ำโขง-ตองยี พม่า / Nump khone Foundation, Myanmar - -
DustBoy100 ม. สุขภาพ ลาว 3 / University of Health Science 3, Laos - -
DustBoy104 สถานีอุตุนิยมวิทยา ลำพูน / Lamphun Meteorological Station - -
DustBoy105 ศาลากลาง จ. ลำพูน / Lamphun City Hall 25.80 12.90
DustBoy106 ม. ราชมงคลล้านนา / Rajamangala University of Technology Lanna - -
DustBoy108 รร. เรยีนาเชลีวิทยาลัย / Regina Coeli College 61.57 34.64
DustBoy109 คณะบริหารธุรกิจ มช. / Faculty of Business Administration (CMU) 76.52 47.10
DustBoy110 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ / Foundation for Children with Disabilities (BKK) 56.69 30.58
DustBoy115 ศูนย์วิจัยปลาสเตอร์ พนมเปญ กัมพูชา / Institut Pasteur du Cambodge, Phnom Penh, Cambodia 48.26 24.13
DustBoy118 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช / Walailak University, Nakhon Si Thammarat 42.50 21.25
E4A15ABF713C สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม - -
E53611334FC4 รพ.สต.นาปู่ป้อม / Na Pu Pom (Sub-district Health Promoting Hospital), Maehongson - -
ECA15ABF713C โรงพยาบาลวังเจ้า / Wangchao Hospital, Tak - -
F0A35ABF713C กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) - -
F4A35ABF713C เทศบาลตำบลลำน้ำพอง / Lumnampong Subdistrict Municipality, Khonkaen - -
F4A45ABF713C โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กา - -
F53011334FC4 รพ.สต. หมอกจำแป่ / Mog Jum Pae (Sub-district Health Promoting Hospital), Mae hong son - -
F94711334FC4 รพ.สต. วังลึก - -
F95910334FC4 โรงพยาบาลพบพระ / Phobphra Hospital, Tak - -
FCA25ABF713C โรงพยาบาลหนองเรือ / Nong Ruea Hospital, Khonkaen - -
FCA55ABF713C โรงพยาบาลลอง - -
FCB859BF713C ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก / Health Promotion Center 2, Phitsanulok - -
N-002 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต - -
N-011 มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) - -
N-012 เทศบาลนครนนทบุรี - -
N-013 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา( ดอยสะเก็ด) - -
N-014 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสมเด็จ / Somdet Public Health Office, Kalasin - -
N-015 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ / Kalasin Provincial Public Health Office - -
N-016 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุฉินารายณ์ - -
N-017 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี / Health Promotion Center Region 8 Udonthani - -
N-018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี - -
N-019 โรงพยาบาลอุดรธานี / Udonthani hospital - -
N-020 โรงพยาบาลกุมภวาปี - -
N-021 โรงพยาบาลหนองหาน / Nonghan Hospital, Udon - -
N-022 โรงพยาบาลบ้านผือ / Banpue Hospital / Udon - -
N-023 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) - -
N-024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ - -
N-025 โรงพยาบาลศรีวิไล / Sriwilai Hospital - -
N-026 โรงพยาบาลโซ่พิสัย - -
N-027 โรงพยาบาลบึงโขงหลง - -
N-028 โรงพยาบาลหนองคาย - -
N-029 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ / Thabo Hospital, Nongkhai - -
N-030 สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย - -
N-031 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนพิสัย - -
N-032 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย - -
N-033 โรงพยาบาลวังสะพุง / Wangsaphung Hospital, Loei - -
N-034 โรงพยาบาลผาขาว / Phakao Hospital, Loei - -
N-035 โรงพยาบาลปากชม - -
N-036 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย - -
N-037 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม / Thatphanom Crown Prince Hospital - -
N-038 โรงพยาบาลนครพนม - -
N-039 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวินพระบาท - -
N-040 สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู / Nongbualumphu Provincial Health Office - -
N-041 โรงพยาบาลนากลาง - -
N-042 โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร / Phraarjanban Tanakaro Hospital, Sakon nakhon - -
N-043 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร / Sakon Nakhon Provincial Public Health Office - -
N-044 โรงพยาบาลสกลนคร - -
N-045 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ - -
N-046 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร - -
N-047 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา - -
N-048 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี / Regioanl Health Promotion Center 10, Ubonratchathani - -
N-049 โรงพยาบาลสำโรง / Samrong Hospital, Ubon - -
N-050 โรงพยาบาลวารินชําราบ - -
N-051 โรงพยาบาลเดชอุดม - -
N-052 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ - -
N-053 โรงพยาบาลน้ำยืน / Namyuen hospital, Ubon - -
N-054 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม / DETUDOM CROWN PRINCE HOSPITAL, Ubon - -
N-055 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี - -
N-056 เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ - -
N-057 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ / Amnatcharoen Provicial Health Office - -
N-059 โรงพยาบาลกุดชุม / Kudchum Hospital, Yasothon - -
N-060 โรงพยาบาลค้อวัง / Khowang Hospital, Yasothon - -
N-061 โรงพยาบาลคําเขื่อนแก้ว - -
N-064 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคม ยโสธร / Bannikhom (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
N-065 โรงพยาบาลมุกดาหาร - -
N-066 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าหมี - -
N-067 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ / Sisaket Provicial Health Office - -
N-068 นครหลวงเวียงจันทน์ - -
N-069 นครหลวงเวียงจันทน์ / Vientiane - -
N-070 นครหลวงเวียงจันทน์ - -
N-071 โรงพยาบาลวานรนิวาส - -
N-072 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำปลีก - -
N-074 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนดู่ - -
N-075 โรงพยาบาลมหาชนะชัย / Maha Chanachai Hospital, Yasothon - -
N-076 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเจริญ - -
N-077 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแซง - -
N-078 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังคม - -
N-079 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติตำบลเฝ้าไร่ - -
N-080 โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ - -
