สถานการณ์หมอกควันในช่วง 7 วันที่ผ่านมา

กราฟเปรียบเทียบสถานการณ์หมอกควัน

ข้อมูลคุณภาพอากาศจากเครื่องวัดฝุ่นขนาดเล็ก DustBoy 24 ชั่วโมง (22 ก.ย. 2562 09:00 น. - 23 ก.ย. 2562 8:00 น.)

level-dustboy
DustBoy Alias Location ค่าฝุ่น (ug/m3) PM2.5 AQI
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) - -
10A65ABF713C โรงพยาบาลอุ้มผาง / Umphang Hospital, Tak - -
14A25ABF713C ไดอาน่าคอมเพล็กซ์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ / Diana Complex Shopping Center - -
18A65ABF713C โรงพยาบาลแพร่ / Phrae Hospital - -
2CA25ABF713C สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองม่วงไข่ / Nong Muang Khai Public Health Office, Phrae - -
353511334FC4 โรงพยาบาลสอง / Song Hospital, Phrae - -
3CA45ABF713C ลีการ์เด้นท์พล่าซ่าหาดใหญ่ / Lee Gardens Plaza Hatyai - -
4A35ABF713C สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน / Maehongson Provincial Public Health Office - -
4CA45ABF713C โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช / King Taksin Hospital, Tak - -
4CB59BF713C โรงพยาบาลบ้านตาก / Bantak Hospital, Tak - -
68A25ABF713C รพ.สต.น้ำดิบ / Namdip (Sub-district Health Promoting Hospital), Maehongson - -
6CA15ABF713C รพ.สต. บ้านเวียง / Banwiang (Sub-district Health Promoting Hospital), Phrae - -
70A25ABF713C โรงพยาบาลแม่ลาน้อย / Mae La Noi Hospital, Maehongson - -
793B11334FC4 โรงพยาบาลวิเชียรบุรี/ Wichianburi Hospital, Petchabun - -
7CA55ABF713C รพ.สต.ป่าแดง / Pha Dang (Sub-district Health Promoting Hospital), Phrae - -
80A25ABF713C โรงพยาบาลน้ำปาด / Nampad Hospital, Uttaradit - -
84A25ABF713C โรงพยาบาลร้องกวาง / Rong Kwang Hospital, Phrae - -
9CA65ABF713C รพ.สต. ไทรย้อย อ.เด่นชัย / Sai Yoi (Sub-district Health Promoting Hospital), Phrae - -
A53711334FC4 สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ / Hatyai City Municipality - -
AIS-NB-IoT-001 บ. เอไอเอ เชียงใหม่ / AIA, Chiang mai 30.41 35
B4A554BF713C โรงพยาบาลพิชัย / Pichai Hospital, Uttaradit - -
C8A55ABF713C สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ / Petchabun Provincial Public Health Office - -
C93F11334FC4 รพ.สต.ทุ่งแค้ว / Thung Khaeo (Sub-district Health Promoting Hospital), Phrae - -
CCA05ABF713C โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) / Hatyai Municipality School 6 - -
CD4A11334FC4 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้ / Dok Khum Tai Public Health Office, Phayao - -
DustBoy CC001 หอการค้าเชียงใหม่ / Chiang Mai Chamber of Commerce 24.69 25
DustBoy CC002 บ้านพักคนชราธรรมปกรณ์ / T. Phra Sing, Chiang Mai 19.63 20
DustBoy CC003 สวนบวกหาด ชม. / Suanbuakhad CNX (NB-IoT) 23.57 24
DustBoy CC005 เชียงใหม่ไนท์บาร์ซาร์ / Chiang Mai Night Bazaar 14.58 15
DustBoy DBV2001 รพ. กรุงเทพระยอง 1 / Bangkok-Rayong Hospital 1 14.65 15
DustBoy DBV2002 รพ. กรุงเทพระยอง 2 / Bangkok-Rayong Hospital 2 36.97 50
DustBoy H001 รพ. นครพิงค์ / Nakornping Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H002 รพ. สันทราย / Sansai Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H003 รพ. ดอยสะเก็ด / Doi Saket Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H004 รพ. สันกำแพง / San Kamphaeng Hospital, Chiang Mai 23.89 24
DustBoy H005 รพ. แม่ออน / Mae on Hospital, Chiang Mai 28.14 30
DustBoy H006 รพ. สารภี / Sarapee Hospital, Chiang Mai 31.01 37
DustBoy H007 รพ. หางดง / Hang Dong Hospital, Chiang Mai 33.44 41
DustBoy H008 รพ. สะเมิง / Samoeng Hospital, Chiang Mai 20.00 20
DustBoy H009 รพ. สันป่าตอง / San Pa Tong Hospital, Chiang Mai 20.96 21
DustBoy H010 รพ. แม่วาง / Mae Wang Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H011 รพ. ดอยหล่อ / Doi Lo Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H012 รพ. จอมทอง / Chom Tong Hospital, Chiang Mai 26.94 28
DustBoy H013 รพ. ฮอด / Hod Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H015 รพ. อมก๋อย / Omkoi Hospital, Chiang Mai 29.91 35
DustBoy H016 รพ. เทพรัตนฯ / Debaratana Hospital, Chiang Mai 25.89 26
DustBoy H017 รพ. วัดจันทร์ฯ / Wat Chan Hospital, Chiang Mai 18.42 18
DustBoy H018 รพ. แม่แตง / Mae Taeng Hospital, Chiang Mai 24.53 25
DustBoy H019 รพ. พร้าว / Phrao Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H020 สสอ. เชียงดาว / Chiang Dao Public Heath Office, Chiang Mai 17.49 17
DustBoy H021 รพ. เวียงแหง / Wiang Haeng Hospital, Chiang Mai 23.10 23
DustBoy H022 รพ. ไชยปราการ / Chai Prakan Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H023 รพ. ฝาง / Fang Hospital, Chiang Mai 17.25 17
DustBoy H024 สนง. สาธารณสุข อ. แม่อาย / Mae Ai Public Heath Office, Chiang Mai - -
DustBoy H025 รพ. ส่งเสริมสุขภาพ เขต 1 / Health Promoting Hospital 1, Chiang Mai - -
DustBoy002 Between Cafe, ต. แม่แรม / Mae Ram, Chiang Mai 32.40 39
DustBoy005 ต. ป่าแดด / Innovative Village, T. Pa Dad, Chiang Mai 21.01 21
