สถานการณ์หมอกควันในช่วง 7 วันที่ผ่านมา

กราฟเปรียบเทียบสถานการณ์หมอกควัน

ข้อมูลคุณภาพอากาศจากเครื่องวัดฝุ่นขนาดเล็ก DustBoy 24 ชั่วโมง (22 พ.ค. 2562 01:00 น. - 23 พ.ค. 2562 0:00 น.)

level-dustboy
DustBoy Alias Location ค่าฝุ่น (ug/m3) PM2.5 AQI
AIS-NB-IoT-001 บ. เอไอเอ เชียงใหม่ / AIA, Chiang mai 17.11 17
DustBoy 040 มูลนิธิ น่าน๒(น้ำช้าง) - -
DustBoy CC001 หอการค้าเชียงใหม่ / Chiang Mai Chamber of Commerce - -
DustBoy CC002 บ้านพักคนชราธรรมปกรณ์ / T. Phra Sing, Chiang Mai 11.77 12
DustBoy CC004 ก๋วยเตี๋ยวลีลา หน้า มร. ชม. / Chiang Mai Rajabhat University 9.63 10
DustBoy CC005 เชียงใหม่ไนท์บาร์ซาร์ / Chiang Mai Night Bazaar 8.03 8
DustBoy H001 รพ. นครพิงค์ / Nakornping Hospital, Chiang Mai 27.90 30
DustBoy H002 รพ. สันทราย / Sansai Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H003 รพ. ดอยสะเก็ด / Doi Saket Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H004 รพ. สันกำแพง / San Kamphaeng Hospital, Chiang Mai 14.70 15
DustBoy H005 รพ. แม่ออน / Mae on Hospital, Chiang Mai 12.14 12
DustBoy H006 รพ. สารภี / Sarapee Hospital, Chiang Mai 15.56 16
DustBoy H007 รพ. หางดง / Hang Dong Hospital, Chiang Mai 12.13 12
DustBoy H008 รพ. สะเมิง / Samoeng Hospital, Chiang Mai 18.00 18
DustBoy H009 รพ. สันป่าตอง / San Pa Tong Hospital, Chiang Mai 9.71 10
DustBoy H010 รพ. แม่วาง / Mae Wang Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H012 รพ. จอมทอง / Chom Tong Hospital, Chiang Mai 13.12 13
DustBoy H013 รพ. ฮอด / Hod Hospital, Chiang Mai 13.34 13
DustBoy H014 รพ. ดอยเต่า / Doi Tao Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H015 รพ. อมก๋อย / Omkoi Hospital, Chiang Mai 16.68 17
DustBoy H016 รพ. เทพรัตนฯ / Debaratana Hospital, Chiang Mai 15.76 16
DustBoy H017 รพ. วัดจันทร์ฯ / Wat Chan Hospital, Chiang Mai 22.36 22
DustBoy H018 รพ. แม่แตง / Mae Taeng Hospital, Chiang Mai 22.98 23
DustBoy H019 รพ. พร้าว / Phrao Hospital, Chiang Mai 23.14 23
DustBoy H020 สสอ. เชียงดาว / Chiang Dao Public Heath Office, Chiang Mai 18.27 18
DustBoy H021 รพ. เวียงแหง / Wiang Haeng Hospital, Chiang Mai 16.58 17
DustBoy H022 รพ. ไชยปราการ / Chai Prakan Hospital, Chiang Mai 27.98 30
DustBoy H023 รพ. ฝาง / Fang Hospital, Chiang Mai 48.62 96
DustBoy H024 สนง. สาธารณสุข อ. แม่อาย / Mae Ai Public Heath Office, Chiang Mai - -
DustBoy H025 รพ. ส่งเสริมสุขภาพ เขต 1 / Health Promoting Hospital 1, Chiang Mai 12.01 12
DustBoy002 Between Cafe, ต. แม่แรม / Mae Ram, Chiang Mai - -
DustBoy005 ต. ป่าแดด / Innovative Village, T. Pa Dad, Chiang Mai - -
DustBoy006 มช. ต. แม่เหียะ / Chiang Mai University (Mae Hia) 15.37 15
DustBoy008 Greenpeace สะพานควาย / Saphan Khwai, BKK 12.63 13
DustBoy009 มฟล. เชียงราย / Mae Fah Luang University, Chiang Rai 30.98 37
DustBoy010 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ / National Research Council of Thailand (NRCT) 11.09 11