N-081 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทอง - -
N-082 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัตนวาปี - -
N-083 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระใคร - -
N-085 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา / Loengnoktha Crown Prince Hospital, Yasothon - -
N-086 โรงพยาบาลไทยเจริญ - -
N-087 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร - -
True-NB-IoT-001 True Regional Office จุดที่ 2 73.99 44.99
True-NB-IoT-003 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. / Faculty of Engineering (CMU) 50.54 25.45
level-dustboy
DustBoy Alias Location ค่าฝุ่น (ug/m3) PM10 AQI
10A65ABF713C โรงพยาบาลอุ้มผาง / Umphang Hospital, Tak - -
14A25ABF713C ไดอาน่าคอมเพล็กซ์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ / Diana Complex Shopping Center - -
18A15ABF713C โรงพยาบาลเชียงม่วน / Chiang Muan Hospital, Phayao - -
18A65ABF713C โรงพยาบาลแพร่ / Phrae Hospital - -
1CA15ABF713C สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด / Roiet Provincial Health Office - -
1CA35ABF713C ศูนย์การเรียนรู้ ม. มหิดล (ศาลายา) / Mahidol Learning Center, Mahidol University (Salaya) - -
1CA45ABF713C สำนักงานเทศบาลตำบลปริก / Prik Municipality, Songkhla - -
1CA55ABF713C รพ.สต.ต่อแพ / Toapar (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
1D3011334FC4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา / Phayao Provincial Health Office - -
212A11334FC4 โรงพยาบาลวังชิ้น - -
213D11334FC4 หนองแหน2 อ.พนมสารคราม จ.ฉะเชิงเทรา - -
24A25ABF713C มหาวิทยาลัยนเรศวร (สระบุรี) - -
2CA25ABF713C โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ / Nong Muang Khai Hospital, Phrae - -
30A15ABF713C สำนักงานอธิการบดี ม. มหิดล (ศาลายา) / Office of The President Mahidol University (Salaya) - -
30A35ABF713C สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ - -
30A55ABF713C โรงพยาบาลพะเยา - -
313D11334FC4 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแก / Kaeng Kae Sub District Administration Organization, Mahasarakham - -
34A65ABF713C โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองห้อง - -
3533111334FC4 สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ - -
353511334FC4 โรงพยาบาลสอง / Song Hospital, Phrae - -
3CA35ABF713C เทศบาลตำบลกุดน้ำใส - -
3CA45ABF713C ลีการ์เด้นท์พล่าซ่าหาดใหญ่ / Lee Gardens Plaza Hatyai - -
40705ABF713C โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบ้านหนองนาสร้าง / Nong Na Sang (Sub-district Health Promoting Hospita - -
40A65ABF713C โรงพยาบาลกุฉินารายณ์ - -
44A45ABF713C รพ.สต. ผาคัน - -
48A25ABF713C รพ.สต.สะเอียบ - -
48A65ABF713C สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกมลาไสย - -
4A35ABF713C สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน / Maehongson Provincial Public Health Office - -
4A55ABF713C โรงพยาบาลสวรรคโลก / Sawankhalok Hospital, Sukhothai - -
4CA25ABF713C สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มฟล. / Information Technology (MFU) - -
4CA45ABF713C โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช / King Taksin Hospital, Tak - -
4CB59BF713C โรงพยาบาลบ้านตาก / Bantak Hospital, Tak - -
50A45ABF713C โรงพยาบาลท่าสองยาง - -
513F11334FC4 เทศบาลนครขอนแก่น / Khonkaen Municipality - -
54A25ABF713C รพ.สต.เมืองน้อย - -
5C5E5ABF713C สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง - -
615ABF713C เทศบาลตำบลท่าพระ / Thapra Municipality, Khonkaen - -
64A65ABF713C มหาวิทยาลัยนเรศวร (สระบุรี) - -
68705ABF713C สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง - -
68A25ABF713C รพ.สต.น้ำดิบ / Namdip (Sub-district Health Promoting Hospital), Maehongson - -
68A45ABF713C รพ.สต. บ้านกองก๋อย / BAN KONG KOI TAMBON HEALTH PROMOTING HOSPITAL, Maehongson - -
6CA15ABF713C รพ.สต. บ้านเวียง / Banwiang (Sub-district Health Promoting Hospital), Phrae - -
70A25ABF713C โรงพยาบาลแม่ลาน้อย / Mae La Noi Hospital, Maehongson - -
70A55ABF713C สํานักงานเทศบาลเมืองกันตัง - -
793B11334FC4 โรงพยาบาลวิเชียรบุรี/ Wichianburi Hospital, Petchabun - -
7C745ABF713C สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ - -
7CA55ABF713C รพ.สต.ป่าแดง / Pha Dang (Sub-district Health Promoting Hospital), Phrae - -
80A25ABF713C โรงพยาบาลน้ำปาด / Nampad Hospital, Uttaradit - -
84A25ABF713C รพ. ร้องกวาง / Rong Kwang Hospital, Phrae - -
88A25ABF713C โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย - -
8CA35ABF713C มหาวิทยาลัยนเรศวร (พิษณุโลก) - -
8D3F11334FC4 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม / Division of Physical systems and Environment Mahidol university - -
90A55ABF713C เทศบาลตำบลโคกสูง / Koksung Subdistrict Municipality, Roiet - -
94A35ABF713C โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ / Srisangwan Hospital, Maehongson - -
993411334FC4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแก่นคูณ - -
9CA65ABF713C รพ.สต. ไทรย้อย อ.เด่นชัย / Sai Yoi (Sub-district Health Promoting Hospital), Phrae - -
A05759BF713C โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย / Den Chai Crown Prince Hospital - -
A4A35ABF713C โรงพยาบาลสูงเม่น / Sung Men Hospital, Prae - -
A53711334FC4 สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ / Hatyai City Municipality - -
A93511334FC4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก่างิ้ว - -
ACA45ABF713C รพ.สต.สบสาย - -
ACD359BF7125 มหาวิทยาลัยขอนแก่น - -
AIS-NB-IoT-001 บ. เอไอเอ เชียงใหม่ / AIA, Chiang Mai 71.62 43.02
B0A05ABF713C โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ - -
B14311334FC4 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ - -
B4A05ABF713C สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย / Sukhothai Provincial Health Office - -
B4A35ABF713C สํานักงานเทศบาลนครสงขลา / Songkhla Municipality - -
B4A554BF713C โรงพยาบาลพิชัย / Pichai Hospital, Uttaradit - -
B8A45ABF713C โรงพยาบาลปง / Pong Hospital, Phayao - -
B8A55ABF713C โรงพยาบาลแม่สอด / Maesot Hospital - -
BCA15ABF713C รพ.สต.แม่ลาหลวง - -
C0A25ABF713C โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน / Thanyarak Maehongson Hospital - -