DustBoy006 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แคมปัสแม่เหียะ / Chiang Mai University (Mae Hia Campus) 26.30 26
DustBoy008 กรีนพีซประเทศไทย / Greenpeace, Saphan Khwai, BKK 24.80 25
DustBoy010 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ / National Research Council of Thailand (NRCT) 7.65 8
DustBoy011 Cafe My Day Off เชียงดาว / Chiang doa, Chiang Mai - -
DustBoy039 มูลนิธิทรัพยากรธรรมชาติและสิ่่งแวดล้อม (น้ำรี), Foundation for Environment and Natural Resources (Na 8.35 8
DustBoy040 มูลนิธิเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (น้ำช้าง), Foundation for Environment and Natural Resourc - -
DustBoy042 รพ. เวชศาสตร์เขตร้อน / Hospital for Tropical Disease, BKK 35.16 46
DustBoy043 PhaNomPhen1 9.27 9
DustBoy044 PhaNomPhen2 - -
DustBoy045 HoChiMinh1 - -
DustBoy046 HoChiMinh2 47.80 92
DustBoy047 ด่านพระราม ๔ / Rama IV Expressway (FES) 11.61 12
DustBoy048 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) / Thailand Science Research and Innov 29.30 33
DustBoy050 เครือสหพัฒน์ลำพูน / Sahapat Group Industrial Park Lamphun 22.28 22
DustBoy051 รพ. แม่ระมาด / Mae Ramat Hospital, Tak 126.09 236
DustBoy052 โรงพยาบาลสามเงา​ / Samngao Hospital, Tak 15.21 15
DustBoy053 รพ. ร้องกวาง / Rong Kwang Hospital, Phrae - -
DustBoy054 รพ. ลอง / Long Hospital, Phrae - -
DustBoy055 รพ. สอง / Song Hospital, Phrae - -
DustBoy056 รพ. วังชิ้น / Wang Chin Hospital, Phrae - -
DustBoy057 รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์ / Chiang Rai Prachanukroh Hospital - -
DustBoy058 รพ. ปางมะผ้า / Pangmapha Hospital, Mae Hong Son 13.01 13
DustBoy059 รพ. ขุนยวม / Khunyuam Hospital, Mae Hong Son 18.27 18
DustBoy065 รพ. ปาย / Pai Hospital, Mae Hong Son 14.82 15
DustBoy066 รพ. ศรีสังวาลย์ / Srisangwan Hospital, Mae Hong Son - -
DustBoy067 รพ. แม่สะเรียง / Mae Sariang Hospital, Mae Hong Son - -
DustBoy068 รพ. สบเมย / Sop Moei Hospital, Mae Hong Son 14.17 14
DustBoy069 รพ. บ้านหลวง / Banluang Hospital, Nan - -
DustBoy071 รพ. นาหมื่น / Na Muen Hospital, Nan - -
DustBoy072 ทต. ปัว / Pua Sub District Municipal Office, Nan - -
DustBoy077 รพ.สต. อรุโณทัย ต. เมืองนะ / Arunothai (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
DustBoy078 รพ.สต. บ้านแม่แฮเหนือ / Mae Hae Nuea (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
DustBoy079 รพ.สต. แม่ซา / Mae Sa (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
DustBoy080 รพ.สต. บ้านปางมะเยา / Banpangmayao (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
DustBoy081 รพ.สต. แม่นาจร / Mae Nachon (Sub-district Health Promoting Hospital) 16.17 16
DustBoy082 อบต. กองแขก / Kong Khaek (Sub-district Administrative Organization) 16.09 16
DustBoy083 ทต. ปิงโค้ง / Pingkhong (Sub-district Municipality) 14.61 15
DustBoy084 ทต. เมืองนะ / Muang Na (Sub-district Municipality) 42.06 67
DustBoy085 รพ.สต. เกาะช้าง อ.แม่สาย / Koh Chang (Sub-district Health Promoting Hospital) Maesai - -
DustBoy087 เทศบาลตำบลพิชัย / Pichai Municipality, Lampang 20.02 20
DustBoy088 สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. / RIHES CMU - -
DustBoy092 รร. ยุพราช / Yupparaj Wittayalai School, Chiang Mai 28.73 33
DustBoy093 ม. สุขภาพ ลาว 1 / University of Health Science 1, Laos - -
DustBoy094 ม. สุขภาพ ลาว 2 / University of Health Science 2, Laos - -
DustBoy095 มูลนิธิน้ำโขง-ตองยี พม่า / Nump khone Foundation, Myanmar - -
DustBoy096 ม. แห่งชาติ ลาว / National University of Laos 30.83 37
DustBoy100 ม. สุขภาพ ลาว 3 / University of Health Science 3, Laos - -
DustBoy104 สถานีอุตุนิยมวิทยา ลำพูน / Lamphun Meteorological Station 23.15 23
DustBoy105 ศาลากลาง จ. ลำพูน / Lamphun City Hall 13.58 14
DustBoy106 ม. ราชมงคลล้านนา / Rajamangala University of Technology Lanna 15.54 16
DustBoy108 รร. เรยีนาเชลีวิทยาลัย / Regina Coeli College 22.57 23
DustBoy109 คณะบริหารธุรกิจ มช. / Faculty of Business Administration (CMU) 25.59 26
DustBoy110 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ / Foundation for Children with Disabilities (BKK) 27.21 28
E53611334FC4 รพ.สต.นาปู่ป้อม / Na Pu Pom (Sub-district Health Promoting Hospital), Maehongson - -
ECA15ABF713C โรงพยาบาลวังเจ้า / Wangchao Hospital, Tak - -
F53011334FC4 รพ.สต. หมอกจำแป่ / Mog Jum Pae (Sub-district Health Promoting Hospital), Mae hong son - -
F95910334FC4 โรงพยาบาลพบพระ / Phobphra Hospital, Tak - -
FCB859BF713C ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก / Health Promotion Center 2, Phitsanulok - -
True-NB-IoT-001 True Regional Office จุดที่ 2 27.46 28
True-NB-IoT-003 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. / Faculty of Engineering (CMU) 20.24 20
level-dustboy
DustBoy Alias Location ค่าฝุ่น (ug/m3) PM10 AQI
