สถานการณ์หมอกควันในช่วง 7 วันที่ผ่านมา

กราฟเปรียบเทียบสถานการณ์หมอกควัน

ข้อมูลคุณภาพอากาศจากเครื่องวัดฝุ่นขนาดเล็ก DustBoy 24 ชั่วโมง (23 มี.ค. 2562 22:00 น. - 24 มี.ค. 2562 21:00 น.)

level-dustboy
DustBoy Alias Location ค่าฝุ่น (ug/m3) PM2.5 AQI
DustBoy 002 Between Cafe, ต. แม่แรม / Mae Ram, Chiang Mai - -
DustBoy 005 ต. ป่าแดด / Innovative Village, T. Pa Dad, Chiang Mai 248.46 358
DustBoy 006 มช. ต. แม่เหียะ / Chiang Mai University (Mae Hia) 259.80 370
DustBoy 011 Cafe My Day Off เชียงดาว / Chiang doa 315.35 425
DustBoy 040 อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. น่าน / Chaloem Phra Kiat, NAN 231.90 342
DustBoy 041 รร. มงฟอร์ตวิทยาลัย / Montfort College, Chiang Mai 73.75 159
DustBoy AIS NB-IoT 1 บ. เอไอเอ จำกัด / AIA Co.,Ltd., Chiang Mai 263.25 373
DustBoy CC002 บ้านพักคนชราธรรมปกรณ์ / T. Phra Sing, Chiang Mai 304.13 414
DustBoy CC004 ก๋วยเตี๋ยวลีลา หน้า มร. ชม. / Chiang Mai Rajabhat University 164.81 275
DustBoy CC005 เชียงใหม่ไนท์บาร์ซาร์ / Chiang Mai Night Bazaar 217.84 328
DustBoy H001 รพ. นครพิงค์ / Nakornping Hospital, Chiang Mai 222.68 333
DustBoy H002 รพ. สันทราย / Sansai Hospital, Chiang Mai 267.19 377
DustBoy H003 รพ. ดอยสะเก็ด / Doi Saket Hospital, Chiang Mai 274.59 385
DustBoy H004 รพ. สันกำแพง / San Kamphaeng Hospital, Chiang Mai 254.79 365
DustBoy H005 รพ. แม่ออน / Mae on Hospital, Chiang Mai 287.28 397
DustBoy H006 รพ. สารภี / Sarapee Hospital, Chiang Mai 330.78 441
DustBoy H007 รพ. หางดง / Hang Dong Hospital, Chiang Mai 211.55 322
DustBoy H008 รพ. สะเมิง / Samoeng Hospital, Chiang Mai 309.27 419
DustBoy H009 รพ. สันป่าตอง / San Pa Tong Hospital, Chiang Mai 321.33 431
DustBoy H010 รพ. แม่วาง / Mae Wang Hospital, Chiang Mai 171.53 282
DustBoy H012 รพ. จอมทอง / Chom Tong Hospital, Chiang Mai 103.71 214
DustBoy H013 รพ. ฮอด / Hod Hospital, Chiang Mai 131.28 241
DustBoy H014 รพ. ดอยเต่า / Doi Tao Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H015 รพ. อมก๋อย / Omkoi Hospital, Chiang Mai 105.85 216
DustBoy H016 รพ. เทพรัตนฯ / Debaratana Hospital, Chiang Mai 174.99 285
DustBoy H017 รพ. วัดจันทร์ฯ / Wat Chan Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H018 รพ. แม่แตง / Mae Taeng Hospital, Chiang Mai 394.02 504
DustBoy H019 รพ. พร้าว / Phrao Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H020 สสอ. เชียงดาว / Chiang Dao Public Heath Office, Chiang Mai 238.59 349
DustBoy H021 รพ. เวียงแหง / Wiang Haeng Hospital, Chiang Mai 262.82 373
DustBoy H022 รพ. ไชยปราการ / Chai Prakan Hospital, Chiang Mai 325.11 435
DustBoy H023 รพ. ฝาง / Fang Hospital, Chiang Mai 152.03 262
DustBoy H024 สนง สาธารณสุข อ.แม่อาย 302.30 412
DustBoy H025 รพ. ส่งเสริมสุขภาพ เขต 1 / Health Promoting Hospital 1, Chiang Mai 383.31 493
DustBoy008 Greenpeace สะพานควาย / Saphan Khwai, BKK - -
DustBoy009 มฟล. เชียงราย / Mae Fah Luang University, Chiang Rai 326.23 436
DustBoy010 วช. กทม. / National Research Council of Thailand (NRCT) 32.38 39
DustBoy042 รพ. เวชศาสตร์เขตร้อน / Hospital for Tropical Disease, BKK 47.22 88
DustBoy044 PhaNomPhen2 - -
DustBoy047 ด่านพระราม ๔ / Rama IV Expressway (FES) 51.55 104
