แม่ฮ่องสอนยืนหนึ่ง คุณภาพอากาศ “ดีมาก” จังหวัดเดียวในภาคเหนือ

14 ม.ค. 2565

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่ภาคเหนือประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 7:00 น. พบว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ สถานีตรวจวัด บริเวณ ต.จองคำ อ.เมือง ตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ได้ เท่ากับ 19 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (เกณฑ์มาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ยังอยู่ในระดับ “คุณภาพอากาศดีมาก” ค่าสูงสุดที่วัดได้ปีนี้ เท่ากับ 24 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565


         ขณะที่อีกจังหวัดอื่นๆในภาคเหนือ เริ่มขึ้นไปอยู่ในระดับดี-ปานกลาง ปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 19 - 57 มคก./ลบ.ม. สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน 1 พื้นที่ ที่ อ.เมือง จ.ตาก สูงสุด 57 มคก./ลบ.ม.


          อย่างไรก็ตาม กรมป้องกันละบรรเทาสาธารณภัย รายงานการคาดการณ์พื้นที่ที่อาจเกิดฝนฟ้าคะนอง ภาคเหนือ ได้แก่ จ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ พื้นที่อากาศหนาว/หนาวจัด ขอให้ดูแลสุขภาพ ทำให้ร่างกายอบอุ่นตลอดเวลา ระวังอันตรายจากอัคคีภัยในการก่อไฟให้ความอบอุ่น ส่วนพื้นที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองตลอดเวลา ทั้งนี้ สามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศแบบตามเวลาจริง (Real Time) เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ cmuccdc air4thai และแอปพลิเคชัน Air4Thai

CCDC : Climate Change Data Center