DustBoy011 Cafe My Day Off เชียงดาว / Chiang doa, Chiang Mai 27.48 28
DustBoy039 มูลนิธิ น่าน๑(น้ำรี) - -
DustBoy042 รพ. เวชศาสตร์เขตร้อน / Hospital for Tropical Disease, BKK 26.83 28
DustBoy043 PhaNomPhen1 26.47 26
DustBoy044 PhaNomPhen2 - -
DustBoy045 HoChiMinh1 - -
DustBoy046 HoChiMinh2 - -
DustBoy047 ด่านพระราม ๔ / Rama IV Expressway (FES) - -
DustBoy048 สกว. กทม. / The Thailand Research Fund (TRF) 12.95 13
DustBoy050 เครือสหพัฒน์ลำพูน / Sahapat Group Industrial Park Lamphun 10.46 10
DustBoy051 รพ. แม่ระมาด / Mae Ramat Hospital, Tak - -
DustBoy052 โรงพยาบาลสามเงา​ / Samngao Hospital, Tak 9.87 10
DustBoy053 รพ. ร้องกวาง / Rong Kwang Hospital, Phrae 12.53 13
DustBoy054 รพ. ลอง / Long Hospital, Phrae 10.01 10
DustBoy055 รพ. สอง / Song Hospital, Phrae - -
DustBoy056 รพ. วังชิ้น / Wang Chin Hospital, Phrae - -
DustBoy057 รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์ / Chiang Rai Prachanukroh Hospital 16.94 17
DustBoy058 รพ. ปางมะผ้า / Pangmapha Hospital, Mae Hong Son 15.92 16
DustBoy059 รพ. ขุนยวม / Khunyuam Hospital, Mae Hong Son 13.20 13
DustBoy060 รพ. แม่ลาน้อย / Maelanoi Hospital, Mae Hong Son 13.85 14
DustBoy061 รพ. เชียงม่วน / Chiangmuan Hospital, Phayao 17.60 18
DustBoy062 รพ. จุน / Chun Hospital, Phayao - -
DustBoy063 รพ. ปง / Pong hospital, Phayao 20.43 20
DustBoy065 รพ. ปาย / Pai Hospital, Mae Hong Son 17.55 18
DustBoy066 รพ. ศรีสังวาลย์ / Srisangwan Hospital, Mae Hong Son 10.16 10
DustBoy067 รพ. แม่สะเรียง / Mae Sariang Hospital, Mae Hong Son 19.72 20
DustBoy068 รพ. สบเมย / Sop Moei Hospital, Mae Hong Son 17.91 18
DustBoy069 โรงพยาบาลบ้านหลวง / Banluang Hospital, Nan - -
DustBoy071 โรงพยาบาลนาหมื่น / Na Muen Hospital, Nan - -
DustBoy072 ทต. ปัว / Pua Sub District Municipal Office, Nan - -
DustBoy074 โรงพยาบาลเชียงคำ / Chiang Kham Hospital, Phayao 28.81 33
DustBoy077 รพ.สต. อรุโณทัย ต. เมืองนะ / Arunothai (Sub-district Health Promoting Hospital) 22.06 22
DustBoy078 รพ.สต. บ้านแม่แฮเหนือ / Mae Hae Nuea (Sub-district Health Promoting Hospital) 13.23 13
DustBoy079 รพ.สต. แม่ซา / Mae Sa (Sub-district Health Promoting Hospital) 646.48 756
DustBoy081 รพ.สต. แม่นาจร / Mae Nachon (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
DustBoy082 อบต. กองแขก / Kong Khaek (Sub-district Administrative Organization) 13.83 14
DustBoy083 ทต. ปิงโค้ง / Pingkhong (Sub-district Municipality) 22.97 23
DustBoy084 ทต. เมืองนะ / Muang Na (Sub-district Municipality) 20.83 21
DustBoy085 รพ.สต. เกาะช้าง อ.แม่สาย / Koh Chang (Sub-district Health Promoting Hospital) Maesai - -
DustBoy086 สสจ. พะเยา / Phayao Provincial Public Health Office 13.05 13
DustBoy087 เทศบาลตำบลพิชัย / Pichai Municipality, Lampang 8.84 9
DustBoy088 สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. / RIHES CMU 13.91 14
DustBoy089 รร.สามัคคีวิทยาคม / Samakkhiwitthayakhom School, Chiang Rai - -
