‘ดัสท์บอย’ เปิดพิมพ์เขียว สร้าง ‘แนวร่วม’ สู้ฝุ่นจิ๋ว

31 มี.ค. 2564

จากปัญหาของฝุ่นละอองพีเอ็ม 2.5 ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งประเทศไทยมีเครื่องมือของกรมควบคุมมลพิษที่สามารถเก็บข้อมูลพีเอ็ม 2.5 และรายงานต่อประชาชนได้ แต่ยังมีข้อจำกัดด้านต้นทุนสูง จึงติดตั้งได้น้อยจุด 

รศ.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล หัวหน้าศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินหน้าพัฒนาเครื่องมือที่จะเก็บข้อมูลและรายงานผลได้แบบเรียลไทม์ภายใต้ชื่อ  “ดัสท์บอย” (DustBoy)เครื่องวัดข้อมูลฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศด้วยระบบเซ็นเซอร์

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ ‘ดัสท์บอย’ เปิดพิมพ์เขียว สร้าง ‘แนวร่วม’ สู้ฝุ่นจิ๋ว (bangkokbiznews.com)