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) - -
10A65ABF713C โรงพยาบาลอุ้มผาง / Umphang Hospital, Tak - -
14A25ABF713C ไดอาน่าคอมเพล็กซ์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ / Diana Complex Shopping Center - -
18A65ABF713C โรงพยาบาลแพร่ / Phrae Hospital - -
2CA25ABF713C สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองม่วงไข่ / Nong Muang Khai Public Health Office, Phrae - -
353511334FC4 โรงพยาบาลสอง / Song Hospital, Phrae - -
3CA45ABF713C ลีการ์เด้นท์พล่าซ่าหาดใหญ่ / Lee Gardens Plaza Hatyai - -
4A35ABF713C สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน / Maehongson Provincial Public Health Office - -
4CA45ABF713C โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช / King Taksin Hospital, Tak - -
4CB59BF713C โรงพยาบาลบ้านตาก / Bantak Hospital, Tak - -
68A25ABF713C รพ.สต.น้ำดิบ / Namdip (Sub-district Health Promoting Hospital), Maehongson - -
6CA15ABF713C รพ.สต. บ้านเวียง / Banwiang (Sub-district Health Promoting Hospital), Phrae - -
70A25ABF713C โรงพยาบาลแม่ลาน้อย / Mae La Noi Hospital, Maehongson - -
793B11334FC4 โรงพยาบาลวิเชียรบุรี/ Wichianburi Hospital, Petchabun - -
7CA55ABF713C รพ.สต.ป่าแดง / Pha Dang (Sub-district Health Promoting Hospital), Phrae - -
80A25ABF713C โรงพยาบาลน้ำปาด / Nampad Hospital, Uttaradit - -
84A25ABF713C โรงพยาบาลร้องกวาง / Rong Kwang Hospital, Phrae - -
9CA65ABF713C รพ.สต. ไทรย้อย อ.เด่นชัย / Sai Yoi (Sub-district Health Promoting Hospital), Phrae - -
A53711334FC4 สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ / Hatyai City Municipality - -
AIS-NB-IoT-001 บ. เอไอเอ เชียงใหม่ / AIA, Chiang mai 32.63 16.32
B4A554BF713C โรงพยาบาลพิชัย / Pichai Hospital, Uttaradit - -
C8A55ABF713C สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ / Petchabun Provincial Public Health Office - -
C93F11334FC4 รพ.สต.ทุ่งแค้ว / Thung Khaeo (Sub-district Health Promoting Hospital), Phrae - -
CCA05ABF713C โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) / Hatyai Municipality School 6 - -
CD4A11334FC4 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้ / Dok Khum Tai Public Health Office, Phayao - -
DustBoy CC001 หอการค้าเชียงใหม่ / Chiang Mai Chamber of Commerce 60.93 34.11
DustBoy CC002 บ้านพักคนชราธรรมปกรณ์ / T. Phra Sing, Chiang Mai 32.82 16.41
DustBoy CC003 สวนบวกหาด ชม. / Suanbuakhad CNX (NB-IoT) 25.61 12.81
DustBoy CC005 เชียงใหม่ไนท์บาร์ซาร์ / Chiang Mai Night Bazaar 20.10 10.05
DustBoy DBV2001 รพ. กรุงเทพระยอง 1 / Bangkok-Rayong Hospital 1 15.87 7.94
DustBoy DBV2002 รพ. กรุงเทพระยอง 2 / Bangkok-Rayong Hospital 2 38.51 19.26
DustBoy H001 รพ. นครพิงค์ / Nakornping Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H002 รพ. สันทราย / Sansai Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H003 รพ. ดอยสะเก็ด / Doi Saket Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H004 รพ. สันกำแพง / San Kamphaeng Hospital, Chiang Mai 29.20 14.60
DustBoy H005 รพ. แม่ออน / Mae on Hospital, Chiang Mai 32.67 16.34
DustBoy H006 รพ. สารภี / Sarapee Hospital, Chiang Mai 45.33 22.67
DustBoy H007 รพ. หางดง / Hang Dong Hospital, Chiang Mai 34.96 17.48
DustBoy H008 รพ. สะเมิง / Samoeng Hospital, Chiang Mai 23.09 11.55
DustBoy H009 รพ. สันป่าตอง / San Pa Tong Hospital, Chiang Mai 23.41 11.71
DustBoy H010 รพ. แม่วาง / Mae Wang Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H011 รพ. ดอยหล่อ / Doi Lo Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H012 รพ. จอมทอง / Chom Tong Hospital, Chiang Mai 40.02 20.01
DustBoy H013 รพ. ฮอด / Hod Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H015 รพ. อมก๋อย / Omkoi Hospital, Chiang Mai 46.74 23.37
DustBoy H016 รพ. เทพรัตนฯ / Debaratana Hospital, Chiang Mai 54.28 28.57
DustBoy H017 รพ. วัดจันทร์ฯ / Wat Chan Hospital, Chiang Mai 51.67 26.39
DustBoy H018 รพ. แม่แตง / Mae Taeng Hospital, Chiang Mai 28.10 14.05
DustBoy H019 รพ. พร้าว / Phrao Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H020 สสอ. เชียงดาว / Chiang Dao Public Heath Office, Chiang Mai 24.28 12.14
DustBoy H021 รพ. เวียงแหง / Wiang Haeng Hospital, Chiang Mai 37.24 18.62
DustBoy H022 รพ. ไชยปราการ / Chai Prakan Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H023 รพ. ฝาง / Fang Hospital, Chiang Mai 31.26 15.63
DustBoy H024 สนง. สาธารณสุข อ. แม่อาย / Mae Ai Public Heath Office, Chiang Mai - -
DustBoy H025 รพ. ส่งเสริมสุขภาพ เขต 1 / Health Promoting Hospital 1, Chiang Mai - -
DustBoy002 Between Cafe, ต. แม่แรม / Mae Ram, Chiang Mai 43.63 21.82
DustBoy005 ต. ป่าแดด / Innovative Village, T. Pa Dad, Chiang Mai 34.49 17.25
DustBoy006 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แคมปัสแม่เหียะ / Chiang Mai University (Mae Hia Campus) 28.66 14.33