C4A35ABF713C องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง / Nuea Muang Sub-district Administration Organization - -
C847FFA4AE30 เทศบาลเมืองมหาสารคาม - -
C8A55ABF713C สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ / Petchabun Provincial Public Health Office - -
C93F11334FC4 รพ.สต.ทุ่งแค้ว / Thung Khaeo (Sub-district Health Promoting Hospital), Phrae - -
CA15ABF713C องค์การบริหารส่วนตำบเมืองเพีย - -
CCA05ABF713C โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) / Hatyai Municipality School 6 - -
CD4A11334FC4 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้ / Dok Khum Tai Public Health Office, Phayao - -
D0A15ABF713C โรงพยาบาลเชียงคำ / Chiangkham Hospital, Phayao - -
D1EC10334FC4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ - -
D4A15ABF713C โรงพยาบาลจุน - -
D8A05ABF713C สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว - -
DBP20190002 มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่ - -
DBP20190003 ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง / Rd Cons Route no.121 section1 S1 89.18 61.48
DBP20190004 ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง / Rd Cons Route no.121 section1 S2 50.62 25.52
DBP20190005 ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง / Rd Cons Route no.121 section1 S3 50.27 25.23
DBP20190006 ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง / Rd Cons Route no.121 section1 S4 50.84 25.70
DBP20190007 ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง / Rd Cons Route no.121 section1 S5 39.43 19.72
DBP20190008 ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) / Highway 107 (Don Kaeo Tunnel) S1 43.21 21.61
DBP20190009 ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) / Highway 107 (Don Kaeo Tunnel) S2 41.52 20.76
DBP20190010 ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) Highway 107 (Don Kaeo Tunnel) S3 43.22 21.61
DBP20190011 ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) / Highway 107 (Don Kaeo Tunnel) S4 43.99 22.00
DBP20190012 ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) / Highway 107 (Don Kaeo Tunnel) S5 43.03 21.52
DBP20190013 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง - -
DBP20190014 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง - -
DBP20190015 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่) - -
DBP20190016 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่) 32.10 16.05
DBP20190017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงราย) / Rajamangala University of Technology Lanna Chiangrai 29.30 14.65
DBP20190018 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม - -
DBP20190019 มหาวิทยาลัยพะเยา - -
DBP20190020 มหาวิทยาลัยพะเยา - -
DBP20190021 มหาวิทยาลัยพะเยา - -
DBP20190022 มหาวิทยาลัยพะเยา - -
DBP20190023 มหาวิทยาลัยพะเยา - -
DCA35ABF713C ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น / Regional Health Promotion center 7, KhonKaen - -
DD3111334FC4 สำนักงานเทศบาลนครยะลา - -
DustBoy CC001 หอการค้าเชียงใหม่ / Chiang Mai Chamber of Commerce 48.27 24.14
DustBoy CC002 บ้านพักคนชราธรรมปกรณ์ / T. Phra Sing, Chiang Mai 56.67 30.56
DustBoy CC003 สวนบวกหาด ชม. / Suanbuakhad CNX (NB-IoT) - -
DustBoy CC005 เชียงใหม่ไนท์บาร์ซาร์ / Chiang Mai Night Bazaar 39.95 19.98
DustBoy DBV2001 รพ. กรุงเทพระยอง 1 / Bangkok-Rayong Hospital 1 33.87 16.94
DustBoy DBV2002 รพ. กรุงเทพระยอง 2 / Bangkok-Rayong Hospital 2 49.36 24.68
DustBoy H001 รพ. นครพิงค์ / Nakornping Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H002 รพ. สันทราย / Sansai Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H003 รพ. ดอยสะเก็ด / Doi Saket Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H004 รพ. สันกำแพง / San Kamphaeng Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H005 รพ. แม่ออน / Mae on Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H006 รพ. สารภี / Sarapee Hospital, Chiang Mai 69.06 40.88
DustBoy H007 รพ. หางดง / Hang Dong Hospital, Chiang Mai 42.42 21.21
DustBoy H008 รพ. สะเมิง / Samoeng Hospital, Chiang Mai 42.85 21.43
DustBoy H009 รพ. สันป่าตอง / Sanpatong Hospital, Chiang Mai 43.04 21.52
DustBoy H010 รพ. แม่วาง / Mae Wang Hospital, Chiang Mai 18.30 9.15
DustBoy H011 รพ. ดอยหล่อ / Doi Lo Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H012 สสอ. จอมทอง / Chomthong Public Health Office, Chiang Mai 43.16 21.58
DustBoy H013 รพ. ฮอด / Hod Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H014 รพ. ดอยเต่า / Doi Tao Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H015 รพ. อมก๋อย / Omkoi Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H016 รพ. เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา / Debaratana Hospital, Chiang Mai 37.99 19.00
DustBoy H017 รพ. วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา / Watchan Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H018 รพ. แม่แตง / Maetang Hospital, Chiang Mai 45.83 22.92
DustBoy H019 รพ. พร้าว / Phrao Hospital, Chiang Mai 34.95 17.48
DustBoy H020 สสอ. เชียงดาว / Chiang Dao Public Heath Office, Chiang Mai - -
DustBoy H021 รพ. เวียงแหง / Wiang Haeng Hospital, Chiang Mai 25.58 12.79
DustBoy H022 รพ. ไชยปราการ / Chai Prakan Hospital, Chiang Mai 42.38 21.19
DustBoy H023 รพ. ฝาง / Fang Hospital, Chiang Mai 27.96 13.98
DustBoy H024 สนง. สาธารณสุข อ. แม่อาย / Mae Ai Public Heath Office, Chiang Mai - -
DustBoy H025 รพ. ส่งเสริมสุขภาพ เขต 1 / Health Promoting Hospital 1, Chiang Mai - -
DustBoy002 Between Cafe, ต. แม่แรม / Mae Ram, Chiang Mai - -
DustBoy005 ต. ป่าแดด / Innovative Village, T. Pa Dad, Chiang Mai 72.81 44.01
DustBoy006 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แคมปัสแม่เหียะ / Chiang Mai University (Mae Hia Campus) - -
DustBoy008 กรีนพีซประเทศไทย / Greenpeace, Saphan Khwai, BKK - -
DustBoy009 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร E3A-Building / Information Technology, Mae Fah Luang University - -
DustBoy010 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ / NRCT 42.35 21.18
DustBoy011 Cafe My Day Off เชียงดาว / Chiang doa, Chiang Mai - -
DustBoy039 มูลนิธิทรัพยากรธรรมชาติและสิ่่งแวดล้อม (น้ำรี) / Nam Ree, Nan 18.83 9.42
