สถานการณ์หมอกควันในช่วง 7 วันที่ผ่านมา

กราฟเปรียบเทียบสถานการณ์หมอกควัน

ข้อมูลคุณภาพอากาศจากเครื่องวัดฝุ่นขนาดเล็ก DustBoy 24 ชั่วโมง (17 ก.ค. 2562 09:00 น. - 18 ก.ค. 2562 8:00 น.)

level-dustboy
DustBoy Alias Location ค่าฝุ่น (ug/m3) PM2.5 AQI
AIS-NB-IoT-001 บ. เอไอเอ เชียงใหม่ / AIA, Chiang mai - -
DBV2001 รพ. กรุงเทพระยอง 3.16 3
DBV2002 รพ. กรุงเทพระยอง 2 3.67 4
DustBoy 040 มูลนิธิ น่าน๒(น้ำช้าง) 5.78 6
DustBoy CC001 หอการค้าเชียงใหม่ / Chiang Mai Chamber of Commerce 9.04 9
DustBoy CC002 บ้านพักคนชราธรรมปกรณ์ / T. Phra Sing, Chiang Mai 8.14 8
DustBoy CC005 เชียงใหม่ไนท์บาร์ซาร์ / Chiang Mai Night Bazaar - -
DustBoy H001 รพ. นครพิงค์ / Nakornping Hospital, Chiang Mai 1.12 1
DustBoy H002 รพ. สันทราย / Sansai Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H004 รพ. สันกำแพง / San Kamphaeng Hospital, Chiang Mai 7.21 7
DustBoy H005 รพ. แม่ออน / Mae on Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H006 รพ. สารภี / Sarapee Hospital, Chiang Mai 11.64 12
DustBoy H007 รพ. หางดง / Hang Dong Hospital, Chiang Mai 13.34 13
DustBoy H008 รพ. สะเมิง / Samoeng Hospital, Chiang Mai 8.49 8
DustBoy H009 รพ. สันป่าตอง / San Pa Tong Hospital, Chiang Mai 5.56 6
DustBoy H010 รพ. แม่วาง / Mae Wang Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H012 รพ. จอมทอง / Chom Tong Hospital, Chiang Mai 7.39 7
DustBoy H013 รพ. ฮอด / Hod Hospital, Chiang Mai 7.46 7
DustBoy H014 รพ. ดอยเต่า / Doi Tao Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H015 รพ. อมก๋อย / Omkoi Hospital, Chiang Mai 9.64 10
DustBoy H016 รพ. เทพรัตนฯ / Debaratana Hospital, Chiang Mai 6.97 7
DustBoy H017 รพ. วัดจันทร์ฯ / Wat Chan Hospital, Chiang Mai 9.05 9
DustBoy H018 รพ. แม่แตง / Mae Taeng Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H019 รพ. พร้าว / Phrao Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H020 สสอ. เชียงดาว / Chiang Dao Public Heath Office, Chiang Mai 7.65 8
DustBoy H021 รพ. เวียงแหง / Wiang Haeng Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H022 รพ. ไชยปราการ / Chai Prakan Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H023 รพ. ฝาง / Fang Hospital, Chiang Mai 12.93 13
DustBoy H024 สนง. สาธารณสุข อ. แม่อาย / Mae Ai Public Heath Office, Chiang Mai - -
DustBoy H025 รพ. ส่งเสริมสุขภาพ เขต 1 / Health Promoting Hospital 1, Chiang Mai - -
DustBoy002 Between Cafe, ต. แม่แรม / Mae Ram, Chiang Mai 5.71 6
DustBoy005 ต. ป่าแดด / Innovative Village, T. Pa Dad, Chiang Mai 6.56 7
DustBoy006 มช. ต. แม่เหียะ / Chiang Mai University (Mae Hia) 7.54 8
DustBoy008 Greenpeace สะพานควาย / Saphan Khwai, BKK 5.83 6
DustBoy009 มฟล. เชียงราย / Mae Fah Luang University, Chiang Rai - -
DustBoy010 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ / National Research Council of Thailand (NRCT) 5.22 5
DustBoy011 Cafe My Day Off เชียงดาว / Chiang doa, Chiang Mai - -
DustBoy039 มูลนิธิ น่าน๑(น้ำรี) - -
DustBoy042 รพ. เวชศาสตร์เขตร้อน / Hospital for Tropical Disease, BKK 7.28 7
DustBoy043 PhaNomPhen1 8.46 8
DustBoy044 PhaNomPhen2 - -
DustBoy045 HoChiMinh1 - -
DustBoy046 HoChiMinh2 21.72 22
DustBoy047 ด่านพระราม ๔ / Rama IV Expressway (FES) 12.03 12
DustBoy048 สกว. กทม. / The Thailand Research Fund (TRF) 6.47 6
DustBoy050 เครือสหพัฒน์ลำพูน / Sahapat Group Industrial Park Lamphun 7.14 7
DustBoy051 รพ. แม่ระมาด / Mae Ramat Hospital, Tak - -
DustBoy052 โรงพยาบาลสามเงา​ / Samngao Hospital, Tak 4.21 4
DustBoy053 รพ. ร้องกวาง / Rong Kwang Hospital, Phrae - -
DustBoy054 รพ. ลอง / Long Hospital, Phrae - -