DustBoy008 กรีนพีซประเทศไทย / Greenpeace, Saphan Khwai, BKK 30.61 15.31
DustBoy010 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ / National Research Council of Thailand (NRCT) 8.60 4.30
DustBoy011 Cafe My Day Off เชียงดาว / Chiang doa, Chiang Mai - -
DustBoy039 มูลนิธิทรัพยากรธรรมชาติและสิ่่งแวดล้อม (น้ำรี), Foundation for Environment and Natural Resources (Na 9.83 4.92
DustBoy040 มูลนิธิเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (น้ำช้าง), Foundation for Environment and Natural Resourc - -
DustBoy042 รพ. เวชศาสตร์เขตร้อน / Hospital for Tropical Disease, BKK 37.16 18.58
DustBoy043 PhaNomPhen1 16.39 8.20
DustBoy044 PhaNomPhen2 - -
DustBoy045 HoChiMinh1 - -
DustBoy046 HoChiMinh2 52.37 26.98
DustBoy047 ด่านพระราม ๔ / Rama IV Expressway (FES) 12.24 6.12
DustBoy048 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) / Thailand Science Research and Innov 33.34 16.67
DustBoy050 เครือสหพัฒน์ลำพูน / Sahapat Group Industrial Park Lamphun 28.07 14.04
DustBoy051 รพ. แม่ระมาด / Mae Ramat Hospital, Tak 140.80 134.67
DustBoy052 โรงพยาบาลสามเงา​ / Samngao Hospital, Tak 27.85 13.93
DustBoy053 รพ. ร้องกวาง / Rong Kwang Hospital, Phrae - -
DustBoy054 รพ. ลอง / Long Hospital, Phrae - -
DustBoy055 รพ. สอง / Song Hospital, Phrae - -
DustBoy056 รพ. วังชิ้น / Wang Chin Hospital, Phrae - -
DustBoy057 รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์ / Chiang Rai Prachanukroh Hospital - -
DustBoy058 รพ. ปางมะผ้า / Pangmapha Hospital, Mae Hong Son 36.12 18.06
DustBoy059 รพ. ขุนยวม / Khunyuam Hospital, Mae Hong Son 24.24 12.12
DustBoy065 รพ. ปาย / Pai Hospital, Mae Hong Son 16.09 8.05
DustBoy066 รพ. ศรีสังวาลย์ / Srisangwan Hospital, Mae Hong Son - -
DustBoy067 รพ. แม่สะเรียง / Mae Sariang Hospital, Mae Hong Son - -
DustBoy068 รพ. สบเมย / Sop Moei Hospital, Mae Hong Son 16.89 8.45
DustBoy069 รพ. บ้านหลวง / Banluang Hospital, Nan - -
DustBoy071 รพ. นาหมื่น / Na Muen Hospital, Nan - -
DustBoy072 ทต. ปัว / Pua Sub District Municipal Office, Nan - -
DustBoy077 รพ.สต. อรุโณทัย ต. เมืองนะ / Arunothai (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
DustBoy078 รพ.สต. บ้านแม่แฮเหนือ / Mae Hae Nuea (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
DustBoy079 รพ.สต. แม่ซา / Mae Sa (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
DustBoy080 รพ.สต. บ้านปางมะเยา / Banpangmayao (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
DustBoy081 รพ.สต. แม่นาจร / Mae Nachon (Sub-district Health Promoting Hospital) 23.98 11.99
DustBoy082 อบต. กองแขก / Kong Khaek (Sub-district Administrative Organization) 21.28 10.64
DustBoy083 ทต. ปิงโค้ง / Pingkhong (Sub-district Municipality) 16.72 8.36
DustBoy084 ทต. เมืองนะ / Muang Na (Sub-district Municipality) 67.89 39.91
DustBoy085 รพ.สต. เกาะช้าง อ.แม่สาย / Koh Chang (Sub-district Health Promoting Hospital) Maesai - -
DustBoy087 เทศบาลตำบลพิชัย / Pichai Municipality, Lampang 25.39 12.70
DustBoy088 สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. / RIHES CMU - -
DustBoy092 รร. ยุพราช / Yupparaj Wittayalai School, Chiang Mai 30.60 15.30
DustBoy093 ม. สุขภาพ ลาว 1 / University of Health Science 1, Laos - -
DustBoy094 ม. สุขภาพ ลาว 2 / University of Health Science 2, Laos - -
DustBoy095 มูลนิธิน้ำโขง-ตองยี พม่า / Nump khone Foundation, Myanmar - -
DustBoy096 ม. แห่งชาติ ลาว / National University of Laos 70.38 41.98
DustBoy100 ม. สุขภาพ ลาว 3 / University of Health Science 3, Laos - -
DustBoy104 สถานีอุตุนิยมวิทยา ลำพูน / Lamphun Meteorological Station 27.91 13.96
DustBoy105 ศาลากลาง จ. ลำพูน / Lamphun City Hall 14.49 7.25
DustBoy106 ม. ราชมงคลล้านนา / Rajamangala University of Technology Lanna 22.95 11.48
DustBoy108 รร. เรยีนาเชลีวิทยาลัย / Regina Coeli College 23.95 11.98
DustBoy109 คณะบริหารธุรกิจ มช. / Faculty of Business Administration (CMU) 32.95 16.48
DustBoy110 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ / Foundation for Children with Disabilities (BKK) 29.89 14.95
E53611334FC4 รพ.สต.นาปู่ป้อม / Na Pu Pom (Sub-district Health Promoting Hospital), Maehongson - -
ECA15ABF713C โรงพยาบาลวังเจ้า / Wangchao Hospital, Tak - -
F53011334FC4 รพ.สต. หมอกจำแป่ / Mog Jum Pae (Sub-district Health Promoting Hospital), Mae hong son - -
F95910334FC4 โรงพยาบาลพบพระ / Phobphra Hospital, Tak - -
FCB859BF713C ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก / Health Promotion Center 2, Phitsanulok - -
True-NB-IoT-001 True Regional Office จุดที่ 2 31.05 15.53
True-NB-IoT-003 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. / Faculty of Engineering (CMU) 22.60 11.30
level-dustboy
DustBoy Alias Location ค่าฝุ่น (ug/m3) PM10 AQI
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) - -
10A65ABF713C โรงพยาบาลอุ้มผาง / Umphang Hospital, Tak - -