DustBoy090 รร. ห้องสอนศึกษา / Hongsonsuksa school, Mae Hong Son 7.47 7
DustBoy091 รร. ส่วนบุญโญปถัมภ์ / Suanboonyopatham, Lamphun 10.25 10
DustBoy092 รร. ยุพราช / Yupparaj Wittayalai School, Chiang Mai 20.65 21
DustBoy093 ม. สุขภาพ ลาว 1 / University of Health Science 1, Laos - -
DustBoy094 ม. สุขภาพ ลาว 2 / University of Health Science 2, Laos 33.95 43
DustBoy095 มูลนิธิน้ำโขง-ตองยี พม่า / Nump khone Foundation, Myanmar - -
DustBoy096 ม. แห่งชาติ ลาว / National University of Laos 27.08 28
DustBoy100 ม. สุขภาพ ลาว 3 / University of Health Science 3, Laos - -
DustBoy103 True Regional Office จุดที่ 1 - -
DustBoy104 สถานีอุตุนิยมวิทยา ลำพูน / Lamphun Meteorological Station - -
DustBoy106 ม. ราชมงคลล้านนา / Rajamangala University of Technology Lanna 11.73 12
DustBoy108 รร. เรยีนาเชลีวิทยาลัย / Regina Coeli College 13.65 14
DustBoy109 คณะบริหารธุรกิจ มช. / Faculty of Business Administration (CMU) 14.44 14
DustBoy110 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ / Foundation for Children with Disabilities (BKK) - -
True-NB-IoT-001 True Regional Office จุดที่ 2 12.43 12
True-NB-IoT-003 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. / Faculty of Engineering (CMU) 12.16 12
True-NB-IoT-004 สวนบวกหาด ชม. / Suanbuakhad CNX 11.81 12
level-dustboy
DustBoy Alias Location ค่าฝุ่น (ug/m3) PM10 AQI
AIS-NB-IoT-001 บ. เอไอเอ เชียงใหม่ / AIA, Chiang mai 18.84 9.42
DustBoy 040 มูลนิธิ น่าน๒(น้ำช้าง) - -
DustBoy CC001 หอการค้าเชียงใหม่ / Chiang Mai Chamber of Commerce - -
DustBoy CC002 บ้านพักคนชราธรรมปกรณ์ / T. Phra Sing, Chiang Mai 26.36 13.18
DustBoy CC004 ก๋วยเตี๋ยวลีลา หน้า มร. ชม. / Chiang Mai Rajabhat University 10.63 5.32
DustBoy CC005 เชียงใหม่ไนท์บาร์ซาร์ / Chiang Mai Night Bazaar 15.32 7.66
DustBoy H001 รพ. นครพิงค์ / Nakornping Hospital, Chiang Mai 77.57 47.98
DustBoy H002 รพ. สันทราย / Sansai Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H003 รพ. ดอยสะเก็ด / Doi Saket Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H004 รพ. สันกำแพง / San Kamphaeng Hospital, Chiang Mai 17.66 8.83
DustBoy H005 รพ. แม่ออน / Mae on Hospital, Chiang Mai 17.49 8.75
DustBoy H006 รพ. สารภี / Sarapee Hospital, Chiang Mai 27.92 13.96
DustBoy H007 รพ. หางดง / Hang Dong Hospital, Chiang Mai 13.19 6.60
DustBoy H008 รพ. สะเมิง / Samoeng Hospital, Chiang Mai 24.32 12.16
DustBoy H009 รพ. สันป่าตอง / San Pa Tong Hospital, Chiang Mai 11.99 6.00
DustBoy H010 รพ. แม่วาง / Mae Wang Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H012 รพ. จอมทอง / Chom Tong Hospital, Chiang Mai 23.67 11.84
DustBoy H013 รพ. ฮอด / Hod Hospital, Chiang Mai 47.26 23.63
DustBoy H014 รพ. ดอยเต่า / Doi Tao Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H015 รพ. อมก๋อย / Omkoi Hospital, Chiang Mai 31.83 15.92
DustBoy H016 รพ. เทพรัตนฯ / Debaratana Hospital, Chiang Mai 57.96 31.63
