CCDC แหล่งรวมข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เฝ้าระวัง แจ้งเตือนความเสี่ยงเรื่องฝุ่น

10 มี.ค. 2564

ปัญหาเรื่องหมอกควันในเชียงใหม่เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเครื่องตรวจวัดดัชนีคุณภาพอากาศ เพื่อให้ความรู้กับประชาชน ผ่านการใช้เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบพบพา
Dustboy เป็นเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ใช้ในโครงการติดตามแะประเมินภาวะหมอกควันเพื่อบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DustBoy สามารถวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศด้วยระบบเซนเซอร์ และรายงานสถานการณ์ฝุ่นแบบ Real Time ที่ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศกว่า 400 จุด
ตั้งเป้าขยายเป็น 2000-3000 จุด ทั่วไทยใน ประชาชนสามารถเข้าถึงการรายงานคุณภาพอากาศผ่านเว็บไซต์ www.cmuccdc.org พร้อมทั้งพยากรณ์คุณภาพอากาศล่วงหน้าได้ 3 วัน
นอกจากนี้ DustBoy ยังสามารถรายงานสถานการณ์ฝุ่นผ่าน “Air CMI” Application รายงานคุณภาพอากาศทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่


ที่มา : iChiangmai

CCDC : Climate Change Data Center