14A25ABF713C ไดอาน่าคอมเพล็กซ์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ / Diana Complex Shopping Center - -
18A65ABF713C โรงพยาบาลแพร่ / Phrae Hospital - -
2CA25ABF713C สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองม่วงไข่ / Nong Muang Khai Public Health Office, Phrae - -
353511334FC4 โรงพยาบาลสอง / Song Hospital, Phrae - -
3CA45ABF713C ลีการ์เด้นท์พล่าซ่าหาดใหญ่ / Lee Gardens Plaza Hatyai - -
4A35ABF713C สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน / Maehongson Provincial Public Health Office - -
4CA45ABF713C โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช / King Taksin Hospital, Tak - -
4CB59BF713C โรงพยาบาลบ้านตาก / Bantak Hospital, Tak - -
68A25ABF713C รพ.สต.น้ำดิบ / Namdip (Sub-district Health Promoting Hospital), Maehongson - -
6CA15ABF713C รพ.สต. บ้านเวียง / Banwiang (Sub-district Health Promoting Hospital), Phrae - -
70A25ABF713C โรงพยาบาลแม่ลาน้อย / Mae La Noi Hospital, Maehongson - -
793B11334FC4 โรงพยาบาลวิเชียรบุรี/ Wichianburi Hospital, Petchabun - -
7CA55ABF713C รพ.สต.ป่าแดง / Pha Dang (Sub-district Health Promoting Hospital), Phrae - -
80A25ABF713C โรงพยาบาลน้ำปาด / Nampad Hospital, Uttaradit - -
84A25ABF713C โรงพยาบาลร้องกวาง / Rong Kwang Hospital, Phrae - -
9CA65ABF713C รพ.สต. ไทรย้อย อ.เด่นชัย / Sai Yoi (Sub-district Health Promoting Hospital), Phrae - -
A53711334FC4 สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ / Hatyai City Municipality - -
AIS-NB-IoT-001 บ. เอไอเอ เชียงใหม่ / AIA, Chiang mai 30.41 15.21
B4A554BF713C โรงพยาบาลพิชัย / Pichai Hospital, Uttaradit - -
C8A55ABF713C สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ / Petchabun Provincial Public Health Office - -
C93F11334FC4 รพ.สต.ทุ่งแค้ว / Thung Khaeo (Sub-district Health Promoting Hospital), Phrae - -
CCA05ABF713C โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) / Hatyai Municipality School 6 - -
CD4A11334FC4 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้ / Dok Khum Tai Public Health Office, Phayao - -
DustBoy CC001 หอการค้าเชียงใหม่ / Chiang Mai Chamber of Commerce 24.69 12.35
DustBoy CC002 บ้านพักคนชราธรรมปกรณ์ / T. Phra Sing, Chiang Mai 19.63 9.82
DustBoy CC003 สวนบวกหาด ชม. / Suanbuakhad CNX (NB-IoT) 23.57 11.79
DustBoy CC005 เชียงใหม่ไนท์บาร์ซาร์ / Chiang Mai Night Bazaar 14.58 7.29
DustBoy DBV2001 รพ. กรุงเทพระยอง 1 / Bangkok-Rayong Hospital 1 14.65 7.33
DustBoy DBV2002 รพ. กรุงเทพระยอง 2 / Bangkok-Rayong Hospital 2 36.97 18.49
DustBoy H001 รพ. นครพิงค์ / Nakornping Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H002 รพ. สันทราย / Sansai Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H003 รพ. ดอยสะเก็ด / Doi Saket Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H004 รพ. สันกำแพง / San Kamphaeng Hospital, Chiang Mai 23.89 11.95
DustBoy H005 รพ. แม่ออน / Mae on Hospital, Chiang Mai 28.14 14.07
DustBoy H006 รพ. สารภี / Sarapee Hospital, Chiang Mai 31.01 15.51
DustBoy H007 รพ. หางดง / Hang Dong Hospital, Chiang Mai 33.44 16.72
DustBoy H008 รพ. สะเมิง / Samoeng Hospital, Chiang Mai 20.00 10.00
DustBoy H009 รพ. สันป่าตอง / San Pa Tong Hospital, Chiang Mai 20.96 10.48
DustBoy H010 รพ. แม่วาง / Mae Wang Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H011 รพ. ดอยหล่อ / Doi Lo Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H012 รพ. จอมทอง / Chom Tong Hospital, Chiang Mai 26.94 13.47
DustBoy H013 รพ. ฮอด / Hod Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H015 รพ. อมก๋อย / Omkoi Hospital, Chiang Mai 29.91 14.96
DustBoy H016 รพ. เทพรัตนฯ / Debaratana Hospital, Chiang Mai 25.89 12.95
DustBoy H017 รพ. วัดจันทร์ฯ / Wat Chan Hospital, Chiang Mai 18.42 9.21
DustBoy H018 รพ. แม่แตง / Mae Taeng Hospital, Chiang Mai 24.53 12.27
DustBoy H019 รพ. พร้าว / Phrao Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H020 สสอ. เชียงดาว / Chiang Dao Public Heath Office, Chiang Mai 17.49 8.75
DustBoy H021 รพ. เวียงแหง / Wiang Haeng Hospital, Chiang Mai 23.10 11.55
DustBoy H022 รพ. ไชยปราการ / Chai Prakan Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H023 รพ. ฝาง / Fang Hospital, Chiang Mai 17.25 8.63
DustBoy H024 สนง. สาธารณสุข อ. แม่อาย / Mae Ai Public Heath Office, Chiang Mai - -
DustBoy H025 รพ. ส่งเสริมสุขภาพ เขต 1 / Health Promoting Hospital 1, Chiang Mai - -
DustBoy002 Between Cafe, ต. แม่แรม / Mae Ram, Chiang Mai 32.40 16.20
DustBoy005 ต. ป่าแดด / Innovative Village, T. Pa Dad, Chiang Mai 21.01 10.51
DustBoy006 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แคมปัสแม่เหียะ / Chiang Mai University (Mae Hia Campus) 26.30 13.15
DustBoy008 กรีนพีซประเทศไทย / Greenpeace, Saphan Khwai, BKK 24.80 12.40