DustBoy055 รพ. สอง / Song Hospital, Phrae - -
DustBoy056 รพ. วังชิ้น / Wang Chin Hospital, Phrae - -
DustBoy057 รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์ / Chiang Rai Prachanukroh Hospital - -
DustBoy058 รพ. ปางมะผ้า / Pangmapha Hospital, Mae Hong Son 3.80 4
DustBoy059 รพ. ขุนยวม / Khunyuam Hospital, Mae Hong Son 5.86 6
DustBoy060 รพ. แม่ลาน้อย / Maelanoi Hospital, Mae Hong Son - -
DustBoy061 รพ. เชียงม่วน / Chiangmuan Hospital, Phayao 4.42 4
DustBoy062 รพ. จุน / Chun Hospital, Phayao - -
DustBoy063 รพ. ปง / Pong hospital, Phayao 6.37 6
DustBoy065 รพ. ปาย / Pai Hospital, Mae Hong Son - -
DustBoy066 รพ. ศรีสังวาลย์ / Srisangwan Hospital, Mae Hong Son 6.64 7
DustBoy067 รพ. แม่สะเรียง / Mae Sariang Hospital, Mae Hong Son - -
DustBoy068 รพ. สบเมย / Sop Moei Hospital, Mae Hong Son 5.54 6
DustBoy069 รพ. บ้านหลวง / Banluang Hospital, Nan - -
DustBoy071 รพ. นาหมื่น / Na Muen Hospital, Nan - -
DustBoy072 ทต. ปัว / Pua Sub District Municipal Office, Nan - -
DustBoy074 โรงพยาบาลเชียงคำ / Chiang Kham Hospital, Phayao 9.94 10
DustBoy077 รพ.สต. อรุโณทัย ต. เมืองนะ / Arunothai (Sub-district Health Promoting Hospital) 27.28 28
DustBoy078 รพ.สต. บ้านแม่แฮเหนือ / Mae Hae Nuea (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
DustBoy079 รพ.สต. แม่ซา / Mae Sa (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
DustBoy081 รพ.สต. แม่นาจร / Mae Nachon (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
DustBoy082 อบต. กองแขก / Kong Khaek (Sub-district Administrative Organization) 4.59 5
DustBoy083 ทต. ปิงโค้ง / Pingkhong (Sub-district Municipality) - -
DustBoy084 ทต. เมืองนะ / Muang Na (Sub-district Municipality) 4.65 5
DustBoy085 รพ.สต. เกาะช้าง อ.แม่สาย / Koh Chang (Sub-district Health Promoting Hospital) Maesai 13.69 14
DustBoy086 สสจ. พะเยา / Phayao Provincial Public Health Office - -
DustBoy087 เทศบาลตำบลพิชัย / Pichai Municipality, Lampang 8.01 8
DustBoy088 สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. / RIHES CMU 5.07 5
DustBoy089 รร.สามัคคีวิทยาคม / Samakkhiwitthayakhom School, Chiang Rai - -
DustBoy090 รร. ห้องสอนศึกษา / Hongsonsuksa school, Mae Hong Son - -
DustBoy091 รร. ส่วนบุญโญปถัมภ์ / Suanboonyopatham, Lamphun - -
DustBoy092 รร. ยุพราช / Yupparaj Wittayalai School, Chiang Mai 8.40 8
DustBoy093 ม. สุขภาพ ลาว 1 / University of Health Science 1, Laos - -
DustBoy094 ม. สุขภาพ ลาว 2 / University of Health Science 2, Laos - -
DustBoy095 มูลนิธิน้ำโขง-ตองยี พม่า / Nump khone Foundation, Myanmar - -
DustBoy096 ม. แห่งชาติ ลาว / National University of Laos 20.88 21
DustBoy100 ม. สุขภาพ ลาว 3 / University of Health Science 3, Laos - -
DustBoy103 True Regional Office จุดที่ 1 - -
DustBoy104 สถานีอุตุนิยมวิทยา ลำพูน / Lamphun Meteorological Station 6.51 7
DustBoy105 ศาลากลาง จ. ลำพูน 4.86 5
DustBoy106 ม. ราชมงคลล้านนา / Rajamangala University of Technology Lanna 5.48 5
DustBoy108 รร. เรยีนาเชลีวิทยาลัย / Regina Coeli College 7.46 7
DustBoy109 คณะบริหารธุรกิจ มช. / Faculty of Business Administration (CMU) 10.77 11
DustBoy110 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ / Foundation for Children with Disabilities (BKK) 4.38 4
True-NB-IoT-001 True Regional Office จุดที่ 2 8.18 8
True-NB-IoT-003 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. / Faculty of Engineering (CMU) 6.15 6
True-NB-IoT-004 สวนบวกหาด ชม. / Suanbuakhad CNX 8.98 9
level-dustboy
DustBoy Alias Location ค่าฝุ่น (ug/m3) PM10 AQI
