นายอำเภอแม่แจ่มนำทีมเจ้าหน้าที่ติดตั้งเครื่อง DustBoy

9 มี.ค. 2564

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม ร่วมกับนาย กิตติพงษ์ ธิวงศ์ ปลัดอำเภอแม่แจ่ม และเจ้าหน้าที่ อส.อำเภอแม่แจ่ม ติดตั้ง เครื่อง DustBoy หรือเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศขนาดเล็ก บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอ พร้อมติดคู่มือ และรายละเอียดระดับความปลอดภัยของค่า PM.2.5 ให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการได้เข้าใจ "รู้ รับ ปรับตัว" โดยในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มได้มีเครื่อง Dust Boy เป็นเครื่องวัดคุณภาพอากาศ ให้นักเรียนในสถานศึกษาทุกแห่งและประชาชนทั่วไป ได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามสถานการณ์สภาพอากาศในพื้นที่ และมีเป้าหมายติดเครื่องDust Boy ให้ครบจำนวน 125 เครื่อง คครอบคลุมทุกพื้นที่ในอำเภอแม่แจ่ม


CCDC : Climate Change Data Center