DustBoy048 สกว. กทม. / The Thailand Research Fund (TRF) 39.55 59
DustBoy050 เครือสหพัฒน์ลำพูน / Sahapat Group Industrial Park Lamphun 234.81 345
DustBoy051 รพ. แม่ระมาด / Mae Ramat Hospital, Tak - -
DustBoy052 โรงพยาบาลสามเงา​ / Samngao Hospital, Tak 91.40 201
DustBoy053 รพ. ร้องกวาง / Rong Kwang Hospital, Phrae - -
DustBoy054 รพ. ลอง / Long Hospital, Phrae - -
DustBoy055 รพ. สอง / Song Hospital, Phrae 254.93 365
DustBoy056 รพ. วังชิ้น / Wang Chin Hospital, Phrae - -
DustBoy057 รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์ / Chiang Rai Prachanukroh Hospital - -
DustBoy058 รพ. ปางมะผ้า / Pangmapha Hospital, Mae Hong Son 303.78 414
DustBoy059 รพ. ขุนยวม / Khunyuam Hospital, Mae Hong Son 270.97 381
DustBoy060 รพ. แม่ลาน้อย / Maelanoi Hospital, Mae Hong Son 236.30 346
DustBoy061 รพ. เชียงม่วน / Chiangmuan Hospital, Phayao - -
DustBoy062 รพ. จุน / Chun Hospital, Phayao - -
DustBoy063 รพ. ปง / Pong hospital, Phayao 213.22 323
DustBoy064 รพ. เชียงคำ / Chiang Kham Hospital, Phayao - -
DustBoy065 รพ. ปาย / Pai Hospital, Mae Hong Son 341.80 452
DustBoy066 รพ. ศรีสังวาลย์ / Srisangwan Hospital, Mae Hong Son 352.89 463
DustBoy067 รพ. แม่สะเรียง / Mae Sariang Hospital, Mae Hong Son - -
DustBoy068 รพ. สบเมย / Sop Moei Hospital, Mae Hong Son 98.41 208
DustBoy069 โรงพยาบาลบ้านหลวง 213.06 323
DustBoy072 ทต ปัว น่าน - -
DustBoy077 รพ.สต. อรุโณทัย ต. เมืองนะ / Arunothai (Sub-district Health Promoting Hospital) 339.38 449
DustBoy078 รพ.สต. บ้านแม่แฮเหนือ / Mae Hae Nuea (Sub-district Health Promoting Hospital) 126.05 236
DustBoy079 รพ.สต. แม่ซา / Mae Sa (Sub-district Health Promoting Hospital) 106.11 216
DustBoy080 รพ.สต. บ้านปางมะเยา / Banpangmayao (Sub-district Health Promoting Hospital) 372.36 482
DustBoy081 รพ.สต. แม่นาจร / Mae Nachon (Sub-district Health Promoting Hospital) 184.48 294
DustBoy082 อบต. กองแขก / Kong Khaek (Sub-district Administrative Organization) 117.68 228
DustBoy083 ทต. ปิงโค้ง / Pingkhong (Sub-district Municipality) - -
DustBoy084 ทต. เมืองนะ / Muang Na (Sub-district Municipality) 226.72 337
DustBoy085 รพ.สต. เกาะช้าง อ.แม่สาย / Koh Chang (Sub-district Health Promoting Hospital) Maesai 367.53 478
DustBoy087 เทศบาลตำบลพิชัย / Pichai Municipality, Lampang 270.28 380
DustBoy088 สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. / RIHES CMU 287.24 397
DustBoy089 รร.สามัคคีวิทยาคม / Samakkhiwitthayakhom School, Chiang Rai - -
DustBoy090 รร. ห้องสอนศึกษา / Hongsonsuksa school, Mae Hong Son 379.51 490
DustBoy091 รร. ส่วนบุญโญปถัมภ์ / Suanboonyopatham, Lamphun 297.76 408
DustBoy092 รร. ยุพราช / Yupparaj Wittayalai School, Chiang Mai 345.98 456
DustBoy095 มูลนิธิน้ำโขง-ตองยี พม่า / Nump khone Foundation, Myanmar - -
DustBoy096 ม. แห่งชาติ ลาว / National University of Laos 54.98 111
DustBoy103 True Regional Office 278.83 389
DustBoy104 สถานีอุตุนิยมวิทยา ลำพูน / Lamphun Meteorological Station 246.82 357
DustBoy106 ม. ราชมงคลล้านนา / Rajamangala University of Technology Lanna 166.78 277
level-dustboy
DustBoy Alias Location ค่าฝุ่น (ug/m3) PM10 AQI
DustBoy 002 Between Cafe, ต. แม่แรม / Mae Ram, Chiang Mai - -
DustBoy 005 ต. ป่าแดด / Innovative Village, T. Pa Dad, Chiang Mai 261.08 357.91