DustBoy040 มูลนิธิเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (น้ำช้าง) / Nam Chang, Nan - -
DustBoy042 รพ. เวชศาสตร์เขตร้อน / Hospital for Tropical Disease, BKK 38.99 19.50
DustBoy043 PhaNomPhen1 - -
DustBoy044 PhaNomPhen2 - -
DustBoy045 HoChiMinh1 - -
DustBoy046 HoChiMinh2 58.61 32.18
DustBoy048 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) / TSRI 47.07 23.54
DustBoy050 เครือสหพัฒน์ลำพูน / Sahapat Group Industrial Park Lamphun 38.55 19.28
DustBoy051 รพ. แม่ระมาด / Mae Ramat Hospital, Tak 41.77 20.89
DustBoy052 โรงพยาบาลสามเงา​ / Samngao Hospital, Tak 0.09 0.05
DustBoy055 รพ. สอง / Song Hospital, Phrae - -
DustBoy056 รพ. วังชิ้น / Wang Chin Hospital, Phrae - -
DustBoy057 รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์ / Chiang Rai Prachanukroh Hospital - -
DustBoy058 รพ. ปางมะผ้า / Pangmapha Hospital, Mae Hong Son 22.70 11.35
DustBoy059 รพ. ขุนยวม / Khunyuam Hospital, Mae Hong Son 26.62 13.31
DustBoy065 รพ. ปาย / Pai Hospital, Mae Hong Son 32.13 16.07
DustBoy067 รพ. แม่สะเรียง / Mae Sariang Hospital, Mae Hong Son 24.90 12.45
DustBoy068 รพ. สบเมย / Sop Moei Hospital, Mae Hong Son 19.42 9.71
DustBoy069 รพ. บ้านหลวง / Banluang Hospital, Nan - -
DustBoy071 รพ. นาหมื่น / Na Muen Hospital, Nan - -
DustBoy072 ทต. ปัว / Pua Sub District Municipal Office, Nan - -
DustBoy077 รพ.สต. อรุโณทัย ต. เมืองนะ / Arunothai (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
DustBoy078 รพ.สต. บ้านแม่แฮเหนือ / Mae Hae Nuea (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
DustBoy079 รพ.สต. แม่ซา / Mae Sa (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
DustBoy080 รพ.สต. บ้านปางมะเยา / Banpangmayao (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
DustBoy081 รพ.สต. แม่นาจร / Mae Nachon (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
DustBoy082 อบต. กองแขก / Kong Khaek (Sub-district Administrative Organization) 21.67 10.84
DustBoy083 ทต. ปิงโค้ง / Pingkhong (Sub-district Municipality) 22.65 11.33
DustBoy084 ทต. เมืองนะ / Muang Na (Sub-district Municipality) 23.51 11.76
DustBoy085 รพ.สต. เกาะช้าง อ.แม่สาย / Koh Chang (Sub-district Health Promoting Hospital) Maesai - -
DustBoy087 เทศบาลตำบลพิชัย / Pichai Municipality, Lampang 36.65 18.33
DustBoy088 สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. / RIHES CMU 39.14 19.57
DustBoy092 รร. ยุพราช / Yupparaj Wittayalai School, Chiang Mai 41.37 20.69
DustBoy093 ม. สุขภาพ ลาว 1 / University of Health Science 1, Laos - -
DustBoy094 ม. สุขภาพ ลาว 2 / University of Health Science 2, Laos - -
DustBoy095 มูลนิธิน้ำโขง-ตองยี พม่า / Nump khone Foundation, Myanmar - -
DustBoy100 ม. สุขภาพ ลาว 3 / University of Health Science 3, Laos - -
DustBoy104 สถานีอุตุนิยมวิทยา ลำพูน / Lamphun Meteorological Station - -
DustBoy105 ศาลากลาง จ. ลำพูน / Lamphun City Hall 24.46 12.23
DustBoy106 ม. ราชมงคลล้านนา / Rajamangala University of Technology Lanna - -
DustBoy108 รร. เรยีนาเชลีวิทยาลัย / Regina Coeli College 58.58 32.15
DustBoy109 คณะบริหารธุรกิจ มช. / Faculty of Business Administration (CMU) 56.65 30.54
DustBoy110 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ / Foundation for Children with Disabilities (BKK) 52.22 26.85
DustBoy115 ศูนย์วิจัยปลาสเตอร์ พนมเปญ กัมพูชา / Institut Pasteur du Cambodge, Phnom Penh, Cambodia 46.26 23.13
DustBoy118 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช / Walailak University, Nakhon Si Thammarat 40.50 20.25
E4A15ABF713C สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม - -
E53611334FC4 รพ.สต.นาปู่ป้อม / Na Pu Pom (Sub-district Health Promoting Hospital), Maehongson - -
ECA15ABF713C โรงพยาบาลวังเจ้า / Wangchao Hospital, Tak - -
F0A35ABF713C กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) - -
F4A35ABF713C เทศบาลตำบลลำน้ำพอง / Lumnampong Subdistrict Municipality, Khonkaen - -
F4A45ABF713C โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กา - -
F53011334FC4 รพ.สต. หมอกจำแป่ / Mog Jum Pae (Sub-district Health Promoting Hospital), Mae hong son - -
F94711334FC4 รพ.สต. วังลึก - -
F95910334FC4 โรงพยาบาลพบพระ / Phobphra Hospital, Tak - -
FCA25ABF713C โรงพยาบาลหนองเรือ / Nong Ruea Hospital, Khonkaen - -
FCA55ABF713C โรงพยาบาลลอง - -
FCB859BF713C ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก / Health Promotion Center 2, Phitsanulok - -
N-002 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต - -
N-011 มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) - -
N-012 เทศบาลนครนนทบุรี - -
N-013 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา( ดอยสะเก็ด) - -
N-014 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสมเด็จ / Somdet Public Health Office, Kalasin - -
N-015 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ / Kalasin Provincial Public Health Office - -
N-016 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุฉินารายณ์ - -
N-017 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี / Health Promotion Center Region 8 Udonthani - -
N-018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี - -
N-019 โรงพยาบาลอุดรธานี / Udonthani hospital - -
N-020 โรงพยาบาลกุมภวาปี - -
N-021 โรงพยาบาลหนองหาน / Nonghan Hospital, Udon - -
N-022 โรงพยาบาลบ้านผือ / Banpue Hospital / Udon - -
N-023 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) - -
N-024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ - -
N-025 โรงพยาบาลศรีวิไล / Sriwilai Hospital - -
N-026 โรงพยาบาลโซ่พิสัย - -
N-027 โรงพยาบาลบึงโขงหลง - -
N-028 โรงพยาบาลหนองคาย - -
N-029 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ / Thabo Hospital, Nongkhai - -
N-030 สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย - -
N-031 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนพิสัย - -
N-032 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย - -
N-033 โรงพยาบาลวังสะพุง / Wangsaphung Hospital, Loei - -
N-034 โรงพยาบาลผาขาว / Phakao Hospital, Loei - -
N-035 โรงพยาบาลปากชม - -
N-036 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย - -
N-037 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม / Thatphanom Crown Prince Hospital - -