AIS-NB-IoT-001 บ. เอไอเอ เชียงใหม่ / AIA, Chiang mai - -
DBV2001 รพ. กรุงเทพระยอง 4.16 2.08
DBV2002 รพ. กรุงเทพระยอง 2 4.67 2.34
DustBoy 040 มูลนิธิ น่าน๒(น้ำช้าง) 6.98 3.49
DustBoy CC001 หอการค้าเชียงใหม่ / Chiang Mai Chamber of Commerce 39.34 19.67
DustBoy CC002 บ้านพักคนชราธรรมปกรณ์ / T. Phra Sing, Chiang Mai 23.08 11.54
DustBoy CC005 เชียงใหม่ไนท์บาร์ซาร์ / Chiang Mai Night Bazaar - -
DustBoy H001 รพ. นครพิงค์ / Nakornping Hospital, Chiang Mai 6.95 3.48
DustBoy H002 รพ. สันทราย / Sansai Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H004 รพ. สันกำแพง / San Kamphaeng Hospital, Chiang Mai 10.65 5.33
DustBoy H005 รพ. แม่ออน / Mae on Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H006 รพ. สารภี / Sarapee Hospital, Chiang Mai 26.22 13.11
DustBoy H007 รพ. หางดง / Hang Dong Hospital, Chiang Mai 14.47 7.24
DustBoy H008 รพ. สะเมิง / Samoeng Hospital, Chiang Mai 14.52 7.26
DustBoy H009 รพ. สันป่าตอง / San Pa Tong Hospital, Chiang Mai 8.35 4.18
DustBoy H010 รพ. แม่วาง / Mae Wang Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H012 รพ. จอมทอง / Chom Tong Hospital, Chiang Mai 18.75 9.38
DustBoy H013 รพ. ฮอด / Hod Hospital, Chiang Mai 43.03 21.52
DustBoy H014 รพ. ดอยเต่า / Doi Tao Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H015 รพ. อมก๋อย / Omkoi Hospital, Chiang Mai 25.50 12.75
DustBoy H016 รพ. เทพรัตนฯ / Debaratana Hospital, Chiang Mai 38.34 19.17
DustBoy H017 รพ. วัดจันทร์ฯ / Wat Chan Hospital, Chiang Mai 55.68 29.73
DustBoy H018 รพ. แม่แตง / Mae Taeng Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H019 รพ. พร้าว / Phrao Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H020 สสอ. เชียงดาว / Chiang Dao Public Heath Office, Chiang Mai 13.45 6.73
DustBoy H021 รพ. เวียงแหง / Wiang Haeng Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H022 รพ. ไชยปราการ / Chai Prakan Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H023 รพ. ฝาง / Fang Hospital, Chiang Mai 22.55 11.28
DustBoy H024 สนง. สาธารณสุข อ. แม่อาย / Mae Ai Public Heath Office, Chiang Mai - -
DustBoy H025 รพ. ส่งเสริมสุขภาพ เขต 1 / Health Promoting Hospital 1, Chiang Mai - -
DustBoy002 Between Cafe, ต. แม่แรม / Mae Ram, Chiang Mai 12.45 6.23
DustBoy005 ต. ป่าแดด / Innovative Village, T. Pa Dad, Chiang Mai 21.06 10.53
DustBoy006 มช. ต. แม่เหียะ / Chiang Mai University (Mae Hia) 10.17 5.09
DustBoy008 Greenpeace สะพานควาย / Saphan Khwai, BKK 11.76 5.88
DustBoy009 มฟล. เชียงราย / Mae Fah Luang University, Chiang Rai - -
DustBoy010 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ / National Research Council of Thailand (NRCT) 6.67 3.34
DustBoy011 Cafe My Day Off เชียงดาว / Chiang doa, Chiang Mai - -
DustBoy039 มูลนิธิ น่าน๑(น้ำรี) - -
DustBoy042 รพ. เวชศาสตร์เขตร้อน / Hospital for Tropical Disease, BKK 10.61 5.31
DustBoy043 PhaNomPhen1 15.00 7.50
DustBoy044 PhaNomPhen2 - -
DustBoy045 HoChiMinh1 - -
DustBoy046 HoChiMinh2 23.75 11.88
DustBoy047 ด่านพระราม ๔ / Rama IV Expressway (FES) 24.90 12.45
DustBoy048 สกว. กทม. / The Thailand Research Fund (TRF) 8.39 4.20
DustBoy050 เครือสหพัฒน์ลำพูน / Sahapat Group Industrial Park Lamphun 10.97 5.49
DustBoy051 รพ. แม่ระมาด / Mae Ramat Hospital, Tak - -
DustBoy052 โรงพยาบาลสามเงา​ / Samngao Hospital, Tak 14.46 7.23
DustBoy053 รพ. ร้องกวาง / Rong Kwang Hospital, Phrae - -
DustBoy054 รพ. ลอง / Long Hospital, Phrae - -
DustBoy055 รพ. สอง / Song Hospital, Phrae - -
DustBoy056 รพ. วังชิ้น / Wang Chin Hospital, Phrae - -
