การขยายเครือข่ายติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ DustBoy ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

5 ก.พ. 2564

วันที่ 21 – 22 มกราคม 2564 ดร.แสวง กาวิชัย และทีมงานจากหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานโครงการ “สานพลังภาคีขับเคลื่อนเชียงใหม่นครสุขภาวะ เชียงใหม่อากาศสะอาดลดฝุ่นควัน” ได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่อง DustBoy ใน 6 จุด ได้แก่ โรงเรียนบ้านรินหลวง โรงเรียนห้วยจะค่าย บ้านหัวโท โรงเรียนมิตรมวลชน โรงเรียนบ้านปางเฟือง และโรงเรียนบ้านออน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนการขยายพื้นที่ติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น PM2.5 “DustBoy” จากมูลนิธิใจกระทิง และความร่วมมือกับสภาลมหายใจ เพื่อติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ DustBoy ในระดับหมู่บ้าน จำนวน 21 หมู่บ้าน ในเขตป่า และเมือง เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนระดับหมู่บ้านได้ติดตามคุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิด ทำให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ถึงปัญหาคุณภาพอากาศ เกิดการแก้ไขปัญหาในเชิงพื้นที่ อันนำไปสู่การบริหารจัดการไฟอย่างมีคุณภาพ สามารถเชื่อมโยงกับปัญหาการเกิดไฟ การจัดการเชื้อเพลิง การควบคุมไฟ ฝุ่นควัน ในช่วงเวลาที่สอดคล้องกันสภาพอากาศ

CCDC : Climate Change Data Center