DustBoy เครื่องวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศด้วยระบบเซนเซอร์ ณ มช.

14 ก.พ. 2563


DustBoy เครื่องวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศด้วยระบบเซนเซอร์ รายงานสถานการณ์ฝุ่นแบบ Real Time ที่ติดตั้งทั่วประเทศแล้วกว่า 400 จุด ตั้งเป้าขยายเป็น 2000-3000 จุด ทั่วไทยในทุกตำบล เข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว ผ่านเว็บไซต์ www.cmuccdc.org พร้อมทั้งพยากรณ์คุณภาพอากาศล่วงหน้าได้ 3 วัน และ “CMU Mobile” Application สำหรับภายใน มช. ล่าสุด สำนักนายกรัฐมนตรีได้นำข้อมูลจาก Dust Boy รายงานสถานการณ์ฝุ่นผ่าน “Air CMI” Application รายงานคุณภาพอากาศทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ นำร่องเป็นจังหวัดแรกของประเทศ 

.
นอกจากนี้ ศูนย์วิชาการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มช. ได้ผนึกกำลังนักวิจัย สร้างเซนเซอร์ตรวจวัด PM2.5 เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาแก่ภาครัฐ พร้อมเตือนภัยการดูแลสุขภาพแก่ประชาชน คลิปต่อไป ติดตามรับชม ระบบรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิด 2.5 ไมครอน ด้วยข้อมูลผ่านดาวเทียม
.
#CMUChannel+

CCDC : Climate Change Data Center