N-038 โรงพยาบาลนครพนม - -
N-039 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวินพระบาท - -
N-040 สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู / Nongbualumphu Provincial Health Office - -
N-041 โรงพยาบาลนากลาง - -
N-042 โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร / Phraarjanban Tanakaro Hospital, Sakon nakhon - -
N-043 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร / Sakon Nakhon Provincial Public Health Office - -
N-044 โรงพยาบาลสกลนคร - -
N-045 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ - -
N-046 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร - -
N-047 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา - -
N-048 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี / Regioanl Health Promotion Center 10, Ubonratchathani - -
N-049 โรงพยาบาลสำโรง / Samrong Hospital, Ubon - -
N-050 โรงพยาบาลวารินชําราบ - -
N-051 โรงพยาบาลเดชอุดม - -
N-052 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ - -
N-053 โรงพยาบาลน้ำยืน / Namyuen hospital, Ubon - -
N-054 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม / DETUDOM CROWN PRINCE HOSPITAL, Ubon - -
N-055 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี - -
N-056 เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ - -
N-057 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ / Amnatcharoen Provicial Health Office - -
N-059 โรงพยาบาลกุดชุม / Kudchum Hospital, Yasothon - -
N-060 โรงพยาบาลค้อวัง / Khowang Hospital, Yasothon - -
N-061 โรงพยาบาลคําเขื่อนแก้ว - -
N-064 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคม ยโสธร / Bannikhom (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
N-065 โรงพยาบาลมุกดาหาร - -
N-066 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าหมี - -
N-067 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ / Sisaket Provicial Health Office - -
N-068 นครหลวงเวียงจันทน์ - -
N-069 นครหลวงเวียงจันทน์ / Vientiane - -
N-070 นครหลวงเวียงจันทน์ - -
N-071 โรงพยาบาลวานรนิวาส - -
N-072 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำปลีก - -
N-074 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนดู่ - -
N-075 โรงพยาบาลมหาชนะชัย / Maha Chanachai Hospital, Yasothon - -
N-076 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเจริญ - -
N-077 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแซง - -
N-078 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังคม - -
N-079 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติตำบลเฝ้าไร่ - -
N-080 โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ - -
N-081 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทอง - -
N-082 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัตนวาปี - -
N-083 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระใคร - -
N-085 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา / Loengnoktha Crown Prince Hospital, Yasothon - -
N-086 โรงพยาบาลไทยเจริญ - -
N-087 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร - -
True-NB-IoT-001 True Regional Office จุดที่ 2 66.40 38.67
True-NB-IoT-003 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. / Faculty of Engineering (CMU) 47.25 23.63
level-dustboy
DustBoy Alias Location ค่าฝุ่น (ug/m3) PM10 AQI
10A65ABF713C โรงพยาบาลอุ้มผาง / Umphang Hospital, Tak - -
14A25ABF713C ไดอาน่าคอมเพล็กซ์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ / Diana Complex Shopping Center - -
18A15ABF713C โรงพยาบาลเชียงม่วน / Chiang Muan Hospital, Phayao - -
18A65ABF713C โรงพยาบาลแพร่ / Phrae Hospital - -
1CA15ABF713C สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด / Roiet Provincial Health Office - -
1CA35ABF713C ศูนย์การเรียนรู้ ม. มหิดล (ศาลายา) / Mahidol Learning Center, Mahidol University (Salaya) - -
1CA45ABF713C สำนักงานเทศบาลตำบลปริก / Prik Municipality, Songkhla - -
1CA55ABF713C รพ.สต.ต่อแพ / Toapar (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
1D3011334FC4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา / Phayao Provincial Health Office - -
212A11334FC4 โรงพยาบาลวังชิ้น - -
213D11334FC4 หนองแหน2 อ.พนมสารคราม จ.ฉะเชิงเทรา - -
24A25ABF713C มหาวิทยาลัยนเรศวร (สระบุรี) - -
2CA25ABF713C โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ / Nong Muang Khai Hospital, Phrae - -
30A15ABF713C สำนักงานอธิการบดี ม. มหิดล (ศาลายา) / Office of The President Mahidol University (Salaya) - -
30A35ABF713C สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ - -
30A55ABF713C โรงพยาบาลพะเยา - -
313D11334FC4 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแก / Kaeng Kae Sub District Administration Organization, Mahasarakham - -
34A65ABF713C โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองห้อง - -
3533111334FC4 สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ - -
353511334FC4 โรงพยาบาลสอง / Song Hospital, Phrae - -
3CA35ABF713C เทศบาลตำบลกุดน้ำใส - -
3CA45ABF713C ลีการ์เด้นท์พล่าซ่าหาดใหญ่ / Lee Gardens Plaza Hatyai - -
40705ABF713C โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบ้านหนองนาสร้าง / Nong Na Sang (Sub-district Health Promoting Hospita - -
40A65ABF713C โรงพยาบาลกุฉินารายณ์ - -
44A45ABF713C รพ.สต. ผาคัน - -
48A25ABF713C รพ.สต.สะเอียบ - -
48A65ABF713C สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกมลาไสย - -
4A35ABF713C สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน / Maehongson Provincial Public Health Office - -
4A55ABF713C โรงพยาบาลสวรรคโลก / Sawankhalok Hospital, Sukhothai - -
4CA25ABF713C สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มฟล. / Information Technology (MFU) - -
4CA45ABF713C โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช / King Taksin Hospital, Tak - -
4CB59BF713C โรงพยาบาลบ้านตาก / Bantak Hospital, Tak - -
50A45ABF713C โรงพยาบาลท่าสองยาง - -
513F11334FC4 เทศบาลนครขอนแก่น / Khonkaen Municipality - -
54A25ABF713C รพ.สต.เมืองน้อย - -
5C5E5ABF713C สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง - -
615ABF713C เทศบาลตำบลท่าพระ / Thapra Municipality, Khonkaen - -
64A65ABF713C มหาวิทยาลัยนเรศวร (สระบุรี) - -
68705ABF713C สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง - -
68A25ABF713C รพ.สต.น้ำดิบ / Namdip (Sub-district Health Promoting Hospital), Maehongson - -
68A45ABF713C รพ.สต. บ้านกองก๋อย / BAN KONG KOI TAMBON HEALTH PROMOTING HOSPITAL, Maehongson - -
6CA15ABF713C รพ.สต. บ้านเวียง / Banwiang (Sub-district Health Promoting Hospital), Phrae - -
70A25ABF713C โรงพยาบาลแม่ลาน้อย / Mae La Noi Hospital, Maehongson - -
70A55ABF713C สํานักงานเทศบาลเมืองกันตัง - -
793B11334FC4 โรงพยาบาลวิเชียรบุรี/ Wichianburi Hospital, Petchabun - -
7C745ABF713C สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ - -
7CA55ABF713C รพ.สต.ป่าแดง / Pha Dang (Sub-district Health Promoting Hospital), Phrae - -
80A25ABF713C โรงพยาบาลน้ำปาด / Nampad Hospital, Uttaradit - -
84A25ABF713C รพ. ร้องกวาง / Rong Kwang Hospital, Phrae - -
88A25ABF713C โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย - -
8CA35ABF713C มหาวิทยาลัยนเรศวร (พิษณุโลก) - -
8D3F11334FC4 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม / Division of Physical systems and Environment Mahidol university - -
90A55ABF713C เทศบาลตำบลโคกสูง / Koksung Subdistrict Municipality, Roiet - -
94A35ABF713C โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ / Srisangwan Hospital, Maehongson - -
993411334FC4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแก่นคูณ - -
9CA65ABF713C รพ.สต. ไทรย้อย อ.เด่นชัย / Sai Yoi (Sub-district Health Promoting Hospital), Phrae - -
A05759BF713C โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย / Den Chai Crown Prince Hospital - -
A4A35ABF713C โรงพยาบาลสูงเม่น / Sung Men Hospital, Prae - -
A53711334FC4 สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ / Hatyai City Municipality - -
A93511334FC4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก่างิ้ว - -
ACA45ABF713C รพ.สต.สบสาย - -
ACD359BF7125 มหาวิทยาลัยขอนแก่น - -
AIS-NB-IoT-001 บ. เอไอเอ เชียงใหม่ / AIA, Chiang Mai 75.34 46.12
B0A05ABF713C โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ - -
B14311334FC4 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ - -
B4A05ABF713C สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย / Sukhothai Provincial Health Office - -
B4A35ABF713C สํานักงานเทศบาลนครสงขลา / Songkhla Municipality - -
B4A554BF713C โรงพยาบาลพิชัย / Pichai Hospital, Uttaradit - -
B8A45ABF713C โรงพยาบาลปง / Pong Hospital, Phayao - -
B8A55ABF713C โรงพยาบาลแม่สอด / Maesot Hospital - -
BCA15ABF713C รพ.สต.แม่ลาหลวง - -
C0A25ABF713C โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน / Thanyarak Maehongson Hospital - -
C4A35ABF713C องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง / Nuea Muang Sub-district Administration Organization - -
C847FFA4AE30 เทศบาลเมืองมหาสารคาม - -
C8A55ABF713C สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ / Petchabun Provincial Public Health Office - -
C93F11334FC4 รพ.สต.ทุ่งแค้ว / Thung Khaeo (Sub-district Health Promoting Hospital), Phrae - -
CA15ABF713C องค์การบริหารส่วนตำบเมืองเพีย - -
CCA05ABF713C โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) / Hatyai Municipality School 6 - -
CD4A11334FC4 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้ / Dok Khum Tai Public Health Office, Phayao - -
D0A15ABF713C โรงพยาบาลเชียงคำ / Chiangkham Hospital, Phayao - -
D1EC10334FC4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ - -
D4A15ABF713C โรงพยาบาลจุน - -
D8A05ABF713C สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว - -
DBP20190002 มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่ - -
DBP20190003 ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง / Rd Cons Route no.121 section1 S1 109.19 86.49
DBP20190004 ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง / Rd Cons Route no.121 section1 S2 60.88 34.07
DBP20190005 ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง / Rd Cons Route no.121 section1 S3 57.42 31.18
DBP20190006 ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง / Rd Cons Route no.121 section1 S4 58.92 32.43
DBP20190007 ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง / Rd Cons Route no.121 section1 S5 47.86 23.93
DBP20190008 ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) / Highway 107 (Don Kaeo Tunnel) S1 52.25 26.88
DBP20190009 ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) / Highway 107 (Don Kaeo Tunnel) S2 50.63 25.53
DBP20190010 ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) Highway 107 (Don Kaeo Tunnel) S3 53.01 27.51
DBP20190011 ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) / Highway 107 (Don Kaeo Tunnel) S4 54.36 28.63
DBP20190012 ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) / Highway 107 (Don Kaeo Tunnel) S5 54.14 28.45
DBP20190013 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง - -
DBP20190014 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง - -
DBP20190015 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่) - -
DBP20190016 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่) 36.63 18.32
DBP20190017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงราย) / Rajamangala University of Technology Lanna Chiangrai 33.82 16.91
DBP20190018 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม - -
DBP20190019 มหาวิทยาลัยพะเยา - -
DBP20190020 มหาวิทยาลัยพะเยา - -
DBP20190021 มหาวิทยาลัยพะเยา - -
DBP20190022 มหาวิทยาลัยพะเยา - -
DBP20190023 มหาวิทยาลัยพะเยา - -
DCA35ABF713C ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น / Regional Health Promotion center 7, KhonKaen - -
DD3111334FC4 สำนักงานเทศบาลนครยะลา - -
DustBoy CC001 หอการค้าเชียงใหม่ / Chiang Mai Chamber of Commerce 60.22 33.52
DustBoy CC002 บ้านพักคนชราธรรมปกรณ์ / T. Phra Sing, Chiang Mai 73.08 44.23
DustBoy CC003 สวนบวกหาด ชม. / Suanbuakhad CNX (NB-IoT) - -
DustBoy CC005 เชียงใหม่ไนท์บาร์ซาร์ / Chiang Mai Night Bazaar 45.62 22.81
DustBoy DBV2001 รพ. กรุงเทพระยอง 1 / Bangkok-Rayong Hospital 1 35.58 17.79
DustBoy DBV2002 รพ. กรุงเทพระยอง 2 / Bangkok-Rayong Hospital 2 51.37 26.14