DustBoy057 รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์ / Chiang Rai Prachanukroh Hospital - -
DustBoy058 รพ. ปางมะผ้า / Pangmapha Hospital, Mae Hong Son 26.70 13.35
DustBoy059 รพ. ขุนยวม / Khunyuam Hospital, Mae Hong Son 11.29 5.65
DustBoy060 รพ. แม่ลาน้อย / Maelanoi Hospital, Mae Hong Son - -
DustBoy061 รพ. เชียงม่วน / Chiangmuan Hospital, Phayao 7.84 3.92
DustBoy062 รพ. จุน / Chun Hospital, Phayao - -
DustBoy063 รพ. ปง / Pong hospital, Phayao 7.90 3.95
DustBoy065 รพ. ปาย / Pai Hospital, Mae Hong Son - -
DustBoy066 รพ. ศรีสังวาลย์ / Srisangwan Hospital, Mae Hong Son 19.86 9.93
DustBoy067 รพ. แม่สะเรียง / Mae Sariang Hospital, Mae Hong Son - -
DustBoy068 รพ. สบเมย / Sop Moei Hospital, Mae Hong Son 8.88 4.44
DustBoy069 รพ. บ้านหลวง / Banluang Hospital, Nan - -
DustBoy071 รพ. นาหมื่น / Na Muen Hospital, Nan - -
DustBoy072 ทต. ปัว / Pua Sub District Municipal Office, Nan - -
DustBoy074 โรงพยาบาลเชียงคำ / Chiang Kham Hospital, Phayao 11.14 5.57
DustBoy077 รพ.สต. อรุโณทัย ต. เมืองนะ / Arunothai (Sub-district Health Promoting Hospital) 55.17 29.31
DustBoy078 รพ.สต. บ้านแม่แฮเหนือ / Mae Hae Nuea (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
DustBoy079 รพ.สต. แม่ซา / Mae Sa (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
DustBoy081 รพ.สต. แม่นาจร / Mae Nachon (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
DustBoy082 อบต. กองแขก / Kong Khaek (Sub-district Administrative Organization) 6.41 3.21
DustBoy083 ทต. ปิงโค้ง / Pingkhong (Sub-district Municipality) - -
DustBoy084 ทต. เมืองนะ / Muang Na (Sub-district Municipality) 14.74 7.37
DustBoy085 รพ.สต. เกาะช้าง อ.แม่สาย / Koh Chang (Sub-district Health Promoting Hospital) Maesai 18.27 9.14
DustBoy086 สสจ. พะเยา / Phayao Provincial Public Health Office - -
DustBoy087 เทศบาลตำบลพิชัย / Pichai Municipality, Lampang 11.35 5.68
DustBoy088 สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. / RIHES CMU 8.32 4.16
DustBoy089 รร.สามัคคีวิทยาคม / Samakkhiwitthayakhom School, Chiang Rai - -
DustBoy090 รร. ห้องสอนศึกษา / Hongsonsuksa school, Mae Hong Son - -
DustBoy091 รร. ส่วนบุญโญปถัมภ์ / Suanboonyopatham, Lamphun - -
DustBoy092 รร. ยุพราช / Yupparaj Wittayalai School, Chiang Mai 15.53 7.77
DustBoy093 ม. สุขภาพ ลาว 1 / University of Health Science 1, Laos - -
DustBoy094 ม. สุขภาพ ลาว 2 / University of Health Science 2, Laos - -
DustBoy095 มูลนิธิน้ำโขง-ตองยี พม่า / Nump khone Foundation, Myanmar - -
DustBoy096 ม. แห่งชาติ ลาว / National University of Laos 41.10 20.55
DustBoy100 ม. สุขภาพ ลาว 3 / University of Health Science 3, Laos - -
DustBoy103 True Regional Office จุดที่ 1 - -
DustBoy104 สถานีอุตุนิยมวิทยา ลำพูน / Lamphun Meteorological Station 10.63 5.32
DustBoy105 ศาลากลาง จ. ลำพูน 6.16 3.08
DustBoy106 ม. ราชมงคลล้านนา / Rajamangala University of Technology Lanna 10.41 5.21
DustBoy108 รร. เรยีนาเชลีวิทยาลัย / Regina Coeli College 9.12 4.56
DustBoy109 คณะบริหารธุรกิจ มช. / Faculty of Business Administration (CMU) 13.17 6.59
DustBoy110 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ / Foundation for Children with Disabilities (BKK) 5.24 2.62
True-NB-IoT-001 True Regional Office จุดที่ 2 11.57 5.79
True-NB-IoT-003 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. / Faculty of Engineering (CMU) 8.06 4.03
True-NB-IoT-004 สวนบวกหาด ชม. / Suanbuakhad CNX 11.16 5.58
level-dustboy
DustBoy Alias Location ค่าฝุ่น (ug/m3) PM10 AQI
AIS-NB-IoT-001 บ. เอไอเอ เชียงใหม่ / AIA, Chiang mai - -
DBV2001 รพ. กรุงเทพระยอง 3.16 1.58
