สถานการณ์หมอกควันในช่วง 7 วันที่ผ่านมา

กราฟเปรียบเทียบสถานการณ์หมอกควัน

ข้อมูลคุณภาพอากาศจากเครื่องวัดฝุ่นขนาดเล็ก DustBoy 24 ชั่วโมง (20 ม.ค. 2562 20:00 น. - 21 ม.ค. 2562 19:00 น.)

level-dustboy
DustBoy Alias Location ค่าฝุ่น (ug/m3) PM2.5 AQI
DustBoy 002 ต. แม่แรม, T. Mae Ram, CNX 28.08 31.42
DustBoy 005 ต. ป่าแดด / IV, T. Pa Dad, CNX 37.06 50.23
DustBoy 006 มช. ต. แม่เหียะ / CMU Mae Hia, CNX 20.49 20.49
DustBoy 008 สะพานควาย กทม. / Saphan Khwai, BKK 76.52 166.30
DustBoy 010 วช. กทม. / NRCT, BKK 97.12 304.19
DustBoy 011 Cafe My Day Off เหมืองฝาย เชียงดาว - -
DustBoy 040 มููลนิธิ น่าน๒ 13.84 13.84
DustBoy 041 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 15.02 15.02
DustBoy CC001 หอการค้าเชียงใหม่ / CM Chamber - -
DustBoy CC002 บ้านพักคนชราธรรมปกรณ์ / Ban Thammapakorn 28.91 33.15
DustBoy CC004 มร. ชม. / CMRU (ก๋วยเตี๋ยวลีลา) - -
DustBoy CC005 ไนท์บาร์ซาร์ / Night Bazaar 26.46 28.04
DustBoy H001 รพ. นครพิงค์ / Nakornping Hospital 13.50 13.50
DustBoy H002 รพ. สันทราย / Sansai Hospital 29.80 35.00
DustBoy H003 รพ. ดอยสะเก็ด / Doi Saket Hospital 28.94 33.21
DustBoy H004 รพ. สันกำแพง / San Kamphaeng Hospital 41.90 68.85
DustBoy H005 รพ. แม่ออน / Mae on Hospital 35.38 46.63
DustBoy H006 รพ. สารภี / Sarapee Hospital 60.65 126.63
DustBoy H007 รพ. หางดง / Hang Dong Hospital 32.73 41.10
DustBoy H008 รพ. สะเมิง / Samoeng Hospital 43.92 76.62
DustBoy H009 รพ. สันป่าตอง / San Pa Tong Hospital - -
DustBoy H010 รพ. แม่วาง / Mae Wang Hospital - -
DustBoy H011 รพ. ดอยหล่อ / Doi Lo Hospital 30.83 37.15
DustBoy H012 รพ. จอมทอง / Chom Tong Hospital 31.23 37.98
DustBoy H013 รพ. ฮอด / Hod Hospital 30.18 35.79
DustBoy H014 รพ. ดอยเต่า / Doi Tao Hospital - -
DustBoy H015 รพ. อมก๋อย / Omkoi Hospital 27.71 30.65
DustBoy H016 รพ. เทพรัตนฯ / Debaratana Hospital 27.48 30.17
DustBoy H017 รพ. วัดจันทร์ฯ / Wat Chan Hospital - -
DustBoy H018 รพ. แม่แตง อ. แม่แตง / Mae Taeng Hospital - -
DustBoy H019 รพ. พร้าว / Phrao Hospital 24.27 24.27
DustBoy H020 สสอ. เชียงดาว / Chiang Dao Public Heath Office - -
DustBoy H021 รพ. เวียงแหง / Wiang Haeng Hospital 19.11 19.11
DustBoy H022 รพ. ไชยปราการ / Chai Prakan Hospital - -
DustBoy H023 รพ. ฝาง / Fang Hospital 22.30 22.30
DustBoy H024 รพ. แม่อาย / Mae Ai Hospital - -
DustBoy H025 รพ. ส่งเสริมสุขภาพ เขต 1 / HPC 1 36.67 49.31
DustBoy NB-IoT 1002 บริษัท เอไอเอ จำกัด 34.13 44.02
DustBoy044 PhaNomPhen2 - -
DustBoy045 HoChiMinh1 - -
level-dustboy
DustBoy Alias Location ค่าฝุ่น (ug/m3) PM10 AQI