DustBoy010 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ / National Research Council of Thailand (NRCT) 7.65 3.83
DustBoy011 Cafe My Day Off เชียงดาว / Chiang doa, Chiang Mai - -
DustBoy039 มูลนิธิทรัพยากรธรรมชาติและสิ่่งแวดล้อม (น้ำรี), Foundation for Environment and Natural Resources (Na 8.35 4.18
DustBoy040 มูลนิธิเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (น้ำช้าง), Foundation for Environment and Natural Resourc - -
DustBoy042 รพ. เวชศาสตร์เขตร้อน / Hospital for Tropical Disease, BKK 35.16 17.58
DustBoy043 PhaNomPhen1 9.27 4.64
DustBoy044 PhaNomPhen2 - -
DustBoy045 HoChiMinh1 - -
DustBoy046 HoChiMinh2 47.80 23.90
DustBoy047 ด่านพระราม ๔ / Rama IV Expressway (FES) 11.61 5.81
DustBoy048 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) / Thailand Science Research and Innov 29.30 14.65
DustBoy050 เครือสหพัฒน์ลำพูน / Sahapat Group Industrial Park Lamphun 22.28 11.14
DustBoy051 รพ. แม่ระมาด / Mae Ramat Hospital, Tak 126.09 110.15
DustBoy052 โรงพยาบาลสามเงา​ / Samngao Hospital, Tak 15.21 7.61
DustBoy053 รพ. ร้องกวาง / Rong Kwang Hospital, Phrae - -
DustBoy054 รพ. ลอง / Long Hospital, Phrae - -
DustBoy055 รพ. สอง / Song Hospital, Phrae - -
DustBoy056 รพ. วังชิ้น / Wang Chin Hospital, Phrae - -
DustBoy057 รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์ / Chiang Rai Prachanukroh Hospital - -
DustBoy058 รพ. ปางมะผ้า / Pangmapha Hospital, Mae Hong Son 13.01 6.51
DustBoy059 รพ. ขุนยวม / Khunyuam Hospital, Mae Hong Son 18.27 9.14
DustBoy065 รพ. ปาย / Pai Hospital, Mae Hong Son 14.82 7.41
DustBoy066 รพ. ศรีสังวาลย์ / Srisangwan Hospital, Mae Hong Son - -
DustBoy067 รพ. แม่สะเรียง / Mae Sariang Hospital, Mae Hong Son - -
DustBoy068 รพ. สบเมย / Sop Moei Hospital, Mae Hong Son 14.17 7.09
DustBoy069 รพ. บ้านหลวง / Banluang Hospital, Nan - -
DustBoy071 รพ. นาหมื่น / Na Muen Hospital, Nan - -
DustBoy072 ทต. ปัว / Pua Sub District Municipal Office, Nan - -
DustBoy077 รพ.สต. อรุโณทัย ต. เมืองนะ / Arunothai (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
DustBoy078 รพ.สต. บ้านแม่แฮเหนือ / Mae Hae Nuea (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
DustBoy079 รพ.สต. แม่ซา / Mae Sa (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
DustBoy080 รพ.สต. บ้านปางมะเยา / Banpangmayao (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
DustBoy081 รพ.สต. แม่นาจร / Mae Nachon (Sub-district Health Promoting Hospital) 16.17 8.09
DustBoy082 อบต. กองแขก / Kong Khaek (Sub-district Administrative Organization) 16.09 8.05
DustBoy083 ทต. ปิงโค้ง / Pingkhong (Sub-district Municipality) 14.61 7.31
DustBoy084 ทต. เมืองนะ / Muang Na (Sub-district Municipality) 42.06 21.03
DustBoy085 รพ.สต. เกาะช้าง อ.แม่สาย / Koh Chang (Sub-district Health Promoting Hospital) Maesai - -
DustBoy087 เทศบาลตำบลพิชัย / Pichai Municipality, Lampang 20.02 10.01
DustBoy088 สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. / RIHES CMU - -
DustBoy092 รร. ยุพราช / Yupparaj Wittayalai School, Chiang Mai 28.73 14.37
DustBoy093 ม. สุขภาพ ลาว 1 / University of Health Science 1, Laos - -
DustBoy094 ม. สุขภาพ ลาว 2 / University of Health Science 2, Laos - -
DustBoy095 มูลนิธิน้ำโขง-ตองยี พม่า / Nump khone Foundation, Myanmar - -
DustBoy096 ม. แห่งชาติ ลาว / National University of Laos 30.83 15.42
DustBoy100 ม. สุขภาพ ลาว 3 / University of Health Science 3, Laos - -
DustBoy104 สถานีอุตุนิยมวิทยา ลำพูน / Lamphun Meteorological Station 23.15 11.58
DustBoy105 ศาลากลาง จ. ลำพูน / Lamphun City Hall 13.58 6.79
DustBoy106 ม. ราชมงคลล้านนา / Rajamangala University of Technology Lanna 15.54 7.77
DustBoy108 รร. เรยีนาเชลีวิทยาลัย / Regina Coeli College 22.57 11.29
DustBoy109 คณะบริหารธุรกิจ มช. / Faculty of Business Administration (CMU) 25.59 12.80
DustBoy110 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ / Foundation for Children with Disabilities (BKK) 27.21 13.61
E53611334FC4 รพ.สต.นาปู่ป้อม / Na Pu Pom (Sub-district Health Promoting Hospital), Maehongson - -
ECA15ABF713C โรงพยาบาลวังเจ้า / Wangchao Hospital, Tak - -
F53011334FC4 รพ.สต. หมอกจำแป่ / Mog Jum Pae (Sub-district Health Promoting Hospital), Mae hong son - -
F95910334FC4 โรงพยาบาลพบพระ / Phobphra Hospital, Tak - -
FCB859BF713C ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก / Health Promotion Center 2, Phitsanulok - -
True-NB-IoT-001 True Regional Office จุดที่ 2 27.46 13.73
True-NB-IoT-003 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. / Faculty of Engineering (CMU) 20.24 10.12
level-dustboy
DustBoy Alias Location ค่าฝุ่น (ug/m3) PM10 AQI
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) - -
10A65ABF713C โรงพยาบาลอุ้มผาง / Umphang Hospital, Tak - -
14A25ABF713C ไดอาน่าคอมเพล็กซ์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ / Diana Complex Shopping Center - -