DBV2002 รพ. กรุงเทพระยอง 2 3.67 1.84
DustBoy 040 มูลนิธิ น่าน๒(น้ำช้าง) 5.78 2.89
DustBoy CC001 หอการค้าเชียงใหม่ / Chiang Mai Chamber of Commerce 9.04 4.52
DustBoy CC002 บ้านพักคนชราธรรมปกรณ์ / T. Phra Sing, Chiang Mai 8.14 4.07
DustBoy CC005 เชียงใหม่ไนท์บาร์ซาร์ / Chiang Mai Night Bazaar - -
DustBoy H001 รพ. นครพิงค์ / Nakornping Hospital, Chiang Mai 1.12 0.56
DustBoy H002 รพ. สันทราย / Sansai Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H004 รพ. สันกำแพง / San Kamphaeng Hospital, Chiang Mai 7.21 3.61
DustBoy H005 รพ. แม่ออน / Mae on Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H006 รพ. สารภี / Sarapee Hospital, Chiang Mai 11.64 5.82
DustBoy H007 รพ. หางดง / Hang Dong Hospital, Chiang Mai 13.34 6.67
DustBoy H008 รพ. สะเมิง / Samoeng Hospital, Chiang Mai 8.49 4.25
DustBoy H009 รพ. สันป่าตอง / San Pa Tong Hospital, Chiang Mai 5.56 2.78
DustBoy H010 รพ. แม่วาง / Mae Wang Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H012 รพ. จอมทอง / Chom Tong Hospital, Chiang Mai 7.39 3.70
DustBoy H013 รพ. ฮอด / Hod Hospital, Chiang Mai 7.46 3.73
DustBoy H014 รพ. ดอยเต่า / Doi Tao Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H015 รพ. อมก๋อย / Omkoi Hospital, Chiang Mai 9.64 4.82
DustBoy H016 รพ. เทพรัตนฯ / Debaratana Hospital, Chiang Mai 6.97 3.49
DustBoy H017 รพ. วัดจันทร์ฯ / Wat Chan Hospital, Chiang Mai 9.05 4.53
DustBoy H018 รพ. แม่แตง / Mae Taeng Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H019 รพ. พร้าว / Phrao Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H020 สสอ. เชียงดาว / Chiang Dao Public Heath Office, Chiang Mai 7.65 3.83
DustBoy H021 รพ. เวียงแหง / Wiang Haeng Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H022 รพ. ไชยปราการ / Chai Prakan Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H023 รพ. ฝาง / Fang Hospital, Chiang Mai 12.93 6.47
DustBoy H024 สนง. สาธารณสุข อ. แม่อาย / Mae Ai Public Heath Office, Chiang Mai - -
DustBoy H025 รพ. ส่งเสริมสุขภาพ เขต 1 / Health Promoting Hospital 1, Chiang Mai - -
DustBoy002 Between Cafe, ต. แม่แรม / Mae Ram, Chiang Mai 5.71 2.86
DustBoy005 ต. ป่าแดด / Innovative Village, T. Pa Dad, Chiang Mai 6.56 3.28
DustBoy006 มช. ต. แม่เหียะ / Chiang Mai University (Mae Hia) 7.54 3.77
DustBoy008 Greenpeace สะพานควาย / Saphan Khwai, BKK 5.83 2.92
DustBoy009 มฟล. เชียงราย / Mae Fah Luang University, Chiang Rai - -
DustBoy010 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ / National Research Council of Thailand (NRCT) 5.22 2.61
DustBoy011 Cafe My Day Off เชียงดาว / Chiang doa, Chiang Mai - -
DustBoy039 มูลนิธิ น่าน๑(น้ำรี) - -
DustBoy042 รพ. เวชศาสตร์เขตร้อน / Hospital for Tropical Disease, BKK 7.28 3.64
DustBoy043 PhaNomPhen1 8.46 4.23
DustBoy044 PhaNomPhen2 - -
DustBoy045 HoChiMinh1 - -
DustBoy046 HoChiMinh2 21.72 10.86
DustBoy047 ด่านพระราม ๔ / Rama IV Expressway (FES) 12.03 6.02
DustBoy048 สกว. กทม. / The Thailand Research Fund (TRF) 6.47 3.24
DustBoy050 เครือสหพัฒน์ลำพูน / Sahapat Group Industrial Park Lamphun 7.14 3.57
DustBoy051 รพ. แม่ระมาด / Mae Ramat Hospital, Tak - -
DustBoy052 โรงพยาบาลสามเงา​ / Samngao Hospital, Tak 4.21 2.11
DustBoy053 รพ. ร้องกวาง / Rong Kwang Hospital, Phrae - -
DustBoy054 รพ. ลอง / Long Hospital, Phrae - -
DustBoy055 รพ. สอง / Song Hospital, Phrae - -
DustBoy056 รพ. วังชิ้น / Wang Chin Hospital, Phrae - -
DustBoy057 รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์ / Chiang Rai Prachanukroh Hospital - -
