การพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนภัยสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก

5 มี.ค. 2564

การพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนภัยสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในงานพิธีรับมอบเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศด้วยระบบเซนเซอร์ (DustBoy) ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564CCDC : Climate Change Data Center