18A65ABF713C โรงพยาบาลแพร่ / Phrae Hospital - -
2CA25ABF713C สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองม่วงไข่ / Nong Muang Khai Public Health Office, Phrae - -
353511334FC4 โรงพยาบาลสอง / Song Hospital, Phrae - -
3CA45ABF713C ลีการ์เด้นท์พล่าซ่าหาดใหญ่ / Lee Gardens Plaza Hatyai - -
4A35ABF713C สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน / Maehongson Provincial Public Health Office - -
4CA45ABF713C โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช / King Taksin Hospital, Tak - -
4CB59BF713C โรงพยาบาลบ้านตาก / Bantak Hospital, Tak - -
68A25ABF713C รพ.สต.น้ำดิบ / Namdip (Sub-district Health Promoting Hospital), Maehongson - -
6CA15ABF713C รพ.สต. บ้านเวียง / Banwiang (Sub-district Health Promoting Hospital), Phrae - -
70A25ABF713C โรงพยาบาลแม่ลาน้อย / Mae La Noi Hospital, Maehongson - -
793B11334FC4 โรงพยาบาลวิเชียรบุรี/ Wichianburi Hospital, Petchabun - -
7CA55ABF713C รพ.สต.ป่าแดง / Pha Dang (Sub-district Health Promoting Hospital), Phrae - -
80A25ABF713C โรงพยาบาลน้ำปาด / Nampad Hospital, Uttaradit - -
84A25ABF713C โรงพยาบาลร้องกวาง / Rong Kwang Hospital, Phrae - -
9CA65ABF713C รพ.สต. ไทรย้อย อ.เด่นชัย / Sai Yoi (Sub-district Health Promoting Hospital), Phrae - -
A53711334FC4 สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ / Hatyai City Municipality - -
AIS-NB-IoT-001 บ. เอไอเอ เชียงใหม่ / AIA, Chiang mai 32.63 16.32
B4A554BF713C โรงพยาบาลพิชัย / Pichai Hospital, Uttaradit - -
C8A55ABF713C สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ / Petchabun Provincial Public Health Office - -
C93F11334FC4 รพ.สต.ทุ่งแค้ว / Thung Khaeo (Sub-district Health Promoting Hospital), Phrae - -
CCA05ABF713C โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) / Hatyai Municipality School 6 - -
CD4A11334FC4 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้ / Dok Khum Tai Public Health Office, Phayao - -
DustBoy CC001 หอการค้าเชียงใหม่ / Chiang Mai Chamber of Commerce 60.93 34.11
DustBoy CC002 บ้านพักคนชราธรรมปกรณ์ / T. Phra Sing, Chiang Mai 32.82 16.41
DustBoy CC003 สวนบวกหาด ชม. / Suanbuakhad CNX (NB-IoT) 25.61 12.81
DustBoy CC005 เชียงใหม่ไนท์บาร์ซาร์ / Chiang Mai Night Bazaar 20.10 10.05
DustBoy DBV2001 รพ. กรุงเทพระยอง 1 / Bangkok-Rayong Hospital 1 15.87 7.94
DustBoy DBV2002 รพ. กรุงเทพระยอง 2 / Bangkok-Rayong Hospital 2 38.51 19.26
DustBoy H001 รพ. นครพิงค์ / Nakornping Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H002 รพ. สันทราย / Sansai Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H003 รพ. ดอยสะเก็ด / Doi Saket Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H004 รพ. สันกำแพง / San Kamphaeng Hospital, Chiang Mai 29.20 14.60
DustBoy H005 รพ. แม่ออน / Mae on Hospital, Chiang Mai 32.67 16.34
DustBoy H006 รพ. สารภี / Sarapee Hospital, Chiang Mai 45.33 22.67
DustBoy H007 รพ. หางดง / Hang Dong Hospital, Chiang Mai 34.96 17.48
DustBoy H008 รพ. สะเมิง / Samoeng Hospital, Chiang Mai 23.09 11.55
DustBoy H009 รพ. สันป่าตอง / San Pa Tong Hospital, Chiang Mai 23.41 11.71
DustBoy H010 รพ. แม่วาง / Mae Wang Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H011 รพ. ดอยหล่อ / Doi Lo Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H012 รพ. จอมทอง / Chom Tong Hospital, Chiang Mai 40.02 20.01
DustBoy H013 รพ. ฮอด / Hod Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H015 รพ. อมก๋อย / Omkoi Hospital, Chiang Mai 46.74 23.37
DustBoy H016 รพ. เทพรัตนฯ / Debaratana Hospital, Chiang Mai 54.28 28.57
DustBoy H017 รพ. วัดจันทร์ฯ / Wat Chan Hospital, Chiang Mai 51.67 26.39
DustBoy H018 รพ. แม่แตง / Mae Taeng Hospital, Chiang Mai 28.10 14.05
DustBoy H019 รพ. พร้าว / Phrao Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H020 สสอ. เชียงดาว / Chiang Dao Public Heath Office, Chiang Mai 24.28 12.14
DustBoy H021 รพ. เวียงแหง / Wiang Haeng Hospital, Chiang Mai 37.24 18.62
DustBoy H022 รพ. ไชยปราการ / Chai Prakan Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H023 รพ. ฝาง / Fang Hospital, Chiang Mai 31.26 15.63
DustBoy H024 สนง. สาธารณสุข อ. แม่อาย / Mae Ai Public Heath Office, Chiang Mai - -
DustBoy H025 รพ. ส่งเสริมสุขภาพ เขต 1 / Health Promoting Hospital 1, Chiang Mai - -
DustBoy002 Between Cafe, ต. แม่แรม / Mae Ram, Chiang Mai 43.63 21.82
DustBoy005 ต. ป่าแดด / Innovative Village, T. Pa Dad, Chiang Mai 34.49 17.25
DustBoy006 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แคมปัสแม่เหียะ / Chiang Mai University (Mae Hia Campus) 28.66 14.33
DustBoy008 กรีนพีซประเทศไทย / Greenpeace, Saphan Khwai, BKK 30.61 15.31
DustBoy010 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ / National Research Council of Thailand (NRCT) 8.60 4.30