DustBoy H017 รพ. วัดจันทร์ฯ / Wat Chan Hospital, Chiang Mai 65.07 37.56
DustBoy H018 รพ. แม่แตง / Mae Taeng Hospital, Chiang Mai 44.79 22.40
DustBoy H019 รพ. พร้าว / Phrao Hospital, Chiang Mai 25.72 12.86
DustBoy H020 สสอ. เชียงดาว / Chiang Dao Public Heath Office, Chiang Mai 25.86 12.93
DustBoy H021 รพ. เวียงแหง / Wiang Haeng Hospital, Chiang Mai 28.73 14.37
DustBoy H022 รพ. ไชยปราการ / Chai Prakan Hospital, Chiang Mai 32.82 16.41
DustBoy H023 รพ. ฝาง / Fang Hospital, Chiang Mai 62.52 35.43
DustBoy H024 สนง. สาธารณสุข อ. แม่อาย / Mae Ai Public Heath Office, Chiang Mai - -
DustBoy H025 รพ. ส่งเสริมสุขภาพ เขต 1 / Health Promoting Hospital 1, Chiang Mai 18.49 9.25
DustBoy002 Between Cafe, ต. แม่แรม / Mae Ram, Chiang Mai - -
DustBoy005 ต. ป่าแดด / Innovative Village, T. Pa Dad, Chiang Mai - -
DustBoy006 มช. ต. แม่เหียะ / Chiang Mai University (Mae Hia) 17.85 8.93
DustBoy008 Greenpeace สะพานควาย / Saphan Khwai, BKK 14.26 7.13
DustBoy009 มฟล. เชียงราย / Mae Fah Luang University, Chiang Rai 37.17 18.59
DustBoy010 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ / National Research Council of Thailand (NRCT) 13.40 6.70
DustBoy011 Cafe My Day Off เชียงดาว / Chiang doa, Chiang Mai 32.77 16.39
DustBoy039 มูลนิธิ น่าน๑(น้ำรี) - -
DustBoy042 รพ. เวชศาสตร์เขตร้อน / Hospital for Tropical Disease, BKK 35.41 17.71
DustBoy043 PhaNomPhen1 33.93 16.97
DustBoy044 PhaNomPhen2 - -
DustBoy045 HoChiMinh1 - -
DustBoy046 HoChiMinh2 - -
DustBoy047 ด่านพระราม ๔ / Rama IV Expressway (FES) - -
DustBoy048 สกว. กทม. / The Thailand Research Fund (TRF) 15.50 7.75
DustBoy050 เครือสหพัฒน์ลำพูน / Sahapat Group Industrial Park Lamphun 15.52 7.76
DustBoy051 รพ. แม่ระมาด / Mae Ramat Hospital, Tak - -
DustBoy052 โรงพยาบาลสามเงา​ / Samngao Hospital, Tak 16.38 8.19
DustBoy053 รพ. ร้องกวาง / Rong Kwang Hospital, Phrae 15.00 7.50
DustBoy054 รพ. ลอง / Long Hospital, Phrae 16.83 8.42
DustBoy055 รพ. สอง / Song Hospital, Phrae - -
DustBoy056 รพ. วังชิ้น / Wang Chin Hospital, Phrae - -
DustBoy057 รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์ / Chiang Rai Prachanukroh Hospital 18.28 9.14
DustBoy058 รพ. ปางมะผ้า / Pangmapha Hospital, Mae Hong Son 35.20 17.60
DustBoy059 รพ. ขุนยวม / Khunyuam Hospital, Mae Hong Son 19.16 9.58
DustBoy060 รพ. แม่ลาน้อย / Maelanoi Hospital, Mae Hong Son 48.01 24.01
DustBoy061 รพ. เชียงม่วน / Chiangmuan Hospital, Phayao 20.90 10.45
DustBoy062 รพ. จุน / Chun Hospital, Phayao - -
DustBoy063 รพ. ปง / Pong hospital, Phayao 23.03 11.52
DustBoy065 รพ. ปาย / Pai Hospital, Mae Hong Son 21.60 10.80
DustBoy066 รพ. ศรีสังวาลย์ / Srisangwan Hospital, Mae Hong Son 23.90 11.95
DustBoy067 รพ. แม่สะเรียง / Mae Sariang Hospital, Mae Hong Son 25.64 12.82
DustBoy068 รพ. สบเมย / Sop Moei Hospital, Mae Hong Son 21.23 10.62
DustBoy069 โรงพยาบาลบ้านหลวง / Banluang Hospital, Nan - -
DustBoy071 โรงพยาบาลนาหมื่น / Na Muen Hospital, Nan - -
