“ปลดล็อค! เพื่ออากาศสะอาด” From Output to Impact : ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมไทยกับการแก้วิกฤตฝุ่น

17 ม.ค. 2565

เวทีสนทนาออนไลน์ ที่จะนำเสนอ “ความหวัง” ให้สังคมไทย ก่อนฤดูฝุ่นปีนี้จะเริ่ม

.

ครั้งแรก เมื่อ 5 นักวิจัย ควง 5 ผู้ใช้งานวิจัยจริง มาพบกับสาธารณะชนคนไทย

เพื่อนำเสนอ “ต้นทุน” นวัตกรรมล่าสุด ที่เป็นไปได้สูง ว่าน่าจะเป็น “ทิศและทาง” 

ในการแก้วิกฤตมลพิษอากาศ ฝุ่น

CCDC : Climate Change Data Center