DustBoy H001 รพ. นครพิงค์ / Nakornping Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H002 รพ. สันทราย / Sansai Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H003 รพ. ดอยสะเก็ด / Doi Saket Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H004 รพ. สันกำแพง / San Kamphaeng Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H005 รพ. แม่ออน / Mae on Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H006 รพ. สารภี / Sarapee Hospital, Chiang Mai 102.83 78.54
DustBoy H007 รพ. หางดง / Hang Dong Hospital, Chiang Mai 44.43 22.22
DustBoy H008 รพ. สะเมิง / Samoeng Hospital, Chiang Mai 45.77 22.89
DustBoy H009 รพ. สันป่าตอง / Sanpatong Hospital, Chiang Mai 45.36 22.68
DustBoy H010 รพ. แม่วาง / Mae Wang Hospital, Chiang Mai 19.31 9.66
DustBoy H011 รพ. ดอยหล่อ / Doi Lo Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H012 สสอ. จอมทอง / Chomthong Public Health Office, Chiang Mai 57.48 31.23
DustBoy H013 รพ. ฮอด / Hod Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H014 รพ. ดอยเต่า / Doi Tao Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H015 รพ. อมก๋อย / Omkoi Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H016 รพ. เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา / Debaratana Hospital, Chiang Mai 77.70 48.08
DustBoy H017 รพ. วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา / Watchan Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H018 รพ. แม่แตง / Maetang Hospital, Chiang Mai 49.21 24.61
DustBoy H019 รพ. พร้าว / Phrao Hospital, Chiang Mai 37.30 18.65
DustBoy H020 สสอ. เชียงดาว / Chiang Dao Public Heath Office, Chiang Mai - -
DustBoy H021 รพ. เวียงแหง / Wiang Haeng Hospital, Chiang Mai 41.36 20.68
DustBoy H022 รพ. ไชยปราการ / Chai Prakan Hospital, Chiang Mai 48.56 24.28
DustBoy H023 รพ. ฝาง / Fang Hospital, Chiang Mai 39.29 19.65
DustBoy H024 สนง. สาธารณสุข อ. แม่อาย / Mae Ai Public Heath Office, Chiang Mai - -
DustBoy H025 รพ. ส่งเสริมสุขภาพ เขต 1 / Health Promoting Hospital 1, Chiang Mai - -
DustBoy002 Between Cafe, ต. แม่แรม / Mae Ram, Chiang Mai - -
DustBoy005 ต. ป่าแดด / Innovative Village, T. Pa Dad, Chiang Mai 84.06 55.08
DustBoy006 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แคมปัสแม่เหียะ / Chiang Mai University (Mae Hia Campus) - -
DustBoy008 กรีนพีซประเทศไทย / Greenpeace, Saphan Khwai, BKK - -
DustBoy009 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร E3A-Building / Information Technology, Mae Fah Luang University - -
DustBoy010 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ / NRCT 45.90 22.95
DustBoy011 Cafe My Day Off เชียงดาว / Chiang doa, Chiang Mai - -
DustBoy039 มูลนิธิทรัพยากรธรรมชาติและสิ่่งแวดล้อม (น้ำรี) / Nam Ree, Nan 22.51 11.26
DustBoy040 มูลนิธิเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (น้ำช้าง) / Nam Chang, Nan - -
DustBoy042 รพ. เวชศาสตร์เขตร้อน / Hospital for Tropical Disease, BKK 40.99 20.50
DustBoy043 PhaNomPhen1 - -
DustBoy044 PhaNomPhen2 - -
DustBoy045 HoChiMinh1 - -
DustBoy046 HoChiMinh2 62.03 35.03
DustBoy048 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) / TSRI 53.42 27.85
DustBoy050 เครือสหพัฒน์ลำพูน / Sahapat Group Industrial Park Lamphun 46.62 23.31
DustBoy051 รพ. แม่ระมาด / Mae Ramat Hospital, Tak 46.04 23.02
DustBoy052 โรงพยาบาลสามเงา​ / Samngao Hospital, Tak 0.18 0.09
DustBoy055 รพ. สอง / Song Hospital, Phrae - -
DustBoy056 รพ. วังชิ้น / Wang Chin Hospital, Phrae - -
DustBoy057 รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์ / Chiang Rai Prachanukroh Hospital - -
DustBoy058 รพ. ปางมะผ้า / Pangmapha Hospital, Mae Hong Son 49.90 24.95
DustBoy059 รพ. ขุนยวม / Khunyuam Hospital, Mae Hong Son 32.67 16.34
DustBoy065 รพ. ปาย / Pai Hospital, Mae Hong Son 34.29 17.15
DustBoy067 รพ. แม่สะเรียง / Mae Sariang Hospital, Mae Hong Son 28.60 14.30
DustBoy068 รพ. สบเมย / Sop Moei Hospital, Mae Hong Son 22.08 11.04
DustBoy069 รพ. บ้านหลวง / Banluang Hospital, Nan - -
DustBoy071 รพ. นาหมื่น / Na Muen Hospital, Nan - -
DustBoy072 ทต. ปัว / Pua Sub District Municipal Office, Nan - -
DustBoy077 รพ.สต. อรุโณทัย ต. เมืองนะ / Arunothai (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
DustBoy078 รพ.สต. บ้านแม่แฮเหนือ / Mae Hae Nuea (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
DustBoy079 รพ.สต. แม่ซา / Mae Sa (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
DustBoy080 รพ.สต. บ้านปางมะเยา / Banpangmayao (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
DustBoy081 รพ.สต. แม่นาจร / Mae Nachon (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
DustBoy082 อบต. กองแขก / Kong Khaek (Sub-district Administrative Organization) 29.06 14.53
DustBoy083 ทต. ปิงโค้ง / Pingkhong (Sub-district Municipality) 25.74 12.87
DustBoy084 ทต. เมืองนะ / Muang Na (Sub-district Municipality) 40.10 20.05
DustBoy085 รพ.สต. เกาะช้าง อ.แม่สาย / Koh Chang (Sub-district Health Promoting Hospital) Maesai - -
DustBoy087 เทศบาลตำบลพิชัย / Pichai Municipality, Lampang 44.22 22.11
DustBoy088 สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. / RIHES CMU 45.24 22.62
DustBoy092 รร. ยุพราช / Yupparaj Wittayalai School, Chiang Mai 43.78 21.89
DustBoy093 ม. สุขภาพ ลาว 1 / University of Health Science 1, Laos - -
DustBoy094 ม. สุขภาพ ลาว 2 / University of Health Science 2, Laos - -
DustBoy095 มูลนิธิน้ำโขง-ตองยี พม่า / Nump khone Foundation, Myanmar - -
DustBoy100 ม. สุขภาพ ลาว 3 / University of Health Science 3, Laos - -
DustBoy104 สถานีอุตุนิยมวิทยา ลำพูน / Lamphun Meteorological Station - -
DustBoy105 ศาลากลาง จ. ลำพูน / Lamphun City Hall 25.80 12.90
DustBoy106 ม. ราชมงคลล้านนา / Rajamangala University of Technology Lanna - -
DustBoy108 รร. เรยีนาเชลีวิทยาลัย / Regina Coeli College 61.57 34.64
DustBoy109 คณะบริหารธุรกิจ มช. / Faculty of Business Administration (CMU) 76.52 47.10
DustBoy110 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ / Foundation for Children with Disabilities (BKK) 56.69 30.58
DustBoy115 ศูนย์วิจัยปลาสเตอร์ พนมเปญ กัมพูชา / Institut Pasteur du Cambodge, Phnom Penh, Cambodia 48.26 24.13
DustBoy118 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช / Walailak University, Nakhon Si Thammarat 42.50 21.25
E4A15ABF713C สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม - -
E53611334FC4 รพ.สต.นาปู่ป้อม / Na Pu Pom (Sub-district Health Promoting Hospital), Maehongson - -
ECA15ABF713C โรงพยาบาลวังเจ้า / Wangchao Hospital, Tak - -
F0A35ABF713C กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) - -
F4A35ABF713C เทศบาลตำบลลำน้ำพอง / Lumnampong Subdistrict Municipality, Khonkaen - -
F4A45ABF713C โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กา - -
F53011334FC4 รพ.สต. หมอกจำแป่ / Mog Jum Pae (Sub-district Health Promoting Hospital), Mae hong son - -
F94711334FC4 รพ.สต. วังลึก - -
F95910334FC4 โรงพยาบาลพบพระ / Phobphra Hospital, Tak - -
FCA25ABF713C โรงพยาบาลหนองเรือ / Nong Ruea Hospital, Khonkaen - -
FCA55ABF713C โรงพยาบาลลอง - -
FCB859BF713C ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก / Health Promotion Center 2, Phitsanulok - -
N-002 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต - -
N-011 มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) - -
N-012 เทศบาลนครนนทบุรี - -
N-013 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา( ดอยสะเก็ด) - -
N-014 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสมเด็จ / Somdet Public Health Office, Kalasin - -
N-015 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ / Kalasin Provincial Public Health Office - -
N-016 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุฉินารายณ์ - -
N-017 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี / Health Promotion Center Region 8 Udonthani - -
N-018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี - -
N-019 โรงพยาบาลอุดรธานี / Udonthani hospital - -
N-020 โรงพยาบาลกุมภวาปี - -
N-021 โรงพยาบาลหนองหาน / Nonghan Hospital, Udon - -
N-022 โรงพยาบาลบ้านผือ / Banpue Hospital / Udon - -
N-023 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) - -
N-024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ - -
N-025 โรงพยาบาลศรีวิไล / Sriwilai Hospital - -
N-026 โรงพยาบาลโซ่พิสัย - -
N-027 โรงพยาบาลบึงโขงหลง - -
N-028 โรงพยาบาลหนองคาย - -
N-029 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ / Thabo Hospital, Nongkhai - -
N-030 สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย - -
N-031 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนพิสัย - -
N-032 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย - -
N-033 โรงพยาบาลวังสะพุง / Wangsaphung Hospital, Loei - -
N-034 โรงพยาบาลผาขาว / Phakao Hospital, Loei - -
N-035 โรงพยาบาลปากชม - -
N-036 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย - -
N-037 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม / Thatphanom Crown Prince Hospital - -
N-038 โรงพยาบาลนครพนม - -
N-039 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวินพระบาท - -
N-040 สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู / Nongbualumphu Provincial Health Office - -
N-041 โรงพยาบาลนากลาง - -
N-042 โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร / Phraarjanban Tanakaro Hospital, Sakon nakhon - -
N-043 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร / Sakon Nakhon Provincial Public Health Office - -
N-044 โรงพยาบาลสกลนคร - -
N-045 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ - -
N-046 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร - -
N-047 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา - -
N-048 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี / Regioanl Health Promotion Center 10, Ubonratchathani - -
N-049 โรงพยาบาลสำโรง / Samrong Hospital, Ubon - -
N-050 โรงพยาบาลวารินชําราบ - -
N-051 โรงพยาบาลเดชอุดม - -
N-052 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ - -
N-053 โรงพยาบาลน้ำยืน / Namyuen hospital, Ubon - -
N-054 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม / DETUDOM CROWN PRINCE HOSPITAL, Ubon - -
N-055 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี - -
N-056 เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ - -
N-057 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ / Amnatcharoen Provicial Health Office - -
N-059 โรงพยาบาลกุดชุม / Kudchum Hospital, Yasothon - -
N-060 โรงพยาบาลค้อวัง / Khowang Hospital, Yasothon - -
N-061 โรงพยาบาลคําเขื่อนแก้ว - -
N-064 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคม ยโสธร / Bannikhom (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
N-065 โรงพยาบาลมุกดาหาร - -
N-066 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าหมี - -
N-067 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ / Sisaket Provicial Health Office - -
N-068 นครหลวงเวียงจันทน์ - -
N-069 นครหลวงเวียงจันทน์ / Vientiane - -
N-070 นครหลวงเวียงจันทน์ - -
N-071 โรงพยาบาลวานรนิวาส - -
N-072 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำปลีก - -
N-074 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนดู่ - -
N-075 โรงพยาบาลมหาชนะชัย / Maha Chanachai Hospital, Yasothon - -
N-076 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเจริญ - -
N-077 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแซง - -
N-078 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังคม - -
N-079 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติตำบลเฝ้าไร่ - -
N-080 โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ - -
N-081 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทอง - -
N-082 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัตนวาปี - -
N-083 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระใคร - -
N-085 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา / Loengnoktha Crown Prince Hospital, Yasothon - -
N-086 โรงพยาบาลไทยเจริญ - -
N-087 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร - -
True-NB-IoT-001 True Regional Office จุดที่ 2 73.99 44.99
True-NB-IoT-003 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. / Faculty of Engineering (CMU) 50.54 25.45

หมายเหตุ 1. ค่าดัชนีคุณภาพอากาศประยุกต์ใช้จากกรมควบคุมมลพิษและ US EPA

2. ข้อมูลตรวจวัดปริมาณฝุนมาด้วยเครื่องวัดฝุ่นเช็นเซอร์ขนาดเล็ก (DustBoy) เป็นค่าเฉลี่ยรายวันย้อนหลัง 24 ชั่วโมง

3. การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์เป็นข้อมูลสำหรับการวิจัยรวบรวมปัญหาหมอกควันฯ เพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น