DustBoy058 รพ. ปางมะผ้า / Pangmapha Hospital, Mae Hong Son 3.80 1.90
DustBoy059 รพ. ขุนยวม / Khunyuam Hospital, Mae Hong Son 5.86 2.93
DustBoy060 รพ. แม่ลาน้อย / Maelanoi Hospital, Mae Hong Son - -
DustBoy061 รพ. เชียงม่วน / Chiangmuan Hospital, Phayao 4.42 2.21
DustBoy062 รพ. จุน / Chun Hospital, Phayao - -
DustBoy063 รพ. ปง / Pong hospital, Phayao 6.37 3.19
DustBoy065 รพ. ปาย / Pai Hospital, Mae Hong Son - -
DustBoy066 รพ. ศรีสังวาลย์ / Srisangwan Hospital, Mae Hong Son 6.64 3.32
DustBoy067 รพ. แม่สะเรียง / Mae Sariang Hospital, Mae Hong Son - -
DustBoy068 รพ. สบเมย / Sop Moei Hospital, Mae Hong Son 5.54 2.77
DustBoy069 รพ. บ้านหลวง / Banluang Hospital, Nan - -
DustBoy071 รพ. นาหมื่น / Na Muen Hospital, Nan - -
DustBoy072 ทต. ปัว / Pua Sub District Municipal Office, Nan - -
DustBoy074 โรงพยาบาลเชียงคำ / Chiang Kham Hospital, Phayao 9.94 4.97
DustBoy077 รพ.สต. อรุโณทัย ต. เมืองนะ / Arunothai (Sub-district Health Promoting Hospital) 27.28 13.64
DustBoy078 รพ.สต. บ้านแม่แฮเหนือ / Mae Hae Nuea (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
DustBoy079 รพ.สต. แม่ซา / Mae Sa (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
DustBoy081 รพ.สต. แม่นาจร / Mae Nachon (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
DustBoy082 อบต. กองแขก / Kong Khaek (Sub-district Administrative Organization) 4.59 2.30
DustBoy083 ทต. ปิงโค้ง / Pingkhong (Sub-district Municipality) - -
DustBoy084 ทต. เมืองนะ / Muang Na (Sub-district Municipality) 4.65 2.33
DustBoy085 รพ.สต. เกาะช้าง อ.แม่สาย / Koh Chang (Sub-district Health Promoting Hospital) Maesai 13.69 6.85
DustBoy086 สสจ. พะเยา / Phayao Provincial Public Health Office - -
DustBoy087 เทศบาลตำบลพิชัย / Pichai Municipality, Lampang 8.01 4.01
DustBoy088 สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. / RIHES CMU 5.07 2.54
DustBoy089 รร.สามัคคีวิทยาคม / Samakkhiwitthayakhom School, Chiang Rai - -
DustBoy090 รร. ห้องสอนศึกษา / Hongsonsuksa school, Mae Hong Son - -
DustBoy091 รร. ส่วนบุญโญปถัมภ์ / Suanboonyopatham, Lamphun - -
DustBoy092 รร. ยุพราช / Yupparaj Wittayalai School, Chiang Mai 8.40 4.20
DustBoy093 ม. สุขภาพ ลาว 1 / University of Health Science 1, Laos - -
DustBoy094 ม. สุขภาพ ลาว 2 / University of Health Science 2, Laos - -
DustBoy095 มูลนิธิน้ำโขง-ตองยี พม่า / Nump khone Foundation, Myanmar - -
DustBoy096 ม. แห่งชาติ ลาว / National University of Laos 20.88 10.44
DustBoy100 ม. สุขภาพ ลาว 3 / University of Health Science 3, Laos - -
DustBoy103 True Regional Office จุดที่ 1 - -
DustBoy104 สถานีอุตุนิยมวิทยา ลำพูน / Lamphun Meteorological Station 6.51 3.26
DustBoy105 ศาลากลาง จ. ลำพูน 4.86 2.43
DustBoy106 ม. ราชมงคลล้านนา / Rajamangala University of Technology Lanna 5.48 2.74
DustBoy108 รร. เรยีนาเชลีวิทยาลัย / Regina Coeli College 7.46 3.73
DustBoy109 คณะบริหารธุรกิจ มช. / Faculty of Business Administration (CMU) 10.77 5.39
DustBoy110 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ / Foundation for Children with Disabilities (BKK) 4.38 2.19
True-NB-IoT-001 True Regional Office จุดที่ 2 8.18 4.09
True-NB-IoT-003 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. / Faculty of Engineering (CMU) 6.15 3.08
True-NB-IoT-004 สวนบวกหาด ชม. / Suanbuakhad CNX 8.98 4.49
level-dustboy
DustBoy Alias Location ค่าฝุ่น (ug/m3) PM10 AQI
AIS-NB-IoT-001 บ. เอไอเอ เชียงใหม่ / AIA, Chiang mai - -
DBV2001 รพ. กรุงเทพระยอง 4.16 2.08
DBV2002 รพ. กรุงเทพระยอง 2 4.67 2.34
DustBoy 040 มูลนิธิ น่าน๒(น้ำช้าง) 6.98 3.49