DustBoy 006 มช. ต. แม่เหียะ / Chiang Mai University (Mae Hia) 272.88 366.34
DustBoy 011 Cafe My Day Off เชียงดาว / Chiang doa 331.17 407.98
DustBoy 040 อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. น่าน / Chaloem Phra Kiat, NAN 243.55 345.39
DustBoy 041 รร. มงฟอร์ตวิทยาลัย / Montfort College, Chiang Mai 112.50 90.63
DustBoy AIS NB-IoT 1 บ. เอไอเอ จำกัด / AIA Co.,Ltd., Chiang Mai 276.56 368.97
DustBoy CC002 บ้านพักคนชราธรรมปกรณ์ / T. Phra Sing, Chiang Mai 320.75 400.54
DustBoy CC004 ก๋วยเตี๋ยวลีลา หน้า มร. ชม. / Chiang Mai Rajabhat University 173.10 188.50
DustBoy CC005 เชียงใหม่ไนท์บาร์ซาร์ / Chiang Mai Night Bazaar 228.78 334.84
DustBoy H001 รพ. นครพิงค์ / Nakornping Hospital, Chiang Mai 233.88 338.49
DustBoy H002 รพ. สันทราย / Sansai Hospital, Chiang Mai 286.29 375.92
DustBoy H003 รพ. ดอยสะเก็ด / Doi Saket Hospital, Chiang Mai 288.92 377.80
DustBoy H004 รพ. สันกำแพง / San Kamphaeng Hospital, Chiang Mai 270.43 364.59
DustBoy H005 รพ. แม่ออน / Mae on Hospital, Chiang Mai 301.70 386.93
DustBoy H006 รพ. สารภี / Sarapee Hospital, Chiang Mai 348.75 420.54
DustBoy H007 รพ. หางดง / Hang Dong Hospital, Chiang Mai 223.03 330.74
DustBoy H008 รพ. สะเมิง / Samoeng Hospital, Chiang Mai 326.30 404.50
DustBoy H009 รพ. สันป่าตอง / San Pa Tong Hospital, Chiang Mai 337.45 412.46
DustBoy H010 รพ. แม่วาง / Mae Wang Hospital, Chiang Mai 180.17 300.12
DustBoy H012 รพ. จอมทอง / Chom Tong Hospital, Chiang Mai 109.80 87.25
DustBoy H013 รพ. ฮอด / Hod Hospital, Chiang Mai 141.90 136.50
DustBoy H014 รพ. ดอยเต่า / Doi Tao Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H015 รพ. อมก๋อย / Omkoi Hospital, Chiang Mai 116.63 95.79
DustBoy H016 รพ. เทพรัตนฯ / Debaratana Hospital, Chiang Mai 187.56 305.40
DustBoy H017 รพ. วัดจันทร์ฯ / Wat Chan Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H018 รพ. แม่แตง / Mae Taeng Hospital, Chiang Mai 413.77 466.98
DustBoy H019 รพ. พร้าว / Phrao Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H020 สสอ. เชียงดาว / Chiang Dao Public Heath Office, Chiang Mai 252.65 351.89
DustBoy H021 รพ. เวียงแหง / Wiang Haeng Hospital, Chiang Mai 304.60 389.00
DustBoy H022 รพ. ไชยปราการ / Chai Prakan Hospital, Chiang Mai 341.93 415.66
DustBoy H023 รพ. ฝาง / Fang Hospital, Chiang Mai 159.69 166.15
DustBoy H024 สนง สาธารณสุข อ.แม่อาย 317.93 398.52
DustBoy H025 รพ. ส่งเสริมสุขภาพ เขต 1 / Health Promoting Hospital 1, Chiang Mai 414.90 467.79
DustBoy008 Greenpeace สะพานควาย / Saphan Khwai, BKK - -
DustBoy009 มฟล. เชียงราย / Mae Fah Luang University, Chiang Rai 343.50 416.79
DustBoy010 วช. กทม. / National Research Council of Thailand (NRCT) 37.72 18.86
DustBoy042 รพ. เวชศาสตร์เขตร้อน / Hospital for Tropical Disease, BKK 51.26 26.05
DustBoy044 PhaNomPhen2 - -
DustBoy047 ด่านพระราม ๔ / Rama IV Expressway (FES) 62.33 35.28
DustBoy048 สกว. กทม. / The Thailand Research Fund (TRF) 44.60 22.30
DustBoy050 เครือสหพัฒน์ลำพูน / Sahapat Group Industrial Park Lamphun 259.08 356.49
DustBoy051 รพ. แม่ระมาด / Mae Ramat Hospital, Tak - -
DustBoy052 โรงพยาบาลสามเงา​ / Samngao Hospital, Tak 96.31 70.39
