รู้ไว รู้ทัน ป้องกันตนเอง ด้วยเครื่องวัดฝุ่นขนาดเล็ก DustBoy

5 มี.ค. 2564

เนื่องด้วยสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ได้ทวีความรุนแรงขึ้นในทุกๆ ปี 

DustBoy เครื่องวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก จะช่วยให้ทราบข้อมูลฝุ่นแบบ Real-time อันนำไปสู่การวางแผนเพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันตน จากอันตรายของฝุ่นควัน


CCDC : Climate Change Data Center