DustBoy CC001 หอการค้าเชียงใหม่ / Chiang Mai Chamber of Commerce 39.34 19.67
DustBoy CC002 บ้านพักคนชราธรรมปกรณ์ / T. Phra Sing, Chiang Mai 23.08 11.54
DustBoy CC005 เชียงใหม่ไนท์บาร์ซาร์ / Chiang Mai Night Bazaar - -
DustBoy H001 รพ. นครพิงค์ / Nakornping Hospital, Chiang Mai 6.95 3.48
DustBoy H002 รพ. สันทราย / Sansai Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H004 รพ. สันกำแพง / San Kamphaeng Hospital, Chiang Mai 10.65 5.33
DustBoy H005 รพ. แม่ออน / Mae on Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H006 รพ. สารภี / Sarapee Hospital, Chiang Mai 26.22 13.11
DustBoy H007 รพ. หางดง / Hang Dong Hospital, Chiang Mai 14.47 7.24
DustBoy H008 รพ. สะเมิง / Samoeng Hospital, Chiang Mai 14.52 7.26
DustBoy H009 รพ. สันป่าตอง / San Pa Tong Hospital, Chiang Mai 8.35 4.18
DustBoy H010 รพ. แม่วาง / Mae Wang Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H012 รพ. จอมทอง / Chom Tong Hospital, Chiang Mai 18.75 9.38
DustBoy H013 รพ. ฮอด / Hod Hospital, Chiang Mai 43.03 21.52
DustBoy H014 รพ. ดอยเต่า / Doi Tao Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H015 รพ. อมก๋อย / Omkoi Hospital, Chiang Mai 25.50 12.75
DustBoy H016 รพ. เทพรัตนฯ / Debaratana Hospital, Chiang Mai 38.34 19.17
DustBoy H017 รพ. วัดจันทร์ฯ / Wat Chan Hospital, Chiang Mai 55.68 29.73
DustBoy H018 รพ. แม่แตง / Mae Taeng Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H019 รพ. พร้าว / Phrao Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H020 สสอ. เชียงดาว / Chiang Dao Public Heath Office, Chiang Mai 13.45 6.73
DustBoy H021 รพ. เวียงแหง / Wiang Haeng Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H022 รพ. ไชยปราการ / Chai Prakan Hospital, Chiang Mai - -
DustBoy H023 รพ. ฝาง / Fang Hospital, Chiang Mai 22.55 11.28
DustBoy H024 สนง. สาธารณสุข อ. แม่อาย / Mae Ai Public Heath Office, Chiang Mai - -
DustBoy H025 รพ. ส่งเสริมสุขภาพ เขต 1 / Health Promoting Hospital 1, Chiang Mai - -
DustBoy002 Between Cafe, ต. แม่แรม / Mae Ram, Chiang Mai 12.45 6.23
DustBoy005 ต. ป่าแดด / Innovative Village, T. Pa Dad, Chiang Mai 21.06 10.53
DustBoy006 มช. ต. แม่เหียะ / Chiang Mai University (Mae Hia) 10.17 5.09
DustBoy008 Greenpeace สะพานควาย / Saphan Khwai, BKK 11.76 5.88
DustBoy009 มฟล. เชียงราย / Mae Fah Luang University, Chiang Rai - -
DustBoy010 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ / National Research Council of Thailand (NRCT) 6.67 3.34
DustBoy011 Cafe My Day Off เชียงดาว / Chiang doa, Chiang Mai - -
DustBoy039 มูลนิธิ น่าน๑(น้ำรี) - -
DustBoy042 รพ. เวชศาสตร์เขตร้อน / Hospital for Tropical Disease, BKK 10.61 5.31
DustBoy043 PhaNomPhen1 15.00 7.50
DustBoy044 PhaNomPhen2 - -
DustBoy045 HoChiMinh1 - -
DustBoy046 HoChiMinh2 23.75 11.88
DustBoy047 ด่านพระราม ๔ / Rama IV Expressway (FES) 24.90 12.45
DustBoy048 สกว. กทม. / The Thailand Research Fund (TRF) 8.39 4.20
DustBoy050 เครือสหพัฒน์ลำพูน / Sahapat Group Industrial Park Lamphun 10.97 5.49
DustBoy051 รพ. แม่ระมาด / Mae Ramat Hospital, Tak - -
DustBoy052 โรงพยาบาลสามเงา​ / Samngao Hospital, Tak 14.46 7.23
DustBoy053 รพ. ร้องกวาง / Rong Kwang Hospital, Phrae - -
DustBoy054 รพ. ลอง / Long Hospital, Phrae - -
DustBoy055 รพ. สอง / Song Hospital, Phrae - -
DustBoy056 รพ. วังชิ้น / Wang Chin Hospital, Phrae - -
DustBoy057 รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์ / Chiang Rai Prachanukroh Hospital - -
DustBoy058 รพ. ปางมะผ้า / Pangmapha Hospital, Mae Hong Son 26.70 13.35
DustBoy059 รพ. ขุนยวม / Khunyuam Hospital, Mae Hong Son 11.29 5.65
