การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสุขภาพ เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ และลดผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก

5 มี.ค. 2564

การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสุขภาพ เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ และลดผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญ อธิบดีกรมอนามัย ในนงานพิธีรับมอบเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศด้วยระบบเซนเซอร์ (DustBoy) ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564


CCDC : Climate Change Data Center