DustBoy 002 ต. แม่แรม, T. Mae Ram, CNX 37.50 18.75
DustBoy 005 ต. ป่าแดด / IV, T. Pa Dad, CNX 48.27 24.14
DustBoy 006 มช. ต. แม่เหียะ / CMU Mae Hia, CNX 21.57 10.79
DustBoy 008 สะพานควาย กทม. / Saphan Khwai, BKK 80.42 50.53
DustBoy 010 วช. กทม. / NRCT, BKK 109.92 87.40
DustBoy 011 Cafe My Day Off เหมืองฝาย เชียงดาว - -
DustBoy 040 มููลนิธิ น่าน๒ 14.74 7.37
DustBoy 041 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 24.10 12.05
DustBoy CC001 หอการค้าเชียงใหม่ / CM Chamber - -
DustBoy CC002 บ้านพักคนชราธรรมปกรณ์ / Ban Thammapakorn 32.19 16.10
DustBoy CC004 มร. ชม. / CMRU (ก๋วยเตี๋ยวลีลา) - -
DustBoy CC005 ไนท์บาร์ซาร์ / Night Bazaar 27.89 13.95
DustBoy H001 รพ. นครพิงค์ / Nakornping Hospital 24.85 12.43
DustBoy H002 รพ. สันทราย / Sansai Hospital 31.94 15.97
DustBoy H003 รพ. ดอยสะเก็ด / Doi Saket Hospital 39.50 19.75
DustBoy H004 รพ. สันกำแพง / San Kamphaeng Hospital 46.14 23.07
DustBoy H005 รพ. แม่ออน / Mae on Hospital 40.28 20.14
DustBoy H006 รพ. สารภี / Sarapee Hospital 74.91 45.76
DustBoy H007 รพ. หางดง / Hang Dong Hospital 36.22 18.11
DustBoy H008 รพ. สะเมิง / Samoeng Hospital 47.70 23.85
DustBoy H009 รพ. สันป่าตอง / San Pa Tong Hospital - -
DustBoy H010 รพ. แม่วาง / Mae Wang Hospital - -
DustBoy H011 รพ. ดอยหล่อ / Doi Lo Hospital 50.52 25.43
DustBoy H012 รพ. จอมทอง / Chom Tong Hospital 43.09 21.55
DustBoy H013 รพ. ฮอด / Hod Hospital 33.56 16.78
DustBoy H014 รพ. ดอยเต่า / Doi Tao Hospital - -
DustBoy H015 รพ. อมก๋อย / Omkoi Hospital 37.06 18.53
DustBoy H016 รพ. เทพรัตนฯ / Debaratana Hospital 41.13 20.57
DustBoy H017 รพ. วัดจันทร์ฯ / Wat Chan Hospital - -
DustBoy H018 รพ. แม่แตง อ. แม่แตง / Mae Taeng Hospital - -
DustBoy H019 รพ. พร้าว / Phrao Hospital 26.23 13.12
DustBoy H020 สสอ. เชียงดาว / Chiang Dao Public Heath Office - -
DustBoy H021 รพ. เวียงแหง / Wiang Haeng Hospital 25.74 12.87
DustBoy H022 รพ. ไชยปราการ / Chai Prakan Hospital - -
DustBoy H023 รพ. ฝาง / Fang Hospital 25.33 12.67
DustBoy H024 รพ. แม่อาย / Mae Ai Hospital - -
DustBoy H025 รพ. ส่งเสริมสุขภาพ เขต 1 / HPC 1 38.97 19.49
DustBoy NB-IoT 1002 บริษัท เอไอเอ จำกัด 31.82 15.91
DustBoy044 PhaNomPhen2 - -
DustBoy045 HoChiMinh1 - -

หมายเหตุ 1. ค่าดัชนีคุณภาพอากาศประยุกต์ใช้จากกรมควบคุมมลพิษและ US EPA

2. ข้อมูลตรวจวัดปริมาณฝุนมาด้วยเครื่องวัดฝุ่นเช็นเซอร์ขนาดเล็ก (DustBoy) เป็นค่าเฉลี่ยรายวันย้อนหลัง 24 ชั่วโมง

3. การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์เป็นข้อมูลสำหรับการวิจัยรวบรวมปัญหาหมอกควันฯ เพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น