DustBoy053 รพ. ร้องกวาง / Rong Kwang Hospital, Phrae - -
DustBoy054 รพ. ลอง / Long Hospital, Phrae - -
DustBoy055 รพ. สอง / Song Hospital, Phrae 269.83 364.16
DustBoy056 รพ. วังชิ้น / Wang Chin Hospital, Phrae - -
DustBoy057 รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์ / Chiang Rai Prachanukroh Hospital - -
DustBoy058 รพ. ปางมะผ้า / Pangmapha Hospital, Mae Hong Son 357.00 426.43
DustBoy059 รพ. ขุนยวม / Khunyuam Hospital, Mae Hong Son 290.30 378.79
DustBoy060 รพ. แม่ลาน้อย / Maelanoi Hospital, Mae Hong Son 251.42 351.01
DustBoy061 รพ. เชียงม่วน / Chiangmuan Hospital, Phayao - -
DustBoy062 รพ. จุน / Chun Hospital, Phayao - -
DustBoy063 รพ. ปง / Pong hospital, Phayao 225.57 332.55
DustBoy064 รพ. เชียงคำ / Chiang Kham Hospital, Phayao - -
DustBoy065 รพ. ปาย / Pai Hospital, Mae Hong Son 367.68 434.06
DustBoy066 รพ. ศรีสังวาลย์ / Srisangwan Hospital, Mae Hong Son 370.58 436.13
DustBoy067 รพ. แม่สะเรียง / Mae Sariang Hospital, Mae Hong Son - -
DustBoy068 รพ. สบเมย / Sop Moei Hospital, Mae Hong Son 103.62 79.53
DustBoy069 โรงพยาบาลบ้านหลวง 229.55 335.39
DustBoy072 ทต ปัว น่าน - -
DustBoy077 รพ.สต. อรุโณทัย ต. เมืองนะ / Arunothai (Sub-district Health Promoting Hospital) 367.61 434.01
DustBoy078 รพ.สต. บ้านแม่แฮเหนือ / Mae Hae Nuea (Sub-district Health Promoting Hospital) 138.69 131.15
DustBoy079 รพ.สต. แม่ซา / Mae Sa (Sub-district Health Promoting Hospital) 111.54 89.43
DustBoy080 รพ.สต. บ้านปางมะเยา / Banpangmayao (Sub-district Health Promoting Hospital) 420.55 471.82
DustBoy081 รพ.สต. แม่นาจร / Mae Nachon (Sub-district Health Promoting Hospital) 202.30 315.93
DustBoy082 อบต. กองแขก / Kong Khaek (Sub-district Administrative Organization) 126.00 110.00
DustBoy083 ทต. ปิงโค้ง / Pingkhong (Sub-district Municipality) - -
DustBoy084 ทต. เมืองนะ / Muang Na (Sub-district Municipality) 242.05 344.32
DustBoy085 รพ.สต. เกาะช้าง อ.แม่สาย / Koh Chang (Sub-district Health Promoting Hospital) Maesai 391.37 450.98
DustBoy087 เทศบาลตำบลพิชัย / Pichai Municipality, Lampang 284.20 374.43
DustBoy088 สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. / RIHES CMU 301.65 386.89
DustBoy089 รร.สามัคคีวิทยาคม / Samakkhiwitthayakhom School, Chiang Rai - -
DustBoy090 รร. ห้องสอนศึกษา / Hongsonsuksa school, Mae Hong Son 401.80 458.43
DustBoy091 รร. ส่วนบุญโญปถัมภ์ / Suanboonyopatham, Lamphun 312.70 394.79
DustBoy092 รร. ยุพราช / Yupparaj Wittayalai School, Chiang Mai 363.33 430.95
DustBoy095 มูลนิธิน้ำโขง-ตองยี พม่า / Nump khone Foundation, Myanmar - -
DustBoy096 ม. แห่งชาติ ลาว / National University of Laos 68.14 40.12
DustBoy103 True Regional Office 292.82 380.59
DustBoy104 สถานีอุตุนิยมวิทยา ลำพูน / Lamphun Meteorological Station 259.85 357.04
DustBoy106 ม. ราชมงคลล้านนา / Rajamangala University of Technology Lanna 190.55 307.54

หมายเหตุ 1. ค่าดัชนีคุณภาพอากาศประยุกต์ใช้จากกรมควบคุมมลพิษและ US EPA

2. ข้อมูลตรวจวัดปริมาณฝุนมาด้วยเครื่องวัดฝุ่นเช็นเซอร์ขนาดเล็ก (DustBoy) เป็นค่าเฉลี่ยรายวันย้อนหลัง 24 ชั่วโมง

3. การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์เป็นข้อมูลสำหรับการวิจัยรวบรวมปัญหาหมอกควันฯ เพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น