DustBoy011 Cafe My Day Off เชียงดาว / Chiang doa, Chiang Mai - -
DustBoy039 มูลนิธิทรัพยากรธรรมชาติและสิ่่งแวดล้อม (น้ำรี), Foundation for Environment and Natural Resources (Na 9.83 4.92
DustBoy040 มูลนิธิเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (น้ำช้าง), Foundation for Environment and Natural Resourc - -
DustBoy042 รพ. เวชศาสตร์เขตร้อน / Hospital for Tropical Disease, BKK 37.16 18.58
DustBoy043 PhaNomPhen1 16.39 8.20
DustBoy044 PhaNomPhen2 - -
DustBoy045 HoChiMinh1 - -
DustBoy046 HoChiMinh2 52.37 26.98
DustBoy047 ด่านพระราม ๔ / Rama IV Expressway (FES) 12.24 6.12
DustBoy048 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) / Thailand Science Research and Innov 33.34 16.67
DustBoy050 เครือสหพัฒน์ลำพูน / Sahapat Group Industrial Park Lamphun 28.07 14.04
DustBoy051 รพ. แม่ระมาด / Mae Ramat Hospital, Tak 140.80 134.67
DustBoy052 โรงพยาบาลสามเงา​ / Samngao Hospital, Tak 27.85 13.93
DustBoy053 รพ. ร้องกวาง / Rong Kwang Hospital, Phrae - -
DustBoy054 รพ. ลอง / Long Hospital, Phrae - -
DustBoy055 รพ. สอง / Song Hospital, Phrae - -
DustBoy056 รพ. วังชิ้น / Wang Chin Hospital, Phrae - -
DustBoy057 รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์ / Chiang Rai Prachanukroh Hospital - -
DustBoy058 รพ. ปางมะผ้า / Pangmapha Hospital, Mae Hong Son 36.12 18.06
DustBoy059 รพ. ขุนยวม / Khunyuam Hospital, Mae Hong Son 24.24 12.12
DustBoy065 รพ. ปาย / Pai Hospital, Mae Hong Son 16.09 8.05
DustBoy066 รพ. ศรีสังวาลย์ / Srisangwan Hospital, Mae Hong Son - -
DustBoy067 รพ. แม่สะเรียง / Mae Sariang Hospital, Mae Hong Son - -
DustBoy068 รพ. สบเมย / Sop Moei Hospital, Mae Hong Son 16.89 8.45
DustBoy069 รพ. บ้านหลวง / Banluang Hospital, Nan - -
DustBoy071 รพ. นาหมื่น / Na Muen Hospital, Nan - -
DustBoy072 ทต. ปัว / Pua Sub District Municipal Office, Nan - -
DustBoy077 รพ.สต. อรุโณทัย ต. เมืองนะ / Arunothai (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
DustBoy078 รพ.สต. บ้านแม่แฮเหนือ / Mae Hae Nuea (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
DustBoy079 รพ.สต. แม่ซา / Mae Sa (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
DustBoy080 รพ.สต. บ้านปางมะเยา / Banpangmayao (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
DustBoy081 รพ.สต. แม่นาจร / Mae Nachon (Sub-district Health Promoting Hospital) 23.98 11.99
DustBoy082 อบต. กองแขก / Kong Khaek (Sub-district Administrative Organization) 21.28 10.64
DustBoy083 ทต. ปิงโค้ง / Pingkhong (Sub-district Municipality) 16.72 8.36
DustBoy084 ทต. เมืองนะ / Muang Na (Sub-district Municipality) 67.89 39.91
DustBoy085 รพ.สต. เกาะช้าง อ.แม่สาย / Koh Chang (Sub-district Health Promoting Hospital) Maesai - -
DustBoy087 เทศบาลตำบลพิชัย / Pichai Municipality, Lampang 25.39 12.70
DustBoy088 สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. / RIHES CMU - -
DustBoy092 รร. ยุพราช / Yupparaj Wittayalai School, Chiang Mai 30.60 15.30
DustBoy093 ม. สุขภาพ ลาว 1 / University of Health Science 1, Laos - -
DustBoy094 ม. สุขภาพ ลาว 2 / University of Health Science 2, Laos - -
DustBoy095 มูลนิธิน้ำโขง-ตองยี พม่า / Nump khone Foundation, Myanmar - -
DustBoy096 ม. แห่งชาติ ลาว / National University of Laos 70.38 41.98
DustBoy100 ม. สุขภาพ ลาว 3 / University of Health Science 3, Laos - -
DustBoy104 สถานีอุตุนิยมวิทยา ลำพูน / Lamphun Meteorological Station 27.91 13.96
DustBoy105 ศาลากลาง จ. ลำพูน / Lamphun City Hall 14.49 7.25
DustBoy106 ม. ราชมงคลล้านนา / Rajamangala University of Technology Lanna 22.95 11.48
DustBoy108 รร. เรยีนาเชลีวิทยาลัย / Regina Coeli College 23.95 11.98
DustBoy109 คณะบริหารธุรกิจ มช. / Faculty of Business Administration (CMU) 32.95 16.48
DustBoy110 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ / Foundation for Children with Disabilities (BKK) 29.89 14.95
E53611334FC4 รพ.สต.นาปู่ป้อม / Na Pu Pom (Sub-district Health Promoting Hospital), Maehongson - -
ECA15ABF713C โรงพยาบาลวังเจ้า / Wangchao Hospital, Tak - -
F53011334FC4 รพ.สต. หมอกจำแป่ / Mog Jum Pae (Sub-district Health Promoting Hospital), Mae hong son - -
F95910334FC4 โรงพยาบาลพบพระ / Phobphra Hospital, Tak - -
FCB859BF713C ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก / Health Promotion Center 2, Phitsanulok - -
True-NB-IoT-001 True Regional Office จุดที่ 2 31.05 15.53
True-NB-IoT-003 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. / Faculty of Engineering (CMU) 22.60 11.30

หมายเหตุ 1. ค่าดัชนีคุณภาพอากาศประยุกต์ใช้จากกรมควบคุมมลพิษและ US EPA

2. ข้อมูลตรวจวัดปริมาณฝุนมาด้วยเครื่องวัดฝุ่นเช็นเซอร์ขนาดเล็ก (DustBoy) เป็นค่าเฉลี่ยรายวันย้อนหลัง 24 ชั่วโมง

3. การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์เป็นข้อมูลสำหรับการวิจัยรวบรวมปัญหาหมอกควันฯ เพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น