DustBoy060 รพ. แม่ลาน้อย / Maelanoi Hospital, Mae Hong Son - -
DustBoy061 รพ. เชียงม่วน / Chiangmuan Hospital, Phayao 7.84 3.92
DustBoy062 รพ. จุน / Chun Hospital, Phayao - -
DustBoy063 รพ. ปง / Pong hospital, Phayao 7.90 3.95
DustBoy065 รพ. ปาย / Pai Hospital, Mae Hong Son - -
DustBoy066 รพ. ศรีสังวาลย์ / Srisangwan Hospital, Mae Hong Son 19.86 9.93
DustBoy067 รพ. แม่สะเรียง / Mae Sariang Hospital, Mae Hong Son - -
DustBoy068 รพ. สบเมย / Sop Moei Hospital, Mae Hong Son 8.88 4.44
DustBoy069 รพ. บ้านหลวง / Banluang Hospital, Nan - -
DustBoy071 รพ. นาหมื่น / Na Muen Hospital, Nan - -
DustBoy072 ทต. ปัว / Pua Sub District Municipal Office, Nan - -
DustBoy074 โรงพยาบาลเชียงคำ / Chiang Kham Hospital, Phayao 11.14 5.57
DustBoy077 รพ.สต. อรุโณทัย ต. เมืองนะ / Arunothai (Sub-district Health Promoting Hospital) 55.17 29.31
DustBoy078 รพ.สต. บ้านแม่แฮเหนือ / Mae Hae Nuea (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
DustBoy079 รพ.สต. แม่ซา / Mae Sa (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
DustBoy081 รพ.สต. แม่นาจร / Mae Nachon (Sub-district Health Promoting Hospital) - -
DustBoy082 อบต. กองแขก / Kong Khaek (Sub-district Administrative Organization) 6.41 3.21
DustBoy083 ทต. ปิงโค้ง / Pingkhong (Sub-district Municipality) - -
DustBoy084 ทต. เมืองนะ / Muang Na (Sub-district Municipality) 14.74 7.37
DustBoy085 รพ.สต. เกาะช้าง อ.แม่สาย / Koh Chang (Sub-district Health Promoting Hospital) Maesai 18.27 9.14
DustBoy086 สสจ. พะเยา / Phayao Provincial Public Health Office - -
DustBoy087 เทศบาลตำบลพิชัย / Pichai Municipality, Lampang 11.35 5.68
DustBoy088 สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. / RIHES CMU 8.32 4.16
DustBoy089 รร.สามัคคีวิทยาคม / Samakkhiwitthayakhom School, Chiang Rai - -
DustBoy090 รร. ห้องสอนศึกษา / Hongsonsuksa school, Mae Hong Son - -
DustBoy091 รร. ส่วนบุญโญปถัมภ์ / Suanboonyopatham, Lamphun - -
DustBoy092 รร. ยุพราช / Yupparaj Wittayalai School, Chiang Mai 15.53 7.77
DustBoy093 ม. สุขภาพ ลาว 1 / University of Health Science 1, Laos - -
DustBoy094 ม. สุขภาพ ลาว 2 / University of Health Science 2, Laos - -
DustBoy095 มูลนิธิน้ำโขง-ตองยี พม่า / Nump khone Foundation, Myanmar - -
DustBoy096 ม. แห่งชาติ ลาว / National University of Laos 41.10 20.55
DustBoy100 ม. สุขภาพ ลาว 3 / University of Health Science 3, Laos - -
DustBoy103 True Regional Office จุดที่ 1 - -
DustBoy104 สถานีอุตุนิยมวิทยา ลำพูน / Lamphun Meteorological Station 10.63 5.32
DustBoy105 ศาลากลาง จ. ลำพูน 6.16 3.08
DustBoy106 ม. ราชมงคลล้านนา / Rajamangala University of Technology Lanna 10.41 5.21
DustBoy108 รร. เรยีนาเชลีวิทยาลัย / Regina Coeli College 9.12 4.56
DustBoy109 คณะบริหารธุรกิจ มช. / Faculty of Business Administration (CMU) 13.17 6.59
DustBoy110 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ / Foundation for Children with Disabilities (BKK) 5.24 2.62
True-NB-IoT-001 True Regional Office จุดที่ 2 11.57 5.79
True-NB-IoT-003 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. / Faculty of Engineering (CMU) 8.06 4.03
True-NB-IoT-004 สวนบวกหาด ชม. / Suanbuakhad CNX 11.16 5.58

หมายเหตุ 1. ค่าดัชนีคุณภาพอากาศประยุกต์ใช้จากกรมควบคุมมลพิษและ US EPA

2. ข้อมูลตรวจวัดปริมาณฝุนมาด้วยเครื่องวัดฝุ่นเช็นเซอร์ขนาดเล็ก (DustBoy) เป็นค่าเฉลี่ยรายวันย้อนหลัง 24 ชั่วโมง

3. การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์เป็นข้อมูลสำหรับการวิจัยรวบรวมปัญหาหมอกควันฯ เพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น