นโยบายการวิจัยและนวัตกรรม ในการแก้ปัญหาและรับมือ PM2.5

5 มี.ค. 2564

นโยบายการวิจัยและนวัตกรรมในการแก้ปัญหาและรับมือ PM2.5 โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงวิไล ปลัดกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในงานพิธีรับมอบเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศด้วยระบบเซนเซอร์ (DustBoy) ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564CCDC : Climate Change Data Center