DustBoy072 ทต. ปัว / Pua Sub District Municipal Office, Nan - -
DustBoy074 โรงพยาบาลเชียงคำ / Chiang Kham Hospital, Phayao 31.91 15.96
DustBoy077 รพ.สต. อรุโณทัย ต. เมืองนะ / Arunothai (Sub-district Health Promoting Hospital) 37.06 18.53
DustBoy078 รพ.สต. บ้านแม่แฮเหนือ / Mae Hae Nuea (Sub-district Health Promoting Hospital) 17.44 8.72
DustBoy079 รพ.สต. แม่ซา / Mae Sa (Sub-district Health Promoting Hospital) 678.82 500.00
DustBoy081 รพ.สต. แม่นาจร / Mae Nachon (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
DustBoy082 อบต. กองแขก / Kong Khaek (Sub-district Administrative Organization) 17.04 8.52
DustBoy083 ทต. ปิงโค้ง / Pingkhong (Sub-district Municipality) 25.75 12.88
DustBoy084 ทต. เมืองนะ / Muang Na (Sub-district Municipality) 32.00 16.00
DustBoy085 รพ.สต. เกาะช้าง อ.แม่สาย / Koh Chang (Sub-district Health Promoting Hospital) Maesai - -
DustBoy086 สสจ. พะเยา / Phayao Provincial Public Health Office 16.30 8.15
DustBoy087 เทศบาลตำบลพิชัย / Pichai Municipality, Lampang 12.47 6.24
DustBoy088 สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. / RIHES CMU 16.93 8.47
DustBoy089 รร.สามัคคีวิทยาคม / Samakkhiwitthayakhom School, Chiang Rai - -
DustBoy090 รร. ห้องสอนศึกษา / Hongsonsuksa school, Mae Hong Son 13.22 6.61
DustBoy091 รร. ส่วนบุญโญปถัมภ์ / Suanboonyopatham, Lamphun 14.07 7.04
DustBoy092 รร. ยุพราช / Yupparaj Wittayalai School, Chiang Mai 30.35 15.18
DustBoy093 ม. สุขภาพ ลาว 1 / University of Health Science 1, Laos - -
DustBoy094 ม. สุขภาพ ลาว 2 / University of Health Science 2, Laos 38.56 19.28
DustBoy095 มูลนิธิน้ำโขง-ตองยี พม่า / Nump khone Foundation, Myanmar - -
DustBoy096 ม. แห่งชาติ ลาว / National University of Laos 43.49 21.75
DustBoy100 ม. สุขภาพ ลาว 3 / University of Health Science 3, Laos - -
DustBoy103 True Regional Office จุดที่ 1 - -
DustBoy104 สถานีอุตุนิยมวิทยา ลำพูน / Lamphun Meteorological Station - -
DustBoy106 ม. ราชมงคลล้านนา / Rajamangala University of Technology Lanna 17.54 8.77
DustBoy108 รร. เรยีนาเชลีวิทยาลัย / Regina Coeli College 15.99 8.00
DustBoy109 คณะบริหารธุรกิจ มช. / Faculty of Business Administration (CMU) 16.83 8.42
DustBoy110 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ / Foundation for Children with Disabilities (BKK) - -
True-NB-IoT-001 True Regional Office จุดที่ 2 16.49 8.25
True-NB-IoT-003 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. / Faculty of Engineering (CMU) 14.12 7.06
True-NB-IoT-004 สวนบวกหาด ชม. / Suanbuakhad CNX 13.71 6.86

หมายเหตุ 1. ค่าดัชนีคุณภาพอากาศประยุกต์ใช้จากกรมควบคุมมลพิษและ US EPA

2. ข้อมูลตรวจวัดปริมาณฝุนมาด้วยเครื่องวัดฝุ่นเช็นเซอร์ขนาดเล็ก (DustBoy) เป็นค่าเฉลี่ยรายวันย้อนหลัง 24 ชั่วโมง

3. การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์เป็นข้อมูลสำหรับการวิจัยรวบรวมปัญหาหมอกควันฯ เพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น