นโยบายการดูแลคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษอากาศ โดยเฉพาะ PM 2.5

5 มี.ค. 2564

นโยบายการดูแลคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษอากาศ โดยเฉพาะ PM 2.5 โดยนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในงานพิธีรับมอบเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศด้วยระบบเซนเซอร์ (DustBoy) ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564CCDC : Climate Change Data Center